Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 20-10-14
C120101  Info block
Onthaal en dienstverlening in de financiële sector  Info block
Andere benamingen
Medewerker bankcliënteel (m/v)  Info block
Medewerker klantendienst in een bank (m/v)  Info block
Medewerker klantendienst financiële instelling (m/v)  Info block
Kassier wisselkantoor (m/v)  Info block
Onthaalverantwoordelijke bank (m/v)  Info block
Verantwoordelijke onthaal en klantendienst in een bank (m/v)  Info block
Onthaaladviseur in een bankkantoor (m/v)  Info block
Onthaaladviseur in het bankwezen (m/v)  Info block
Onthaal- en loketmedewerker in een bank (m/v)  Info block
Loketmedewerker in de financiële sector (m/v)  Info block
Loketmedewerker postkantoor (m/v)  Info block
Loketmedewerker-uitbetaler (m/v)  Info block
Loketmedewerker-verkoper (m/v)  Info block
Teleadviseur bankzaken (m/v)  Info block
Loketmedewerker verzekeringskantoor (m/v)  Info block
Definitie
Onthaalt en verwijst klanten ter plaatse of telefonisch door. Informeert klanten over de basisdiensten en -producten van de bank- of verzekeringsinstelling. Voert courante verrichtingen uit aan het loket. Handelt volgens de veiligheidsregels en -voorschriften inzake personen en goederen.
Bijkomende activiteit kan zijn: opvolgen hoeveel contant geld het kantoor nodig heeft.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Klanten ontvangen en hun vraag identificeren (beheer van rekeningen, aankoop of verkoop van waardepapieren, informatie, ...)  Info block
- Volgt de veiligheidsprocedures i.v.m. toegang tot het kantoor op
- Stelt gericht vragen aan de klant
- Past taalgebruik aan de klant aan
- Verwijst, indien nodig, de klant door naar een adviseur of een distributiekanaal (geldautomaat)  Info block
Kennis van veiligheidsvoorschriften  Info block
Kennis van principes van klantvriendelijkheid  Info block
Courante transacties en verrichtingen in beursportefeuilles registreren
Bewijsstukken overhandigen  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerker, rekenblad, ...)
- Controleert de nodige documenten (identiteitscontrole) en saldo’s vooraleer een verrichting uit te voeren
- Volgt interne procedures op
- Telt contant geld hardop en in het zicht van de klant
- Vraagt een definitieve bevestiging van de klant vooraleer een verrichting uit te voeren
- Vraagt de klant een bewijsstuk van de verrichting te ondertekenen
- Toont de klant welke informatie op de bewijsstukken is terug te vinden
- Gaat discreet om met informatie over de klant
- Brengt de verantwoordelijke op de hoogte bij een vermoeden van fraude  Info block
Kennis van bankreglementering  Info block
Kennis van betalingswijzen  Info block
Kennis van procedures voor de transfer van valuta  Info block
Kennis van procedures voor het beheer van een bankrekening  Info block
Klanten informeren over diensten en producten rekening houdend met het inkomensniveau, het gespaard bedrag en de projecten (investeringen, levensverzekering, ...)  Info block
- Raadpleegt informatiebronnen (interne documentatie, brochures, internet, ...)
- Beantwoordt vragen van de klant
- Presenteert financiële producten die aansluiten bij de noden en het profiel van de klant
- Stelt geïndividualiseerde simulaties op voor verschillende scenario’s, producten of diensten
- Houdt eigen productkennis actueel  Info block
Kennis van bankreglementering  Info block
Kennis van kenmerken van financiële producten  Info block
Kennis van kenmerken van verzekeringsproducten  Info block
Kennis van verkooptechnieken  Info block
Klanten sensibiliseren over het gebruik van geldautomaten en e-services en ze daarbij ondersteunen  Info block
- Beantwoordt vragen van de klant
- Toont de werking van de geldautomaat of licht procedures bij selfbanking toe  Info block
Kennis van betalingswijzen  Info block
Kennis van principes van klantvriendelijkheid  Info block
Reclame of vermelding van de wisselkoersen actualiseren (affiches, folders, ...)  Info block
- Hangt affiches in het zicht van de klant op
- Legt brochures ter beschikking van de klant
- Stelt een kostenoverzicht van de bankdiensten op
- Past dagelijks het overzicht van de wisselkoersen aan  Info block
Documenten en producten klasseren en ze na verificatie van de identiteit afleveren (bankkaarten, chequeboekjes, aangetekend schrijven, ...)  Info block
- Verwittigt de klant wanneer de documenten beschikbaar zijn
- Volgt interne procedures  Info block
Kennis van bankreglementering  Info block
Kennis van veiligheidsvoorschriften  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Een activiteit uitvoeren waarvoor een erkenning vereist is:
Erkenning van de FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten)  Info block
Producten of diensten aan (potentiële) klanten voorstellen en verkopen (spaarplannen, beleggingen, ...)
Afspraken met de klantenverantwoordelijken inplannen  Info block
Kennis van commerciële technieken  Info block
Bijkomende producten of diensten aan klanten verkopen (toeristische kaarten, postzegels, ...)  Info block
Kennis van inningsprocedures  Info block
Evalueren of berekenen hoeveel contant geld er nodig is (biljetten, rolletjes munten, ...) en het bij de Nationale Bank bestellen  Info block
De kassa tellen, verschillen vaststellen en fouten corrigeren  Info block
- Sorteert het geld volgens coupures
- Controleert de echtheid van het geld
- Gebruikt een automatische telmachine
- Gaat na waar er een fout is gebeurd die verschillen kan verklaren
- Noteert het resultaat van de telling op standaarddocumenten  Info block
Pakketten, pakjes, aangetekende brieven en bewijsstukken van postverzending ontvangen, verifiëren en registreren  Info block
- Controleert de zending en tekent het ontvangstbewijs af  Info block
Onderhandelen met de klanten over een aankoop- of verkoopkoers voor buitenlandse valuta of reischeques volgens de gekregen opdracht en het bepaalde bedrag  Info block
- Adviseert de klant over de mogelijkheden voor buitenlandse valuta transfers
- Informeert de klant over wisselkoersen en bijkomende kosten  Info block
Kennis van typologie van valuta  Info block
Kennis regels inzake wisselkoersen  Info block
Zicht- of spaarrekeningen openen  Info block
- Verzamelt en controleert alle nodige informatie en documenten
- Geeft uitleg over de voorwaarden, de kosten, de looptermijnen, ...
- Installeert krediet- en opnamelimieten
- Voert een eerste storting of betaling uit op vraag van de klant
- Laat de klant de nodige documenten ondertekenen  Info block
Kennis van kenmerken van financiële producten  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Postkantoor  Info block
Wisselkantoor  Info block
Financiële instelling  Info block
Servicelijn  Info block
Financiële sector  Info block
Werkomgeving
Je werkt in bankkantoren, wisselkantoren, postkantoren of servicelijnen. Je komt in contact met klantendiensten, klanten, ... Je jobinhoud varieert volgens de sector (bank, post, ...). Je werkt soms in het weekend en op feestdagen.  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Onthaal en dienstverlening in de financiële sector. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .

Verder moeten personen die in contact staan met het publiek voldoen aan wettelijke voorwaarden (Wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten).  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:4211