Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 16-6-14
A120501  Info block
Bosbouw  Info block
Andere benamingen
Bosbeheerder (m/v)  Info block
Bosbouwmedewerker (m/v)  Info block
Bosbouwer (m/v)  Info block
Bosbouwkundig medewerker (m/v)  Info block
Bosontginner (m/v)  Info block
Bosuitbater (m/v)  Info block
Gebiedsverantwoordelijke bosbouw (m/v)  Info block
Houtvester (m/v)  Info block
Houtschatter (m/v)  Info block
Houtontginner (m/v)  Info block
Medewerker bosbouw (m/v)  Info block
Medewerker bosbeheer (m/v)  Info block
Opzichter bosbouwonderneming (m/v)  Info block
Opzichter bosbouw (m/v)  Info block
Populierenkweker (m/v)  Info block
Ploegbaas bosbouw (m/v)  Info block
Technische medewerker bosbouw (m/v)  Info block
Voorman in bosbouwonderneming (m/v)  Info block
Definitie
Voert bosbouwoperaties uit (uitdunning, open plekken in het bos, beplanting, snoeien, ...) volgens de hygiëne- en veiligheidsvoorschriften, de bedrijfsdoelstellingen (commercieel, kwalitatief, ...) en de milieunormen.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: exploitatiewerkzaamheden van het bos en de bospaden uitvoeren, een team of een bosbouwonderneming leiden.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De opdracht en de plaats van de opdracht vaststellen op basis van de planning
Het materiaal voorbereiden en afstellen  Info block
- Situeert een perceel in het bos
- Beschermt materiaal en gereedschap tegen ongewenste vochtigheid of temperatuur
- Bakent de werkzone af met kegels, linten, waarschuwingsborden, …  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Jonge bomen planten volgens soort en vooraf bepaalde dichtheid (plaatsing, spreiding, bemesting, ...)  Info block
- Controleert de kwaliteit van de aan te planten bomen
- Graaft een plantput volgens het beplantingsplan
- Verwijdert de plantpot of niet verteerbare wortelzak
- Maakt de kluit los en knipt het wortelgestel bij indien nodig
- Dompelt het wortelgestel onder in water
- Plaatst de boom in de plantput
- Plaatst een verluchtingskoker
- Brengt bodemverbeteraar aan in de plantput
- Dicht de plantput
- Voorziet de boom van voldoende water
- Brengt de nodige verankering aan  Info block
Kennis van kenmerken van planten  Info block
Steunstokken, beschermingsuitrusting van struiken en hekwerk ter begrenzing van de percelen plaatsen  Info block
- Plaatst steunstokken op één lijn en waterpas
- Plaatst geprefabriceerde elementen en verankert ze in de grond  Info block
Gezaaid oppervlak controleren
Beplantingen en toegangswegen uitdunnen en van struikgewas ontdoen  Info block
- Gebruikt maaimachines (zelftrekker, zitmaaier, bosmaaier)
- Gebruikt snoeigereedschap (snoeischaar, kettingzaag, heggenschaar, ...)
- Stemt de techniek en het materiaal af op de opdracht
- Verhakselt takken en snoeiafval
- Bestrijdt onkruid
- Draagt persoonlijke beschermingsmiddelen  Info block
Kennis van kenmerken van ecosystemen  Info block
Kennis van snoeitechnieken voor planten  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Bomen snoeien volgens groeirichting of vereiste vorm en overtollige takken verwijderen  Info block
- Beslist welke bomen gesnoeid of geveld moeten worden
- Klimt met behulp van klimlijn, hoogwerker of ladder tot de hoogte waar gesnoeid moet worden
- Gebruikt snoeigereedschap (snoeischaar, kettingzaag, ...)
- Voert een begeleidingssnoei uit (takvrije stamlengte, bemanteling tegen zonnebrand, toekomstige probleemtakken, ...)
- Voert een achterstallige snoei uit (probleemtakken, schade aan takken, ...)
- Voert een vormsnoei uit (knotten, kandelaberen, bijsnoeien kroon of leibomen, ...)
- Topt de boom
- Houdt rekening met de valbaan, de omgeving en de weeromstandigheden bij het vellen van de bomen
- Draagt persoonlijke beschermingsmiddelen  Info block
Kennis van snoeitechnieken voor planten  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Groei en gezondheidstoestand van bomen controleren en oorzaken van afwijkingen vaststellen (ziekten, vervuiling, roofdieren, ...)  Info block
- Voert een visuele boomcontrole uit (VTA-controle)
- Voert een (gespecialiseerd) bodemonderzoek uit
- Neemt bodem- en/of bladstalen  Info block
Kennis van kenmerken van ecosystemen  Info block
Kennis van landbouwwetgeving  Info block
Kennis van milieunormen  Info block
Kennis van specifieke kenmerken van dier- en plantparasieten  Info block
Bomen van verschillende exploitatiesites inventariseren en klasseren volgens variëteit en afmeting  Info block
- Brengt markeringen aan
- Identificeert bomen en planten
- Bepaalt het volume
- Herkent fouten en verwering
- Herkent verschillende soorten kwaliteiten  Info block
Kennis van volumebepalingstechnieken  Info block
Kennis van wetgeving inzake bossen  Info block
Preventief of correctief basisonderhoud van machines of uitrustingen uitvoeren  Info block
- Merkt afwijkingen, storingen of nood aan onderhoud op
- Houdt zich aan het onderhoudsplan en –richtlijnen
- Stelt (mee) de machines of uitrustingen veilig voor het uitvoeren van het onderhoud
- Voert kleine onderhouds- en herstellingswerkzaamheden uit (reinigen, smeren, onderdelen vervangen, vloeistoffen aanvullen, …)
- Meldt problemen die zelf niet op te lossen zijn aan de verantwoordelijke  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Werkzaamheden uitvoeren waarvoor een opleiding of attest vereist is:
Werken op hoogte  Info block
Fytolicentie  Info block
Gronden voorbereiden om te beplanten (nivelleren, ploegen, fytosanitaire toepassing, ...)  Info block
- Gebruikt landbouwmachines
- Voert een groeiplaatsverbetering uit (analyse, gronduitwisseling, spitten, omwoelen, ploffen, bemesten, …)  Info block
Het bos en de bospaden aanleggen (uitdiepen, afwatering van greppels, ...) of uitrusten (omheining, brug, ...)  Info block
Het zaaien, bewerken en oogsten van een perceel bepalen en plannen  Info block
- Controleert de staat en de begroeiing van het perceel
- Gebruikt planningsinstrumenten  Info block
Kennis van agronomie  Info block
Ziekten en problemen bij bomen vaststellen en geschikte behandelingen bepalen  Info block
- Kuist aangetaste plekken, wonden aan de boom uit
- Zoekt het gepaste bestrijdingsmiddel of behandeling op in literatuur of in een databank op basis van de vastgestelde verschijnselen
- Draagt persoonlijke beschermingsmiddelen  Info block
Kennis van de leer van plantenziektes  Info block
Bestrijdingsmiddelen  Info block
De voorraad opvolgen, tekorten vaststellen
Bestellingen plaatsen  Info block
- Registreert het verbruik van producten
- Geeft de te bestellen hoeveelheden of tekorten door  Info block
Kennis van voorraadbeheer  Info block
Een organisatie boekhoudkundig en administratief beheren  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, ...)
- Houdt gegevens bij (uitgaven, inkomsten, ...)
- Verzamelt aan- en verkoopfacturen
- Berekent omzetcijfers
- Volgt de (uitbestede) boekhouding op
- Bepaalt de verkoopprijzen van diensten en producten
- Beheert de verzekeringen
- Komt wettelijke en fiscale verplichtingen na  Info block
Basiskennis van boekhouden en administratief beheer  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Bosbouwcoöperatieve  Info block
Bosbouwonderneming  Info block
Boomkwekerij  Info block
Privé-natuurdomeinen  Info block
Agentschap voor natuur en bos  Info block
Bosbouw  Info block
Als zelfstandige  Info block
Hanteren van lasten  Info block
In openlucht  Info block
Werkomgeving
Je werkt in boomkwekerijen en private- of openbare bosbouworganisaties. Je werk varieert naargelang de graad van automatisering van de uitrustingen, de kenmerken van het bos (oppervlakte, grootte, ...) en de seizoenen. Je werkt soms tijdens het weekend en doet soms wachtdiensten. De activiteit kan op grote hoogte plaatsvinden en het dragen van lasten met zich meebrengen. Je draagt persoonlijke beschermingsmiddelen (gehoorbescherming, bril, veiligheidsschoenen, ...).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Bosbouw.
Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:6210, 9215