Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 18-12-14
B150101  Info block
Muziekinstrumenten bouwen en herstellen  Info block
Andere benamingen
Pianostemmer (m/v)  Info block
Pianostemmer-hersteller (m/v)  Info block
Strijkstokkenmaker (m/v)  Info block
Toetsenmaker (m/v)  Info block
Bouwer van accordeons (m/v)  Info block
Bouwer van rietbladen (m/v)  Info block
Slagwerkbouwer (m/v)  Info block
Bouwer van blaasinstrumenten (m/v)  Info block
Bouwer van houtblazers (m/v)  Info block
Bouwer van koperblazers (m/v)  Info block
Bouwer van oude instrumenten (m/v)  Info block
Bouwer van muziekinstrumenten (m/v)  Info block
Bouwer van orgels (m/v)  Info block
Bouwer van klavecimbels (m/v)  Info block
Bouwer van harpen (m/v)  Info block
Bouwer van slagwerk (m/v)  Info block
Bouwer van piano’s (m/v)  Info block
Muziekinstrumentenbouwer–hersteller (m/v)  Info block
Bouwer-restaurateur van muziekinstrumenten (m/v)  Info block
Maker van strijk- of tokkelinstrumenten (m/v)  Info block
Maker van strijkinstumenten (m/v)  Info block
Gitaarbouwer (m/v)  Info block
Maker van blaasinstrumenten (m/v)  Info block
Maker van pianosnaren (m/v)  Info block
Restaurateur van snaarinstrumenten (m/v)  Info block
Restaurateur van slagwerk (m/v)  Info block
Restaurateur van blaasinstrumenten (m/v)  Info block
Restaurateur van muziekinstrumenten (m/v)  Info block
Restaurateur van piano’s (m/v)  Info block
Stemmer (m/v)  Info block
Maker en hersteller van muziekinstrumenten (m/v)  Info block
Definitie
Voert het onderhoud, het herstel, het nazicht, het afstellen en het stemmen van muziekinstrumenten of accessoires (strijkstok, ...) uit. Vervaardigt onderdelen van een instrument.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: een instrument als uniek stuk of in kleine serie vervaardigen en esthetische of akoestische verbeteringen aanbrengen (hout, koper, ...), antieke instrumenten restaureren, beroepskennis en vaardigheden doorgeven, instrumenten en accessoires verkopen of verhuren, een dienst of een organisatie leiden.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De vraag van de klant vaststellen (een instrument herstellen of afstellen, speelcomfort, ...)
Informeren over de prijs, termijn, ...  Info block
- Bestudeert indien aanwezig plannen, werktekeningen of werkopgaveblad
- Stelt gericht vragen aan de klant
- Stelt de eigenschappen van het werkstuk vast
- Interpreteert naar werkmethode en –volgorde
- Bespreekt de voor- en nadelen van alternatieven
- Maakt een schets of ontwerp met de hand
- Schat of berekent de kosten
- Doet een voorstel aan en vraagt het akkoord van de klant  Info block
Kennis van kenmerken van muziekinstrumenten  Info block
Kennis van muziekgeschiedenis  Info block
De verschillende stappen van de opdracht bepalen en de materialen en accessoires kiezen (beslag, ...)
De voorraad materiaal en toebehoren aanleggen  Info block
- Plant de technische en logistieke stappen van de reparatie, revisie of bouw van het muziekinstrument
- Regelt indien nodig het vervoer van het muziekinstrument
- Maakt een definitieve keuze voor materialen en technieken, houdt hierbij rekening met klank, bespeelbaarheid en accuratesse
- Berekent benodigde hoeveelheden materiaal
- Vergelijkt offertes
- Weegt kosten en baten af
- Maakt afspraken over prijzen, hoeveelheden, transport, leveringstermijnen, …
- Evalueert de kwaliteit van de producten en geleverde diensten  Info block
Kennis van technieken voor instrumentenbouw  Info block
De onderdelen van een muziekinstrument vervaardigen en het instrument in elkaar zetten (drukventiel, toondempers, hamers, …)  Info block
- Raadpleegt technische bronnen (bouwplan, structuurelementen, …)
- Past meet- en aftekentechnieken toe
- Maakt en gebruikt mallen
- Past manuele en machinale houtbewerkingstechnieken toe
- Past manuele en machinale metaalbewerkingstechnieken toe
- Past montage-, lijm- en klemtechnieken toe
- Bereidt oppervlakken voor en brengt afwerkingsproducten aan
- Werkt het muziekinstrument af volgens de wensen van de klant (lakken, extra inleg, decoraties, ...)
- Maakt het instrument speelklaar (montage stemmechanieken, besnaren, stemmen, intoneren, …)
- Controleert de klank, bespeelbaarheid en accuratesse van het muziekinstrument
- Past veiligheids- en gezondheidsregels toe
- Sorteert afval volgens de richtlijnen  Info block
Kennis van technieken voor instrumentenbouw  Info block
Kennis van bouwstijlen instrumenten  Info block
Kennis van materialen  Info block
Het instrument herstellen (opnieuw tamponneren van hout, uitdeuken van koper, …) en de klank regelen  Info block
- Demonteert het instrument indien nodig
- Maakt onderdelen schoon en stofvrij
- Vervangt onderdelen en stelt ze af
- Past reparatietechnieken toe
- Controleert de herstelling
- Controleert het klankspectrum  Info block
Kennis van akoestiek  Info block
Kennis van lijmtechnieken  Info block
Kennis van stemmingstechnieken  Info block
Kennis van technieken voor instrumentenbouw  Info block
Het onderhoud en de reiniging van het muziekinstrument uitvoeren
De klant over het onderhoud adviseren  Info block
- Oliet indien nodig de onderdelen
- Wrijft het instrument schoon
- Toont de klant hoe vocht uit het instrument te verwijderen
- Demonstreert het onderhoud
- Informeert over eventuele onderhoudsproducten  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Muziekinstrumenten of accessoires herstellen:
Accordeons  Info block
Buffetpiano’s, vleugelpiano’s  Info block
Strijkinstrumenten (viool, contrabas, …)  Info block
Gitaren  Info block
Harpen  Info block
Houtblazers (hobo, fluit, klarinet, …)  Info block
Koperblazers (hoorn, trompet, trombone, tuba, …)  Info block
Antieke instrumenten (viola da gamba, luit, klavecimbel, …)  Info block
Elektroakoestische instrumenten  Info block
Traditionele, regionale instrumenten (djembé, doedelzak, …)  Info block
Orgels  Info block
Slaginstrumenten (drum, cimbalen, …)  Info block
Strijkstok, toetsen, …  Info block
Monteert snaren  Info block
Positioneert hamers  Info block
Spant snaren  Info block
Boort uit  Info block
Freest op metaal  Info block
Polijst  Info block
Kennis van hout en houtderivaten  Info block
Kennis van eigenschappen van edele metalen  Info block
Kennis van eigenschappen van metalen  Info block
Kennis van kenmerken van leder en huiden  Info block
Kennis van kenmerken van composietmaterialen  Info block
Kennis van bewerkingstechnieken  Info block
Kennis van meubelwerktechnieken  Info block
Kennis van metaalbewerking  Info block
Kennis van technieken van metaalgieterij  Info block
Kennis van bewerkingstechnieken voor organisch materiaal (hoorn, been, … )  Info block
Kennis van elektroakoestiek  Info block
Kennis van buigtechnieken  Info block
Kennis van houtdraaitechnieken  Info block
Ontwerpen en vervaardigen van een:
Accessoire (toets, rietblad, strijkstok, …)  Info block
Muziekinstrument  Info block
Kennis van technisch tekenen (ontwerp, referentienummers, normalisatie, …)  Info block
Een beschermlaag klaarmaken en aanbrengen:
Lak  Info block
Vernis  Info block
Vernist met stempel  Info block
Gebruikt een spuitpistool  Info block
Brengt producten aan met penseel  Info block
Decoreren:
Ciseleren, doorboren  Info block
Weven  Info block
Onderdelen inleggen (paarlemoer, ivoor, …)  Info block
Schilderen  Info block
Houtsnijwerk  Info block
Muziekinstrumenten stemmen (piano, vleugelpiano, accordeon, …)  Info block
- Controleert de stembaarheid van het muziekinstrument
- Analyseert de huidige stemming
- Stemt op het gehoor of met behulp van stemapparatuur
- Regelt de absolute en relatieve hoogte van de toon totdat deze zuiver is  Info block
Kennis van stemmingstechnieken  Info block
Muziekinstrumenten aan een expertise onderwerpen (identificatie, waardeschatting, …)  Info block
- Beoordeelt de authenticiteit of goede staat van het muziekinstrument
- Beoordeelt het materiaalgebruik en de kwaliteit ervan
- Beoordeelt de periode, stijl en afkomst
- Zoekt informatie op
- Vergelijkt het muziekinstrument met richtwaarden (catalogi, eigen ervaring, …)  Info block
Kennis van muziekgeschiedenis  Info block
Muziekinstrumenten en accessoires verkopen en verhuren (snaren, overtrek, …)
De klant adviseren  Info block
- Vertaalt de wens van de klant naar de mogelijkheden van het assortiment
- Geeft informatie over de kenmerken van de instrumenten (prijs, mogelijkheden, doelpubliek, …)
- Demonstreert en/of toont instrumenten
- Overtuigt de klant tot een beslissing
- Geeft de klant advies over het bewaren van een muziekinstrument (geen temperatuurschommelingen, ...)
- Geeft de klant advies over het eerste gebruik van een instrument (opbouwen tijdsduur, ...)
- Stimuleert meerverkoop (aanvullende producten, …)  Info block
Kennis van verkooptechnieken  Info block
Oude muziekinstrumenten restaureren en conserveren  Info block
- Gaat na wat de oorzaak van beschadiging is
- Onderzoekt de oorspronkelijke materialen en techniek
- Respecteert de historisch belangrijke elementen
- Voert de werken uit volgens de traditionele restauratieambachten
- Analyseert de invloed van externe parameters op de conservatie van het werkstuk (temperatuur, relatieve vochtigheid, …)
- Treft preventieve maatregelen voor conservering (fixeren, afwerkingslaag aanbrengen, …)  Info block
Kennis van instrumentenleer  Info block
Kennis van preventieve conservatie  Info block
Kennis van restauratietechnieken  Info block
Basiskennis van chemie  Info block
De technieken van het vak doorgeven of sensibiliseringsacties opzetten  Info block
- Bouwt verder op reeds aanwezige kennis en vaardigheden
- Geeft uitleg over de uitvoering en het doel van de opdrachten
- Demonstreert de werking van uitrusting en materiaal en/of licht methodieken en technieken toe
- Deelt complexe opdrachten op in stappen
- Past taalgebruik aan de doelgroep aan
- Ondersteunt bij het inoefenen van vaardigheden
- Beantwoordt vragen
- Organiseert opendeur- en/of opendoedagen
- Sluit zich aan bij sensibiliseringsinitiatieven rond ambachten en ambachtsproducten (dag van de ambachten, handmade-labels, …)  Info block
Kennis van opleidingstechnieken  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Ambachtelijk bedrijf  Info block
Bedrijf voor het vervaardigen van muziekinstrumenten  Info block
Winkel voor muziekinstrumenten  Info block
Organisatie voor cultuur of erfgoed  Info block
Ambachten  Info block
Bij particulieren thuis  Info block
Als zelfstandige  Info block
Werkomgeving
Je werkt in ambachtelijke bedrijven, werkplaatsen, winkels voor muziekinstrumenten of musea. Je werkt samen met klanten (musici, muziekscholen, …) en verschillende betrokkenen (schrijnwerker, koperslagers, ...). De werkzaamheden vinden plaats in een atelier, een winkel (dienst na verkoop, ...), soms bij de klanten of op de voorstellingsplaatsen. Soms werk je in een luidruchtige omgeving (werken met koper, ...) of gebruik je irriterende producten.  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Muziekinstrumenten bouwen en herstellen. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:7312, 7319