Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 18-12-14
B130101  Info block
Etaleren en decoreren  Info block
Andere benamingen
Vormgever winkelinterieur (m/v)  Info block
Decorateur-etalagist (m/v)  Info block
Etalagist (m/v)  Info block
Etaleur-decorateur (m/v)  Info block
Etaleur in luxeartikelen (m/v)  Info block
Etaleur in juwelenwinkels (m/v)  Info block
Etaleur in schoenwinkels (m/v)  Info block
Etaleur in leerwinkels (m/v)  Info block
Etaleur in parfumhandels (m/v)  Info block
Etaleur kleding (m/v)  Info block
Visueel merchandiser (m/v)   Info block
Decorontwerper producten (m/v)  Info block
Decorontwerper-museumkundige (m/v)  Info block
Visual merchandiser (m/v)  Info block
Definitie
Ontwerpt en realiseert de decoratie en inrichting van etalages, verkooppunten en exposities om de producten, diensten en/of het merkimago van een onderneming op te waarderen en de interesse van klanten te wekken. Werkt volgens de marketingcriteria van de onderneming, de handelsreglementering en de veiligheidsnormen van het gebouw.
Bijkomende taken kunnen zijn: het toepassen van de afspraken rond productpresentatie over het geheel van commerciële sites controleren, verkopers en afdelingshoofden opleiden over productplaatsing, decoratieve objecten vervaardigen (spiegel, lijst, …), een team coördineren of een organisatie leiden.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Decoratietrends en -sferen opvolgen  Info block
- Raadpleegt informatiebronnen (internetforums, vaktijdschriften, marktonderzoek, …)
- Bezoekt studiedagen, vakbeurzen, …  Info block
Kennis van professionele forums  Info block
Kennis van informatiebronnen  Info block
De inrichting van winkels en etalages ontwerpen, aangepast aan de trends in de onderneming  Info block
- Analyseert, interpreteert en evalueert de opdracht
- Overlegt met de opdrachtgever of anderen over de juiste interpretatie of voor aanvullende informatie
- Voert desk research uit
- Stelt een plan van aanpak op met een algemene planning en calculatie
- Stelt een creatief concept op met concrete adviezen op het gebied van communicatie, kleur-, stijl- en materiaalgebruik
- Werkt het concept uit in een grove schets, legt het voor aan de opdrachtgever en beargumenteert gemaakte keuzes
- Past indien nodig het concept aan
- Selecteert kleuren, stijlen, materialen, …
- Integreert schetsen en tekeningen in een totaalontwerp dat voldoet aan de gestelde eisen
- Werkt een visualisatie uit
- Presenteert ontwerp en/of visualisatie en stuurt bij op basis van feedback
- Stelt werkplannen en werkmethodieken vast
- Maakt afspraken
- Koopt of huurt de benodigde middelen en materialen  Info block
Basiskennis van belichting  Info block
Basiskennis van interieurarchitectuur  Info block
Basiskennis van marketing  Info block
Kennis van tekentechnieken  Info block
Kennis van veiligheids- en toegangsvoorschriften van publieke ruimten en gebouwen  Info block
Kennis van technieken voor merchandising  Info block
Producten in etalages en winkels presenteren
Decoratieve elementen installeren  Info block
- Controleert de locatie op uitvoerbaarheid en past indien nodig het ontwerp nog aan
- Maakt op basis van het ontwerp zelf decoraties en/of zoekt decoraties uit
- Monteert onderdelen voor productpresentatie geheel of gedeeltelijk
- Bepaalt welke onderdelen, objecten, displays, materialen en gereedschappen te verzamelen en te verzenden
- Laadt en lost het materiaal en materieel, maakt indien nodig gebruik van transporthulpmiddelen
- Plaatst en kleedt etalagefiguren aan, plaatst displays en maakt de presentaties op
- Richt afdelingen in, plaatst verkooprekken en goederen
- Hangt decoratieve en point-of-sale materialen op en bevestigt deze
- Plaats digitale instore media
- Licht de presentatieruimte uit
- Vraagt goedkeuring over de uitgevoerde werkzaamheden, brengt indien nodig aanpassingen aan
- Demonteert na afloop de presentatie, zoveel mogelijk op basis van hergebruik
- Ruimt de werkplek op, sorteert afval volgens de richtlijnen en bergt materialen en middelen op
- Bewaakt budget en planning  Info block
Basiskennis van interieurarchitectuur  Info block
Basiskennis van belichting  Info block
De bewegwijzering voor het cliënteel plaatsen (reclame, kassazone, ...)
De prijzen in de winkel afficheren  Info block
- Werkt volgens de wettelijke voorschriften  Info block
Kennis van technieken voor merchandising  Info block
Kennis van veiligheids- en toegangsvoorschriften van publieke ruimten en gebouwen  Info block
De productvoorraad opvolgen, tekorten vaststellen
Bestellingen doorgeven  Info block
- Registreert het verbruik van producten
- Geeft de te bestellen hoeveelheden of tekorten door  Info block
Kennis van voorraadbeheer  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Ruimtes inrichten:
Winkels  Info block
Beurzen, commerciële exposities  Info block
Evenementen  Info block
Musea, culturele exposities  Info block
Hal, loket, onthaal, …  Info block
Basiskennis van akoestiek  Info block
Kennis van scenografie  Info block
Kennis van museografie  Info block
Etalages creëren en een product op de voorgrond plaatsen:
Kleding  Info block
Juwelen  Info block
Schoenen, lederwaren  Info block
Meubilair  Info block
Decoratieve objecten, kunstobjecten  Info block
Parfum, cosmetica  Info block
Voeding  Info block
Huishoudtoestellen (auto, …)  Info block
Kennis van mode en kledingstijlen  Info block
Vervaardigen van:
Affiches en publiciteit op het verkooppunt  Info block
Verpakkingen, dozen, verkoopstandaards  Info block
Decorstukken, -elementen (lijst, …)  Info block
Kennis van hout en houtderivaten  Info block
Kennis van grafische vormgeving  Info block
Kennis van schildertechnieken  Info block
Een sfeer rond een product, een productgamma creëren:
Geluidseffecten in een ruimte  Info block
Geureffecten in een ruimte  Info block
Een verhaalstramien schrijven voor het opstellen van een ruimte (expositie, …)  Info block
Een enquête houden bij de doelgroep en de impact van het project op de verkoop analyseren  Info block
- Informeert zich over het te onderzoeken thema
- Bepaalt het doelpubliek
- Neemt deel aan het uitwerken van het onderzoeksproces (selectie onderzoeksmethode, -stappen, ...)
- Verzamelt, registreert, klasseert en beheert informatie  Info block
Een team van deelnemers coördineren en het bijbestellen van merchandisingmateriaal van een groep winkels superviseren  Info block
- Adviseert medewerkers in de ontwerp- en realisatiefase op het gebied van vormgeving, materialen, technieken en gereedschappen
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Levert het ontwerp en/of de realisatie op
- Registreert gegevens over het project en rapporteert  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Verkopers en winkelverantwoordelijken opleiden over productplaatsing volgens de organisatieafspraken (inrichten etalages, ...)  Info block
- Bouwt verder op reeds aanwezige kennis en vaardigheden
- Geeft uitleg over de uitvoering en het doel van de opdrachten
- Demonstreert de werking van uitrusting en materiaal en/of licht methodieken en technieken toe
- Deelt complexe opdrachten op in stappen
- Past taalgebruik aan de medewerkers aan
- Ondersteunt de medewerker bij het inoefenen van vaardigheden
- Beantwoordt vragen van de medewerker  Info block
Kennis van opleidingstechnieken  Info block
Een organisatie boekhoudkundig en administratief beheren  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware
- Houdt gegevens bij (uitgaven en inkomsten, …)
- Volgt de (uitbestede) boekhouding op
- Komt wettelijke en fiscale verplichtingen na  Info block
Basiskennis van boekhouden en administratief beheer  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Winkel, detailhandel  Info block
Grootwarenhuis  Info block
Markt, beurs  Info block
Organisatie voor cultuur of erfgoed  Info block
Handel  Info block
Als zelfstandige  Info block
Werkomgeving
Je werkt in grootwarenhuizen, luxe- of kleinhandels, galerieën, commerciële centra, culturele sites (musea, …) of zelfstandig. Je werkt in samenwerking met verschillende betrokkenen (marketingdienst, museumconservator, afdelingshoofden, verkopers, …). Je maakt verplaatsingen (aanpassing van etalages van een winkelketen).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Etaleren en decoreren. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:3432, 3433