Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 20-10-14
C120501  Info block
Beheeradvies financiële vermogens  Info block
Andere benamingen
Adviseur vermogensontwikkeling (m/v)  Info block
Adviseur financieel vermogen (m/v)  Info block
Adviseur kapitaalbeheer (m/v)  Info block
Adviseur inzake financieel vermogensbeheer (m/v)  Info block
Adviseur inzake financiële investeringen (m/v)  Info block
Adviseur inzake privé-investeringen (m/v)  Info block
Adviseur inzake financieel vermogen (m/v)  Info block
Adviseur beheer van privébank (m/v)  Info block
Kapitaalbeheerder (m/v)  Info block
Beheerder van financieel vermogen (m/v)  Info block
Beheerder van beleggingsportefeuilles (m/v)  Info block
Financieel adviseur beleggingen (m/v)  Info block
Financieel raadgever (m/v)  Info block
Adviseur beleggingen (m/v)  Info block
Definitie
Adviseert en begeleidt particulieren of fysieke personen in de keuze van investeringen of beleggingen om hun financieel vermogen op te bouwen of te optimaliseren. Handelt volgens de bank- en financiële reglementering.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: beheermandaten aanwenden, een organisatie leiden.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Klantenfiches raadplegen ter voorbereiding van geplande gesprekken  Info block
- Controleert of er voldoende gegevens beschikbaar zijn om de financiële situatie van de klant te beoordelen
- Neemt vorige gespreksnotities door
- Gaat discreet om met vertrouwelijke informatie  Info block
De financiële situatie van de klant analyseren en een balans opmaken van zijn vermogensstructuur (levensverzekering, effecten, ...)  Info block
- Categoriseert de klant als professioneel of niet-professioneel
- Lijst alle bestaande beleggingen, vermogens en kredieten van de klant op
- Maakt financiële berekeningen
- Gebruikt financiële software
- Berekent de financiële draagkracht van de klant  Info block
Kennis van statistische analyse  Info block
Kennis van typologie van financiële risicofactoren  Info block
Kennis van algemene boekhouding  Info block
Kennis van vermogensrecht  Info block
Samen met de klant de doelstellingen bepalen (spaargeld opbouwen, belastingoptimalisatie, ...) volgens zijn noden (huwelijksstelsel, erfenis, ...)  Info block
- Bepaalt het beleggersprofiel van de klant volgens de wettelijke regels
- Bakent de wensen en doelstellingen van de klant duidelijk af
- Past taalgebruik aan de klant aan  Info block
Kennis van burgerlijk recht  Info block
Kennis van fiscaliteit  Info block
Kennis van principes van klantvriendelijkheid  Info block
Kennis van vermogensrecht  Info block
Een vermogensonderzoek voeren
Het juridische en fiscale kader schetsen en de aangepaste producten voorstellen (levensverzekering, beursportefeuille, ...)  Info block
- Maakt financiële berekeningen
- Stelt beleggingen voor die passen binnen het beleggersprofiel van de klant
- Heeft oog voor fiscale optimalisatie, pensioenopbouw en totaalbescherming van de risico's van de klant
- Informeert de klant over de kenmerken, randvoorwaarden en mogelijke fiscale en juridische gevolgen van verschillende types beleggingen
- Legt berekeningen en begrippen uit aan de klant  Info block
Kennis van financiële markteconomie  Info block
Kennis van fiscaliteit  Info block
Kennis van kenmerken van financiële producten  Info block
Kennis van de wettelijke informatieplicht bij het formuleren van adviezen  Info block
Een financiële strategie bepalen (aankoop van effecten, levensverzekering, immobiliën, ...) en de klant, indien nodig, naar een advocaat, notaris of portefeuillebeheerder doorverwijzen  Info block
- Stelt contracten op
- Volgt de uitvoering van beleggingsorders op
- Handelt volgens de wettelijke richtlijnen en bevoegdheidsverdeling  Info block
Kennis van bankreglementering  Info block
Kennis van kenmerken van financiële producten  Info block
Kennis van principes van klantvriendelijkheid  Info block
De bewijsstukken van een belegging en de rentabiliteitsverslagen van contractueel vastgelegde financiële producten opstellen of controleren
Deze documenten aan de klant bezorgen  Info block
- Stelt periodieke verslagen over de beleggingen op
- Rapporteert op vaste tijdstippen aan de klant
- Volgt de huisstijl
- Controleert of aan wettelijke vereisten is voldaan  Info block
Kennis van bankreglementering  Info block
De klantendossiers opvolgen en aanpassen na elke gebeurtenis (boedelafstand, erfenis, scheiding, ...)  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware
- Nodigt de klant op regelmatige basis uit voor een gesprek om beleggingen, kredieten, ... te optimaliseren
- Informeert de klant regelmatig over nieuwe producten, wetgeving, ...  Info block
Kennis van burgerlijk recht  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Een activiteit uitvoeren waarvoor een erkenning vereist is:
Erkenning van de FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten)  Info block
Promotiecampagnes voor financiële producten gericht op de doelgroep uitwerken  Info block
- Past commerciële technieken toe
- Selecteert het te promoten, financiële product
- Kiest het gepaste communicatiemedium
- Werkt samen met een gespecialiseerd marketingbureau  Info block
Basiskennis van marketing  Info block
Een klanten- of prospectenbestand uitwerken  Info block
- Bouwt een netwerk van contacten uit en onderhoudt dit
- Volgt bestaande klanten op (klantentevredenheid, behoefte aan bijkomende dienstverlening, ...)
- Gebruikt software voor databankbeheer
- Stelt een prospectieplan op
- Contacteert mogelijke klanten rechtstreeks of via mailing
- Stelt klantenprofielen en klantendossiers op conform wettelijke richtlijnen  Info block
Kennis van commerciële technieken  Info block
Toezicht houden op de debiteurenrekeningen en een geschikte oplossing uitwerken  Info block
- Onderzoekt de impact van betalingsachterstand op het dossier van de klant
- Gaat de oorzaak van de betalingsachterstand na
- Informeert de klant schriftelijk over de gevolgen van de betalingsachterstand
- Zoekt samen met de klant naar mogelijke oplossingen
- Verwittigt de andere diensten over de nieuwe afspraken met de klant  Info block
Beheersmandaten, gekozen door de klanten, toepassen (beheer van het hele of een deel van het vermogen, ...)  Info block
- Voert acties uit die binnen het beleggersprofiel passen
- Houdt zich aan de vastgelegde afspraken binnen het mandaat
- Informeert de klant zoals overeengekomen in het contract over vermogensbeheer  Info block
Opleidingsacties bij medewerkers leiden  Info block
- Bevraagt de opleidingsnoden bij medewerkers
- Stelt opleidingen voor
- Werkt opleidingen inhoudelijk en praktisch uit
- Informeert de medewerkers over interne en externe opleidingsmogelijkheden  Info block
Kennis van opleidingstechnieken  Info block
Een dienst of een organisatie leiden  Info block
- Bepaalt de doelstellingen van de dienst
- Stimuleert een goede werksfeer en teamvorming
- Zorgt voor de begeleiding van nieuwkomers, stagiairs, …
- Voorziet middelen en tijd voor werkoverleg
- Houdt gegevens bij (uitgaven, inkomsten, personeel, …)
- Evalueert de werking en doet voorstellen ter verbetering
- Volgt de administratie op (boekhouding, …)
- Voert een personeelsbeleid
- Voert een financieel beleid
- Voert een commercieel beleid
- Komt wettelijke en fiscale verplichtingen na
- Beheert de infrastructuur  Info block
Kennis van boekhoudkundig en administratief beheer  Info block
Kennis van managementtechnieken  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Investeringsbedrijf  Info block
Onderneming voor vermogensbeheer  Info block
Financiële instelling  Info block
Beleggingskantoor  Info block
Financiële sector  Info block
Als zelfstandige  Info block
Werkomgeving
Je werkt in financiële instellingen (banken, ondernemingen voor vermogensbeheer, ...). Je komt in contact met verschillende betrokkenen (notarissen, advocaten, vastgoedagenten, ...) en met klanten. Je werk varieert volgens de sector (privébank, vermogensbeheer, ...).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Beheersadvies financiële vermogens. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .
Voor bepaalde activiteiten moet voldaan aan de voorwaarden gesteld in de wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in de bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten.  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:2412