Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 30-6-14
A140801  Info block
Wilde dieren of huisdieren kweken  Info block
Andere benamingen
Proefdierenverzorger (m/v)  Info block
Dierenverzorger in dierentuin (m/v)  Info block
Imker (m/v)  Info block
Kwartelkweker (m/v)  Info block
Wildkweker (m/v)  Info block
Hondentrainer (m/v)  Info block
Hondenopvoeder (m/v)  Info block
Fokker van pelsdieren (m/v)  Info block
Huisdierenkweker (m/v)  Info block
Struisvogelkweker (m/v)  Info block
Slakkenkweker (m/v)  Info block
Insectenkweker (m/v)  Info block
Hertenfokker (m/v)  Info block
Kattenfokker (m/v)  Info block
Hondenfokker (m/v)  Info block
Kweker van geleidehonden (m/v)  Info block
Krokodillenkweker (m/v)  Info block
Fokker van groot wild (m/v)  Info block
Lamakweker (m/v)  Info block
Fokker van klein wild (m/v)  Info block
Reptielenkweker (m/v)  Info block
Kweker van waterreptielen (m/v)  Info block
Kweker van knaagdieren (m/v)  Info block
Nertskweker (m/v)  Info block
Kweker van katachtigen (m/v)  Info block
Medewerker kennel (m/v)  Info block
Kweker van slakken (m/v)  Info block
Regenwormenkweker (m/v)  Info block
Medewerker wildkwekerij (m/v)  Info block
Kikkerkweker (m/v)  Info block
Zijdewormkweker (m/v)  Info block
Specialist in de zoötechniek (m/v)  Info block
Kweker van wilde dieren (m/v)  Info block
Definitie
Voert activiteiten uit voor het fokken of kweken van zeldzame, wilde of huisdieren (voederen, onderhoudszorgen, fokken, ...) al dan niet grondgebonden of in een wateromgeving. Werkt volgens de hygiëne-, veiligheids- en milieuvoorschriften en de fokdoelstellingen.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: producten verwerken en commercialiseren (honing, peperkoek, pels, ...), de dieren opleiden of africhten (honden, ...), een team coördineren of een fokkerij leiden.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Afkomst van dieren verifiëren wanneer ze aankomen in het kweekprogramma (certificaat van import, stamboom, ...)
De dieren in omheinde ruimten, kooien, terrariums, ... zetten  Info block
- Controleert gegevens over stambomen en kruisingen
- Controleert de gegevens op de chip, de ring, …  Info block
Kennis van Bijlagen Conventie van Washington (CITES)  Info block
De dieren identificeren door ze te markeren, ringen, ...
De desbetreffende gegevens in het kweekregister invoeren  Info block
- Identificeert de dieren volgens de wettelijke bepalingen eventueel in samenwerking met een dierenarts
- Vervult de nodige formaliteiten voor de registratie van de dieren volgens de bepalingen van het stamboek waartoe ze behoren  Info block
Kennis van technieken voor benaderen en hanteren van dieren  Info block
De gezondheidstoestand van de dieren in het oog houden, afwijkingen identificeren (ziektes, parasieten, ...) en de geschikte zorgen toedienen  Info block
- Merkt veranderingen in algemene conditie of ziektebeelden op
- Merkt veranderingen in (eet)gedrag op
- Neemt de temperatuur op van het dier
- Gebruikt verzorgingsmateriaal voor dieren
- Houdt rekening met de impact van voeding en omgevingsfactoren op het dier (tanden, vacht, …)
- Stelt in overleg met een dierenarts een vaccinatie- en ontwormingsschema op en voert dit uit
- Contacteert de dierenarts, indien nodig
- Volgt het genezingsproces op bij een behandeling  Info block
Basiskennis van ziektes bij dieren  Info block
Kennis van gedragsbiologie van wilde diersoorten  Info block
Kennis van gezondheidsvoorschriften  Info block
Kennis van kenmerken van veterinaire producten  Info block
Kennis van technieken voor benaderen en hanteren van dieren  Info block
Voederrantsoenen bepalen op basis van de fysieke en fysiologische behoeften van de dieren  Info block
- Gebruikt software voor de berekening van voederrantsoenen
- Bepaalt soort, samenstelling en hoeveelheid volgens de noden van het dier, kwaliteit, beschikbaarheid en prijs van de voermiddelen  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Kennis van voorschriften van oorsprongsmerking (BOB, BGA, GTS)  Info block
Voortplantingstechnieken voor fokkerijdieren toepassen (uitgestelde draagtijd, inseminatie, eieren in de broedmachine leggen, ...)
De ruimten inrichten (nesten aanleggen, ...)  Info block
- Monteert voorzieningen voor de geboorte van dieren
- Gebruikt landbouwmachines
- Herkent de fasen in het voortplantingsproces
- Merkt signalen van een nakende geboorte op
- Richt de ruimte in volgens de behoeften van de dieren  Info block
Kennis van inseminatiemethodes  Info block
Teeltruimten, installaties en materieel reinigen en ontsmetten  Info block
- Gebruikt schoonmaakmaterieel en ontsmettingsproducten (hogedrukreiniger, …)
- Sorteert mest en afval volgens de richtlijnen
- Voorkomt de dieren te storen tijdens de werkzaamheden  Info block
Kennis van schoonmaak- en ontsmettingsprocedures  Info block
Kennis van milieunormen  Info block
De werking van de installaties controleren (verwarming, luchtextractiesysteem, ...)
Het basisonderhoud van de installaties uitvoeren  Info block
- Merkt afwijkingen, storingen of nood aan onderhoud op
- Houdt zich aan het onderhoudsplan en –richtlijnen
- Stelt (mee) de machines of uitrustingen veilig voor het uitvoeren van het onderhoud
- Voert kleine onderhouds- en herstellingswerkzaamheden uit (reinigen, smeren, onderdelen vervangen, vloeistoffen aanvullen, …)
- Meldt problemen die zelf niet op te lossen zijn aan de verantwoordelijke  Info block
Basiskennis van algemene mechanica  Info block
Opvolg- en activiteitengegevens registreren
De informatie doorgeven aan de betrokken dienst  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, ...)
- Noteert de hoeveelheden verstrekt voeder
- Noteert afwijkingen in gedrag en gezondheid (lichaamstemperatuur, ...)
- Registreert geneesmiddelengebruik
- Noteert gegevens over het voortplantingsproces (datum van bevruchting, ouderdieren, medische zorgen, …)  Info block
Kennis van wetgeving inzake veiligheid van de voedselketen  Info block
Kennis van administratie van veterinaire producten  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Vernieuwings- of diversificatiebehoeften bij de fokkerijdieren vaststellen op basis van de productiedoelstellingen  Info block
- Bepaalt de doelstellingen van het fokprogramma (gewenste en niet-gewenste eigenschappen)
- Analyseert genealogisch potentieel
- Onderzoekt de waarde en kwaliteiten van individuele dieren
- Verwijdert dieren uit het fokprogramma
- Voegt dieren toe aan het fokprogramma
- Selecteert ouderdieren op prestaties (productiewaarden, wedstrijdresultaten, …), exterieur, temperament, afstamming, commerciële waarde, overeenstemming met de rasstandaard, … volgens de doelstellingen
- Houdt rekening met de erfelijkheid van kenmerken die belangrijk zijn in het fokprogramma
- Evalueert de fokresultaten volgens de doelstellingen  Info block
Kennis van inteelt, lijnteelt en uitkruisen  Info block
Kennis van genetische aandoeningen  Info block
Kennis van exterieurkenmerken  Info block
De fokplanning opstellen (kunstmatige activering van warmtebronnen, ...) volgens de fokdoelstellingen (hoeveelheid, ...)  Info block
- Beheert de omgevingsfactoren die de vruchtbaarheidscyclus en de opfok gunstig beïnvloeden (licht, temperatuur, ventilatie, …)
- Kiest een voortplantingstechniek (natuurlijke bevruchting, kunstmatige bevruchting, embryotransfer, …)  Info block
Kennis van teelttechnieken  Info block
Kennis van inseminatiemethodes  Info block
Het kweekproduct verzamelen voor verwerking of commercialisering (eieren rapen, extractie van de honing, ...)  Info block
- Stemt de oogstmethode en het materieel af op het product
- Houdt rekening met de gewenste grootte, kwaliteit en marktdoelstelling van het product
- Slaat het kweekproduct op volgens de voorschriften  Info block
Kennis van oogsttechnieken honing  Info block
Producten afkomstig van de teelt verwerken en commercialiseren  Info block
- Ontwikkelt recepten
- Werkt de producten af volgens de kwaliteitseisen
- Past commerciële technieken toe (reclame, tijdstip, …)
- Bepaalt de prijs volgens richtwaarden (catalogi, eigen expertise, …)
- Benadrukt de kwaliteit van het eigen aanbod  Info block
Kennis van commerciële distributiekanalen  Info block
Kennis van hygiëne- en veiligheidsvoorschriften voor voedingsmiddelen (HACCP)  Info block
Een dier gedrag aanleren dat aan verschillende situaties aangepast is (noodhulp, hulp aan blinde personen, ...)  Info block
- Controleert de eigen stem en lichaamshouding
- Herkent de reacties van het dier en neemt actie
- Simuleert de omstandigheden  Info block
Kennis van trainingstechnieken  Info block
Het uiterlijk van dieren verzorgen  Info block
Kennis van trimtechnieken  Info block
Een dier wegen en producten toedienen in het kader van een experiment of studie  Info block
- Houdt zich aan de proefopzet, procedures en richtlijnen
- Houdt zich aan de wetgeving over proefdieren
- Voert eenvoudige biotechnische handelingen uit  Info block
Zorgen voor de manuele of geautomatiseerde verdeling van het voeder bij de dieren (emmer, voederautomaat, ...)  Info block
- Houdt zich aan de voederplanning
- Bereidt de dierenvoeding voor volgens de behoefte van de dieren (soort, samenstelling, hoeveelheid, …)
- Bedient een voedermachine
- Bewaakt de kwaliteit van de voedervoorraad  Info block
Kennis van teelttechnieken  Info block
Kennis van voorschriften van oorsprongsmerking (BOB, BGA, GTS)  Info block
De voorraad opvolgen, tekorten vaststellen
Bestellingen plaatsen  Info block
- Gebruikt software voor voorraadbeheer
- Controleert de staat en de omvang van de voorraad
- Stemt de te bestellen hoeveelheden af op het verbruik, de planning, de opslagcapaciteit, …
- Contacteert de leverancier(s) of aankoopafdeling
- Volgt bestellingen op en controleert de levering  Info block
Kennis van opslagmodaliteiten  Info block
Kennis van voorraadbeheer  Info block
Een organisatie boekhoudkundig en administratief beheren  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, …)
- Houdt gegevens bij (aan- en verkoopfacturen, personeelsdossiers, ...)
- Volgt de (uitbestede) boekhouding op
- Berekent omzetcijfers
- Bepaalt de verkoopprijzen van diensten en producten
- Komt wettelijke en fiscale verplichtingen na  Info block
Basiskennis van boekhouden en administratief beheer  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Insectenkwekerij (bijen, ...)  Info block
Vogelkwekerij (struisvogels, papegaaien, ...)  Info block
Kwekerij van hondachtigen (honden, ...)  Info block
Kwekerij van katachtigen (katten, ...)  Info block
Kwekerij van buikpotigen (slakken, ...)  Info block
Wildkwekerij (everzwijnen, reeën, hazen, fazanten, ...)  Info block
Kwekerij van marterachtigen (nertsen, ...)  Info block
Kwekerij van reptielen (krokodillen, slangen, ...)  Info block
Kwekerij van knaagdieren (ratten, muizen, woestijnmuizen, ...)  Info block
Onderzoekslaboratorium  Info block
Dierenpark  Info block
Landbouw  Info block
Als zelfstandige  Info block
In openlucht  Info block
Onregelmatige werkuren  Info block
Werkomgeving
Je werkt in kwekerijen (kennel, bijenkast, ...), dierentuinen en laboratoria. Je werkt samen met de bedrijfsleider, fokkerijexperten, veeartsen, ... Je werk varieert volgens het type kwekerij (niet-grondgebonden, grondgebonden, in het water, ...), de diersoort (slakken, reptielen, struisvogels, ...) en het fokdoel (eieren, vlees, veren, bont, ...). Je werkt in het weekend, op feestdagen of ’s nachts. Je doet soms wachtdiensten. Je werkt volgens het levensritme van de dieren. Je werkt in stallen of in de openlucht (bijen, ...). Je werkt soms in risicovolle omgevingen (gevaarlijke dieren, ...). Je draagt een beroepsoutfit (imkerpak, laarzen, ...).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Wilde dieren of huisdieren kweken. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .

Voor het werken met proefdieren moet je voldoen aan de voorwaarden gesteld in KB 14/11/1993 betreffende de bescherming van proefdieren, voor wat betreft de opleiding van personen die dierproeven uitvoeren, eraan meewerken of instaan voor de verzorging van proefdieren.  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:6121, 6123, 6129, 6320, 6330, 9212