Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

ROME-fiche
A1407  Info block
Runderen of paarden fokken  Info block
Andere benamingen
Landbouwer in zuivelproductie (m/v)  Info block
Ezelkweker (m/v)  Info block
Ossenhoeder (m/v)  Info block
Medewerker runder- of paardenkwekerij (m/v)  Info block
Medewerker melkerij (m/v)  Info block
Ezelfokker (m/v)  Info block
Bizonkweker (m/v)  Info block
Runderkweker (m/v)  Info block
Paardenfokker (m/v)  Info block
Ponykweker (m/v)  Info block
Veulenfokker (m/v)  Info block
Stierkalfkweker (m/v)  Info block
Fokker van melkkoeien (m/v)  Info block
Fokker van melkkoeien en vleesvee (m/v)  Info block
Fokker van slachtkalveren (m/v)  Info block
Fokker voor runder- en/of paardenfokkerij (m/v)  Info block
Fokker-selectieverantwoordelijke voor runder- en/of paardenfokkerij (m/v)  Info block
Hengstenhouder (m/v)  Info block
Veehoeder (m/v)  Info block
Kuddehoeder (m/v)  Info block
Landbouwmedewerker in paardenfokkerij (m/v)  Info block
Landbouwmedewerker in runderfokkerij (m/v)  Info block
Landbouwmedewerker in zuivelproductie (m/v)  Info block
Paardenhouder (m/v)  Info block
Veehouder (m/v)  Info block
Veeteeltmedewerker in biologische runderfokkerij (m/v)  Info block
Medewerker in melkveefokkerij (m/v)  Info block
Medewerker in runderfokkerij (m/v)  Info block
Melkveeproducent (m/v)  Info block
Producent van paardenvlees (m/v)  Info block
Producent van rundvlees (m/v)  Info block
Verantwoordelijke paardenfokkerij (m/v)  Info block
Verantwoordelijke runderfokkerij (m/v)  Info block
Kuddeverantwoordelijke (m/v)  Info block
Koeherder (m/v)  Info block
Definitie
Houdt runderen of paarden (verzorging, voortplanting, ...). Werkt volgens de hygiëne-, veiligheids- en milieuvoorschriften en de productiedoelstellingen (opbrengst, ...).
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: gewassen telen die dienen als voeder voor de dieren (gras, hooi, granen, ...), een team en een fokkerij leiden.  Info block
Opleidingen en certificaten
Dit beroep is toegankelijk voor houders van een getuigschrift van vakbekwaamheid/diploma in de landbouw voor dier- en landbouwkundige productie, landbouw en fokkerij. Het is ook toegankelijk met ervaring in de fokkerij zonder specifiek diploma. Voor de leidinggevenden kan een professionele bachelor of een diploma van agronoom voor het beheren van een landbouwbedrijf of een bedrijf voor dierlijke productie vereist worden. Voor het verkrijgen van bepaalde financieringen (renteoverbrugging) om de start van jonge landbouwers te vergemakkelijken, is een 'Brevet Professionnel de Responsable d'Exploitation Agricole' vereist. Voor het transport van de dieren zijn een specifiek rijbewijs en attest vereist.  Info block
Werkomgeving
Je werkt in houderijen (boerderij, veehouderij, paardenfokkerij, ...). Je werkt samen met de bedrijfsleider, fokkerijexperten, veeartsen, leveranciers, ...). Je maakt soms verplaatsingen (transport van de dieren, ...). Je werk varieert volgens het type houderij (niet-grondgebonden, in de openlucht, extensief, erkend, ...). Je werkt soms in het weekend, op feestdagen of ’s nachts. Je doet soms wachtdiensten. Je werkt volgens het levensritme van de dieren. Je werkt buiten of in stallen. Je hanteert soms lasten. Je draagt een beroepsoutfit (werkoverall, laarzen, ...).  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Inseminatiecentrum  Info block
Centrum voor Volwassenenonderwijs  Info block
Veeteeltbedrijf  Info block
Proefcentrum land- en tuinbouw  Info block
Paardenfokkerij  Info block
Veehouderij  Info block
Als zelfstandige  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Dieren identificeren door ze te markeren  Info block
De geografische of genetische oorsprong van dieren controleren  Info block
De dracht van een dier opvolgen  Info block
Een ziek dier herkennen en de betrokken personen informeren (dierenarts, ...)  Info block
Dieren preventief of curatief verzorgen  Info block
Voederrantsoenen bepalen volgens de fysieke en fysiologische behoeften van de dieren  Info block
Een fokkerij register bijhouden  Info block
Installaties ontsmetten  Info block
Lokalen onderhouden  Info block
Installaties onderhouden  Info block
Eerstelijnsonderhoud uitvoeren  Info block
Software voor de berekening van voedselrantsoenen  Info block
Dierenziektekunde  Info block
Zoölogie  Info block
Schoonmaak- en ontsmettingsprocedures  Info block
Mechanica  Info block
Milieunormen  Info block
Fokkerij  Info block
Materieel voor het vastzetten van dieren  Info block
Gebruik van schoonmaakmaterieel  Info block
Gebruik van kantoorsoftware (e-mail, tekstverwerker, rekenblad, ...)  Info block
Technieken voor benaderen en hanteren van dieren  Info block
Voorschriften voor beschermde oorsprongsbenaming  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Verplaatsingen doen die een certificaat voor transport van levende dieren vereisen  Info block
Vernieuwings- of diversificatiebehoeften bij de fokkerijdieren vaststellen  Info block
Een mannelijk fokdier selecteren  Info block
Genealogisch potentieel  Info block
De fokplanning opstellen volgens de fokdoelstellingen  Info block
Inseminatiemethodes  Info block
Het melken voorbereiden (hergroeperen en voorbereiden van de dieren)  Info block
Melken  Info block
Melkprocedures  Info block
Opslag van voedingsproducten  Info block
Melkinstallaties  Info block
Eigenschappen van melkopslag  Info block
Dieren bijstaan bij het werpen en de eerste zorgen toedienen aan pasgeborenen  Info block
Basisverzorging of esthetische verzorging uitvoeren bij paarden, stieren, ... (reiniging van de hoeven, vlechten, scheren, ...)  Info block
Hoefsmidtechnieken  Info block
Materieel voor het scheren van dieren  Info block
Trimtechnieken  Info block
Jonge paarden africhten  Info block
Africhting  Info block
Goederen opslaan  Info block
Landbouwwerkzaamheden uitvoeren (zaaien, oogsten, ...)  Info block
Cultiveringstechnieken  Info block
Landbouwmachines  Info block
Administratief beheer uitvoeren  Info block
Boekhouding beheren  Info block
Management  Info block
Administratief beheer  Info block
Boekhoudkundig beheer  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
Classificatie
ISCO-08-code:6121, 6320, 6330, 9212