Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 20-10-14
C120601  Info block
Klantenbeheer in de financiële sector  Info block
Andere benamingen
Attaché van het bankcliënteel (m/v)  Info block
Verantwoordelijke bankcliënteel (m/v)  Info block
Medewerker commercieel bankcliënteel (m/v)  Info block
Commercieel medewerker in de financiële sector (m/v)  Info block
Medewerker bankcliënteel-ondernemingen (m/v)  Info block
Medewerker particuliere bankklanten (m/v)  Info block
Medewerker professionele bankklanten (m/v)  Info block
Verantwoordelijke voor herzieningen van kredieten van klanten (m/v)  Info block
Medewerker financieel beheer (m/v)  Info block
Medewerker relaties bankcliënteel (m/v)  Info block
Adviseur bankcliënteel (m/v)  Info block
Adviseur spaarproducten (m/v)  Info block
Commercieel adviseur voor professionelen in de banksector (m/v)  Info block
Financieel adviseur bank van de post (m/v)  Info block
Financieel adviseur professioneel cliënteel (m/v)  Info block
Beheerder klantenbestand bankcliënteel (m/v)  Info block
Adviseur bankproducten (m/v)  Info block
Adviseur hypothecaire kredieten (m/v)  Info block
Agent hypothecaire leningen (m/v)  Info block
Definitie
Adviseert over, promoot en verkoopt financiële producten en diensten van zijn filiaal bij particuliere of zelfstandige klanten en bedrijven. Handelt volgens het bankreglement.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: marktanalyses van bedrijven uitvoeren, leningsaanvragen accepteren of weigeren, verzekeringsproducten voorstellen.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Klantenfiches raadplegen ter voorbereiding van geplande gesprekken  Info block
- Controleert of er voldoende gegevens beschikbaar zijn om de financiële situatie van de klant te beoordelen
- Neemt vorige gespreksnotities door
- Gaat discreet om met vertrouwelijke informatie  Info block
Een balans opmaken van de financiële situatie van de klant en commerciële voorstellen doen  Info block
- Categoriseert de klant als professioneel of niet-professioneel
- Lijst alle bestaande beleggingen, vermogens en kredieten van de klant op
- Bevraagt de interesses of noden van de klant
- Maakt financiële berekeningen
- Gebruikt financiële software
- Maakt een financiële risicoanalyse en berekent de financiële draagkracht van de klant  Info block
Kennis van commerciële technieken  Info block
Kennis van kenmerken van financiële producten  Info block
Kennis van principes van klantvriendelijkheid  Info block
De financiële dienst of het financiële product, dat bij de vraag van de klant aansluit, voorstellen  Info block
- Informeert de klant over de kenmerken, randvoorwaarden en mogelijke fiscale en juridische gevolgen van het financieel product
- Legt berekeningen en begrippen uit aan de klant
- Stelt de klant simulaties voor van verschillende risico’s of opbrengsten
- Verduidelijkt de verschillen tussen offertes  Info block
Basiskennis van fiscaal recht  Info block
Kennis van kenmerken van financiële producten  Info block
Kennis van procedures voor de transfer van valuta  Info block
Kennis van procedures voor het beheer van een bankrekening  Info block
Kennis van verkooptechnieken  Info block
Met de klant de contractvoorwaarden van de producten en diensten afspreken (maandelijkse afbetalingen, renteopbrengst, ...)  Info block
- Stelt een krediet- of beleggingsdossier samen
- Volgt de wettelijke richtlijnen en normen bij het opstellen van de contractvoorwaarden  Info block
Kennis van bankreglementering  Info block
Kennis van betalingswijzen  Info block
De formulieren inzake de contractuele verplichtingen invullen
Verzamelen en overhandigen van de bewijsstukken voor akkoord  Info block
- Controleert of aan alle wettelijke vereisten is voldaan
- Toont de klant welke informatie op de formulieren is terug te vinden
- Toont de klant waar moet getekend worden voor akkoord
- Geeft duplicaten mee aan de klant
- Geeft de formulieren door aan interne diensten voor verdere verwerking en archivering  Info block
Kennis van bankreglementering  Info block
Kennis van principes van klantvriendelijkheid  Info block
Een klanten- of prospectenbestand uitwerken  Info block
- Bouwt een netwerk van contacten uit en onderhoudt dit
- Volgt bestaande klanten op (klantentevredenheid, behoefte aan bijkomende dienstverlening, ...)
- Gebruikt software voor databankbeheer
- Stelt een prospectieplan op
- Contacteert mogelijke klanten rechtstreeks of via mailing
- Stelt klantenprofielen en klantendossiers op conform wettelijke richtlijnen  Info block
Kennis van commerciële technieken  Info block
Toezicht houden op de debiteurenrekeningen, de oorzaken analyseren (verlies van werk, te veel schulden, ...) en geschikte oplossingen zoeken  Info block
- Onderzoekt de impact van betalingsachterstand op het dossier van de klant
- Gaat de oorzaak van de betalingsachterstand na
- Informeert de klant schriftelijk over de gevolgen van de betalingsachterstand
- Zoekt samen met de klant naar mogelijke oplossingen
- Verwittigt de andere diensten over de nieuwe afspraken met de klant  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Een activiteit uitvoeren waarvoor een erkenning vereist is:
Erkenning van de FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten)  Info block
Klanten adviseren over hun rekening en ze beheren:
Bedrijven  Info block
Particulieren  Info block
Zelfstandigen (handelaars, vrije beroepen, ...)  Info block
Kennis van juridische kenmerken van vrije beroepen  Info block
Kennis van de economische kenmerken van producten voor particulieren  Info block
Kennis van de economische kenmerken van producten voor bedrijven  Info block
De mogelijkheden van de markt waarop klant-ondernemingen actief zijn, analyseren
De haalbaarheid van projecten verifiëren (investering, ontwikkeling van de loonkost, afschrijving, ...)  Info block
- Raadpleegt verschillende informatiebronnen (internet, vakliteratuur, statistieken, ...)
- Onderzoekt marktgegevens en trends
- Beoordeelt alle aspecten van het project om de haalbaarheid te controleren
- Simuleert verschillende situaties om de haalbaarheid van het project te beoordelen  Info block
Financierings- of beleggingsoplossingen voorstellen die aangepast zijn aan de boekhouding of financiën en aan de ontwikkelingsprojecten van bedrijven  Info block
- Analyseert de financiële situatie van het bedrijf en het project  Info block
Kennis van boekhoudkundige en financiële analyse  Info block
Zich richten op een klantengroep, een productengamma (krediet, financiering, ...)
Een commerciële strategie bepalen  Info block
- Stelt criteria vast voor de selectie van het doelpubliek
- Kiest het gepaste communicatiemedium
- Past commerciële technieken toe
- Formuleert commerciële doelstellingen op korte termijn
- Bepaalt de middelen die kunnen ingezet worden voor de commerciële doelstellingen  Info block
Kennis van marketingtechnieken  Info block
Een beslissing nemen over de kredietaanvragen op basis van de analyse van het klantendossier en het over te dragen bedrag  Info block
- Vraagt de analysegegevens op of voert zelf een (risico)analyse uit
- Houdt rekening met alle relevante factoren bij het beoordelen van een kredietaanvraag
- Simuleert verschillende situaties om het risico te beoordelen
- Vergelijkt de gegevens uit de risicoanalyse met de richtwaarden binnen de financiële instelling  Info block
Kennis van typologie van financiële risicofactoren  Info block
Klanten met schulden waarschuwen over de lancering van sanctieprocedures (beslaglegging op betaalmiddelen, weigering van chèque, ...)  Info block
- Informeert de klant telefonisch over de gevolgen van de betalingsachterstand
- Stuurt een schriftelijke bevestiging naar de klant voor de opstart van procedures
- Volgt de wettelijke en/of contractuele termijnen voor het opstarten van procedures  Info block
Verzekeringsproducten voor personen, goederen en risico's voorstellen (verzekering Brand, Ongevallen en Allerlei Risico's -BOAR-, levensverzekering, ...)  Info block
- Stelt producten voor die aansluiten bij de noden van de klant
- Informeert de klant over de kenmerken, randvoorwaarden en mogelijke fiscale en juridische gevolgen van het verzekeringsproduct
- Heeft oog voor cross-selling mogelijkheden
- Overtuigt de klant door op de voordelen van het product te wijzen  Info block
Kennis van kenmerken van verzekeringsproducten  Info block
Bouwt een netwerk uit van zakenrelaties en onderhoudt dit (immobiliënmakelaars, notarissen, projectontwikkelaars, aannemers, …)  Info block
Met financiële partners kredietvoorstellen onderzoeken en onderhandelen
Dossiers voor hypothecaire leningen of aflossing van kredieten voorbereiden  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Postkantoor  Info block
Financiële instelling  Info block
Kredietinstelling  Info block
Servicelijn  Info block
Financiële sector  Info block
Als zelfstandige  Info block
Werkomgeving
Je werkt in bankkantoren, postkantoren, kredietinstellingen, call centers. Je komt in contact met klanten. Je jobinhoud varieert volgens het cliënteel (particulieren, zelfstandigen, kmo's, ...). Je doet soms verplaatsingen en zaterdagwerk kan gevraagd worden.  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Klantenbeheer in de financiële sector. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .

Verder moet voor bepaalde activiteiten voldaan worden aan de voorwaarden gesteld in de wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten.  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:2412, 4211