Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 20-10-14
C120401  Info block
Expertise en ontwikkeling financiële producten  Info block
Andere benamingen
Productassistent in de financiële sector (m/v)  Info block
Expert financiële producten (m/v)  Info block
Beheerder van bankproducten (m/v)  Info block
Medewerker bankproducten (m/v)  Info block
Medewerker financiële markt (m/v)  Info block
Medewerker ondernemingsmarkt (m/v)  Info block
Medewerker particuliere markt (m/v)  Info block
Medewerker professionele markt (m/v)  Info block
Ontwikkelaar bankproducten (m/v)  Info block
Definitie
Bestudeert en ontwikkelt financiële producten en brengt ze op de markt. Handelt volgens de strategie en het globale commerciële aanbod van de financiële instelling en de bankwetgeving.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: een mediaplan opstellen, beslissen over het toekennen van kredieten, een team coördineren.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De evolutie van financiële producten en van de noden van de klanten vaststellen naargelang de situatie op de financiële markt  Info block
- Raadpleegt marktonderzoeksrapporten, vaktijdschriften, nieuwsbrieven, ...
- Bestudeert de financiële conjunctuur
- Voert marktanalyses uit
- Volgt ontwikkelingen in financiële regelgeving op  Info block
Kennis van financiële markteconomie  Info block
Kennis van kenmerken van financiële producten  Info block
De eigenschappen van nieuwe producten en de aanpassingen aan bestaande producten bepalen  Info block
- Onderbouwt aanbevelingen met de nodige gegevens (voorwaarden, voor- en nadelen, risico’s, ...)
- Volgt de wetgeving en de richtlijnen van de eigen onderneming  Info block
Kennis van bankreglementering  Info block
Kennis van kenmerken van financiële producten  Info block
De economische en technische haalbaarheid van een product op de financiële markt bestuderen en de lancering ervan plannen  Info block
- Maakt financiële berekeningen
- Onderzoekt de winstmarges op nieuwe producten en potentiële omzet
- Bepaalt het doelpubliek en het klantenprofiel
- Bedenkt manieren waarop financiële producten binnen het netwerk kunnen worden voorgesteld en verdeeld  Info block
Kennis van bankreglementering  Info block
Kennis van kenmerken van financiële producten  Info block
Kennis van typologie van financiële risicofactoren  Info block
Klantenbezoeken, prospecties, telemarketing, ... uitwerken en opzetten  Info block
- Verzamelt, beheert en volgt gegevens op in een klantenbestand
- Stelt een prospectieplan op
- Onderzoekt welke doelgroep als potentiële klant kan benaderd worden  Info block
Kennis van marketing  Info block
Informatiedocumenten voor commerciële teams uitwerken (reclamebrochures, mededelingen van de FSMA, ...)  Info block
- Stelt presentatie- en promotieteksten op waarbij inhoud en vorm worden afgestemd op de huisstijl
- Stelt interne standaarddocumenten en formulieren op en laat die integreren in organisatiespecifieke softwaretoepassingen
- Zet wetgeving om in praktijkrichtlijnen
- Past taalgebruik aan de doelgroep aan  Info block
Kennis van marketing  Info block
Kennis van procedures voor bankverrichtingen  Info block
De prestatie-indicatoren van producten opvolgen en analyseren
Aanpassingen voorstellen  Info block
- Legt regels en indicatoren vast om (nieuwe) producten op te volgen
- Stelt verkoopstatistieken op
- Analyseert verkoopcijfers en winstmarges
- Vergelijkt het marktaandeel met de concurrenten
- Evalueert de rentabiliteit van nieuwe of aangepaste producten en diensten  Info block
Kennis van kenmerken van financiële producten  Info block
Kennis van managementtechnieken  Info block
Commerciële en technische ondersteuning bieden aan medewerkers  Info block
- Organiseert trainingen voor verkopers en medewerkers
- Werkt verkoopargumentaties uit
- Volgt moeilijke dossiers mee op  Info block
Kennis van kenmerken van financiële producten  Info block
Kennis van procedures voor bankverrichtingen  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Bankproducten en -diensten ontwikkelen:
Spaarrekening  Info block
Vermogensbeheer  Info block
Elektronisch betalingsverkeer (betaalmiddel, ...)  Info block
Beursbeleggingen  Info block
Spaarplan  Info block
Bijstandsverzekering  Info block
Bancaire producten ontwikkelen voor:
Bedrijven, KMO’s  Info block
Particulieren  Info block
Zelfstandigen (handelaars, vrije beroepen, ...)  Info block
Een commerciële strategie bepalen  Info block
- Stelt een commercieel plan op met lange-termijndoelstellingen
- Formuleert commerciële doelstellingen op korte termijn
- Bepaalt de middelen die kunnen ingezet worden voor de commerciële doelstellingen
- Evalueert marktanalyses en past de doelstellingen indien nodig aan
- Volgt ontwikkelingen in de markt op
- Volgt het aanbod van de concurrentie op  Info block
Kennis van projectmanagement  Info block
Communicatiemiddelen uitwerken en actualiseren (informatiebrief, productdossier, ...) in verschillende vormen (brochures, internet, intranet, ...)  Info block
- Selecteert de meest efficiënte communicatiemiddelen (brochures, advertenties, evenementen, websites, sociale media, ...)
- Stemt communicatieacties af op het product en de kenmerken en noden van de doelgroep (klanten, tussenpersonen, ...)  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
Een mediaplan uitwerken voor de lancering van een product of een productgamma (reclamecampagne, reclame op de plaats van verkoop, ...)  Info block
- Omschrijft de stappen in het lanceringsproject
- Selecteert de meest efficiënte commerciële acties, campagnethema’s en mediatypes
- Werkt, indien nodig, samen met een marketingbureau
- Toetst de promotiecampagne aan de globale visie van de organisatie  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
Kennis van marketing  Info block
In functie van de risicoanalyse beslissen over kredietaanvragen die de bevoegdheid van lokale kantoren overstijgen  Info block
- Vraagt de analysegegevens op
- Houdt rekening met alle relevante factoren bij het beoordelen van een kredietaanvraag
- Simuleert verschillende situaties om het risico te beoordelen
-Vergelijkt de gegevens uit de risicoanalyse met de richtwaarden binnen de financiële instelling
- Geeft voldoende informatie en uitleg bij de beslissing
- Bestudeert risico’s bij verleende kredieten om de productvoorwaarden te wijzigen  Info block
Kennis van fiscaliteit  Info block
Kennis van bankreglementering  Info block
Kennis van kenmerken van financiële producten  Info block
Kennis van wetgeving op financieel risicobeheer  Info block
De organisatie vertegenwoordigen bij besluitvormende organen (raad van bestuur, ...) of tijdens evenementen (vakbeurzen, ...)  Info block
- Informeert over de werking
- Argumenteert duidelijk en met overtuigingskracht
- Bouwt een netwerk van professionele contacten uit  Info block
Uitwerken of leiden van vormingsacties omtrent de nieuwe producten (sales portfolio, ...)  Info block
- Werkt de opleiding inhoudelijk en praktisch uit
- Maakt afspraken met collega’s over de taakverdeling
- Gebruikt een gepaste communicatiemix, (beeldmateriaal, interactieve momenten, ...)  Info block
Kennis van opleidingstechnieken  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Jobmobiliteit: Verwante beroepen
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Financiële instelling  Info block
Financiële sector  Info block
Werkomgeving
Je werkt in de hoofdzetel van financiële instellingen of regionale bankkantoren. Je komt in contact met verschillende diensten (marketing, communicatie, ...). Je werk varieert naargelang het type organisatie (hoofdzetel, regionale afdeling, ...) en het producttype (sparen, beleggen, financieren, ...).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Expertise en ontwikkeling financiële producten. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:3312