Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 25-6-15
A141601  Info block
Akkerbouw  Info block
Andere benamingen
Landbouwer (m/v)  Info block
Landbouwer in polycultuur (m/v)  Info block
Bietenteler (m/v)  Info block
Graanteler (m/v)  Info block
Ploegbaas veeteeltbedrijf (m/v)  Info block
Ploegbaas in een gemengd veeteeltbedrijf (m/v)  Info block
Bedrijfsleider landbouwbedrijf (m/v)  Info block
Verantwoordelijke graanteelt (m/v)  Info block
Verantwoordelijke landbouwproductie (m/v)  Info block
Voorman landbouw (m/v)  Info block
Voorman landbouwbedrijf (m/v)  Info block
Akkerbouwteler (m/v)  Info block
Kweker in open veld (m/v)  Info block
Zaakvoerder van een landbouwbedrijf (m/v)  Info block
Gerant van landbouwbedrijf (m/v)  Info block
Beheerder van landbouwbedrijf (m/v)  Info block
Maïskweker (m/v)  Info block
Landbouwarbeider akkerbouw (m/v)  Info block
Medewerker gemengde veeteelt (m/v)  Info block
Polyvalente landbouwmedewerker (m/v)  Info block
Kweker gemengd bedrijf (m/v)  Info block
Kweker oliehoudende planten (m/v)  Info block
Kweker van rietsuiker (m/v)  Info block
Aardappelkweker (m/v)  Info block
Teler van eiwithoudende gewassen (m/v)  Info block
Bedrijfsleider van landbouwbedrijf (m/v)  Info block
Bedrijfsleider in de landbouw (m/v)  Info block
Rijstteler (m/v)  Info block
Adjunct in gemengd veeteeltbedrijf (m/v)  Info block
Opzichter in een landbouwbedrijf (m/v)  Info block
Opzichter van landbouwwerkzaamheden (m/v)  Info block
Definitie
Teelt granen en andere gewassen zoals aardappelen, bieten, tabak, zonnebloemen, koolzaad, … in open veld (zaaien, behandelen, oogsten). Werkt volgens de productiedoelstellingen (hoeveelheid, kwaliteit, variëteiten, ...) en de hygiëne-, veiligheids- en milieuvoorschriften.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: veeteeltactiviteiten uitvoeren, een team coördineren of een landbouwbedrijf leiden.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Landbouwmachines aanhangen (ploeg, zaaimachine, …)
De beveiliging en bescherming activeren  Info block
- Kiest een landbouwmachine uit voor de opdracht
- Stemt de tractor af op de aan te hangen landbouwmachine
- Controleert de aanhechting en de beveiliging van de machines  Info block
Landbouwmachines afstellen en voorzien van producten (sproeimachine, strooimachine, zaaimachine, ...)  Info block
- Stelt machineonderdelen manueel of computergestuurd af
- Identificeert soorten granen en zaden, meststoffen, sproeimiddelen, … voor de opdracht
- Stemt de hoeveelheid grondstoffen af op de opdracht (afwegen, berekenen, doseren, mengen, ...)
- Brengt de grondstoffen manueel of automatisch in de machine aan
- Merkt problemen aan de toevoer, doorstroming of kwaliteit van de grondstoffen op en neemt actie
- Houdt gegevens bij over het verbruik van grondstoffen
- Draagt persoonlijke beschermingsmiddelen  Info block
Kennis van milieunormen  Info block
Kennis van technieken voor het gebruik van fytosanitaire producten  Info block
Kennis van cultiveringstechnieken  Info block
Rijpe gewassen oogsten (maaien, dorsen, persen, …)  Info block
- Stemt de oogstmethode en het materieel af op het gewas
- Herkent rijpe gewassen
- Brengt zo weinig mogelijk schade toe aan de oogst zelf
- Evalueert de oogstopbrengst (kwantiteit, kwaliteit)
- Slaat de oogst op voor bewaring of voor verkoop  Info block
Kennis van opslagmodaliteiten  Info block
Kennis van planten en gewassen  Info block
Basisonderhoud van het materieel uitvoeren
Landbouwgebouwen onderhouden (schilderwerk, dakbedekking, omheiningen, ...)  Info block
- Gebruikt handgereedschap (sleutel, tang, …)
- Merkt afwijkingen, storingen of de nood aan preventief onderhoud op
- Stemt de techniek en het materiaal af op de opdracht (olie verversen, smeren, lassen, timmeren, schilderen, …)
- Stelt de machine veilig voor het uitvoeren van het onderhoud
- Reinigt het materieel vooraleer op te bergen
- Sorteert afval volgens de richtlijnen  Info block
Basiskennis van algemene mechanica  Info block
Basiskennis van hydraulica  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Gronden en beplantingen voorbereiden (strooien, zaaien, oogsten, …)  Info block
- Stemt de techniek en het materieel af op de opdracht (nivelleren, ploegen, bemesten, grond losmaken, …)
- Volgt de conditie van de bodem op (visueel, staalname, …)
- Last een rustperiode in voor de grond (water-luchtverhouding)
- Transporteert zaden en planten naar het perceel
- Houdt zich aan de voorschriften voor het planten en zaaien van de gewassen (positie, diepte, tijdstip, …)  Info block
Kennis van agronomie  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Een voertuig besturen waarvoor een opleiding of attest vereist is:
Rijbewijs B  Info block
Rijbewijs C  Info block
Rijbewijs C+E  Info block
Rijbewijs G  Info block
Werkzaamheden uitvoeren waarvoor een opleiding of attest vereist is:
Fytolicentie  Info block
Het zaaien, bewerken en oogsten van een perceel bepalen en plannen  Info block
- Volgt de weersomstandigheden op
- Past de planning aan bij wijzigende omstandigheden  Info block
Kennis van agronomie  Info block
Het dagelijkse voedselrantsoen van dieren voorbereiden en uitdelen
Stallen met stro vullen
Drachtige wijfjes in de gaten houden, …  Info block
- Houdt zich aan de voederplanning
- Bereidt de dierenvoeding voor volgens de behoefte van de dieren (soort, samenstelling, hoeveelheid, …)
- Bedient een voedermachine
- Bewaakt de kwaliteit van de voedervoorraad
- Gaat de voedsel- en wateropname door de dieren na
- Voert mest en afval af
- Merkt op wanneer dieren zich anders gedragen dan gewoonlijk  Info block
Kennis van technieken voor benaderen en hanteren van dieren  Info block
Toezicht houden op de gewassen
Afwijkingen in de groei opsporen
Corrigerende maatregelen nemen (fytosanitaire behandeling, ...)  Info block
- Controleert de conditie van de gewassen zintuiglijk of via staalname
- Stelt de aanwezigheid van ongedierte vast
- Herkent plantenziekten
- Kiest een behandelings- of bestrijdingsmethode (meststoffen, (ecologische) sproeimiddelen, …)
- Draagt persoonlijke beschermingsmiddelen  Info block
Kennis van specifieke kenmerken van dier- en plantparasieten  Info block
Seizoensgebonden irrigatie- en sproeiuitrustingen plaatsen en afstellen  Info block
- Houdt zich aan het installatieplan
- Stelt de installatie manueel of computergestuurd af (debiet, tijdschema, …)
- Voorkomt of houdt schade aan de gewassen beperkt
- Merkt afwijkingen op  Info block
Het budget van een organisatie bepalen en opvolgen  Info block
- Maakt een schatting van de verwachte inkomsten en uitgaven
- Bepaalt in overleg met de betrokken partijen hoe het budget wordt besteed (uitrusting, personeel, investeringen, …)
- Analyseert de financiële gegevens en maakt een stand van zaken op (uitgaven, inkomsten, omzet, …)
- Rapporteert over het budgetbeheer
- Neemt maatregelen voor bijsturing van het budget  Info block
Kennis van budgetbeheer  Info block
De voorraad opvolgen, tekorten vaststellen
Bestellingen plaatsen  Info block
- Gebruikt software voor voorraadbeheer
- Controleert de staat en de omvang van de voorraad
- Stemt de te bestellen hoeveelheden af op het verbruik, de planning, de opslagcapaciteit, …
- Contacteert de leverancier(s) of aankoopafdeling
- Volgt bestellingen op en controleert de levering  Info block
Kennis van voorraadbeheer  Info block
Commerciële contracten met coöperatieven, fabrieken, financiële instellingen of leveranciers onderhandelen  Info block
- Bouwt externe relaties op en onderhoudt deze
- Maakt afspraken over prijzen, hoeveelheden, transport, leveringstermijn, …
- Evalueert de kwaliteit van producten en geleverde diensten  Info block
Kennis van commerciële distributiekanalen  Info block
Een organisatie boekhoudkundig en administratief beheren  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, …)
- Houdt gegevens bij (aan- en verkoopfacturen, personeelsdossiers, ...)
- Volgt de (uitbestede) boekhouding op
- Berekent omzetcijfers
- Bepaalt de verkoopprijzen van diensten en producten
- Komt wettelijke en fiscale verplichtingen na  Info block
Basiskennis van boekhouden en administratief beheer  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Jobmobiliteit: Verwante beroepen
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Landbouwbedrijf  Info block
Proefcentrum land- en tuinbouw  Info block
Landbouw  Info block
Als zelfstandige  Info block
In openlucht  Info block
In weekends en op feestdagen  Info block
Werkomgeving
Je werkt in landbouwbedrijven. Je werkt samen met de bedrijfsleider, teeltverantwoordelijke, deskundigen van coöperatieve verenigingen, adviseurs van het Agentschap voor landbouw en visserij, handelaars, ... Je werk varieert volgens de productiewijze (gemengd of gespecialiseerd), de grootte van het bedrijf en het product (granen, rietsuiker, ...). Je werkt soms tijdens het weekend, op feestdagen of 's nachts. Je draagt een beroepsoutfit (overall, helm, ...).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Akkerbouw. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:1311, 6111, 6114, 6310, 9211, 9212, 9213