Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 25-6-15
A110101  Info block
Land- en bosbouwmachines besturen  Info block
Andere benamingen
Bestuurder van landbouwmachines (m/v)  Info block
Bestuurder van houtkapmachines (m/v)  Info block
Bestuurder van landbouwtuigen (m/v)  Info block
Bestuurder van bosbouwtuigen (m/v)  Info block
Bestuurder van afvoermachines (m/v)  Info block
Bestuurder van bosbouwmachines (m/v)  Info block
Hoofd van de houtkap (m/v)  Info block
Tractorbestuurder (m/v)  Info block
Bestuurder van druivenplukmachine (m/v)  Info block
Lader-losser van hout (m/v)  Info block
Sleper van hout (m/v)  Info block
Bediener van houtkapmachine (m/v)  Info block
Bestuurder van kapmachines (m/v)  Info block
Bestuurder van landbouwtractoren (m/v)  Info block
Bestuurder van bosbouwtractoren (m/v)  Info block
Bediener van een strooimachine (m/v)  Info block
Bestuurder tractor-grijper (m/v)  Info block
Bestuurder van een maaimachine (m/v)  Info block
Bestuurder van een oogstmachine (m/v)  Info block
Bestuurder van een sproeimachine (m/v)  Info block
Bestuurder van een zaaimachine (m/v)  Info block
Loonwerker in de bosbouw (m/v)  Info block
Loonwerker in de landbouw (m/v)  Info block
Definitie
Voert gemechaniseerd werk uit in de land- of bosbouw (de grond voorbereiden, zaaien, bomen vellen, ...). Werkt volgens de productiedoelstellingen (kwantiteit, kwaliteit, ...), de gezondheids- en veiligheidsvoorschriften en de milieunormen.
Bijkomende activiteit kan zijn: werkplanningen opstellen.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De opdracht en de plaats van de opdracht vaststellen op basis van de planning
Het materiaal voorbereiden en afstellen  Info block
- Situeert een perceel in een gebied of bos
- Controleert de aanwezigheid van (kap)vergunningen
- Voorziet grondstoffen en materieel voor de uitvoering van de opdracht
- Controleert en past het materieel aan voor het gebruik  Info block
Landbouwmachines aanhangen (ploeg, zaaimachine, …)
De beveiliging en bescherming activeren  Info block
- Kiest een land- of bosbouwmachine uit voor de opdracht
- Stemt de tractor af op de aan te hangen land- of bosbouwmachine
- Controleert de aanhechting en de beveiliging van de machines  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Landbouwvoertuigen op de werf en op de weg naar de productieplaats (akker, bos, …), opslagplaats, leveringsplaats (boerderijen, coöperatieven, …), … besturen  Info block
- Stippelt een route uit naargelang het voertuig, de lading en de planning
- Schat de afstanden en leveringstijden in  Info block
Kennis van reglementering voor wegtransport  Info block
Perceelgrenzen, oversteekplaatsen voor landbouwmaterieel, … met elektronische of visuele schermen, bakens, vlaggen, … aangeven  Info block
- Leest kaarten
- Plaatst bakens in de grond en verankert ze
- Gebruikt een (ingebouwd of vast) computersysteem  Info block
Machines bevoorraden met fytosanitaire producten, meststoffen, zaden en brandstof  Info block
- Identificeert soorten granen en zaden, meststoffen, sproeimiddelen, … voor de opdracht
- Stemt de hoeveelheid grondstoffen af op de opdracht (afwegen, berekenen, doseren, mengen, ...)
- Brengt de grondstoffen manueel of automatisch in de machine aan
- Merkt problemen aan de toevoer, doorstroming of kwaliteit van de grondstoffen op en neemt actie
- Houdt gegevens bij over het verbruik van grondstoffen
- Draagt persoonlijke beschermingsmiddelen  Info block
Kennis van cultiveringstechnieken  Info block
Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken  Info block
Kennis van milieunormen  Info block
Basiskennis van agronomie  Info block
Kennis van technieken voor bescherming van biodiversiteit  Info block
Kennis van planten en gewassen  Info block
Basisonderhoud van het materieel en de ruimtes uitvoeren  Info block
- Gebruikt handgereedschap (sleutel, tang, …)
- Merkt afwijkingen, storingen of de nood aan preventief onderhoud op
- Stemt de techniek en het materiaal af op de opdracht (olie verversen, smeren, lassen, timmeren, schilderen, …)
- Stelt de machine veilig voor het uitvoeren van het onderhoud
- Reinigt het materieel vooraleer op te bergen
- Sorteert afval volgens de richtlijnen  Info block
Basiskennis van algemene mechanica  Info block
Basiskennis van hydraulica  Info block
Basiskennis van pneumatica  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Een machine gebruiken waarvoor een opleiding of attest vereist is:
Tractor of kleine mobiele werfmachine  Info block
Hydraulische graafmachine  Info block
Dumper  Info block
Verreiker  Info block
Reachtruck  Info block
Autolaadkraan  Info block
Een voertuig besturen waarvoor een opleiding of attest vereist is:
Rijbewijs B  Info block
Rijbewijs C  Info block
Rijbewijs C+E  Info block
Rijbewijs G  Info block
Werkzaamheden uitvoeren waarvoor een opleiding of attest vereist is:
Fytolicentie  Info block
Het materieel onderhouden
Het onderhoudsboekje invullen  Info block
- Houdt zich aan het onderhoudsplan en –richtlijnen
- Raadpleegt technische bronnen (handleidingen, schema’s, …)
- Vervangt onderdelen
- Meldt problemen aan de technicus of verantwoordelijke  Info block
Basiskennis van algemene mechanica  Info block
Basiskennis van hydraulica  Info block
Basiskennis van pneumatica  Info block
Afvoeren, stapelen en opslaan van hout  Info block
- Gebruikt een houtsleepmachine
- Past de richtlijnen voor opslag toe
- Houdt gegevens bij over de herkomst, de hoeveelheid en de kwaliteit van het hout  Info block
Kennis van kenmerken van ecosystemen  Info block
Rijpe gewassen oogsten (maaien, dorsen, persen, …)  Info block
- Bestuurt een tractor en andere landbouwmachines
- Stemt de oogstmethode en het materieel af op het gewas
- Herkent rijpe gewassen
- Brengt zo weinig mogelijk schade toe aan de oogst zelf
- Evalueert de oogstopbrengst (kwantiteit, kwaliteit, …)
- Slaat de oogst op voor bewaring of voor verkoop  Info block
Kennis van opslagmodaliteiten  Info block
Kennis van planten en gewassen  Info block
Kennis van agronomie  Info block
Takken afzagen en boomstammen doorzagen  Info block
- Gebruikt een boomzaag
- Houdt rekening met de valbaan, de omgeving en de weeromstandigheden
- Analyseert de aanwezigheid van torsies in de boom
- Bepaalt de volgorde voor het verwijderen van de takken
- Beveiligt de tak tegen vallen
- Brengt een handlier als stuurlijn of als treklijn aan
- Brengt signalisatie aan op de plaats waar de boom zal neerkomen (kegeltjes, veiligheidslint, paaltje, …)
- Verzaagt de stam en boomstronken  Info block
Kennis van kap- en veltechnieken  Info block
Gronden en beplantingen voorbereiden (strooien, zaaien, oogsten, …)  Info block
- Stemt de techniek en het materieel af op de opdracht (nivelleren, ploegen, bemesten, grond losmaken, …)
- Volgt de conditie van de bodem op (visueel, staalname, …)
- Last een rustperiode in voor de grond
- Volgt de weersomstandigheden op
- Transporteert zaden en planten naar het perceel
- Houdt zich aan de voorschriften voor het planten en zaaien van de gewassen (positie, diepte, tijdstip, …)  Info block
Natuurlijke omgevingen en grachten en rivieren onderhouden  Info block
- Bestuurt maai- en snoeimachines
- Gebruikt een bosmaaier
- Verwijdert zwerfvuil
- Onderhoudt de zijkanten van een gracht of rivier
- Ruimt slib, verstoppingen, … in grachten op
- Onderhoudt de bedding van rivieren (debiet, verdeling van het water)
- Verwijdert overwoekerende (water)planten  Info block
Pistes vormen en onderhouden  Info block
- Past de natuurlijke omgeving aan (bomen kappen, hellingen gelijkmatig maken, …)
- Bestuurt een pistebully
- Walst de piste plat tot een gelijkmatige en strakke sneeuwlaag
- Plaatst markeringen aan de zijkant van de piste
- Plaatst beschermingsmaterieel op gevaarlijke plaatsen (netten, valmatten, …)  Info block
Kennis van bewegwijzering van de afbakening van pistes  Info block
Jobmobiliteit: Verwante beroepen
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Landbouwcoöperatie  Info block
Bedrijf van landbouwwerkzaamheden  Info block
Landbouwbedrijf  Info block
Bosbouwonderneming  Info block
Wijnbouwonderneming  Info block
Boomkwekerij  Info block
Bosbouw  Info block
Landbouw  Info block
Tuinbouw  Info block
Als zelfstandige  Info block
In openlucht  Info block
Blootstelling aan lawaai  Info block
In ploegen  Info block
In weekends en op feestdagen  Info block
Verplaatsingen tijdens het werk  Info block
Werkomgeving
Je werkt in landbouworganisaties (landbouwondernemingen, bedrijven van landbouwwerkzaamheden, coöperatieven voor landbouwmaterieel, …) of bosbouworganisaties (boomkwekerijen, bedrijven van bosbouwwerkzaamheden, bosbouwondernemingen, …). Je werkt samen met deskundigen van coöperatieven, klanten, … Je werk varieert naargelang de sector (land- of bosbouw), de uitrusting en de mechanisering van het bedrijf. Je hanteert soms lasten. Je draagt persoonlijke beschermingsmiddelen zoals gehoorbeschermers, veiligheidsbril of -broek.  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Land- en bosbouwmachines besturen. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:

Beroepskwalificatie niveau 3 - Bestuurder van landbouwmachines (m/v)

ISCO-08-code:8341