Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 20-10-14
C140101  Info block
Administratieve ondersteuning in de financiële sector  Info block
Andere benamingen
Onthaalmedewerker sociale uitkeringen (m/v)  Info block
Technisch bankbediende (m/v)  Info block
Administratief backoffice-medewerker markt (m/v)  Info block
Administratief medewerker verzekeringen (m/v)  Info block
Administratief bankbediende (m/v)  Info block
Administratief medewerker banktransacties (m/v)  Info block
Administratief middle office-medewerker markt (m/v)  Info block
Assistent opsteller van verzekeringen (m/v)  Info block
Administratief assistent verzekeringen (m/v)  Info block
Medewerker dienst cheques (m/v)  Info block
Expert inzake elektronisch beheer van documenten (m/v)  Info block
Administratief bankexpert (m/v)  Info block
Technisch medewerker voor aanvullende pensioenregelingen (m/v)  Info block
Definitie
Volgt dossiers administratief op. Voert gegevens in of controleert gegevens van bank- of verzekeringstransacties (beursorders, afsluiten contracten, premies actualiseren, ...). Handelt volgens de bank- of verzekeringsreglementering.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: verzekeringscontracten beheren (verzoek tot betaling van de bijdrage, ...), commerciële operaties uitvoeren (telefonische klantenwerving, ...).  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Telefonische oproepen beantwoorden
Klanten ontvangen
Klanten informeren of oriënteren  Info block
- Volgt de veiligheidsprocedures i.v.m. toegang tot het kantoor op
- Stelt gericht vragen aan de klant
- Beantwoordt vragen van de klant
- Past taalgebruik aan de klant aan
- Verwijst de klant door naar een adviseur
- Handelt klachten af volgens de interne procedures  Info block
Kennis van regels voor het onthaal  Info block
Kennis van principes van klantvriendelijkheid  Info block
Briefwisseling registreren, sorteren, frankeren  Info block
- Maakt briefwisseling verzendklaar (vouwen, in enveloppes steken, frankeren, ...)
- Gebruikt een frankeermachine
- Neemt aangetekende zendingen aan en tekent voor ontvangst
- Verdeelt post en e-mails en maakt kopieën in geval van meerdere belanghebbenden  Info block
De onderdelen van administratieve dossiers registreren en controleren (situatieoverzicht, identiteitsbewijs, bestand Nationale Bank, ...)  Info block
- Vraagt ontbrekende documenten op
- Gebruikt een checklist om de volledigheid van dossiers te controleren  Info block
Kennis van bankreglementering  Info block
Dossiers van (potentiële) klanten of verzekeringsnemers verifiëren en opvolgen  Info block
- Houdt de gegevens in dossiers actueel  Info block
Gegevens van klanten coderen en invoeren (registratie van chèques, beursorders, ...) en de opvolgingstabellen actualiseren  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware of bedrijfsspecifieke software
- Gaat vertrouwelijk om met informatie  Info block
Kennis van kenmerken van financiële producten  Info block
Fiscale attesten, aflossingstabellen, beursoverzichten, overzichten van de situatie van klanten, opvolgdocumenten, … opstellen  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, ...)
- Gebruikt sjablonen of standaarddocumenten
- Zoekt informatie in het klantendossier of ander bronmateriaal
- Vraagt hulp aan collega’s bij onduidelijkheden
- Controleert of aan de wettelijke vereisten is voldaan  Info block
Kennis van bankreglementering  Info block
Kennis van kenmerken van financiële producten  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Een activiteit uitvoeren waarvoor een erkenning vereist is:
Erkenning van de FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten)  Info block
Brieven, verslagen, nota’s, ... opstellen en redigeren  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, ...)
- Hanteert de huisstijl bij het opmaken van een document
- Controleert documenten inhoudelijk en taalkundig  Info block
Kennis van secretariaatstechnieken  Info block
Prijsopgaves voor verzekeringscontracten opstellen en de contracten beheren (verzoek tot betaling van de bijdrage, controle van de betalingen, ...)  Info block
- Maakt een analyse van de vraag
- Stelt een prijsvoorstel op basis van interne bronnen op  Info block
Kennis van kenmerken van verzekeringsproducten  Info block
Nieuwe bankrekeningen registreren of het beheer ervan opvolgen  Info block
- Volgt interne procedures (identiteitscontrole, ...)
- Controleert of het klantendossier volledig is
- Signaleert problemen aan de verantwoordelijke  Info block
Kennis van procedures voor het beheer van een bankrekening  Info block
Valuta wisselen en de transactie inboeken  Info block
- Hanteert de dagkoersen
- Telt contant geld hardop en in het zicht van de klant
- Laat de nodige documenten aftekenen door de klant  Info block
Telefonisch klanten werven  Info block
- Past taalgebruik aan het doelpubliek aan
- Gebruikt commerciële technieken
- Informeert de potentiële klanten over de producten en diensten
- Volgt op wanneer afwezige respondenten opnieuw gecontacteerd moeten worden  Info block
Kennis van commerciële technieken  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Ziekenfonds  Info block
Pensioen- en voorzorgsfonds  Info block
(Onderlinge) verzekeringsmaatschappij  Info block
Financiële instelling  Info block
Instelling voor sociale bescherming  Info block
Servicelijn  Info block
Investeringsbedrijf  Info block
Verzekeringen  Info block
Financiële sector  Info block
Werkomgeving
Je werkt in banken, verzekeringsmaatschappijen, ziekenfondsen, pensioendiensten, servicelijnen of callcenters. Je komt in contact met klanten. Je werkt soms op zaterdag.  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Administratieve ondersteuning in de financiële sector. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .

Verder moet voor bepaalde activiteiten voldaan zijn aan de voorwaarden gesteld in de wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten.  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:3353, 4312