Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 16-6-14
A120101  Info block
Houthakken en snoeien  Info block
Andere benamingen
Boomverzorger (m/v)  Info block
Boomverzorger klimmer (m/v)  Info block
Bomensnoeier (m/v)  Info block
Handelaar in houtskool (m/v)  Info block
Helper (m/v)  Info block
Houthakker (m/v)  Info block
Houthakker-snoeier (m/v)  Info block
Medewerker in de houtontginning (m/v)  Info block
Klimmer-snoeier (m/v)  Info block
Snoeier (m/v)  Info block
Snoeier groene gebieden (m/v)  Info block
Snoeier-botanist (m/v)  Info block
Snoeier-klimmer (m/v)  Info block
Medewerker in de bosbouw (m/v)  Info block
Medewerker in de houtontginning (m/v)  Info block
Veller van hoogstammige bomen (m/v)  Info block
Definitie
Kapt bomen in bossen, langs wegen, in parken en tuinen, ... (vellen, snoeien, ...). Werkt volgens de veiligheidsregels, milieunormen en uitvoeringsvoorschriften (termijnen, hoeveelheden, ...).
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: gekapt stamhout wegslepen, de waarde van het gekapte hout inschatten en een team of een onderneming voor houthak, snoei of groene gebieden leiden.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De opdracht vaststellen (plaats van interventie, grootte, kap, ...) en de te kappen of snoeien bomen inventariseren (merken, aanbrengen van richtpunten, ...)  Info block
- Controleert of de klant over de nodige vergunningen beschikt
- Identificeert de bomen  Info block
Kennis van kenmerken van ecosystemen  Info block
Het vellen of snoeien bepalen op basis van de valbaan van de bomen, de omgeving en de weersomstandigheden  Info block
- Analyseert de mogelijk aanwezige torsies in de boom
- Brengt de takken in kaart op een tekening
- Bepaalt de gesteltakken op de tekening en duidt de volgorde aan van de te verwijderen takken
- Voorkomt schade aan gebouwen of andere inrichtingen door het inschatten van de valrichting
- Brengt signalisatie aan op de plaats waar de boom zal neerkomen (kegeltjes, veiligheidslint, paaltjes, …)  Info block
Kennis van kap- en veltechnieken  Info block
Kennis van snoeitechnieken voor planten  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Verankeringssystemen aan de boom of takken plaatsen (kabels, staaldraadtakel, riemen, katrollen, ...)  Info block
- Brengt een handlier als stuurlijn of als treklijn aan
- Brengt afvangsystemen aan om de te verwijderen tak tegen vallen te beveiligen  Info block
Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Kennis van verankeringstechnieken  Info block
Gemarkeerde bomen vellen volgens de gewenste valbaan (berekening van de hoeken, in stukken zagen van de basis, ...)  Info block
- Gebruikt gereedschap (kettingzaag, boomzaag, ...)
- Zaagt in de valkerf of richtingkerf aan de kant van de valrichting
- Zaagt in de velsnede
- Klopt de wig of rolkoevoet in totdat de boom valt
- Draagt persoonlijke beschermingsmiddelen  Info block
Kennis van kap- en veltechnieken  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Takken snoeien volgens boomsoort en -grootte  Info block
- Klimt met behulp van klimlijn, hoogwerker of ladder tot de hoogte waar gesnoeid moet worden
- Gebruikt snoeigereedschap (snoeischaar, kettingzaag, ...)
- Voert een begeleidingssnoei uit (takvrije stamlengte, bemanteling tegen zonnebrand, toekomstige probleemtakken, …)
- Voert een achterstallige snoei uit (probleemtakken, schade aan takken, …)
- Voert een vormsnoei uit (knotten, kandelaberen, bijsnoeien kroon of leibomen, …)
- Topt de boom
- Snoeit indien nodig bij de aanplant de kroon op en snoeit beschadigde of gebroken takken
- Draagt persoonlijke beschermingsmiddelen  Info block
Kennis van klim- en klautertechnieken  Info block
Kennis van plantenfysiologie  Info block
Kennis van snoeitechnieken voor planten  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
De boom van zijn takken ontdoen en hem op de grond in stukken hakken afhankelijk van de bestemming (ambacht, industrie, verwarming)  Info block
- Gebruikt gereedschap (snoeischaar, kettingzaag, boomzaag, ...)
- Gebruikt bosbouwmachines
- Zaagt boomkruinen af
- Verwijdert wortelvoet en wortels
- Verwijdert scheuten, bramen, varens, ...
- Verzaagt de stam en boomstronken
- Klieft de boomstronken tot kleinere stukken
- Ontschorst de boom
- Verhakselt de kleine takken tot bodembedekking
- Draagt persoonlijke beschermingsmiddelen  Info block
Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken  Info block
Kennis van plantenfysiologie  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Preventief of correctief basisonderhoud van machines of uitrustingen uitvoeren  Info block
- Merkt afwijkingen, storingen of nood aan onderhoud op
- Houdt zich aan het onderhoudsplan en –richtlijnen
- Stelt (mee) de machines of uitrustingen veilig voor het uitvoeren van het onderhoud
- Voert kleine onderhouds- en herstellingswerkzaamheden uit (reinigen, smeren, onderdelen vervangen, vloeistoffen aanvullen, …)
- Meldt problemen die zelf niet op te lossen zijn aan de verantwoordelijke  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Opvolggegevens van de activiteiten registreren (plaats, duur, kaptype, ...) en aan de opdrachtgever bezorgen (eigenaar, adviserend technicus, ...)  Info block
- Schat volumes
- Houdt gegevens bij over het verloop van de activiteiten
- Wisselt informatie uit met de opdrachtgever  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Werkzaamheden uitvoeren waarvoor een opleiding of attest vereist is:
Werken op hoogte  Info block
Commerciële documenten opstellen:
Offerte  Info block
Inschatting van de waarde van het gekapte hout  Info block
Kapaccessoires en vel- of snoeimachines monteren en veiligheidssystemen en -uitrustingen controleren  Info block
Gekapte bomen indelen volgens bestemming van het hout (verwarming, bouw, ...) en ze ordenen (per stère, stapelen, ...)  Info block
- Bepaalt het volume
- Herkent fouten en verwering
- Herkent verschillende soorten kwaliteiten
- Sorteert afval en overschotten  Info block
Een velmachine instellen en afstellen (afhelling van de koppen, druk van de rollen om de takken te verwijderen, kapsnelheid, ...)  Info block
- Raadpleegt technische bronnen (handleidingen, schema’s, veiligheidsvoorschriften, …)
- Stelt machineonderdelen af en parameters in  Info block
Afvoeren, stapelen en opslaan van hout  Info block
- Gebruikt een houtsleepmachine
- Past de richtlijnen voor opslag toe
- Houdt gegevens bij over de herkomst, de hoeveelheid en de kwaliteit van het hout  Info block
Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken  Info block
Een boom na interventie curatief behandelen  Info block
- Voert een visuele boomcontrole uit (VTA-controle)
- Neemt bodemstalen
- Voert een groeiplaatsverbetering uit
- Behandelt ziektes of plagen (uitkuisen aangetaste plekken, toedienen bestrijdingsmiddelen, …)
- Brengt kroon- of boomverankering aan  Info block
Kennis van technieken voor boomverzorging  Info block
Kennis van technieken voor het gebruik van fytosanitaire producten  Info block
Klimmen en begeleiden van klimmers  Info block
- Bepaalt het klimpad
- Gaat na welke tak gezond is om een werplijn in te brengen
- Werpt de werplijn over de tak door middel van een werpzakje
- Brengt de klimlijn in de boom via de werplijn
- Bevestigt de klimlijn rond de tak met een cambiumsaver
- Controleert de klimgordel
- Reikt het loopvrij klimtouw en materiaal aan een klimmer aan
- Geeft aanwijzingen aan de klimmer indien deze zich in een gevaarlijke situatie bevindt  Info block
Kennis van klim- en klautertechnieken  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
De voorraad opvolgen, tekorten vaststellen
Bestellingen plaatsen  Info block
- Registreert het verbruik van producten
- Geeft de te bestellen hoeveelheden of tekorten door  Info block
Kennis van voorraadbeheer  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Lokaal of regionaal bestuur  Info block
Onderneming voor bosbouwwerken  Info block
Organisatie van bosbezitters  Info block
Agentschap voor natuur en bos  Info block
Bosbouw  Info block
Tuinbouw  Info block
Bij particulieren thuis  Info block
Als zelfstandige  Info block
Hanteren van lasten  Info block
In openlucht  Info block
Werkomgeving
Je werkt in organisaties van bosbezitters, bosbouwondernemingen, Agentschap voor Natuur en Bos, openbare instanties of voor rekening van particulieren. Je werkt samen met agronomen, bestuurders van machines, groenarbeiders, ... . Je werk varieert naargelang het type interventie (tuinen, groene ruimtes, bossen, snoeiwerk in een stedelijke zone, ...) en de seizoenen. Je werkt soms tijdens het weekend. Soms werk je in de hoogte of op een auto- of voetgangersweg. Het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen (veiligheidsschoenen, veiligheidsjas, veiligheidsharnas, ...) is verplicht.  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Houthakken en snoeien. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:6210, 9215, 9624