Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 16-6-14
A140201  Info block
Meewerken in de groente- of gewassenteelt  Info block
Andere benamingen
Medewerker groenteteelt-tuinbouw (m/v)  Info block
Medewerker in polycultuur (m/v)  Info block
Medewerker in bloemenproductie (m/v)  Info block
Medewerker in groenteteelt (m/v)  Info block
Medewerker in plantenproductie (m/v)  Info block
Tuinbouwmedewerker (m/v)  Info block
Medewerker groenteteelt (m/v)  Info block
Oogstmedewerker maïs (m/v)  Info block
Suikerrietsnijder (m/v)  Info block
Plukker van tabaksbladeren (m/v)  Info block
Planter van koffie - thee (m/v)  Info block
Suikerrietplanter (m/v)  Info block
Tabaksplanter (m/v)  Info block
Oogstmedewerker look (m/v)  Info block
Oogstmedewerker asperges (m/v)  Info block
Oogstmedewerker witloof (m/v)  Info block
Oogstmedewerker champignons (m/v)  Info block
Oogstmedewerker groenten (m/v)  Info block
Aardappelrooier (m/v)  Info block
Arbeider in de land- en tuinbouw (m/v)  Info block
Tuinbouwarbeider (m/v)  Info block
Seizoensarbeider (m/v)  Info block
Definitie
Voert manueel werk uit, zoals het onderhouden, oogsten of planten van gewassen en groenten (witloof, champignons, granen, tabak, bloemen, ...). Werkt volgens de hygiënevoorschriften, de milieunormen en de productiedoelstellingen (opbrengst, termijn, ...).
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: activiteiten uitvoeren voor het conditioneren of verpakken van de producten, bestellingen voorbereiden.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De plaats bepalen waar gewerkt moet worden (rij, perceel, ...)
De te oogsten producten lokaliseren  Info block
- Situeert een perceel in een gebied
- Voorziet grondstoffen en materieel voor de uitvoering van de opdracht
- Gebruikt land- en tuinbouwgereedschap
- Herkent rijpe gewassen  Info block
De beplantingen onderhouden (onderhouden van de rijen, verpotten, wieden, ...)  Info block
- Gebruikt land- en tuinbouwgereedschap
- Past technieken voor plantenvermeerdering toe (scheuten, loten, enten, …)
- Verpot planten die meer ruimte nodig hebben
- Past snoeitechnieken toe
- Voorziet op instructie voeding, water en bemesting voor de planten
- Draagt persoonlijke beschermingsmiddelen  Info block
Kennis van cultiveringstechnieken  Info block
Kennis van specifieke kenmerken van dier- en plantparasieten  Info block
Kennis van milieunormen  Info block
Landbouwproducten selecteren, verzamelen en oogsten  Info block
- Gebruikt manueel land- en tuinbouwgereedschap
- Stemt de oogstmethode en het materieel af op de teelt (plukken, snijden, …)
- Brengt zo weinig mogelijk schade toe aan de oogst zelf  Info block
Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken  Info block
Kennis van hygiëne- en veiligheidsregels  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Producten volgens kenmerken, bestellingen en wijze van transport verpakken  Info block
- Houdt zich aan de productieorder of technische fiche
- Gebruikt folie, papier, …
- Bindt producten samen
- Verpakt producten manueel of met een verpakkingsmachine
- Weegt of telt porties
- Brengt etiketten aan met de wettelijke informatie (prijs, gewicht, samenstelling, herkomst, …)
- Maakt de producten klaar voor transport (samenstellen van boxen, containers en paletten)
- Past de richtlijnen voor opslag toe  Info block
Kennis van hygiëne- en veiligheidsregels  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Kennis van verpakkings- en conditioneringstechnieken  Info block
Het oogstmateriaal reinigen
Uitrustingen en installaties onderhouden  Info block
- Merkt afwijkingen, storingen of nood aan onderhoud op
- Houdt zich aan het onderhoudsplan en –richtlijnen
- Stelt (mee) de machines of uitrustingen veilig voor het uitvoeren van het onderhoud
- Voert kleine onderhouds- en herstellingswerkzaamheden uit (reinigen, smeren, onderdelen vervangen, vloeistoffen aanvullen, …)
- Meldt problemen die zelf niet op te lossen zijn aan de verantwoordelijke  Info block
Basiskennis van algemene mechanica  Info block
Kennis van onderhoudsvoorschriften  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Kennis van onderhoudstechnieken  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Een voertuig besturen waarvoor een opleiding of attest vereist is:
Rijbewijs G  Info block
Werkzaamheden uitvoeren waarvoor een opleiding of attest vereist is:
Fytolicentie  Info block
Oogsten van:
Asperges  Info block
Champignons  Info block
Courgettes of komkommers  Info block
Andijvie of witloof  Info block
Hop  Info block
Aardappelen  Info block
Sla  Info block
Tomaten  Info block
Groenten planten  Info block
- Bereidt zaden voor (stratificatie)
- Houdt zich aan de voorschriften voor het planten en zaaien van de gewassen (positie, diepte, tijdstip, …)
- Zet manueel plantjes in de grond
- Vult de plant- of zaaimachine aan  Info block
Geoogste producten sorteren en voorbereiden voor verpakking (stapelen, verwijderen van bladeren, drogen, ...)  Info block
- Maakt de producten schoon (afspoelen met water, bladeren verwijderen, …)
- Sorteert de producten volgens de vraag van de klant of de afzetmarkt (kwaliteit, grootte, dikte, lengte, kleur, …)  Info block
Meewerken aan het plaatsen van plantmateriaal (plastic folie, netten, bindmateriaal, ...)  Info block
- Controleert en past het materiaal aan voor het gebruik
- Houdt zich aan de planning
- Houdt zich aan veiligheidsrichtlijnen  Info block
De producten verpakken (etiketteren, inpakken)
De bestellingen voorbereiden  Info block
De aanwezigheid van schadelijke soorten lokaliseren
De aard en omvang van beschadigingen vaststellen  Info block
- Gebruikt herbiciden, fungiciden, insecticiden, nematociden, acariciden en bodemherbiciden volgens de voorschriften
- Past biologische gewasbeschermingstechnieken toe (vangplanten, feromoonvallen, natuurlijke vijanden, …)
- Draagt persoonlijke beschermingsmiddelen  Info block
Kennis van de leer van plantenziektes  Info block
Kennis van technieken voor het gebruik van fytosanitaire producten  Info block
Kennis van specifieke kenmerken van dier- en plantparasieten  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Groenteteeltbedrijf  Info block
Tuinbouwbedrijf  Info block
Landbouwbedrijf  Info block
Tabak-, rietsuikerplantages  Info block
Landbouw  Info block
Tuinbouw  Info block
Inwonend  Info block
Hanteren van lasten  Info block
In openlucht  Info block
Ongemakkelijke houdingen (knielen, hurken, kruipen)  Info block
Seizoensgebonden  Info block
In weekends en op feestdagen  Info block
In ploegen  Info block
Werkomgeving
Je werkt in grote kwekerijen, groenteteeltbedrijven, boomkwekerijen, plantages, ... Je werkt samen met de bedrijfsleider. Je werk varieert volgens het type product (granen, groenten, bloemen, ...) en de productiefase (planten, oogsten, ...). Je werkt soms met wisselende uurroosters, in het weekend, op feestdagen. Je werkrooster is onderhevig aan seizoenveranderingen. Je werkt in openlucht, in serres of ondergronds (champignons, ...). Je hanteert soms lasten.  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Meewerken in de groente- of gewassenteelt. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:6112, 6114, 9211