Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 10-6-14
A150101  Info block
Dieren verzorgen  Info block
Andere benamingen
Dierenartsassistent (m/v)  Info block
Dierenverzorger (m/v)  Info block
Gespecialiseerde dierenartsassistent (m/v)  Info block
Groom (m/v)  Info block
Medewerker dierenverzorging (m/v)  Info block
Helper bij veterinaire verzorging (m/v)  Info block
Huisdierenoppas - pet sitter (m/v)  Info block
Hulp dierenarts (m/v)  Info block
Medewerker gezondheid van dieren (m/v)  Info block
Medewerker dierenarts (m/v)  Info block
Paardenverzorger (m/v)  Info block
Stalmedewerker (m/v )  Info block
Verzorger in dierenpark (m/v)  Info block
Verzorger in dierentuin (m/v)  Info block
Verzorger in dierenpension (m/v)  Info block
Verzorger renpaarden (m/v)  Info block
Verzorger van paardachtigen (m/v)  Info block
Definitie
Verleent comfortzorg aan dieren volgens de noden en kenmerken van het dier (bereiding en verdeling van voeding, reiniging van de leefomgeving, ...).
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: assisteren bij diergeneeskundige handelingen, de administratieve opvolging van de organisatie uitvoeren.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De reden en urgentie van de consultatie vaststellen
De klant informeren over de verzorging van het dier  Info block
- Stelt gericht vragen aan de begeleider
- Informeert de klant over verschillende behandelingsmogelijkheden
- Verwijst klanten met specifieke vragen door naar de dierenarts
- Past taalgebruik aan doelpubliek aan
- Houdt zich aan de wettelijke richtlijnen over dierenwelzijn  Info block
Kennis van dierkunde  Info block
Basiskennis van ziektes bij dieren  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
Het dier voorbereiden en installeren (ontsmetting, scheren, in een kooi plaatsen, ...)  Info block
- Benadert de dieren op een rustige en veilige manier
- Zorgt dat het dier zo weinig mogelijk hinder van de behandeling ondervindt
- Hanteert materiaal voor het vastzetten van dieren (muilkorf, halsband, ...)
- Draagt werkkledij en/of persoonlijke beschermingsmiddelen
- Wast en ontsmet de handen volgens de hygiënische richtlijnen  Info block
Kennis van technieken voor benaderen en hanteren van dieren  Info block
Materiaal voorbereiden
Technische hulp bieden aan de dierenarts, de fokker, ...  Info block
- Legt materialen klaar in de volgorde waarin ze gebruikt worden  Info block
Basiskennis van zoölogie  Info block
Kennis van hygiëne- en ontsmettingsregels  Info block
Kennis van technieken voor benaderen en hanteren van dieren  Info block
Kennis van anatomie van dieren  Info block
Klanten adviseren over artikelen of voedings- en dieetproducten en deze verkopen  Info block
- Informeert de klant over de verzorging, verzorgingsproducten en hygiëne  Info block
De werkplaats en het materiaal ordelijk, net houden en desinfecteren
Het afval afvoeren en vernietigen  Info block
- Gebruikt desinfecterende producten
- Stemt de hoeveelheid product af op de vervuiling en het oppervlak
- Ruimt de werkplek en het materieel systematisch op
- Controleert de staat van het materieel
- Sorteert afval volgens de richtlijnen
- Verzamelt alle scherpe voorwerpen in een speciale container
- Regelt het ophalen van het niet-huishoudelijk afval met gespecialiseerde firma’s  Info block
Kennis van hygiëne- en ontsmettingsregels  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Diersoort:
Paardachtigen  Info block
Huisdieren  Info block
Landbouwdieren (koeien, varkens, ...)  Info block
Dieren in gevangenschap  Info block
Toezicht houden op de klinische toestand van het dier, het dier na de operatie opvolgen en tussenkomen indien nodig  Info block
- Plaatst het dier in een kooi, stal of mand voor verdere observatie
- Merkt veranderingen in algemene conditie of ziektebeelden op
- Merkt veranderingen in (eet)gedrag op
- Verzorgt een wonde
- Herkent reacties van het dier na een behandeling
- Verwittigt de dierenarts of verantwoordelijke bij problemen of twijfels over de toestand van het dier  Info block
Basiskennis van ziektes bij dieren  Info block
Voeder voorbereiden en onder de dieren verdelen  Info block
- Bewaakt de kwaliteit van de voedervoorraad
- Houdt zich aan de voederplanning
- Bereidt de hoeveelheid voeding volgens het voedingsschema of dieet
- Gebruikt aangepaste drink- en voederapparatuur
- Controleert de voerder- en wateropname van de dieren en meldt problemen aan de verantwoordelijke
- Bestelt tijdig voeder of ingrediënten  Info block
Basiskennis van dierenvoeding  Info block
Hygiënische verzorging en comfortzorg van de dieren uitvoeren
Installaties en materieel onderhouden  Info block
- Benadert de dieren op een rustige en veilige manier
- Gebruikt aangepast materiaal voor de verzorging van dieren
- Houdt bij het inrichten van de verblijven rekening met de impact van omgevingsfactoren op het dier (stressgevoelig, afslijten van nagels of hoeven, …)
- Zorgt voor een aangepast binnenklimaat
- Merkt afwijkingen, storingen of nood aan preventief onderhoud bij installaties of materieel op
- Gebruikt handgereedschap  Info block
Kennis van groomingtechnieken  Info block
Basiskennis van hoef- en klauwverzorging  Info block
Dieren eten geven, uitlaten en hun leefomgeving onderhouden (kattenbak, aquarium, ...)  Info block
- Houdt zich aan het onderhoudsplan en –richtlijnen
- Beperkt, tijdens onderhoudsbeurten, de hinder en de gezondheidsrisico’s voor de dieren
- Sorteert mest en afval volgens de richtlijnen  Info block
Kennis van hygiëne- en ontsmettingsregels  Info block
Oproepen beantwoorden, afspraken plannen en de nodige informatie aan de arts meedelen  Info block
- Schat de hoogdringendheid van de oproep in
- Probeert dringende gevallen in te lassen in de agenda
- Schat de benodigde tijd voor een behandeling zo realistisch mogelijk in aan de hand van gekregen informatie van de dierenarts  Info block
Kennis van agendabeheer  Info block
Benodigdheden voor radiologie voorbereiden en radiologische opnames ontwikkelen  Info block
- Brengt bij het dier de nodige bescherming aan
- Draagt beschermingskledij
- Ontwikkelt radiografieën volgens interne procedure
- Klasseert radiografieën  Info block
Kennis van de principes van radioprotectie  Info block
Het dossier van het dier invullen  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware
- Houdt medische en administratieve gegevens van het dier actueel
- Gaat vertrouwelijk om met informatie  Info block
Een organisatie administratief beheren  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, ...)
- Houdt gegevens bij (aan- en verkoopfacturen, personeelsdossiers, ...)
- Volgt de (uitbesteedde) boekhouding op
- Komt wettelijke en fiscale verplichtingen na  Info block
Basiskennis van boekhouden en administratief beheer  Info block
Beweging geven aan paarden (rijden, longeren, ...)
Paarden in conditie houden en eventueel trainen volgens doelstellingen en schema's  Info block
- Laat het paard de basisgangen uitvoeren en luisteren naar basiscommando's
- Maakt het paard vertrouwd met het aanraken en manipuleren van lichaamsdelen
- Communiceert met het paard
- Werkt op een consistente manier
- Verricht grondwerk
- Werkt volgens doelstellingen en trainingsschema's die worden bepaald door de bedrijfsleider  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Dierenartspraktijk  Info block
Dierenkliniek  Info block
Vereniging voor natuurbescherming  Info block
Kennel  Info block
Circus  Info block
Paardenfokkerij  Info block
Dierenpark  Info block
Manege  Info block
Africhtingsstal  Info block
Hippisch centrum  Info block
Paardenhumaniora of hippisch opleidingscentrum  Info block
Pensionstal  Info block
Gezondheidszorg  Info block
Toerisme  Info block
Bij particulieren thuis  Info block
Werken in het weekend  Info block
Werkomgeving
Je werkt in praktijken, klinieken, dierenziekenhuizen, dierenparken en hebt contact met dieren. Je werkt samen met verschillende betrokkenen (eigenaars, dierenartsen, ...). Je draagt persoonlijke beschermingsmiddelen (schort, masker, ...).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Dieren verzorgen. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:3240, 5164