Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 16-6-14
A120301  Info block
Groenzones onderhouden  Info block
Andere benamingen
Assistent-hovenier (m/v)  Info block
Assistent-greenkeeper (m/v)  Info block
Greenkeeper (m/v)  Info block
Groenarbeider (m/v)  Info block
Groenarbeider in parken en tuinen (m/v)  Info block
Helper-tuinier (m/v)  Info block
Helper-hovenier (m/v)  Info block
Hovenier (m/v)  Info block
Hovenier aanleg van parken en tuinen (m/v)  Info block
Hovenier van een golfterrein (m/v)  Info block
Hovenier van een sportveld (m/v)  Info block
Hovenier onderhoud van parken en tuinen (m/v)  Info block
Landschapsexpert (m/v)  Info block
Landschapsmedewerker (m/v)  Info block
Medewerker onderhoud van parken en tuinen (m/v)  Info block
Medewerker groenzones (m/v)  Info block
Medewerker groene gebieden (m/v)  Info block
Medewerker landschapsarchitect (m/v)  Info block
Onderhoudsmedewerker in groene gebieden (m/v)  Info block
Ploegbaas onderhoud van groene gebieden (m/v)  Info block
Ploegbaas-tuinarchitect (m/v)  Info block
Tuinier (m/v)  Info block
Tuinier van groene gebieden (m/v)  Info block
Tuinier-landschapsarchitect (m/v)  Info block
Definitie
Legt groene gebieden (parken, tuinen, sportterreinen, ...) en plantendecors in openlucht of binnen (kantoren, handelszaken, onthaalruimten, plantenmuren, ...) aan. Onderhoudt groene gebieden volgens de veiligheids- en milieuvoorschriften.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: straatmeubilair installeren, een team coördineren.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De werf en de werfomgeving beveiligen (signalisatie, ...)  Info block
- Bakent de werkzone af met kegels, linten, waarschuwingsborden, …
- Verwittigt bewoners of omstaanders bij het gebruik van bestrijdingsmiddelen
- Beschermt materiaal en gereedschap tegen ongewenste vochtigheid of temperatuur  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Gronden voorbereiden (drainage, graafwerken, ...)
Zaaien of aanplanten  Info block
- Leest het matenplan en meet het uit op het terrein (afstanden, vormen, hoeken, bogen, dieptes, hoogtes)
- Leest en interpreteert het drainageplan
- Leest en interpreteert het bestek
- Meet de nutsvoorzieningen op (kabels, buizen, …) en brengt ze in kaart
- Rooit de bestaande beplanting en constructieve elementen
- Tafelt de te behouden planten in
- Nivelleert de grond met behulp van piketten en richtingskoorden (afgraven, ophogen, verwijderen van stenen, overbruggen van niveauverschillen, …)
- Plaatst buizen en sluit ze aan
- Spreidt meststof en/of bodemverbeteraar uit en onderwerkt ze (breken van de grond, frezen, spitten)
- Leest het beplantingsplan en zet de planten uit
- Plant heesters, hagen, vaste planten en bomen aan en brengt de nodige verankering aan (haagversterking, leidconstructies, boomverankering)
- Verwijdert bij het aanplanten verwerkte plantendelen en snoeit bij
- Draagt persoonlijke beschermingsmiddelen  Info block
Kennis van cultiveringstechnieken  Info block
Kennis van kenmerken van de bodem  Info block
Kennis van kenmerken van planten  Info block
Gras inzaaien volgens de topografie van de site  Info block
- Zaait het gras manueel of machinaal
- Rolt de grasmatten uit en snijdt ze bij
- Rolt het gezaaide gras en de aangelegde matten aan
- Besproeit met water  Info block
Kennis van kenmerken van de bodem  Info block
Groenzone (buiten of binnen) onderhouden (verticuteren, behandelen of vervangen van planten, ...)  Info block
- Verwijdert en voorkomt onkruid (mulchen, …)
- Inspecteert planten op de aanwezigheid van ziektes, parasieten, knaagdieren, …
- Kiest een behandelings- of bestrijdingsmethode (bemesting, pesticides, ecologische bestrijding, …)
- Verwijdert zieke planten
- Snoeit of scheert hagen, heesters, klimplanten, sierstruiken, …
- Vernieuwt de potgrond in plantenbakken
- Schoont perken, tuinpaden en terrassen op (spitten, schoffelen, harken, mos verwijderen, …)
- Past technieken voor plantenvermeerdering en plantontwikkeling toe (pluizen, ontscheuten, toppen, innijpen, stutten, opbinden, …)
- Verzorgt verschillende gewassen (bevloeien, bemesten, beschaduwen, beschermen tegen storm, …)
- Draagt persoonlijke beschermingsmiddelen  Info block
Kennis van kenmerken van planten  Info block
Meststoffen  Info block
Bestrijdingsmiddelen  Info block
Gazons onderhouden volgens de aanwijzingen (aanbrengen van patronen, maaihoogte, ...)  Info block
- Stelt machines in (zelftrekkende grasmaaier, zitmaaier, bosmaaier, verticuteermachine, …)
- Maait, verticuteert en verlucht het gazon
- Boordt de graskanten van het gazon af
- Irrigeert, indien nodig, het gazon
- Herkent en bestrijdt ziektes en mosvorming in het gazon
- Past ecologische onkruidbestrijding toe
- Bemest het gazon (manueel, machinaal)  Info block
Kennis van kenmerken van de bodem  Info block
Bestrijdingsmiddelen  Info block
Meststoffen  Info block
Bomen snoeien volgens groeirichting of vereiste vorm en overtollige takken verwijderen  Info block
- Gebruikt snoeigereedschap (snoeischaar, kettingzaag, heggenschaar, ...)
- Voert een begeleidingssnoei uit (takvrije stamlengte, bemanteling tegen zonnebrand, toekomstige probleemtakken, ...)
- Voert een achterstallige snoei uit (probleemtakken, schade aan takken, ...)
- Voert een vormsnoei uit (knotten, kandelaberen, bijsnoeien kroon of leibomen, ...)
- Plaatst steunpilaren en verwijdert ze tijdig
- Bindt nieuwe vertakkingen van klimplanten vast aan leidraden
- Draagt persoonlijke beschermingsmiddelen  Info block
Kennis van snoeitechnieken voor planten  Info block
Kennis van plantenfysiologie  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Preventief of correctief basisonderhoud van machines of uitrustingen uitvoeren  Info block
- Merkt afwijkingen, storingen of nood aan onderhoud op
- Houdt zich aan het onderhoudsplan en –richtlijnen
- Stelt (mee) de machines of uitrustingen veilig voor het uitvoeren van het onderhoud
- Voert kleine onderhouds- en herstellingswerkzaamheden uit (reinigen, smeren, onderdelen vervangen, vloeistoffen aanvullen, …)
- Meldt problemen die zelf niet op te lossen zijn aan de verantwoordelijke  Info block
Basiskennis van hydraulica  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Een machine gebruiken waarvoor een opleiding of attest vereist is:
Hoogwerker  Info block
Autolaadkraan  Info block
Bouwplaatsmachine  Info block
Werkzaamheden uitvoeren waarvoor een opleiding of attest vereist is:
Fytolicentie  Info block
Uitvoeren van infrastructuurwerken:
Sportvelden inrichten  Info block
Terrassen aanleggen (bankirai-hout, natuurstenen, sierklinkers, …)  Info block
(Tuin)paden en opritten aanleggen  Info block
(Biologische) vijvers of waterpartijen aanleggen  Info block
Zwembaden aanleggen  Info block
Rotsboorden en decoratieve elementen bouwen  Info block
Aanleggen van siergrind  Info block
Meubilair in parken en tuinen installeren en onderhouden (schommels, glijbanen, hekwerk, ...)  Info block
- Plaatst afsluitingen (betonplaten, metaaldraad, …)
- Monteert en plaatst houten elementen
- Plaatst geprefabriceerde elementen  Info block
Irrigatiesystemen of verlichting installeren (pijpleidingen, elektrische kabels, programmering van automatische systemen, ...)  Info block
- Leest plannen
- Legt waterafvoersystemen en bronneringen aan
- Legt kabels en leidingen en plaatst aansluit- en aftappunten  Info block
Basiskennis van algemene mechanica  Info block
Vijvers onderhouden  Info block
- Verwijdert bladeren en afgestorven delen van planten in en rondom de vijver
- Spoelt het vuil (zand, bladeren, algen, …) uit de vijverfilter
- Dient vijverconditioneringsproducten toe  Info block
Tuinafval opruimen en verwerken  Info block
- Harkt, blaast, zuigt afgevallen bladeren samen
- Verhakselt takken en snoeiafval
- Sorteert afval volgens de richtlijnen  Info block
Eenvoudige werkstukken metselen  Info block
- Maakt mortel aan
- Berekent hoeveel materiaal nodig is voor de opdracht
- Werkt met een betonmolen  Info block
Opvolggegevens van de activiteiten registreren (plaats, datum, type interventie, periode van aanwezigheid, ...)  Info block
- Houdt gegevens bij volgens de afspraken binnen de organisatie
- Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijke (mondeling, schriftelijk)  Info block
De voorraad opvolgen, tekorten vaststellen
Bestellingen plaatsen  Info block
- Registreert het verbruik van producten
- Geeft de te bestellen hoeveelheden of tekorten door  Info block
Kennis van voorraadbeheer  Info block
Onderhouds- en inrichtingswerkzaamheden in een groenzone vaststellen en plannen  Info block
- Controleert de toestand van de beplanting, de staat van de infrastructuur, …
- Bespreekt met de opdrachtgever de nodige werken en legt uitvoeringstermijnen vast
- Gebruikt planningsinstrumenten  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Tuinaannemingsbedrijf  Info block
Studie- en engineeringsbureau  Info block
Lokaal of regionaal bestuur  Info block
Invoegbedrijf  Info block
Onderneming voor landschapsarchitectuur  Info block
Sportinfrastructuur  Info block
Vastgoedkantoor  Info block
Inrichting van tuinen en landschappen  Info block
Openbare sector  Info block
Bij particulieren thuis  Info block
Als zelfstandige  Info block
Hanteren van lasten  Info block
In openlucht  Info block
Verplaatsingen tijdens het werk  Info block
Werkomgeving
Je werkt in ondernemingen voor landschapsarchitectuur, openbare instanties, studiebureaus, beheerders van gemeenschappelijke eigendommen samen met verschillende betrokkenen (werkbegeleiders, stadsdiensten, spoorwegdiensten, klanten, ...). Je werk varieert per activiteit (creatie, inrichting, onderhoud van groene binnen- of buitenruimten) en per organisatie (aanwezigheid van serres, ...). Je hanteert soms lasten en het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen (veiligheidsschoenen, gehoorbeschermers, ...) is verplicht.  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Groenzones onderhouden. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .
Voor het beroep van hovenier bestaan twee ervaringsbewijzen: het ervaringsbewijs ‘hovenier aanleg parken en tuinen (m/v)’ en het ervaringsbewijs ‘hovenier onderhoud parken en tuinen (m/v)’.  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:

Beroepskwalificatie niveau 2 - Medewerker groen- en tuinaanleg (m/v)

Beroepskwalificatie niveau 2 - Medewerker groen- en tuinbeheer (m/v)

Beroepskwalificatie niveau 4 - Tuinaanlegger-groenbeheerder (m/v)

ISCO-08-code:6112, 6113, 9214