Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 16-6-14
A140501  Info block
Boomkwekerij en wijnbouw  Info block
Andere benamingen
Ananaskweker (m/v)  Info block
Appelboomkweker (m/v)  Info block
Bananenkweker (m/v)  Info block
Bedrijfsleider fruitkwekerij (m/v)  Info block
Bedrijfsverantwoordelijke wijnbouw (m/v)  Info block
Fruitboomkweker (m/v)  Info block
Hoofd fruitboomkwekerij (m/v)  Info block
Hoofd fruitkwekerij (m/v)  Info block
Hoofd wijnbouw (m/v)  Info block
Fruitkweker (m/v)  Info block
Kiwikweker (m/v)  Info block
Laanboomkweker (m/v)  Info block
Boomkweker (m/v)  Info block
Medewerker in een fruitboomkwekerij (m/v)  Info block
Medewerker wijnbouw (m/v)  Info block
Medewerker wijngaard (m/v)  Info block
Olijvenkweker (m/v)  Info block
Ploegbaas fruitkwekerij (m/v)  Info block
Ploegverantwoordelijke fruitboomkwekerij (m/v)  Info block
Pruimenteler (m/v)  Info block
Sierboomkweker (m/v)  Info block
Snoeier van fruitbomen (m/v)  Info block
Wijnbouwer (m/v)  Info block
Wijnbouwer-champagnemaker (m/v)  Info block
Wijnstoksnoeier (m/v)  Info block
Zaakvoerder van wijnbouwbedrijf (m/v)  Info block
Definitie
Voert werkzaamheden uit in de fruitteelt en de wijnbouw (voorbereiding van gronden, aanplanting, snoeien, verwijdering van overtollige knoppen, gebruik van fytosanitaire producten, oogsten, ...). Werkt volgens de productiedoelstellingen (hoeveelheid, kwaliteit, variëteiten, ...) en de hygiëne-, veiligheids- en milieuvoorschriften.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: de producten bewerken, conditioneren of commercialiseren, een team coördineren of een boomkwekerij of wijnbouwbedrijf leiden.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De opdracht en de plaats van de opdracht vaststellen op basis van de planning
Het materiaal voorbereiden en afstellen  Info block
- Situeert een perceel in een gebied
- Voorziet grondstoffen en materieel voor de uitvoering van de opdracht
- Controleert en past het materieel aan voor het gebruik  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
De bomen planten na voorbereiding van de gronden (rooien, enten, opbinden, ...)  Info block
- Gebruikt land- en tuinbouwgereedschap
- Draagt persoonlijke beschermingsmiddelen
- Volgt de conditie van de bodem op (visueel, staalname, …)
- Stemt de techniek en het materieel af op de opdracht (nivelleren, ploegen, bemesten, grond losmaken, …)
- Houdt zich aan de voorschriften voor het planten en zaaien van de gewassen (positie, diepte, tijdstip, weersomstandigheden, …)
- Snijdt stekken en stekt de plantjes
- Oculeert of ent de planten in de juiste periode naargelang de teelttechniek
- Zorgt ervoor dat de oculatiepunten van de verschillende planten op een gelijke afstand boven de grond komen
- Selecteert en installeert steunmateriaal  Info block
Kennis van agronomie  Info block
Kennis van cultiveringstechnieken  Info block
Kennis van planten en gewassen  Info block
Beschermingsmateriaal plaatsen (antihagelnetten, antivriesinstallatie, afsluitingen, ...)
Irrigatiesystemen op boomgaarden plaatsen  Info block
De vruchtzetting op de bomen onderhouden en verzorgen door te snoeien en overtollige knoppen en bladeren weg te snijden  Info block
- Gebruikt snoeigereedschap (snoeischaar, kettingzaag, ...)
- Bindt takken af zodat de boom een optimale vorm krijgt (groei, marktvereisten, …)
- Bindt takken af om afscheuren tegen te gaan
- Pluist of scheurt de concurrerende koppen weg  Info block
Kennis van snoeitechnieken voor planten  Info block
Toezicht houden op de ontwikkeling van de vruchten
Toedienen van voedingsstoffen aan bomen
Fytosanitaire producten gebruiken in geval van afwijkingen  Info block
- Houdt bij het bemesten van de grond rekening met de milieunormen (periode, soort, hoeveelheid, …)
- Gebruikt herbiciden, fungiciden, insecticiden, nematociden, acariciden en bodemherbiciden volgens de voorschriften
- Past biologische gewasbeschermingstechnieken toe (vangplanten, feromoonvallen, natuurlijke vijanden, …)
- Draagt persoonlijke beschermingsmiddelen  Info block
Kennis van agronomie  Info block
Kennis van cultiveringstechnieken  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Kennis van planten en gewassen  Info block
Kennis van milieunormen  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Vruchten oogsten volgens grootte en rijpheid  Info block
- Gebruikt manueel land- en tuinbouwgereedschap
- Stemt de oogstmethode en het materieel af op de teelt (plukken, snijden, …)
- Brengt zo weinig mogelijk schade toe aan de oogst zelf  Info block
Preventief of correctief basisonderhoud van machines of uitrustingen uitvoeren  Info block
- Merkt afwijkingen, storingen of nood aan onderhoud op
- Houdt zich aan het onderhoudsplan en –richtlijnen
- Stelt (mee) de machines of uitrustingen veilig voor het uitvoeren van het onderhoud
- Voert kleine onderhouds- en herstellingswerkzaamheden uit (reinigen, smeren, onderdelen vervangen, vloeistoffen aanvullen, …)
- Meldt problemen die zelf niet op te lossen zijn aan de verantwoordelijke  Info block
Basiskennis van algemene mechanica  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Werkzaamheden uitvoeren waarvoor een opleiding of attest vereist is:
Fytolicentie  Info block
Een machine gebruiken waarvoor een opleiding of attest vereist is:
Elektrische transpallet  Info block
Heftruck  Info block
Reachtruck  Info block
Snoeien van bomen of wijnstokken met:
Citrusvruchten (sinaasappel, citroen, ...)  Info block
Steenvruchten (kersen, perziken, abrikozen, ...)  Info block
Pitvruchten (appels, peren, ...)  Info block
Wijndruiven  Info block
Tafeldruiven  Info block
Wijn bereiden (samenstelling, meting van alcoholgehalte, filtratie, ...)  Info block
- Houdt zich aan het recept en de procedures
- Berekent hoeveelheden
- Weegt ingrediënten af
- Beoordeelt het fermentatieproces en stuurt bij indien nodig (waarden, uitzicht, geur, smaak, …)
- Hevelt het brouwsel manueel of automatisch over
- Voegt lucht toe (oxideren)
- Volgt de verdere klaring van het brouwsel op  Info block
Kennis van vinificatietechnieken  Info block
Kennis van specifieke kenmerken voor opslag van wijnen  Info block
Controletests van de rijpheid van de vruchten uitvoeren (chemisch, zintuiglijk, ...)  Info block
Kennis van chemische analysetechnieken  Info block
Het zaaien, bewerken en oogsten van een perceel bepalen en plannen  Info block
- Gebruikt planningsinstrumenten
- Volgt de weersomstandigheden op  Info block
Bottelen en verpakken van de producten (etikettering, verpakking, op palletten plaatsen, ...)  Info block
- Houdt zich aan de productieorder of technische fiche
- Gebruikt folie, papier, …
- Maakt de producten schoon (afspoelen met water, bladeren verwijderen, …)
- Sorteert de producten volgens de vraag van de klant of de afzetmarkt (kwaliteit, grootte, dikte, lengte, kleur, …)
- Bindt producten samen
- Verpakt producten manueel of met een verpakkingsmachine
- Weegt of telt porties
- Brengt etiketten aan met de wettelijke informatie (prijs, gewicht, samenstelling, herkomst, …)
- Maakt de producten klaar voor transport (samenstellen van boxen, containers en paletten)
- Past de richtlijnen voor opslag toe  Info block
Kennis van hygiëne- en veiligheidsregels  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Kennis van verpakkings- en conditioneringstechnieken  Info block
De voorraad opvolgen, tekorten vaststellen
Bestellingen plaatsen  Info block
- Gebruikt software voor voorraadbeheer
- Controleert de staat en de omvang van de voorraad
- Stemt de te bestellen hoeveelheden af op het verbruik, de planning, de opslagcapaciteit, …
- Contacteert de leverancier(s) of aankoopafdeling
- Volgt bestellingen op en controleert de levering  Info block
Kennis van voorraadbeheer  Info block
De bedrijfsproducten commercialiseren  Info block
- Past commerciële technieken toe
- Werkt de producten af volgens vooropgestelde recepten en kwaliteitseisen
- Informeert klanten over de samenstelling, bereidingswijze, bewaringswijze en toepassing van de producten
- Bepaalt de prijs volgens richtwaarden (catalogi, eigen expertise, …)
- Benadrukt de kwaliteit van het eigen aanbod  Info block
Kennis van commerciële distributiekanalen  Info block
Een organisatie boekhoudkundig en administratief beheren  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, …)
- Houdt gegevens bij (aan- en verkoopfacturen, personeelsdossiers, ...)
- Volgt de (uitbestede) boekhouding op
- Berekent omzetcijfers
- Bepaalt de verkoopprijzen van diensten en producten
- Komt wettelijke en fiscale verplichtingen na  Info block
Basiskennis van boekhouden en administratief beheer  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Jobmobiliteit: Verwante beroepen
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Onderneming voor boomteelt  Info block
Wijnbouwonderneming  Info block
Proefcentrum land- en tuinbouw  Info block
Landbouw  Info block
Als zelfstandige  Info block
In openlucht  Info block
Ongemakkelijke houdingen (knielen, hurken, kruipen)  Info block
Blootstelling aan lage temperaturen  Info block
Werken met chemische stoffen  Info block
Werkomgeving
Je werkt in bedrijven voor fruitproductie of wijnbouw. Je werk samen met verschillende diensten en personen (opslagplaats, bottelarij, experten van coöperatieven, kopers, ...). Je werkt soms op verplaatsing (beurzen, prospectie van klanten, ...). Je werk varieert volgens de teelt (productie van appels, druiven, bananen, ...), de arbeidsorganisatie (aanwezigheid van een verwerkingseenheid, een verkooppunt, ...) en de grootte van het bedrijf. Je werkt met flexibele of onderbroken werktijden. Je uurrooster is onderhevig aan seizoenspieken (oogst, wijnpluk, ...). Je werkt in openlucht. Je draagt soms lasten.  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Boomkwekerij en wijnbouw. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .

Voor het gebruik van bepaalde bestrijdingsmiddelen is een vergunning noodzakelijk.  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:

Beroepskwalificatie niveau 2 - Medewerker wijnbouw (m/v)

Beroepskwalificatie niveau 4 - Wijnbouwer (m/v)

Beroepskwalificatie niveau 5 - Teler van tafeldruiven-serrist (m/v)

ISCO-08-code:6112, 6114