Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 18-12-14
B120101  Info block
Pottenbakken en keramiekwerk  Info block
Andere benamingen
Keramist-ontwerper (m/v)   Info block
Keramist-kunstenaar (m/v)  Info block
Ambachtelijk keramist (m/v)   Info block
Stoffeerder in keramiek (m/v)  Info block
Beeldhouwer-boetseerder keramiek (m/v)  Info block
Beeldhouwer-boetseerder in synthesematerialen (m/v)  Info block
Operator restauratie keramiek (m/v)  Info block
Pottenbakker (m/v)  Info block
Pottenbakker vuurvast materiaal (m/v)  Info block
Restaurateur van keramiek (m/v)  Info block
Santonmaker (m/v)  Info block
Pottenbakker-draaier (m/v)  Info block
Keramist-pottenbakker (m/v)  Info block
Definitie
Geeft vorm aan en decoreert, per stuk of in kleine serie, decoratieve of gebruiksvoorwerpen in keramiek of synthesemateriaal.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: stukken creëren en commercialiseren, de restauratie van antieke stukken uitvoeren, kennis en vaardigheden doorgeven, een dienst of een organisatie leiden.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De uitvoeringsfasen voor de vormgeving of de decoratie van het object bepalen (vaas, beeldhouwwerk, ...)
De klant informeren over de uitvoeringsvoorwaarden  Info block
- Oriënteert zich op de opdracht (informatieverzameling, gesprek met de opdrachtgever, …)
- Adviseert over mogelijkheden en onmogelijkheden
- Formuleert de uitgangspunten voor het ontwerp (wens, thema, doel, doelgroep, materialen, gelegenheid, veiligheidsvoorschriften, budget, …)
- Experimenteert met materialen, technieken en vormen
- Komt tot eigen combinaties en aansprekende vondsten
- Werkt concepten 2 of 3-dimensionaal uit (tekening, schets, collage of in een prototype)
- Doet op basis van concepten voorstellen naar vormgeving, de materialen, kleuren en afmetingen
- Werkt een aantal voorstellen uit in 2- of 3-dimensionale vormen
- Presenteert zijn voorstellen, aanpak en motivatie en maakt hieruit samen met de opdrachtgever keuzes
- Bepaalt samen met de opdrachtgever meer in detail de stijl, vorm, kleur, materialen en technieken of maakt bij vrij werk zelf deze keuzes
- Werkt de gemaakte keuzes uit tot een finaal ontwerp met (constructie)tekeningen en materiaalspecificaties.
- Berekent de financiële en technische haalbaarheid
- Informeert de opdrachtgever  Info block
De materialen kiezen (klei, email, ...)
De poeders, de plastische of vloeibare pasta (gietklei, ...) samenstellen met het oog op de vormgeving  Info block
- Maakt op basis van het ontwerp een definitieve keuze voor materialen en technieken
- Berekent benodigde hoeveelheden materiaal
- Vergelijkt offertes
- Weegt kosten en baten af
- Maakt afspraken over prijzen, hoeveelheden, transport, leveringstermijnen, …
- Evalueert de kwaliteit van de producten en geleverde diensten
- Bepaalt de hoeveelheid benodigde klei voor het betreffende product
- Voegt grondstoffen en hulpstoffen in de gewenste verhouding samen, afhankelijk van het eindproduct
- Mengt de klei (door een strengenpers doorvoeren, walken en/of mixen, …)
- Test of de massa de gewenste eigenschappen heeft
- Past eventueel de werkmethode aan variabelen aan  Info block
Kennis van kenmerken van keramiek  Info block
Kennis van kenmerken van keramische pasta (transformatie, reactie, tijd, ...)  Info block
Kennis van kenmerken van composietmaterialen  Info block
De keramische pasta of de synthetische materialen vormgeven  Info block
- Past specifieke vormgevingstechnieken toe
- Gebruikt de bijbehorende gereedschappen en materialen
- Vormt het product na een droogperiode verder tot het gewenste product
- Probeert andere technieken en werkmethoden uit totdat het product de gewenste kwaliteit heeft  Info block
Kennis van kenmerken van keramische pasta (transformatie, reactie, tijd, ...)  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
De onderdelen van het object samenstellen (handvatversiering, ...)  Info block
- Past verbindingstechnieken toe  Info block
Deklagen op het object aanbrengen en het versieren  Info block
- Past keramische decoratietechnieken toe
- Gebruikt de bijbehorende gereedschappen en materialen
- Bewerkt het oppervlak van de vorm door reliëf, kleur en/of afbeeldingen aan te brengen op de natte, gedroogde, leerharde, versteende of geglazuurde klei
- Zoekt naar nieuwe werkmethoden en probeert technieken uit totdat het product de gewenste kwaliteit heeft
- Reguleert de omstandigheden waaronder het product droogt
- Berekent aan de hand van scheikundige formules, afhankelijk van de gewenste eigenschappen, de samenstelling van de glazuren
- Voegt grondstoffen samen en mengt, maalt en zeeft ze
- Test de gewenste eigenschappen van de glazuren aan de hand van proeven en registreert de resultaten
- Brengt glazuren aan op droge of biscuitgebakken producten
- Brengt glazuren aan met een glazuurspuit, een kwast en een spons of door het werkstuk (gedeeltelijk) onder te dompelen of te overgieten
- Laat het product drogen
- Past eventueel de werkmethode aan totdat het glazuur de gewenste kwaliteit heeft
- Draagt persoonlijke beschermingsmiddelen  Info block
Kennis van kenmerken van keramiek  Info block
Kennis van hygiëne-, veiligheid- en milieureglementering  Info block
Het object afwerken (afbramen, boring, polijsten, schoonmaken, ...)  Info block
- Gebruikt manuele werktuigen (steekbeitel, lomer, voegijzer, …)
- Gebruikt elektrisch handgereedschap  Info block
Het object controleren (afwezigheid van druipspoor, waterdichtheid, ...)  Info block
- Past controletechnieken toe
- Merkt afwijkingen aan de producten op  Info block
Kennis van kwaliteitscontroles  Info block
Het product inpakken en de verkoop registreren  Info block
- Gebruikt verpakkingsmateriaal
- Bedient het kassa- en/of registratiesysteem
- Stelt een factuur op  Info block
Kennis van kenmerken van keramiek  Info block
Kennis van verpakkingsmethodes  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Vormgeven aan:
Gebruiksvoorwerpen (levensmiddelen, ...)  Info block
Decoratieve objecten  Info block
Beeldjes (santon, …)  Info block
Kunststukken  Info block
Tegels (decoratieve tegelvloer, decoratieve dakpan, ...)  Info block
Tafelkunst  Info block
Juwelen, accessoires  Info block
Kennis van kenmerken van faience  Info block
Kennis van kenmerken van porselein  Info block
Kennis van kenmerken van vuurvaste keramiek  Info block
Kennis van kenmerken van zandsteen  Info block
Kennis van raku technieken  Info block
Werkstukken vormgeven volgens specifieke technieken:
Op draaischijf  Info block
Opbouwen met rollen klei  Info block
Ijken  Info block
Stempelen  Info block
Modelleren  Info block
Met mallen  Info block
Gieten  Info block
Beeldhouwen  Info block
Draaien  Info block
Gebruikt een draaischijf  Info block
Werkstukken versieren door:
Polijsten  Info block
Graveren, insnijden  Info block
Engobe  Info block
Inleggen van metaal, glas, …  Info block
Schilderen  Info block
Vergulden, zilverlaag, ...  Info block
Vernis, glazuur, email, …  Info block
Craqueleren  Info block
Effecten aanbrengen op oppervlakte of materiaal (glans, kristallisatie, ...)  Info block
Dompelt  Info block
Verdampt, besproeit  Info block
Brengt producten aan met penseel  Info block
Verstuift  Info block
Kennis van technieken om objecten te decoreren (emailwerk, glazuur, …)  Info block
Werkstukken versieren door:
Repetitieve bedrukkingen (zeefdruk, sjabloon, stempel, …)  Info block
- Tekent sjablonen en snijdt ze uit
- Bevestigt sjablonen volgens plan
- Hanteert sjabloneerkwasten en -materiaal
- Past keramische zeefdruktechnieken toe
- Tamponneert met vaste en zekere bewegingen  Info block
Tussenkomen bij fasen van ontwerp:
Artistiek design van het product  Info block
Gebruikt CAD-software  Info block
Kennis van technisch tekenen  Info block
Tussenkomen bij fasen van ontwerp:
Ontwerp en realisatie van mallen en vormen (was, silicone, pleister, ...)  Info block
- Maakt een lossende gipsmal op basis van een model
- Laat de mal uitharden, drogen en werkt de mal af
- Werkt door en probeert eventueel andere werkmethoden uit totdat de mal de gewenste kwaliteit heeft  Info block
Ruwe of geëmailleerde stukken stapelen en bakken  Info block
- Stelt de parameters van de oven in
- Voert manuele handelingen uit bij het bedienen van de oven (afsluiten, stukken plaatsen, druk aflaten, openen …)
- Versteent het product eventueel in twee stappen
- Stelt de oven in op geleidelijke opwarming en afkoeling bij het biscuitbakken en bij de glazuurbrand
- Plaats stukken op het kouderek
- Draagt persoonlijke beschermingsmiddelen  Info block
Basiskennis van pyrometrie en thermische reacties  Info block
Keramiekelementen opstellen en fixeren (muurpanelen, kachel in faience, …)  Info block
Kennis van metseltechnieken  Info block
Restauratie- en conservatietechnieken op antieke keramiek uitvoeren  Info block
- Gaat na wat de oorzaak van beschadiging is
- Onderzoekt de oorspronkelijke materialen en techniek
- Respecteert de historisch belangrijke elementen
- Voert de werken uit volgens de traditionele restauratieambachten
- Analyseert de invloed van externe parameters op de conservatie van het werkstuk (temperatuur, relatieve vochtigheid, …)
- Treft preventieve maatregelen voor conservering (fixeren, afwerkingslaag aanbrengen, …)  Info block
Kennis van preventieve conservatie  Info block
Kennis van restauratietechnieken  Info block
Basiskennis van chemie  Info block
Objecten en artikels voorstellen en commercialiseren (etalage, expositie, website, ...)  Info block
- Weet de waarde van zijn product in te schatten en benadert de juiste doelgroepen
- Bepaalt het doel van de commerciële actie (verkoop, netwerken, …)
- Bepaalt de sfeer van de commerciële actie
- Bedenkt een origineel of creatief concept
- Gebruikt software voor desktoppublishing (DTP)
- Stemt promotiemateriaal af op de doelgroep
- Beheert de inhoud van een website
- Identificeert stukken individueel (fysieke nummering aanbrengen)
- Verwerkt de gegevens van een stuk in het interne registratiesysteem
- Organiseert ruimtes, hun inrichting en de installatie van materiaal
- Organiseert dagelijkse voorzieningen voor bezoekers (ontvangst, parking, levering, ...)  Info block
Kennis van verkooptechnieken  Info block
Kennis van marketingtechnieken  Info block
De technieken van het vak doorgeven of sensibiliseringsacties opzetten  Info block
- Bouwt verder op reeds aanwezige kennis en vaardigheden
- Geeft uitleg over de uitvoering en het doel van de opdrachten
- Demonstreert de werking van uitrusting en materiaal en/of licht methodieken en technieken toe
- Deelt complexe opdrachten op in stappen
- Past taalgebruik aan de doelgroep aan
- Ondersteunt bij het inoefenen van vaardigheden
- Beantwoordt vragen
- Organiseert opendeur- en/of opendoedagen
- Sluit zich aan bij sensibiliseringsinitiatieven rond ambachten en ambachtsproducten (dag van de ambachten, handmade-labels, …)  Info block
Kennis van opleidingstechnieken  Info block
Een organisatie boekhoudkundig en administratief beheren  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware
- Houdt gegevens bij (uitgaven en inkomsten, …)
- Volgt de (uitbestede) boekhouding op
- Komt wettelijke en fiscale verplichtingen na  Info block
Basiskennis van boekhouden en administratief beheer  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Ambachtelijk bedrijf  Info block
Werkplaats  Info block
Organisatie voor cultuur of erfgoed  Info block
Ambachten  Info block
Beeldende kunsten  Info block
Als zelfstandige  Info block
Werkomgeving
Je werkt in artisanale ondernemingen, werkplaatsen voor het vervaardigen van voorwerpen in keramiek, culturele organisaties, organisaties voor erfgoed of zelfstandig. Je werkt in contact met klanten en externe betrokkenen (keramiekschilders, ...) in een atelier, een winkel of soms bij de klant. Soms hanteer je zware lasten of scherpe voorwerpen (draaischijf, voegijzer, ...).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Pottenbakken en keramiekwerk. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:7314, 7316