Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 16-6-14
A140701  Info block
Runderen of paarden fokken  Info block
Andere benamingen
Landbouwer in zuivelproductie (m/v)  Info block
Ezelkweker (m/v)  Info block
Ossenhoeder (m/v)  Info block
Medewerker runder- of paardenkwekerij (m/v)  Info block
Medewerker melkerij (m/v)  Info block
Ezelfokker (m/v)  Info block
Bizonkweker (m/v)  Info block
Runderkweker (m/v)  Info block
Paardenfokker (m/v)  Info block
Ponykweker (m/v)  Info block
Veulenfokker (m/v)  Info block
Stierkalfkweker (m/v)  Info block
Fokker van melkkoeien (m/v)  Info block
Fokker van melkkoeien en vleesvee (m/v)  Info block
Fokker van slachtkalveren (m/v)  Info block
Fokker voor runder- en/of paardenfokkerij (m/v)  Info block
Fokker-selectieverantwoordelijke voor runder- en/of paardenfokkerij (m/v)  Info block
Hengstenhouder (m/v)  Info block
Veehoeder (m/v)  Info block
Kuddehoeder (m/v)  Info block
Landbouwmedewerker in paardenfokkerij (m/v)  Info block
Landbouwmedewerker in runderfokkerij (m/v)  Info block
Landbouwmedewerker in zuivelproductie (m/v)  Info block
Paardenhouder (m/v)  Info block
Veehouder (m/v)  Info block
Veeteeltmedewerker in biologische runderfokkerij (m/v)  Info block
Medewerker in melkveefokkerij (m/v)  Info block
Medewerker in runderfokkerij (m/v)  Info block
Melkveeproducent (m/v)  Info block
Producent van paardenvlees (m/v)  Info block
Producent van rundvlees (m/v)  Info block
Verantwoordelijke paardenfokkerij (m/v)  Info block
Verantwoordelijke runderfokkerij (m/v)  Info block
Kuddeverantwoordelijke (m/v)  Info block
Koeherder (m/v)  Info block
Paardenopfokker (m/v)  Info block
Paardenafrichter (m/v)  Info block
Paardenmelker (m/v)  Info block
Stalmanager (m/v)  Info block
Stalmeester (m/v)  Info block
Pensionstalhouder (m/v)  Info block
Definitie
Houdt runderen of paarden (verzorging, ...). Werkt volgens de hygiëne-, veiligheids- en milieuvoorschriften en de bedrijfsdoelstellingen (opbrengst, kwaliteit, dienstverlening, ...).
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: gewassen telen die dienen als voeder voor de dieren (ruwvoer, granen, ...), een team en een runder- of paardenhouderij leiden, dieren (op)fokken, dieren africhten.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De geografische of genetische afkomst van de dieren vaststellen
Dieren door tatoeage , ... identificeren  Info block
- Controleert gegevens over stambomen en kruisingen
- Controleert de gegevens op het merkteken, de tatoeage, …
- Identificeert de dieren volgens de wettelijke bepalingen eventueel in samenwerking met een dierenarts
- Vervult de nodige formaliteiten voor de registratie van de dieren volgens de bepalingen van het stamboek waartoe ze behoren  Info block
Kennis van stamboekonderzoek  Info block
Kennis van de wetgeving (dierenwelzijn, gezondheid, …)  Info block
Kennis van voorschriften van oorsprongsmerking (BOB, BGA, GTS)  Info block
Gezondheidsproblemen in de kudde lokaliseren
De evolutie van de dracht van koeien of merries controleren
De veearts en bedrijfsverantwoordelijke op de hoogte brengen  Info block
- Merkt veranderingen in algemene conditie of ziektebeelden op
- Merkt veranderingen in (eet)gedrag op
- Neemt de temperatuur op van het dier
- Voorziet in samenwerking met een dierenarts bijkomende zorgen bij drachtige dieren (controle op tweelingen, extra vaccinaties en ontworming, box klaarmaken bij nakende geboorte, ...)  Info block
Kennis van ziektes bij dieren  Info block
Kennis van toegepaste teeltkunde  Info block
Dieren preventief of curatief verzorgen  Info block
- Benadert de dieren op een rustige en veilige manier
- Gebruikt verzorgingsmateriaal voor dieren
- Houdt rekening met de impact van voeding en omgevingsfactoren op het dier (hoeven, tanden, …)
- Stelt in overleg met een dierenarts een vaccinatie- en ontwormingsschema op en voert dit uit
- Controleert of dieren van derden die aanwezig zijn op het bedrijf in orde zijn met vaccinatie en ontworming
- Contacteert de dierenarts, indien nodig
- Volgt het genezingsproces op bij een behandeling  Info block
Kennis van technieken voor benaderen en hanteren van dieren  Info block
Kennis van ziektes bij dieren  Info block
Juiste hoeveelheden voeder verdelen (emmer, zuigfles, drinkbak, zoogmachines, ...)  Info block
- Houdt zich aan de voederplanning
- Bereidt de dierenvoeding voor volgens de behoefte van de dieren (soort, samenstelling, hoeveelheid, …)
- Bedient een voedermachine
- Bewaakt de kwaliteit van de voedervoorraad  Info block
Kennis van teelttechnieken  Info block
Kennis van voorschriften van oorsprongsmerking (BOB, BGA, GTS)  Info block
Opvolggegevens registreren (aankomst- of geboortedatum van de dieren, controle van de prestaties, ...)  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, ...)
- Noteert de hoeveelheden verstrekt voeder
- Noteert afwijkingen in gedrag en gezondheid (lichaamstemperatuur, ...)
- Registreert geneesmiddelengebruik
- Noteert gegevens over het voortplantingsproces (datum van bevruchting, ouderdieren, medische zorgen, …)  Info block
Kennis van administratie van veterinaire producten  Info block
Kennis van wetgeving inzake veiligheid van de voedselketen  Info block
Teeltruimten, installaties en materieel reinigen en ontsmetten  Info block
- Gebruikt schoonmaakmaterieel en ontsmettingsproducten (hogedrukreiniger, …)
- Sorteert mest en afval volgens de richtlijnen
- Voorkomt de dieren te storen tijdens de werkzaamheden  Info block
Kennis van schoonmaak- en ontsmettingsprocedures  Info block
Kennis van milieunormen  Info block
Preventief of correctief basisonderhoud van machines of uitrustingen uitvoeren  Info block
- Merkt afwijkingen, storingen of nood aan onderhoud op
- Houdt zich aan het onderhoudsplan en –richtlijnen
- Stelt (mee) de machines of uitrustingen veilig voor het uitvoeren van het onderhoud
- Voert kleine onderhouds- en herstellingswerkzaamheden uit (reinigen, smeren, onderdelen vervangen, vloeistoffen aanvullen, …)
- Meldt problemen die zelf niet op te lossen zijn aan de verantwoordelijke  Info block
Basiskennis van algemene mechanica  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Een voertuig besturen waarvoor een opleiding of attest vereist is:
Vakbekwaamheid voor het vervoer van levende dieren  Info block
Vernieuwings- of diversificatiebehoeften bij de fokkerijdieren vaststellen op basis van de productiedoelstellingen  Info block
- Bepaalt de doelstellingen van het fokprogramma (gewenste en niet-gewenste eigenschappen)
- Analyseert genealogisch potentieel
- Onderzoekt de waarde en kwaliteiten van individuele dieren
- Verwijdert dieren uit het fokprogramma
- Voegt dieren toe aan het fokprogramma
- Selecteert ouderdieren op prestaties (productiewaarden, wedstrijdresultaten, …), exterieur, temperament, afstamming, commerciële waarde, overeenstemming met de rasstandaard, … volgens de doelstellingen
- Houdt rekening met de erfelijkheid van kenmerken die belangrijk zijn in het fokprogramma
- Evalueert de fokresultaten volgens de doelstellingen  Info block
Kennis van technieken voor selectie van fokdieren  Info block
Kennis van stamboomonderzoek  Info block
Kennis van inteelt, lijnteelt en uitkruisen  Info block
Kennis van genetische aandoeningen  Info block
Kennis van exterieurkenmerken  Info block
De fokplanning opstellen (kunstmatige activering van warmtebronnen, ...) volgens de fokdoelstellingen (hoeveelheid, ...)  Info block
- Beheert de omgevingsfactoren die de vruchtbaarheidscyclus en de opfok gunstig beïnvloeden (licht, temperatuur, ventilatie, …)
- Kiest een voortplantingstechniek (natuurlijke bevruchting, kunstmatige bevruchting, embryotransfer, …)  Info block
Kennis van inseminatiemethodes  Info block
Kennis van teelttechnieken  Info block
Voederrantsoenen bepalen op basis van de fysieke en fysiologische behoeften van de dieren  Info block
- Gebruikt software voor de berekening van voederrantsoenen
- Bepaalt soort, samenstelling en hoeveelheid volgens de noden van het dier, kwaliteit, beschikbaarheid en prijs van de voermiddelen  Info block
Het melken voorbereiden en uitvoeren (uiers wassen, spenen bevestigen, de melk opslaan, ...)  Info block
- Verzekert de melkopbrengst (vaste structuur voor de dieren, aangepaste voeding, …)
- Gebruikt een melkinstallatie
- Houdt zich aan de melkplanning
- Volgt de melkprocedures
- Bepaalt welke dieren apart moeten worden gemolken (medicijngebruik, …)
- Past de richtlijnen voor opslag van de melk toe
- Behandelt melk die ongeschikt is voor consumptie volgens de richtlijnen  Info block
Kennis van voorwaarden voor opslag van voeding  Info block
Kennis van hygiëne- en veiligheidsvoorschriften voor voedingsmiddelen (HACCP)  Info block
Dieren bijstaan bij het werpen
De eerste zorgen toedienen aan pasgeborenen  Info block
- Merkt signalen van een nakende geboorte op (evolutie van de uier, kegelen, slapper worden van de banden,…)
- Observeert tijdens het werpen of alles vlot verloopt
- Assisteert indien het werpen niet snel genoeg verloopt
- Herkent problemen bij het werpen (verkeerde positie van het kalf of veulen, …)
- Controleert of het dier kort na de geboorte recht kan staan
- Controleert of het dier kort na de geboorte voldoende biestmelk drinkt
- Voorziet in postnatale verzorging van het jonge dier (ontsmet de navel, ontworming, vaccinatie, ...) en het moederdier (spoelen, nageboorte, ...)
- Contacteert een dierenarts wanneer de problemen niet zelf op te lossen zijn  Info block
Basisverzorging of esthetische verzorging uitvoeren van het exterieur van paarden, stieren, ... (reiniging van de hoeven, vlechten, scheren, ...)  Info block
- Gebruikt aangepast materiaal (hoevenkrabber, roskam, harde borstel, zachte borstel, shampoos, conditioners, …)  Info block
Kennis van trimtechnieken  Info block
Kennis van hoefsmidtechnieken  Info block
Kennis van groomingtechnieken  Info block
Basiskennis van hoef- en klauwverzorging  Info block
Beweging geven aan paarden (rijden, longeren, ...)
Paarden in conditie houden en eventueel trainen volgens doelstellingen en schema's  Info block
- Laat het paard de basisgangen uitvoeren en luisteren naar basiscommando's
- Maakt het paard vertrouwd met het aanraken en manipuleren van lichaamsdelen
- Communiceert met het paard
- Werkt op een consistente manier
- Verricht grondwerk
- Werkt volgens doelstellingen en trainingsschema's die worden bepaald door de bedrijfsleider  Info block
De africhting van jonge paarden bepalen en uitvoeren  Info block
- Bepaalt korte en lange termijndoelstellingen en stelt hiervoor een trainingsschema op
- Schat individuele risico’s in die gepaard gaan met de omgang met verschillende paarden
- Neemt de nodige veiligheidsmaatregelen
- Leert het paard de dagdagelijkse handelingen aan (vangen en loslaten op de weide, halster aandoen, leiden, vastbinden, verzorgen, wassen, op- en afzadelen, longeren, …)
- Evalueert regelmatig de progressie van het paard in vergelijking met de doelstellingen
- Leert het paard de basisoefeningen
- Maakt paarden wedstrijdklaar  Info block
Kennis van africhtingstechnieken  Info block
Kennis van psychologie van het paard  Info block
Landbouwwerkzaamheden uitvoeren (zaaien, oogsten, ...)
Dierenvoeder opslaan (hooi, maïs, ...)  Info block
- Gebruikt landbouwmachines
- Volgt de conditie van de bodem op (visueel, staalname, …)
- Stemt de techniek en het materieel af op de opdracht (nivelleren, ploegen, bemesten, grond losmaken, …)
- Houdt zich aan de voorschriften voor het planten en zaaien van de gewassen (positie, diepte, tijdstip, weersomstandigheden, …)
- Bemest weides volgens de resultaten van bodemonderzoek en bemestingsnormen
- Onderhoudt de weides door onkruidbestrijding, bloten, ...
- Stemt de oogstmethode en het materieel af op het gewas
- Bewaakt de kwaliteit van de water- en voedervoorraad  Info block
Kennis van cultiveringstechnieken  Info block
Kennis van milieureglementering  Info block
Kennis van irrigatietechnieken  Info block
Een organisatie boekhoudkundig en administratief beheren  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, …)
- Bepaalt het huishoudelijk reglement en verspreidt dit naar eigenaars en medewerkers
- Houdt gegevens bij (aan- en verkoopfacturen, personeelsdossiers, ...)
- Volgt de (uitbestede) boekhouding op
- Berekent omzetcijfers
- Bepaalt de verkoopprijzen van diensten en producten
- Komt wettelijke en fiscale verplichtingen na  Info block
Basiskennis van boekhouden en administratief beheer  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Dieren over de stallen of in openlucht verdelen  Info block
- Houdt rekening met het aantal dieren, de conditie van de dieren, de weersomstandigheden, …
- Maakt een keuze tussen binnen- en buitenhuisvesting
- Organiseert de huisvesting op een veilige manier (afsluitingen, preventie van infectieziekten, ondergrond, …)
- Introduceert nieuwe dieren op een manier die stress minimaliseert en die de gezondheid van de kudde niet in gevaar brengt (quarantaine, …)  Info block
Kennis van teelttechnieken  Info block
De voorraad opvolgen
De bestellingen van producten in bulk opstellen  Info block
- Gebruikt software voor voorraadbeheer
- Controleert de staat en de omvang van de voorraad
- Stemt de te bestellen hoeveelheden af op het verbruik, de planning, de opslagcapaciteit, …
- Contacteert de leverancier(s) of aankoopafdeling
- Volgt bestellingen op en controleert de levering  Info block
Kennis van voorraadbeheer  Info block
Houden en promoten van dekhengsten of -stieren  Info block
- Promoot de hengsten of stieren volgens de doelstellingen en doelgroep (advertenties, deelname aan wedstrijden, deelname aan hengsten- of stierenkeuring, ...)
- Maakt praktische afspraken met de eigenaars van koeien en merries (voorziene tijdstip van de dekking, betalingsvoorwaarden, …)
- Werkt samen met een dierenarts voor het insemineren  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Inseminatiecentrum  Info block
Centrum voor Volwassenenonderwijs  Info block
Veeteeltbedrijf  Info block
Proefcentrum land- en tuinbouw  Info block
Paardenfokkerij  Info block
Veehouderij  Info block
Paardenmelkerij  Info block
Pensionstal  Info block
Africhtingsstal  Info block
Handelsstal  Info block
Hippisch centrum  Info block
Paardenhumaniora of hippisch opleidingscentrum  Info block
Opfokstal  Info block
Hengstenhouderij  Info block
Paardenhouderij  Info block
Landbouw  Info block
Als zelfstandige  Info block
In openlucht  Info block
Werkomgeving
Je werkt in houderijen (boerderij, veehouderij, paardenfokkerij, ...). Je werkt samen met de bedrijfsleider, fokkerijexperten, veeartsen, leveranciers, ...). Je maakt soms verplaatsingen (transport van de dieren, ...). Je werk varieert volgens het type houderij (niet-grondgebonden, in de openlucht, extensief, erkend, ...). Je werkt soms in het weekend, op feestdagen of ’s nachts. Je doet soms wachtdiensten. Je werkt volgens het levensritme van de dieren. Je werkt buiten of in stallen. Je hanteert soms lasten. Je draagt een beroepsoutfit (werkoverall, laarzen, ...).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Runderen of paarden fokken. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:6121, 6320, 6330, 9212