Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 16-6-14
A140401  Info block
Aquacultuur  Info block
Andere benamingen
Algenkweker (m/v)  Info block
Aquacultivator (m/v)  Info block
Kreeftenkweker (m/v)  Info block
Uitbater aquacultuurbedrijf (m/v)  Info block
Schelpdierkweker (m/v)  Info block
Schaaldierkweker (m/v)  Info block
Zee-egelkweker (m/v)  Info block
Mosselkweker (m/v)  Info block
Oesterkweker (m/v)  Info block
Medewerker aquacultuurbedrijf (m/v)  Info block
Medewerker mosselkwekerij (m/v)  Info block
Medewerker oesterkwekerij (m/v)  Info block
Medewerker viskwekerij (m/v)  Info block
Kamschelpkweker (Sint-Jacobsschelpen) (m/v)  Info block
Viskweker (m/v)  Info block
Zalmkweker (m/v)  Info block
Forelkweker (m/v)  Info block
Kweker van eetbare schelpdieren (m/v)  Info block
Kweker van vis, week- en schelpdieren (m/v)  Info block
Definitie
Voert activiteiten uit in de aquacultuur (plaatsen van zaad of kweek, opvolgen van productie, oogsten, ...). Werkt volgens de productiedoelstellingen (hoeveelheid, kwaliteit, variëteiten, ...) en de hygiëne-, veiligheids- en milieuvoorschriften.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: visserijproducten commercialiseren, een ploeg of een viskwekerij leiden.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Op basis van de planning de werkplaats bepalen (mosseltafels, bassins, ...)
Het materiaal voorbereiden (bakken, netten, duikpak, ...)  Info block
- Stelt een planning op om de omgeving veilig en gezond te houden
- Bepaalt noodprocedures om in te grijpen wanneer de gezondheid of het welzijn van de dieren wordt bedreigd  Info block
Kennis van teelttechnieken  Info block
Kennis van gezondheidsvoorschriften  Info block
Kennis van milieunormen  Info block
Het zaad of de kweek van de kokkels, schelpdieren, oesters, mossels, ... op de zeevelden of in de kweekzakken, -bassins, -vijvers, ... plaatsen  Info block
- Gebruikt landbouwmachines
- Desinfecteert zaad of kweek voor het geplaatst wordt
- Verwijdert dood zaad of kweek  Info block
Kennis van technieken voor het plaatsen van zaad of de kweek  Info block
Toezicht houden op de ontwikkeling van de vissen of schelpdieren
Groeiafwijkingen detecteren en correctieve maatregelen toepassen  Info block
- Beheert omgevingsfactoren die
de overlevingskans van de vissen en schelpdieren bevorderen (temperatuur van het water, waterkwaliteit, …)
- Herkent afwijkend gedrag dat wijst op verminderd welzijn, ziekte, …
- Past de procedures toe voor het omgaan met noodsituaties (vervuiling, ontsnappen van dieren, …)
- Weegt en meet een representatief staal van de populatie om informatie te verzamelen over groei, gewicht, vleeskwaliteit en andere fysieke eigenschappen  Info block
Kennis van gezondheidsvoorschriften  Info block
Kennis van milieunormen  Info block
Kennis van zoötomie  Info block
Verifiëren of er schadelijke dieren aanwezig zijn (aalscholvers, beverratten, ...)
Preventieve maatregelen nemen (vogelverschrikkers, luidsprekers, ...)  Info block
Oogsten wanneer het gekweekte product rijp is
Voorbereiden voor conditionering (sortering van de vissen, afsteken van schelpdieren, ...)  Info block
- Gebruikt manueel of geautomatiseerd oogstmateriaal (handbeugel, kokkelkor, …)
- Vist of oogst de dieren op een manier die stress minimaliseert
- Spoelt de dieren indien nodig met water
- Maakt de producten visueel aantrekkelijk (schelpdieren afsteken, …)
- Sorteert de producten volgens de vraag van de klant of de afzetmarkt (kwaliteit, grootte, dikte, lengte, kleur, …)  Info block
Producten volgens kenmerken, bestellingen en wijze van transport verpakken  Info block
- Houdt zich aan de productieorder of technische fiche
- Gebruikt folie, papier, …
- Bindt producten samen
- Verpakt producten manueel of met een verpakkingsmachine
- Weegt of telt porties
- Brengt etiketten aan met de wettelijke informatie (prijs, gewicht, samenstelling, herkomst, …)
- Maakt de producten klaar voor transport (samenstellen van boxen, containers en paletten)
- Past de richtlijnen voor opslag toe  Info block
Preventief of correctief basisonderhoud van machines of uitrustingen uitvoeren  Info block
- Merkt afwijkingen, storingen of nood aan onderhoud op
- Houdt zich aan het onderhoudsplan en –richtlijnen
- Stelt (mee) de machines of uitrustingen veilig voor het uitvoeren van het onderhoud
- Voert kleine onderhouds- en herstellingswerkzaamheden uit (reinigen, smeren, onderdelen vervangen, vloeistoffen aanvullen, …)
- Meldt problemen die zelf niet op te lossen zijn aan de verantwoordelijke  Info block
Basiskennis van algemene mechanica  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Een machine gebruiken waarvoor een opleiding of attest vereist is:
Elektrische transpallet  Info block
Heftruck  Info block
Gebruikt hijs- en hefmaterieel  Info block
Kweek- of teeltactiviteiten in het bedrijf bepalen en plannen (uitzaaien van het zaad of de kweek, in oesterzakken zetten, voederverdeling, ...)  Info block
- Stelt een planning en taakverdeling op
- Houdt rekening met seizoensgebonden pieken en dalen in de vraag
- Controleert of de uitvoering van de activiteiten voldoet aan de kwaliteitsnormen en planning  Info block
De bassins, vijvers, ... met water vullen of het waterpeil aanpassen  Info block
Kunstmatige voortplanting uitvoeren bij vissen of schelpdieren  Info block
- Neemt sperma af van het vaderdier
- Bewerkt het sperma (filteren, verdunnen, koelen, invriezen, …)
- Verdeelt het sperma in dosissen afhankelijk van de kwaliteit (hoeveelheid, beweeglijkheid, …)
- Bewaart de spermadosissen volgens de voorschriften
- Bewerkt de eieren voor tijdens en na de bevruchting (behandelen tegen schimmels, temperatuur, …)  Info block
Kennis van dierlijke fysiologie  Info block
Waterstalen nemen en testen (aanwezigheid van verontreinigende stoffen, bacillen, ...)  Info block
- Gebruikt instrumenten voor de staalname (sondes, reageerbuisjes, …)
- Houdt zich aan de voorschriften voor staalname (tijdstip, hoeveelheid, …)
- Sorteert, labelt en registreert de stalen
- Voert scheikundige analysetechnieken uit
- Vergelijkt stalen met richtwaarden
- Maakt melding van afwijkende  Info block
De voederrantsoenen bepalen en verdelen volgens de behoeften van de vissen, schelpdieren, ...  Info block
- Gebruikt software voor de berekening van voederrantsoenen
- Bepaalt soort, samenstelling en hoeveelheid volgens de noden van het dier, kwaliteit, beschikbaarheid en prijs van de voermiddelen
- Houdt zich aan de voederplanning
- Bereidt de dierenvoeding voor volgens de behoefte van de dieren (soort, samenstelling, hoeveelheid, …)
- Bedient een voedermachine
- Bewaakt de kwaliteit van de voedervoorraad  Info block
De bedrijfsproducten commercialiseren  Info block
- Past commerciële technieken toe (tijdstip, reclame, …)
- Bepaalt de prijs volgens richtwaarden (catalogi, eigen expertise, …)
- Benadrukt de kwaliteit van het eigen aanbod  Info block
Kennis van commerciële distributiekanalen  Info block
Een organisatie boekhoudkundig en administratief beheren  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, …)
- Houdt gegevens bij (aan- en verkoopfacturen, personeelsdossiers, ...)
- Volgt de (uitbestede) boekhouding op
- Berekent omzetcijfers
- Bepaalt de verkoopprijzen van diensten en producten
- Komt wettelijke en fiscale verplichtingen na  Info block
Basiskennis van boekhouden en administratief beheer  Info block
Kennis van wetgeving inzake veiligheid van de voedselketen  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Jobmobiliteit: Verwante beroepen
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Kwekerij van schaal- en schelpdieren  Info block
Landbouw  Info block
Als zelfstandige  Info block
Binnen in aangepaste lichtomstandigheden  Info block
Blootstelling aan lage temperaturen  Info block
Hanteren van lasten  Info block
In openlucht  Info block
Werkomgeving
Je werkt in bedrijven die vis, schaaldieren, schelpdieren, ... kweken. Je werkt samen met veeartsen, adviseurs, ... en komt in contact met klanten. Je werk varieert naargelang de teelt (schelpdierenteelt, visteelt, oesterteelt, ...) en de seizoenen. Je werkt soms in het weekend, op feestdagen, 's nachts en doet soms wachtdiensten. Je werkt in openlucht of in ateliers (conditionering, ...). Je hanteert soms lasten.  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Aquacultuur. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:6221