Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 31-1-14
A141701  Info block
Zoutwinning  Info block
Andere benamingen
Zoutpanarbeider (m/v)  Info block
Zoutproducent (m/v)  Info block
Zoutwinner (m/v)  Info block
Medewerker op een zoutpan (m/v)  Info block
Zoutzieder (m/v)  Info block
Zoutboer (m/v)  Info block
Definitie
Produceert zout (zoutvelden onderhouden, onder water zetten en het waterniveau regelen, oogsten, ...). Werkt volgens de bedrijfsdoelstellingen (commerciële, kwaliteit, ...), de hygiëne- en veiligheidsvoorschriften en de milieunormen.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: een team coördineren of een zoutwinningsbedrijf leiden.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Zoutvelden onder water zetten
Het waterniveau controleren en naargelang de weersinvloeden aanpassen  Info block
- Vangt met springtij het zeewater in een reservoir op
- Leidt het zeewater via kanalen en bassins naar zoutpannen  Info block
Kennis van technieken voor zoutproductie  Info block
Kennis van milieunormen  Info block
Waterstalen nemen en het zoutgehalte testen  Info block
- Gebruikt instrumenten voor de staalname (sondes, reageerbuisjes, …)
- Vergelijkt stalen met richtwaarden
- Beoordeelt de consistentie, de klaarheid, de textuur, …  Info block
Schade veroorzaakt door dieren of weersinvloeden herstellen  Info block
- Gebruikt landbouwwerktuigen  Info block
De zoutvelden en -opslagzone onderhouden (kanalen voor de toevoer van zeewater reinigen, …)  Info block
Kennis van hygiëne- en veiligheidsregels  Info block
De Fleur de Sel of het zout oogsten en in het entrepot plaatsen  Info block
- Gebruikt een lousse, een lange stok met zeef
- Schept het Fleur de Sel van het water
- Veegt grove zoutkristallen die naar de bodem gezakt zijn, bij elkaar
- Droogt het Fleur de Sel of het zout in bakken  Info block
Kennis van voorwaarden voor opslag van voeding  Info block
Opvolg- en activiteitengegevens registreren
De informatie doorgeven aan de betrokken dienst  Info block
- Houdt gegevens bij over de zoutwinning (hoeveelheid, tijdstip, …)
- Houdt gegevens bij over het gebruik van materiaal
- Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijke (mondeling, schriftelijk)
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, …)  Info block
Preventief of correctief basisonderhoud van machines of uitrustingen uitvoeren  Info block
- Gebruikt handwerktuigen
- Merkt afwijkingen, storingen of de nood aan preventief onderhoud op
- Houdt zich aan het onderhoudsplan en -richtlijnen  Info block
Basiskennis van algemene mechanica  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Een machine gebruiken waarvoor een opleiding of attest vereist is:
Wiellader  Info block
De activiteiten voor de zoutvelden bepalen en plannen (onder water zetten, onderhouden, oogsten, …)  Info block
- Houdt rekening met de getijden van het zeewater, de stand van de maan en de seizoenen  Info block
De voorraad opvolgen, tekorten vaststellen
Bestellingen plaatsen  Info block
Gebruikt software voor voorraadbeheer  Info block
Kennis van voorraadbeheer  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Jobmobiliteit: Met tussenstap
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Zoutwinningsbedrijf  Info block
Landbouw  Info block
Als zelfstandige  Info block
In openlucht  Info block
Werkomgeving
Je werkt in zoutwinningsbedrijven in overleg met experten van coöperatieve verenigingen, het departement landbouw, ... Je werk varieert volgens de geografische ligging (zoutpannen aan de Atlantische kust, aan de Middellandse Zeekust) en de seizoenen. Je werkt soms tijdens het weekend, op feestdagen of in wachtdiensten. Je werkt in een vochtige en corrosieve omgeving. Soms houdt je werk het hanteren van lasten in. Je draagt persoonlijke beschermingsmiddelen zoals een overall en handschoenen.  Info block
Opleidingen en certificaten
Voor dit beroep vraagt men meestal een beroepsgerichte of technische opleiding, studiegebied land- en tuinbouw of een gelijkwaardige ervaring.  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:6221, 9216