Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 30-6-14
A141401  Info block
Tuinbouw en groenteteelt  Info block
Andere benamingen
Aspergekweker (m/v)  Info block
Bloembollenkweker (m/v)  Info block
Champignonkweker (m/v)  Info block
Bedrijfsleider groenteteelt of tuinbouwbedrijf (m/v)  Info block
Hoofd champignonkwekerij (m/v)  Info block
Chef kwekerij in groenteteeltbedrijf (m/v)  Info block
Hoofd bloemenkwekerij (m/v)  Info block
Hoofd tuinbouwbedrijf (m/v)  Info block
Hoofd groentekwekerij (m/v)  Info block
Hoofd kerstboomkwekerij (m/v)  Info block
Opzichter van tuinbouwwerkzaamheden (m/v)  Info block
Waterkerskweker (m/v)  Info block
Witloofkweker (m/v)  Info block
Primeurkweker (m/v)  Info block
Directeur van kwekerij (m/v)  Info block
Andijviekweker (m/v)  Info block
Bloemenkweker (m/v)  Info block
Tuinbouwer (m/v)  Info block
Lavendelkweker (m/v)  Info block
Groenteteler (m/v)  Info block
Wilgenteler (m/v)  Info block
Landbouwarbeider in groenteteelt en tuinbouw (m/v)  Info block
Medewerker champignonkwekerij (m/v)  Info block
Medewerker champignonkweek (m/v)  Info block
Medewerker groenteteler (m/v)  Info block
Medewerker biologische tuinbouw (m/v)  Info block
Medewerker biologische groenteteelt (m/v)  Info block
Arbeider in biologische boomkwekerij (m/v)  Info block
Tuinbouwarbeider (m/v)  Info block
Tuinbouwmedewerker in serres (m/v)  Info block
Medewerker boomkweker (m/v)  Info block
Serrearbeider (m/v)  Info block
Medewerker groentekweker (m/v)  Info block
Medewerker groentecultuur (m/v)  Info block
Medewerker groenteteelt van primeurs (m/v)  Info block
Kerstboomkweker (m/v)  Info block
Boomkweker voor wijnbouw (m/v)  Info block
Kweker van primeurs (m/v)  Info block
Producent van parfumplanten (m/v)  Info block
Producent van aromatische planten (m/v)  Info block
Producent van in-vitroplanten (m/v)  Info block
Producent van geneeskrachtige planten (m/v)  Info block
Producent van zaden (m/v)  Info block
Tabaksproducent (m/v)  Info block
Tomatenproducent (m/v)  Info block
Verantwoordelijke champignonkwekerij (m/v)  Info block
Rozenkweker (m/v)  Info block
Assistent tuinbouwbedrijf (m/v)  Info block
Zaadfabrikant (m/v)  Info block
Glastuinder (m/v)  Info block
Tabakskweker (m/v)  Info block
Groentekweker (m/v)  Info block
Medewerker bloementeelt (m/v)  Info block
Ploegverantwoordelijke tuinbouw (m/v)  Info block
Definitie
Kweekt (zaaien, uitplanten, behandelen, oogsten, ...) plantaardige soorten (tuinbouw, boomkwekerij). Werkt volgens de veiligheidsvoorschriften en de bedrijfsdoelstellingen (verkoop, kwaliteit, ...).
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: de geoogste producten verpakken, een team coördineren of een organisatie leiden.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De opdracht en de plaats van de opdracht vaststellen op basis van de planning
Het materiaal voorbereiden en afstellen  Info block
- Situeert een perceel in een gebied
- Voorziet grondstoffen en materieel voor de uitvoering van de opdracht
- Controleert en past het materieel aan voor het gebruik  Info block
De bloemen- of groenteteelt of de beplantingen opvolgen
De bedrijfsleider over afwijkingen in de groei informeren  Info block
- Controleert de conditie van de gewassen zintuiglijk of via staalname
- Stelt de aanwezigheid van ongedierte vast
- Herkent plantenziekten  Info block
Kennis van kenmerken van planten  Info block
Kennis van specifieke kenmerken van dier- en plantparasieten  Info block
Gronden en beplantingen onderhouden (stokken voor het opbinden van planten plaatsen, snoeien, overtollige bladeren verwijderen, ...)  Info block
- Gebruikt land- en tuinbouwgereedschap
- Kiest een behandelings- of bestrijdingsmethode (meststoffen, (ecologische) sproeimiddelen, …)
- Draagt persoonlijke beschermingsmiddelen  Info block
Kennis van cultiveringstechnieken  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Kennis van technieken voor het gebruik van fytosanitaire producten  Info block
Landbouwproducten selecteren, verzamelen en oogsten  Info block
- Stemt de oogstmethode en het materieel af op de teelt (plukken, snijden, …)
- Herkent rijpe gewassen
- Brengt zo weinig mogelijk schade toe aan de oogst zelf
- Evalueert de oogstopbrengst (kwantiteit, kwaliteit)
- Slaat de oogst op voor bewaring of voor verkoop
- Sorteert afval volgens de richtlijnen  Info block
Preventief of correctief basisonderhoud van machines of uitrustingen uitvoeren  Info block
- Merkt afwijkingen, storingen of nood aan onderhoud op
- Houdt zich aan het onderhoudsplan en –richtlijnen
- Stelt (mee) de machines of uitrustingen veilig voor het uitvoeren van het onderhoud
- Voert kleine onderhouds- en herstellingswerkzaamheden uit (reinigen, smeren, onderdelen vervangen, vloeistoffen aanvullen, …)
- Meldt problemen die zelf niet op te lossen zijn aan de verantwoordelijke  Info block
Kennis van onderhoudsvoorschriften  Info block
Kennis van onderhoudstechnieken  Info block
Gronden en beplantingen voorbereiden (strooien, zaaien, oogsten, …)  Info block
- Richt beschermde kweekruimten in (tunnels, netten, serres)
- Stemt de techniek en het materieel af op de opdracht (nivelleren, ploegen, bemesten, grond losmaken, …)
- Volgt de conditie van de bodem op (visueel, staalname, …)
- Last een rustperiode in voor de grond (water-luchtverhouding)
- Transporteert zaden en planten naar het perceel  Info block
Kennis van tuinbouw  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Een machine gebruiken waarvoor een opleiding of attest vereist is:
Stapelaar  Info block
Elektrische transpallet  Info block
Heftruck  Info block
Reachtruck  Info block
Werkzaamheden uitvoeren waarvoor een opleiding of attest vereist is:
Fytolicentie  Info block
Een voertuig besturen waarvoor een opleiding of attest vereist is:
Rijbewijs B  Info block
Rijbewijs C  Info block
Rijbewijs G  Info block
Planten, zaaien of vermeerderen  Info block
- Bereidt zaden voor (stratificatie)
- Houdt zich aan de voorschriften voor het planten en zaaien van de gewassen (positie, diepte, tijdstip, …)
- Zet manueel plantjes in de grond
- Vult de plant- of zaaimachine aan
- Snijdt stekken en stekt de plantjes
- Oculeert of ent de planten
- Verpot planten  Info block
Irrigatie-, verwarmings-, verluchtings- en verlichtingsinstallaties in de serre of het open veld installeren, regelen en in het oog houden  Info block
- Houdt zich aan het installatieplan
- Stelt de installatie manueel of computergestuurd af (debiet, tijdschema, …)
- Voorkomt of houdt schade aan de gewassen beperkt
- Merkt afwijkingen op  Info block
Producten volgens kenmerken, bestellingen en wijze van transport verpakken  Info block
- Houdt zich aan de productieorder en technische fiche
- Sorteert de producten ( kwaliteit, grootte, kleur, klant, afzetmarkt, …)
- Maakt de producten schoon (afspoelen met water, bladeren verwijderen, …)
- Gebruikt folie, papier, …
- Bindt producten samen
- Verpakt producten manueel of met een verpakkingsmachine
- Weegt of telt porties
- Brengt etiketten aan met de wettelijke informatie (prijs, gewicht, samenstelling, herkomst, …)
- Past de richtlijnen voor opslag toe  Info block
Kennis van verpakkings- en conditioneringstechnieken  Info block
De bedrijfsproducten commercialiseren  Info block
- Past commerciële technieken toe (tijdstip, reclame, …)
- Bepaalt de prijs volgens richtwaarden (catalogi, eigen expertise, …)
- Benadrukt de kwaliteit van het eigen aanbod  Info block
Kennis van verkooptechnieken  Info block
Kennis van commerciële distributiekanalen  Info block
Het zaaien, bewerken en oogsten van een perceel bepalen en plannen  Info block
- Plant of zaait afhankelijk van commerciële tijdstippen (feestdagen, …)
- Volgt de weersomstandigheden op
- Past de planning aan bij wijzigende omstandigheden  Info block
Kennis van agronomie  Info block
De voorraad opvolgen, tekorten vaststellen
Bestellingen plaatsen  Info block
- Gebruikt software voor voorraadbeheer
- Controleert de staat en de omvang van de voorraad
- Stemt de te bestellen hoeveelheden af op het verbruik, de planning, de opslagcapaciteit, …
- Contacteert de leverancier(s) of aankoopafdeling
- Volgt bestellingen op en controleert de levering  Info block
Kennis van voorraadbeheer  Info block
Een organisatie boekhoudkundig en administratief beheren  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, …)
- Houdt gegevens bij (aan- en verkoopfacturen, personeelsdossiers, ...)
- Volgt de (uitbestede) boekhouding op
- Berekent omzetcijfers
- Bepaalt de verkoopprijzen van diensten en producten
- Komt wettelijke en fiscale verplichtingen na  Info block
Basiskennis van boekhouden en administratief beheer  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Champignonkwekerij  Info block
Groenteteeltbedrijf  Info block
Tuinbouwbedrijf  Info block
Boomkwekerij  Info block
Fruitteeltbedrijf  Info block
Hydrocultuur  Info block
Tuinbouw  Info block
Als zelfstandige  Info block
In openlucht  Info block
Blootstelling aan hoge temperaturen  Info block
In weekends en op feestdagen  Info block
Ongemakkelijke houdingen  Info block
Werkomgeving
Je werkt in tuinbouwbedrijven, groenteteeltbedrijven of boomkwekerijen. Je werkt samen met de bedrijfsleider, teeltverantwoordelijke, technische adviseurs, klanten ... Je werk varieert volgens de productiewijze (in serres, in het open veld, ...) en het product (primeur, bloemen, champignons, ...). Je werkt tijdens weekends of op feestdagen en volgens seizoenspieken. Je werkt in openlucht of in serres. Soms hanteer je lasten.  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Tuinbouw en groenteteelt. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:6111, 6112, 6113, 6114, 6130, 9214