Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 18-12-14
B140201  Info block
Boeken en archieven inbinden en restaureren  Info block
Andere benamingen
Hoofd werkplaats manuele boekbinderij (m/v)  Info block
Conservator-restaurateur van boeken (m/v)  Info block
Artistiek boekbinder (m/v)  Info block
Manueel boekbinder (m/v)  Info block
Boekbinder-vergulder (m/v)  Info block
Restaurateur van antieke boeken (m/v)  Info block
Restaurateur van papier (m/v)  Info block
Boekbinder (m/v)  Info block
Boekbinder-restaurateur (m/v)  Info block
Definitie
Realiseert manueel opwaarderende, beschermende en herstellende ingrepen op verschillende soorten werkstukken in papier (drukwerk of manuscripten (bibliofiele boeken, registers, kaarten, ...)). Werkt volgens de specifieke kenmerken van de stukken (tijdperk, materialen, ...).
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: kaftdecoratie maken, specifieke werkstukken restaureren (kaarten, affiches, ...), een divers publiek opleiden in de technieken van het boekbinden en/of de restauratie, een team coördineren en een organisatie leiden.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De boekbind- of restauratieacties op een boek of document bepalen naargelang de staat, de periode, de gebruikte materialen
De klant op de hoogte stellen van de voorwaarden voor realisatie  Info block
- Bestudeert indien aanwezig plannen, werktekeningen of werkopgaveblad
- Stelt gericht vragen aan de klant
- Stelt de eigenschappen van het werkstuk vast
- Interpreteert naar werkmethode en –volgorde
- Bespreekt de voor- en nadelen van alternatieven
- Maakt een schets of ontwerp met de hand
- Schat of berekent de kosten
- Doet een voorstel aan en vraagt het akkoord van de klant  Info block
Kennis van de geschiedenis van het boek  Info block
De pagina’s en kaft van het werkstuk ontdoen van vlekken en schimmel  Info block
Kennis van reinigingstechnieken  Info block
Het boekbinden voorbereiden door het boek uit elkaar te nemen, de basis van de katernen te herstellen, de schutbladen en de band te plaatsen  Info block
- Verwijdert nietjes of draad
- Maakt gebruik van een papiersnijmachine
- Maakt gebruik van een vouwtafel en vouwmes
- Schudt de pagina’s vlak en recht op elkaar  Info block
Kennis van technieken voor (de)monteren van boeken  Info block
Het werkstuk samenstellen (de rug inzagen, katernen naaien, de rug lijmen en rondkloppen, ...)  Info block
- Naait de katernen en het lint
- Vouwt en plakt de schutbladen in
- Snijdt het boekblok op maat
- Zaagt een boekenrug in afhankelijk van de dikte van het boek
- Maakt gebruik van een papiersnijmachine
- Brengt het touw en de lijm aan
- Verbindt boekblok met boekband
- Verwijdert resten lijm  Info block
Kennis van naaitechnieken voor papieren documenten  Info block
Kennis van technieken voor (de)monteren van boeken  Info block
De boekband realiseren door onderdelen op maat te maken, besteeksel, bindtouwen, omslagkarton en bekleding aan te brengen  Info block
- Past technieken toe voor het bewerken van boekbekledingsmaterialen
- Past diverse boekbindtechnieken toe (registerband, bradel, kloosterband, Franse band, boekenbeschermers, perkamentenband, concertinaverbinding, …)
- Stelt bekleding en platten samen  Info block
Kennis van technieken voor (de)monteren van boeken  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Restauratie- en conservatiehandelingen op werkstukken uitvoeren:
Handgeschreven geschriften  Info block
Archieven  Info block
Registers (stadhuizen, …)  Info block
Kaarten (domeinkaarten, …)  Info block
Affiches  Info block
- Gaat na wat de oorzaak van beschadiging is
- Onderzoekt de oorspronkelijke materialen en techniek
- Respecteert de historisch belangrijke elementen
- Voert de werken uit volgens de traditionele restauratieambachten
- Analyseert de invloed van externe parameters op de conservatie van het werkstuk (temperatuur, relatieve vochtigheid, …)
- Treft preventieve maatregelen voor conservering (fixeren, afwerkingslaag aanbrengen, …)  Info block
Kennis van preventieve conservatie  Info block
Basiskennis van chemie  Info block
Kennis van restauratietechnieken  Info block
Kennis van schildertechnieken  Info block
Verguldsels en decoraties aanbrengen:
Titreren  Info block
Lijntjes, fleuron, …  Info block
Mozaïek (leer, …)  Info block
Inleggen van materialen (metaal, …)  Info block
Papierband  Info block
- Gebruikt metaal om te vergulden
- Gebruikt fleuron en afdruk
- Zet decoratieve elementen
- Verguldt op snee
- Verguldt de titel en verfraaiing op de rug  Info block
Kennis van technieken van bladvergulden  Info block
Kennis van technieken van folievergulden  Info block
Kennis van technieken van vergulden met de balancier  Info block
De technieken van het vak doorgeven of sensibiliseringsacties opzetten  Info block
- Bouwt verder op reeds aanwezige kennis en vaardigheden
- Geeft uitleg over de uitvoering en het doel van de opdrachten
- Demonstreert de werking van uitrusting en materiaal en/of licht methodieken en technieken toe
- Deelt complexe opdrachten op in stappen
- Past taalgebruik aan de doelgroep aan
- Ondersteunt bij het inoefenen van vaardigheden
- Beantwoordt vragen
- Organiseert opendeur- en/of opendoedagen
- Sluit zich aan bij sensibiliseringsinitiatieven rond ambachten en ambachtsproducten (dag van de ambachten, handmade-labels, …)  Info block
Kennis van opleidingstechnieken  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Een organisatie boekhoudkundig en administratief beheren  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware
- Houdt gegevens bij (uitgaven en inkomsten, …)
- Volgt de (uitbestede) boekhouding op
- Komt wettelijke en fiscale verplichtingen na  Info block
Basiskennis van boekhouden en administratief beheer  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Bibliotheek, documentatiecentrum  Info block
Ambachtelijk bedrijf  Info block
Organisatie voor cultuur of erfgoed  Info block
Ambachten  Info block
Als zelfstandige  Info block
Werkomgeving
Je werkt in ambachtelijke bedrijven, bibliotheken, wetenschappelijke culturele of erfgoedinstellingen (musea, Rijksarchief, ...). Soms werk je samen met interne diensten (bibliothecarissen, museumconservatoren, ...), klanten en externe betrokkenen (leveranciers, administratieve organismen, ...).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Boeken en archieven inbinden en restaureren. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:7323