Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 16-6-14
A140601  Info block
Leiding geven aan een vissersbemanning  Info block
Andere benamingen
Kapitein van een vissersboot (m/v)  Info block
Commandant van een vissersboot (m/v)  Info block
Eerste stuurman op vissersboot (m/v)  Info block
Schipper ter kust (m/v)  Info block
Schipper visserij (m/v)  Info block
Tweede stuurman vissersboot (m/v)  Info block
Kapitein ter visserij van een vissersvaartuig (m/v)  Info block
Definitie
Bepaalt en beveelt de verplaatsingsmanoeuvres van een schip. Coördineert de visvangst volgens de bedrijfsdoelstellingen (hoeveelheden, kwaliteit, ...) en de hygiëne-, veiligheids- en milieuvoorschriften .
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: de visproducten commercialiseren, een rederij leiden.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De hoeveelheden en soorten vangst bepalen
De planning voor de vangst opstellen volgens het seizoen en de weersomstandigheden  Info block
- Bepaalt de te vangen vissoorten op basis van de prijs van de vissoort en de visquota
- Houdt rekening met brandstofverbruik, bodemimpact, bijvangst, … bij het bepalen van de visserijmethode (sleepnetten, bodemzegen, handlijnen, fuiken, …)  Info block
Kennis van maritiem recht  Info block
Kennis van visserijeconomie  Info block
Kennis van visserijreglementering  Info block
De vaarroute bepalen
De parameters op de stuur- en controle-instrumenten instellen  Info block
- Leest zeekaarten
- Gebruikt navigatiemateriaal (GPS, VHF, radar, dieptemeter, veiligheidssystemen, automatische piloot, radiozendapparatuur, kompas, videoplotter, ...)  Info block
Kennis van typologie van schepen  Info block
De activiteiten van een bemanning coördineren (visvangst, kwartieren, ...)  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Toezicht houden op de route van de boot
Bepalen van afstanden
De navigatieparameters aanpassen  Info block
- Leest zeekaarten
- Gebruikt navigatiemateriaal (GPS, VHF, radar, dieptemeter, veiligheidssystemen, automatische piloot, radiozendapparatuur, kompas, videoplotter, ...)
- Houdt rekening met de invloed van externe factoren op het schip (weersverwachtingen, andere schepen, ...)
- Volgt informatie van beeldschermen op (positie van het schip, bewegingen van andere schepen, …)  Info block
Basiskennis van meteorologie  Info block
De manoeuvres van het schip en de visvangst uitvoeren of controleren  Info block
- Spoort visscholen op met apparatuur
- Bepaalt de positie van het schip voor de vangst (visserijwacht)
- Voert manoeuvres uit volgens de visserijmethode (actief, passief, sleepnetten, bodemzegen, handlijnen, fuiken, …)
- Communiceert met de matrozen aan dek
- Bedient het vistuig (netten, lijnen, fuiken, …)
- Sorteert de vangst volgens soort, grootte, categorie en bestemming
- Bewerkt de vis voor opslag (controleren, strippen, koelen, …)
- Draagt beschermings- en reddingsmateriaal (reddingsvest met MOB-zender, veiligheidshelm, …)  Info block
Kennis van visserijtechnieken  Info block
De veiligheid van de boot garanderen (controle van de uitrustingen, identificatie van risico's op averij, ...)
Noodmaatregelen toepassen  Info block
- Gebruikt signalisatie- en beveiligingsmaterieel (bakens, borden, ...)
- Gebruikt nood- en reddingsuitrusting
- Voert het veiligheidsplan uit (man over boord, gewonden, schip verlaten, …)  Info block
Kennis van EHBO en reddingstechnieken  Info block
Kennis van veiligheidsregels op zee  Info block
Kennis van het veiligheidsplan aan boord  Info block
Onderhoud van het schip en de scheepsuitrusting plannen (koelkamer, netten, ...)  Info block
- Raadpleegt technische bronnen (handleidingen, instructieboeken, foutmeldingen, …)
- Overlegt met medewerkers van de rederij, werktuigkundige, deskundigen, …
- Houdt zich aan het onderhoudsprogramma (PMS)
- Legt prioriteiten in functie van technische analyses en de algemene toestand van het schip
- Bepaalt de werkmethode  Info block
Kennis van onderhoudsprocedures  Info block
Toezicht houden op de ontscheping van de vis door de bemanning of de dokwerkers  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Varen met een opleiding of attest:
Vaarbevoegdheidsbewijs stuurman zeevisserij beperkt vaargebied  Info block
Vaarbevoegdheidsbewijs stuurman zeevisserij onbeperkt vaargebied  Info block
Vaarbevoegdheidsbewijs schipper zeevisserij beperkt vaargebied  Info block
Vaarbevoegdheidsbewijs schipper zeevisserij onbeperkt vaargebied  Info block
De staat van de vis controleren
Stalen nemen voordat de vis verpakt wordt
De voorraad en volumes vis controleren  Info block
- Neemt maatregelen voor het verbeteren van de kwaliteit van de vis (kortere reis, beter afijzen, minder vis per kist, beter gutten van de vis, ...)  Info block
Kennis van hygiëne- en veiligheidsvoorschriften voor voedingsmiddelen (HACCP)  Info block
Vaarvergunningen, informatie over afwijkende situaties aan de havenautoriteiten en aan andere schepen bezorgen  Info block
- Gebruikt automatische identificatiesystemen
- Gebruikt een satellietvolgsysteem  Info block
Kennis van morse  Info block
Kennis van maritiem Engels  Info block
Boorddocumenten invullen  Info block
- Registreert visserijgegevens in een (elektronisch) logboek of met een elektronisch registratie- en meldsysteem (soorten vis, grootte, categorie, bestemming, aantal viskisten per soort, …)
- Registreert observaties en activiteiten in een scheepsjournaal (visvakken, weersgesteldheid, positie, onderhoudswerkzaamheden, afwijkende gebeurtenissen, …)  Info block
De voorraad opvolgen, tekorten vaststellen
Bestellingen plaatsen  Info block
- Gebruikt software voor voorraadbeheer
- Controleert de staat en de omvang van de voorraad
- Stemt de te bestellen hoeveelheden af op het verbruik, de planning, de opslagcapaciteit, …
- Contacteert de leverancier(s) of aankoopafdeling
- Volgt bestellingen op en controleert de levering  Info block
Kennis van voorraadbeheer  Info block
Voert verrichtingen uit voor het administratief en boekhoudkundig beheer van een vissersboot (douaneaangifteformulieren van cargotransport, boekhoudkundige stukken, ...)  Info block
- Sluit verzekeringen af voor het schip, het personeel, de lading en zichzelf
- Vervult wettelijk verplichte formaliteiten (personeelsdossier, scheepsjournaal, vaartijdenboekje, meetbrief, zeebrief, exploitatievergunning, douanedocumenten, …)
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, …)
- Houdt gegevens bij (aan- en verkoopfacturen, personeelsdossiers, ...)
- Volgt de (uitbestede) boekhouding op
- Berekent omzetcijfers
- Bepaalt de verkoopprijzen van diensten en producten
- Komt wettelijke en fiscale verplichtingen na  Info block
Basiskennis van boekhouden en administratief beheer  Info block
Interventieteams vormen (preventie en interventie bij brand, ongevallen, ...)
Het personeel opleidingen geven over de technische en reglementaire evoluties  Info block
- Volgt technische en reglementaire evoluties in het vakgebied op
- Bouwt verder op reeds aanwezige kennis en vaardigheden van de medewerkers
- Gebruikt aangepaste opleidingsmethoden
- Informeert en begeleidt de gebruikers bij de introductie van nieuwe of gewijzigde technieken of procedures  Info block
Medewerkers opleiden in vaktechnieken  Info block
- Bouwt verder op reeds aanwezige kennis en vaardigheden
- Geeft uitleg over de uitvoering en het doel van de opdrachten
- Demonstreert de werking van uitrusting en materiaal en/of licht methodieken en technieken toe
- Deelt complexe opdrachten op in stappen
- Past taalgebruik aan de medewerkers aan
- Ondersteunt de medewerker bij het inoefenen van vaardigheden
- Beantwoordt vragen van de medewerker  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Visserij  Info block
Als zelfstandige  Info block
Op verplaatsing voor langere tijd  Info block
Op water of zee  Info block
In openlucht  Info block
Werkomgeving
Je werkt alleen of in groep. Je werkt samen met rederijen, havenautoriteiten, .... Je maakt verplaatsingen en je bent soms meerdere dagen of weken van huis. Je werk varieert volgens het type visvangst (kleinschalige visserij, kustvisserij, grootschalige visserij, ...) en de grootte van het schip. Je werkt in ploegen en in het weekend. Je doet soms wachtdiensten. Je werkt soms op hoogte (loopbrug, ladder, ...). Je draagt soms lasten. Je draagt een beroepsoutfit (oliejas, laarzen, ...).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Leiding geven aan een vissersbemanning. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .

Verder moet je voor dit beroep houder zijn van een vaarbevoegdheidsbewijs zoals beschreven in het KB van 13 november 2009 inzake vaarbevoegdheidsbewijzen voor de zeevisserijvaart.  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:1312, 6222, 6223, 6330, 6340