Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 18-12-14
C130301  Info block
Portefeuillebeheer financiële markten  Info block
Andere benamingen
Beheerder beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (BEVEK) (m/v)  Info block
Beheerder financiële portefeuilles (m/v)  Info block
Beheerder instelling collectieve belegging in effecten (m/v)  Info block
Beheerder obligaties (m/v)  Info block
Beheerder privébank (m/v)  Info block
Financieel portefeuillebeheerder (m/v)  Info block
Fondsbeheerder (m/v)  Info block
Fondsmanager (m/v)  Info block
Medewerker beheer in opdracht van derden (m/v)  Info block
Medewerker beheer onder mandaat (m/v)  Info block
Obligatiebeheerder (m/v)  Info block
Vermogensbeheerder (m/v)  Info block
Portefeuillebeheerder (m/v)  Info block
Definitie
Optimaliseert het rendement van portefeuilles die bestaan uit financiële activa voor rekening van derden (bedrijven, particulieren, instellingen) of voor de eigen onderneming, onder toezicht van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten en volgens de wetgeving.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Financiële, economische en geopolitieke informatie met een mogelijke impact op de markten analyseren  Info block
- Raadpleegt marktonderzoeksrapporten, vaktijdschriften, websites, jaarverslagen, toekomstverwachtingen, ratings, …
- Blijft op de hoogte van wetgeving inzake fiscaliteit, financiële markten, …
- Gebruikt informatie uit het verleden om voorspellingen te maken over de toekomst (aandelenkoersen, vastgoedprijzen, …)  Info block
Kennis van financiële markteconomie  Info block
Kennis van macro-economie  Info block
Kennis van micro-economie  Info block
Kennis van reglementering financiële markten  Info block
Doelstellingen en prioriteiten van klanten bepalen (waardering van kapitaal, beveiligde fondsen, regelmatige inkomsten, ...)  Info block
- Houdt zich aan de MiFID-richtlijn en de richtlijnen van de onderneming
- Bepaalt het beleggersprofiel (actief of passief, korte of lange beleggingshorizon, ...)
- Geeft advies over financiële producten volgens het beleggersprofiel (risico’s, rendementen, kosten, fiscale en juridische gevolgen, randvoorwaarden, ...)
- Berekent de invloed van fiscale maatregelen op het rendement van beleggingsproducten  Info block
Kennis van bankreglementering  Info block
Kennis van reglementering financiële markten  Info block
Kennis van kenmerken van financiële producten  Info block
Kennis van fiscaliteit  Info block
De dagelijkse waarde en de evolutie van alle financiële activa in de portefeuille berekenen
De financiële risico's inschatten  Info block
- Volgt beurs- en wisselkoersen op
- Volgt gespecialiseerde benchmarks op per type beleggingsproduct
- Maakt financiële berekeningen en risicoanalyses
- Bepaalt het rendement van lopende beleggingen
- Simuleert verschillende scenario’s  Info block
Kennis van kenmerken van financiële producten  Info block
Kennis van financiële wiskunde  Info block
Kennis van typologie van financiële risicofactoren  Info block
Kennis van wetgeving op financieel risicobeheer  Info block
Kennis van algemene boekhouding  Info block
De behoeften voor vernieuwing van aandelen of financiële activa in de portefeuille bepalen volgens hun evolutiecurve en de indices van de financiële markten  Info block
- Houdt zich aan het beleggersprofiel en het mandaat vastgelegd in het contract voor vermogensbeheer
- Vergelijkt het rendement van beleggingsproducten in de portefeuille met de gekozen benchmark en bepaalt de tracking error
- Past de beleggingsstijl indien nodig aan (overschrijding van het risicobudget, wijzigende wetgeving of fiscaliteit, …)  Info block
Kennis van kenmerken van financiële producten  Info block
Kennis van fiscaliteit  Info block
Toezicht houden op de evenwichtige verdeling van de portefeuille (aandelen, obligaties, ...) volgens de gewenste rentabiliteitscriteria  Info block
- Houdt zich aan het beleggersprofiel en het mandaat vastgelegd in het contract voor vermogensbeheer
- Stelt een beleggingsportefeuille samen uit een mix van beleggingsproducten (aandelen, obligaties, vastgoed, …) met een zo hoog mogelijk verwacht rendement tegen een zo laag mogelijk risico
- Bepaalt de beleggingsstrategie (actief of passief, …)
- Heeft oog voor fiscale optimalisatie, pensioenopbouw, bescherming tegen risico's, …  Info block
Kennis van kenmerken van financiële producten  Info block
Kennis van moderne portefeuilletheorie  Info block
Kennis van fiscaliteit  Info block
Kennis van wetgeving op financieel risicobeheer  Info block
De verkoop van financiële activa op de beurs regelen  Info block
- Voert beurstransacties uit (kopen en verkopen van aandelen, obligaties, opties, ...)
- Gebruikt geautomatiseerde systemen voor digitaal effectenverkeer
- Volgt de uitvoering van beleggingsorders op  Info block
Kennis van kenmerken van financiële producten  Info block
Kennis van reglementering financiële markten  Info block
Rapporten opmaken over het beheer en de resultaten van de portefeuille en deze overmaken aan het management, de toezichthouder, klanten, ...  Info block
- Houdt zich aan de MiFID-richtlijn en de richtlijnen van de onderneming
- Houdt gegevens bij over resultaten, rendementen, benchmarks, ... en verwerkt ze in periodieke rapportages, statistieken en prognoses
- Informeert de klant zoals overeengekomen in het contract over vermogensbeheer
- Maakt financiële en technische gegevens over op vraag van de toezichthouder
- Werkt studies uit voor het management (rentabiliteit, ALM, beleggingsbeleid, ...)
- Gebruikt statistische software  Info block
Kennis van statistische analyse  Info block
Kennis van reglementering financiële markten  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Portefeuilles beheren op financiële markten:
Aandelenmarkten en beursindexen  Info block
Valutamarkt of Forex  Info block
Derivatenmarkt  (metaal, grondstoffen, ...)  Info block
Rentemarkten (geldmarkt, obligatiemarkt)  Info block
Een activiteit uitvoeren waarvoor een erkenning vereist is:
Erkenning van de FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten)  Info block
De modaliteiten voor het beheer van een financiële portefeuille bepalen en het contract met de klant ondertekenen  Info block
- Houdt zich aan de MiFID-richtlijn en de richtlijnen van de onderneming
- Bespreekt de voorwaarden voor het beheer van de financiële portefeuille met de klant (beleggersprofiel, autonomie, tracking error, rapportages, tarieven, …)
- Legt het mandaat schriftelijk vast
- Bezorgt de klant de documenten en laat ze indien nodig ondertekenen  Info block
Kennis van commerciële technieken  Info block
Kennis van reglementering financiële markten  Info block
Financiële markten analyseren (geldmarkten, obligatiemarkten, ...) en de beurswaarde van genoteerde ondernemingen bepalen  Info block
- Raadpleegt marktonderzoeksrapporten, vaktijdschriften, websites, jaarverslagen, toekomstverwachtingen, ratings, …
- Analyseert de bewegingen op de verschillende markten
- Berekent de beurswaarde of marktkapitalisatie van een beursgenoteerde onderneming op basis van recente informatie (aantal aandelen, actuele beurskoers)  Info block
Kennis van financiële markteconomie  Info block
Kennis van reglementering financiële markten  Info block
Opleidingsacties bij medewerkers leiden  Info block
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Houdt het opleidingsaanbod actueel  Info block
Kennis van het opleidingsaanbod  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Financiële instelling  Info block
Investeringsbedrijf  Info block
(Onderlinge) verzekeringsmaatschappij  Info block
Onderneming voor vermogensbeheer  Info block
Financiële sector  Info block
Werkomgeving
Je werkt bij financiële ondernemingen (bank, onderneming voor vermogensbeheer, …), in overleg met verschillende betrokkenen (medewerkers kapitaalmarkten, ...) en soms in contact met klanten. Soms maak je internationale verplaatsingen of verblijf je permanent in het buitenland. Je werkzaamheden variëren naargelang de sector (investeringen, bank, verzekeringen, ...).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Portefeuillebeheer financiële markten. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .

Verder moeten tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten ingeschreven zijn in het register van de toezichthoudende autoriteit (FSMA – Financial Services and Markets Authority), zoals vastgelegd in de Wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten.  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:3311