Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 18-12-14
C110101  Info block
Verzekeringsproducten ontwikkelen  Info block
Andere benamingen
Afdelingshoofd verzekeringsproducten (m/v)  Info block
Medewerker product management (m/v)  Info block
Ontwerper-ontwikkelaar van verzekeringsproducten (m/v)  Info block
Productiechef verzekeringen (m/v)  Info block
Product manager (m/v)  Info block
Productverantwoordelijke Brand, Ongevallen, Allerlei risico's (BOAR) (m/v)  Info block
Productverantwoordelijke levensverzekering (m/v)  Info block
Productverantwoordelijke pensioensparen (m/v)  Info block
Productverantwoordelijke verzekeringen (m/v)  Info block
Verantwoordelijke verzekeringsproducten (m/v)  Info block
Definitie
Ontwikkelt nieuwe verzekeringsproducten en past ze aan. Organiseert de verdeling ervan bij het verkoopnet (commerciële agentschappen, verzekeringsagenten en –makelaars, ...) volgens de reglementering inzake verzekeringen en de commerciële strategie van de instelling.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: de algemene commerciële strategie uitwerken, technische en actuariële studies uitvoeren voor de ontwikkeling van verzekeringsproducten, één of meerdere teams leiden.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De gegevens van de verzekeringsmarkt en de sector analyseren  Info block
- Raadpleegt marktonderzoeksrapporten, vaktijdschriften, nieuwsbrieven, internetsites, databasebestanden, …
- Gebruikt statistische software
- Volgt ontwikkelingen inzake verzekeringsmarkt en -wetgeving op
- Stelt verschillen vast in prijzen en voorwaarden tussen de eigen producten en andere producten op de markt
- Stelt hiaten vast in de eigen producten en diensten
- Stelt marktanalyses op (product-marktcombinatie, marketingmix, …)  Info block
Kennis van kenmerken van verzekeringsproducten  Info block
Kennis van verzekeringsrecht  Info block
Kennis van statistische analyse  Info block
Kennis van marketingtechnieken  Info block
De noden van klanten bepalen door studies uit te voeren bij commerciële agentschappen  Info block
- Verzamelt en beheert gegevens voor een klantenbestand
- Onderzoekt de klantentevredenheid (waardering, kwaliteitsperceptie, prijs-kwaliteitverhouding, interesse in nieuwe of aangepaste producten, …)  Info block
Kennis van typologie van klanten of consumenten  Info block
Kennis van marketingtechnieken  Info block
Ontwikkelingstrajecten van verzekeringsproducten voorstellen naargelang hun rentabiliteit, in overleg met actuariële en financiële diensten  Info block
- Doet op basis van marktanalyses en klantonderzoeken aanbevelingen over de ontwikkeling of aanpassing van producten en diensten
- Onderbouwt de aanbevelingen met financiële en technische gegevens (voorwaarden, voor- en nadelen, risico’s, verwachte rentabiliteit, ...)
- Houdt zich aan de wetgeving en de richtlijnen van de onderneming  Info block
Kennis van kenmerken van verzekeringsproducten  Info block
Kennis van verzekeringsrecht  Info block
Kennis van actuariële technieken  Info block
Doelgroep, tarieven en dekkingen van nieuwe producten bepalen en het lanceringsplan uitwerken  Info block
- Bepaalt het doelpubliek en het klantenprofiel op basis van marktonderzoek
- Bepaalt de technische voorwaarden van nieuwe of aangepaste producten (premies, dekking, hoogte van technische voorzieningen, herverzekeringsbeleid, …)
- Volgt de lancering en distributie van nieuwe producten en diensten op  Info block
Kennis van kenmerken van verzekeringsproducten  Info block
Kennis van marketingtechnieken  Info block
Kennis van typologie van klanten of consumenten  Info block
Reclame- en promotiecampagnes voor nieuwe producten bij verdelers of klanten uitwerken  Info block
- Selecteert een product en omschrijft de doelgroep van de campagne
- Brengt basisideeën aan die in de campagne verder worden uitgewerkt
- Stelt een plan van aanpak op met doelstellingen, benodigde middelen, tijdspad, taakverdeling, …
- Volgt de campagne op (uitgewerkte reclameboodschappen en -materialen, acties, evenementen, …)  Info block
Kennis van typologie van klanten of consumenten  Info block
Kennis van marketingtechnieken  Info block
Kennis van projectmanagement  Info block
Verkoopresultaten opvolgen en analyseren
Aanpassingen voorstellen  Info block
- Legt regels en indicatoren vast om nieuwe producten en schadegevallen op te volgen
- Verzamelt cijfers over producten en diensten (verkoopsstatistieken, omzet, uitbetaalde premies, …)
- Toetst de resultaten aan de vooropgestelde doelstellingen en de resultaten van concurrenten
- Evalueert de rentabiliteit van producten en diensten
- Stelt indien nodig de verkoopsdoelstellingen bij of past het productassortiment en/of de dienstverlening aan  Info block
Kennis van statistische analyse  Info block
Kennis van marketingtechnieken  Info block
Commerciële en technische ondersteuning bieden aan medewerkers  Info block
- Organiseert trainingen voor verkopers en medewerkers die in contact komen met klanten
- Voorziet technische documenten, brochures, websites, audiovisuele hulpmiddelen, promotiematerialen, …
- Werkt verkoopsargumentaties uit  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
Kennis van marketingtechnieken  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Verzekeringsproducten ontwikkelen of aanpassen:
Bijstandsverzekering  Info block
Brand, ongevallen en allerlei risico's (BOAR)  Info block
Gezondheid  Info block
Groepsverzekering voor loontrekkenden (gezondheid, loonsparen, pensioen, ...)  Info block
Herverzekering  Info block
Individuele verzekering  Info block
Levensverzekering  Info block
Multirisk groepsverzekering (materieel, wagenpark, ...)  Info block
Pensioen  Info block
Schadeverzekering  Info block
Spaarinstelling  Info block
Transportverzekeringen  Info block
De financiële rentabiliteit van nieuwe producten op korte, middellange en lange termijn waarderen (technische en actuariële studies van simulaties, modellen, ...)  Info block
- Gebruikt software voor modellering en simulatie
- Voert financiële berekeningen en studies uit op basis van wiskundige modellen
- Stelt statistieken en prognoses op  Info block
Kennis van wiskundige modellen  Info block
Kennis van statistische analyse  Info block
Communicatie-instrumenten uitwerken voor de promotie van verzekeringsproducten voor het commerciële netwerk of voor klanten  Info block
- Kiest geschikte media (direct mail, sociale media, internet, radio/TV, evenementen, ...)
- Stemt communicatieacties af op het product en de doelgroep (klanten, tussenpersonen, ...)
- Stelt presentatie- en promotieteksten op
- Laat promotiemateriaal opmaken en verspreiden
- Stemt inhoud en vorm af op de kenmerken van de onderneming
- Gebruikt software voor desktoppublishing (DTP)  Info block
Kennis van marketingtechnieken  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
Kennis van typologie van klanten of consumenten  Info block
Een commerciële strategie bepalen  Info block
- Analyseert markt- en klantgegevens (aangeboden producten en/of diensten, aanbod van de concurrentie, marktpositie, trends en ontwikkelingen, klantentevredenheid, …)
- Zoekt nieuwe mogelijkheden en kansen voor verkoop (nieuwe producten of diensten, nieuwe marktsegmenten, …)
- Maakt een SWOT-analyse vooraleer producten of diensten op de markt te zetten
- Bepaalt verkoopstrategieën volgens de analyses (direct, indirect, niche zoeken, …)
- Beslist over het opstarten van promotieacties  Info block
Kennis van commerciële strategie  Info block
Kennis van principes van kostenoptimalisatie  Info block
Kennis van marketingtechnieken  Info block
Commerciële doelstellingen bepalen (verkoop, capaciteit, omzet, klantentevredenheid, ...)  Info block
- Legt realistische en meetbare verkoopsdoelstellingen vast  Info block
Kennis van commerciële strategie  Info block
Het budget van een organisatie bepalen en opvolgen  Info block
- Maakt een schatting op van de te verwachten inkomsten en uitgaven en de benodigde technische voorzieningen
- Analyseert de financiële gegevens (uitgaven, inkomsten, omzet, …)
- Rapporteert over het budgetbeheer
- Bepaalt in overleg met de betrokken partijen hoe het budget wordt besteed (uitrusting, personeel, investeringen, …)
- Neemt maatregelen voor bijsturing van het budget  Info block
Basiskennis van boekhouding  Info block
Kennis van budgetbeheer  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Pensioen- en voorzorgsfonds  Info block
(Onderlinge) verzekeringsmaatschappij  Info block
Financiële instelling  Info block
Verzekeringen  Info block
Werkomgeving
Je werkt in de marketing- of technische afdeling van verzekerings- en ziekteverzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen, banken en financiële instellingen, in overleg met andere afdelingen (studiedienst, juridische of commerciële dienst, actuariaat, informatica, ...) en het verkoopnet (commerciële directie, verdelers, verzekeringsagenten, makelaars, ...). Je werkzaamheden variëren naargelang de aard van de producten (levensverzekering, bijstandsverzekering, spaarproducten, ...).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Verzekeringsproducten ontwikkelen. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:3312