Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 30-6-14
A141501  Info block
Vissersbemanning  Info block
Andere benamingen
Leidinggevend matroos op dek (m/v)  Info block
Kelpvisser (m/v)  Info block
Kapitein van vissersbemanning (m/v)  Info block
Bemanningslid laadruim (m/v)  Info block
Bemanningslid op een vissersboot met netten (m/v)  Info block
Visserijmatroos (m/v)  Info block
Matroos verre-zeevisserij (m/v)  Info block
Matroos (m/v)  Info block
Bemanningslid die de vis aan boord verwerkt (m/v)  Info block
Visser (m/v)  Info block
Nettenmaker (m/v)  Info block
Stuurman (m/v)  Info block
Matroos zeevisserij (m/v)  Info block
Matroos kustvisserij (m/v)  Info block
Roerganger (m/v)  Info block
Stuurman beperkt vaargebied (m/v)  Info block
Stuurman onbeperkt vaargebied (m/v)  Info block
Bemanningslid van een vissersvaartuig (m/v)  Info block
Definitie
Werkt in de kust- of zeevisserij (vis vangen en verwerken, het schip en de uitrustingen onderhouden en reinigen, …). Werkt volgens de veiligheidsvoorschriften en de bedrijfsdoelstellingen (verkoop, kwaliteit, ...).
Bijkomende activiteit kan zijn: een bemanning leiden.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Het visgereedschap te water laten en toezicht houden op het gebruik ervan (netten, sleepnetten, fuiken, ...)  Info block
- Ontvangt instructies van de schipper op de brug en zet ze om in handelingen aan dek
- Zet vanaf het dek de netten uit samen met collega’s
- Neemt de weersomstandigheden in acht
- Draagt beschermings- en reddingsmaterieel (reddingsvest met MOB-zender, veiligheidshelm, …)  Info block
Kennis van visserijtechnieken  Info block
Kennis van veiligheidsregels op zee  Info block
De vangst ophalen en manueel sorteren volgens soort, grootte, categorie en bestemming  Info block
- Haalt de netten binnen samen met collega’s
- Controleert de vis
- Stript de vis
- Brengt de vis over in viskisten
- Bedient een weegschaal  Info block
Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken  Info block
Kennis van visserijreglementering  Info block
Kennis van visserijtechnieken  Info block
Kennis van visgronden  Info block
Vis voorbereiden voor de bewaring en opslaan  Info block
- Bedient de ijsmachine
- Brengt de vis naar het visruim
- Gaat de temperatuur van de koelruimte na
- Houdt zich aan de richtlijnen voor voedselveiligheid
- Houdt loten apart (traceerbaarheid)  Info block
Kennis van technieken voor visverwerking aan boord  Info block
Kennis van visserijreglementering  Info block
De staat van de netten, sleepnetten, boeien, touwen, ... onderzoeken
De nodige herstellingen uitvoeren  Info block
- Herkent netsoorten (maaswijdte, tekening, …)
- Leest een nettenplan
-Stelt netten samen
- Stemt de techniek en het materieel af op de opdracht (breien, boeten, touwwerk en kabels splitsen, …)
- Voert preventief onderhoud uit
- Merkt afwijkingen op en overlegt met de schipper
- Vernieuwt vislijnen, borgen, kabels van de gieken, …
- Vult tekorten in het nettenruim aan voor het vertrek  Info block
Kennis van knoop- en touwwerktechnieken  Info block
De boot en de uitrusting onderhouden  Info block
- Gebruikt schoonmaakmaterieel en handgereedschap
- Houdt zich aan het onderhoudsplan en -richtlijnen
- Controleert het dek en het materieel
- Controleert de werking van installaties en het reddingsmaterieel (AED-toestel, …)
- Maakt materialen zeewaardig vast
- Verbetert situaties aan boord die een gevaar kunnen zijn
- Sorteert afval volgens de richtlijnen  Info block
Kennis van typologie van schepen  Info block
Kennis van onderhoudsprocedures  Info block
Toezicht houden op de toestand van de boot tijdens het varen
Afwijkingen vaststellen (averij, ...)
De schipper of stuurman informeren  Info block
- Meldt problemen aan de schipper of stuurman
- Leest het veiligheidsplan en voert het uit indien nodig (man over boord, gewonden, schip verlaten, …)  Info block
Kennis van EHBO en reddingstechnieken  Info block
De boot aanmeren of afmeren  Info block
- Voert opdrachten van de schipper uit (afstoppen, vieren, uitwerpen, losgooien, opschieten van meertrossen en –touwen, …)
- Geeft de schipper aanwijzingen bij het uitvoeren van de manoeuvres
- Wisselt informatie uit met collega’s en het personeel aan wal  Info block
Kennis van knoop- en touwwerktechnieken  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Varen met een opleiding of attest:
Vaarbevoegdheidsbewijs stuurman zeevisserij onbeperkt vaargebied  Info block
Vaarbevoegdheidsbewijs stuurman zeevisserij beperkt vaargebied  Info block
Vaarbevoegdheidsbewijs roerganger zeevisserij  Info block
- Leest zeekaarten  Info block
De route van een boot controleren op basis van de richting, de snelheid, ...
De schipper of stuurman informeren bij koersverschillen  Info block
- Loopt wacht op de brug
- Bestuurt een vissersvaartuig zowel vissend als niet-vissend
- Bedient de instrumenten op de brug
- Houdt zich aan de stuurinstructies van de schipper
- Gebruikt navigatiemateriaal (GPS, VHF, radar, dieptemeter, veiligheidssystemen, automatische piloot, radiozendapparatuur, kompas, ...)
- Volgt informatie van beeldschermen op
- Merkt afwijkingen op
- Meldt problemen aan de schipper  Info block
Kennis van positiebepaling  Info block
De navigatieparameters van een boot aanpassen op basis van koersverschillen en potentiële risico's  Info block
- Houdt zich aan de stuurinstructies van de schipper
- Houdt rekening met de invloed van externe factoren op het schip (stromingen, getijden, ondieptes, wind, zeegang, nabijheid van andere schepen, …)  Info block
Mogelijke visgronden opsporen (staat van de zee, aanwezigheid van vogels, ...)
De leidinggevenden informeren over de vismogelijkheden  Info block
- Respecteert afspraken over visgronden
- Gebruikt visopsporingsapparatuur
- Past visopsporingsmethoden toe
- Gebruikt netcontrolesystemen (marelec)  Info block
De voorraad opvolgen, tekorten vaststellen
Bestellingen plaatsen  Info block
- Registreert het verbruik van producten
- Geeft de te bestellen hoeveelheden of tekorten door  Info block
Kennis van voorraadbeheer  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Leidt de bemanning aan dek in overleg met de schipper
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
 Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Medewerkers opleiden in vaktechnieken  Info block
- Bouwt verder op reeds aanwezige kennis en vaardigheden
- Geeft uitleg over de uitvoering en het doel van de opdrachten
- Demonstreert de werking van uitrusting en materiaal en/of licht methodieken en technieken toe
- Deelt complexe opdrachten op in stappen
- Past taalgebruik aan de medewerkers aan
- Ondersteunt de medewerker bij het inoefenen van vaardigheden
- Beantwoordt vragen van de medewerker  Info block
Jobmobiliteit: Verwante beroepen
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Visserij  Info block
In openlucht  Info block
Op verplaatsing voor langere tijd  Info block
Op water of zee  Info block
Hanteren van lasten  Info block
Blootstelling aan lage temperaturen  Info block
In ploegen  Info block
Werkomgeving
Je maakt deel uit van de bemanning van een vissersvaartuig. Soms ben je meerdere dagen of weken van huis. Je werk varieert volgens het type visvangst (kustvisserij, zeevisserij, ...) en het type uitrusting (eurokotter, combi-kotter, ...). Je werkt zowel overdag als ’s nachts en tijdens weekends en soms doe je wachtdiensten. Soms werk je in het nettenruim of visruim (de koelruimte). Soms houdt je werk het hanteren van lasten in. Je draagt een beroepsoutfit zoals oliejas en -broek, laarzen en harnas.  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Vissersbemanning. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .

Verder moet je houder zijn van een vaarbevoegdheidsbewijs zoals beschreven in het KB van 13 november 2009 inzake vaarbevoegdheidsbewijzen voor de zeevisserijvaart.  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:

Beroepskwalificatie niveau 2 - Matroos zeevisserij (m/v)

Beroepskwalificatie niveau 3 - Roerganger zeevisserij (m/v)

Beroepskwalificatie niveau 4 - Stuurman zeevisserij (m/v)

Beroepskwalificatie niveau 5 - Schipper zeevisserij (m/v)

ISCO-08-code:6222, 6223, 6340, 9216