Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 18-12-14
C150401  Info block
Vastgoedbemiddeling  Info block
Andere benamingen
Medewerker voor verhuur van vastgoed (m/v)  Info block
Vastgoedmakelaar (m/v)  Info block
Commercieel vastgoedmakelaar (m/v)  Info block
Commercieel assistent in vastgoed (m/v)  Info block
Commercieel medewerker in vastgoed (m/v)  Info block
Adviseur verhuur van vastgoed (m/v)  Info block
Adviseur vastgoedtransacties (m/v)  Info block
Adviseur verkopen van vastgoed (m/v)  Info block
Adviseur bedrijfsvastgoed (m/v)  Info block
Vastgoedadviseur (m/v)  Info block
Mandataris voor de verkoop van handelsfondsen (m/v)  Info block
Verkoper onroerend goed (m/v)  Info block
Bemiddelaar vastgoed (m/v)  Info block
Overdrachtbemiddelaar voor bedrijfsvastgoed (m/v)  Info block
Bemiddelaar voor het verhuren van vastgoed (m/v)  Info block
Vastgoedbemiddelaar (m/v)  Info block
Vastgoedbemiddelaar in verkoopkantoor (m/v)  Info block
Inkoper-vastgoedbemiddelaar (m/v)  Info block
Verantwoordelijke van het vastgoedkantoor (m/v)  Info block
Klantenverantwoordelijke voor vastgoedtransacties (m/v)  Info block
Verantwoordelijke voor de verkoop van vastgoed (m/v)  Info block
Verkoper van nieuw vastgoed (m/v)  Info block
Verkoper van vastgoed (m/v)  Info block
Property hunter (m/v)  Info block
Definitie
Realiseert vastgoedtransacties (huur, verkoop) en adviseert klanten over aankoop-, huur- en verkoopmogelijkheden. Werkt volgens de vastgoedwetgeving.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: vastgoedtransacties uitvoeren in een gespecialiseerd domein (vastgoed voor bedrijven, overdracht handelszaken, ...), een vastgoedkantoor of een keten van kantoren leiden.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Vastgoed en terreinen zoeken
Klanten prospecteren  Info block
- Zoekt in media naar geschikt vastgoed (internet, kranten, huis-aan-huis bladen, …)
- Zoekt actief naar vastgoed door het verkennen van regio’s
- Doet gericht aan marktbewerking (mailings, …)
- Bouwt een netwerk van contacten uit en onderhoudt dit
- Volgt mogelijke kandidaat-verkopers of verhuurders en bestaande klanten op
- Legt een klantenbestand aan en houdt dit actueel
- Werkt volgens de deontologische code
- Gebruikt vastgoedsoftware  Info block
Kennis van de vastgoedmarkt  Info block
Kennis van principes van klantvriendelijkheid  Info block
Kennis van commerciële technieken  Info block
Kennis van de deontologische code  Info block
De noden van de klant bepalen (prijs, oppervlakte, locatie, ...) en de aanvraag formaliseren  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, ...)
- Staat in voor het onthaal, zowel van bezoekers in het kantoor als telefonisch
- Past taalgebruik aan de klant aan
- Bespreekt de wensen van de klant
- Verzamelt gegevens en informatie (mogelijkheden qua dienstverlening, regelgeving, eigenschappen van het vastgoed, verkoop huidig pand en aankoop ander pand, …)
- Geeft informatie over het te koop of te huur aangeboden vastgoed
- Geeft uitleg aan de eigenaars over de dienstverlening bij de verkoop of verhuur van hun eigendom
- Maakt afspraken met de klant
- Wijzigt of stelt een opdrachtovereenkomst op, conform de reglementering
- Bespreekt de contractuele voorwaarden en sluit de overeenkomst af (tarief, opdracht, publiciteit)
- Ondersteunt de klant bij het invullen van formulieren
- Respecteert deontologische code en beroepsgerelateerde regelgeving  Info block
Kennis van commerciële technieken  Info block
Kennis van vastgoedrecht  Info block
Kennis van principes van klantvriendelijkheid  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
Kennis van antidiscriminatiewetgeving  Info block
De waarde van een onroerend goed schatten
De klant adviseren over aanpassingswerken en wettelijke verplichtingen  Info block
- Bezichtigt het pand in functie van een waardebepaling
- Brengt elementen als ligging, staat van het goed, ouderdom, marktprijzen, … bij de analyse in rekening
- Overlegt met betrokkenen (landmeter, notaris, …)
- Verzamelt, analyseert en past stedenbouwkundige inlichtingen toe in een ruimtelijke context
- Adviseert over de vraag- en verkoopprijs of verhuurprijs
- Spreekt de verkoopprijs of verhuurprijs in onderling overleg af  Info block
Kennis van bouwtechnieken  Info block
Kennis van constructienormen  Info block
Kennis van de vastgoedmarkt  Info block
Kennis van de wet inzake mede-eigendom  Info block
De plaatsbeschrijving en waardering van het onroerend goed uitvoeren (plan, foto's, ...)
Commerciële promotieacties voeren  Info block
- Maakt een fiche op per onroerend goed en houdt deze actueel
- Noteert alle gebreken en beschadigingen in detail of contacteert een expert plaatsbeschrijvingen
- Neemt foto’s of videobeelden
- Verwerkt foto- of videomateriaal in affiches, websites, …
- Houdt de vraag en aanbod op de eigen website bij
- Hangt affiches op
- Sluit contracten af met adverteerders
- Stelt advertenties op en plaatst ze in nationale tijdschriften, regionale kranten, huis-aan-huisbladen, via regionale televisie, op portal sites, …
- Werkt eventueel samen met een publiciteitsagentschap  Info block
Kennis van bouwtechnieken  Info block
Kennis van commerciële technieken  Info block
Kennis van constructienormen  Info block
Kennis van vastgoedrecht  Info block
Kennis van technieken voor informatiebeheer  Info block
Kennis van informaticatechnologieën  Info block
Een onroerend goed aan een klant voorstellen
De klant over de aankoopvoorwaarden informeren  Info block
- Belt op basis van het klantenbestand potentiële kopers of huurders op
- Maakt een afspraak
- Geeft informatie over het beschikbare aanbod te koop of te huur, kosten bij aankoop (registratierechten, BTW, mogelijke verminderingen, …), leningen en premies
- Begeleidt de bezoeken aan het pand
- Wekt enthousiasme op bij de klant
- Gaat na waarom klanten een voorgesteld vastgoed weigeren  Info block
Kennis van principes van klantvriendelijkheid  Info block
Kennis van procedures voor vastgoedtransacties  Info block
Kennis van verkooptechnieken  Info block
Kennis van de wet inzake mede-eigendom  Info block
De vastgoedtransactie onderhandelen en afsluiten
Informatie en documenten verzamelen (inkomsten, mandaten, ...)  Info block
- Beheert een verkoop- en verhuurdossier met alle noodzakelijke info en verplichte attesten (EPC-certificaat, stedenbouwkundige inlichtingen, bodemattest, …) en houdt dit actueel
- Vraagt gegevens op bij instanties (gemeente, …)
-Onderhandelt en bemiddelt tussen koper of huurder en verkoper of verhuurder
- Stelt een type-overeenkomst op en past het aan, conform de reglementering
- Begeleidt de ondertekening van de verkoops- of verhuurovereenkomst
- Stelt oplossingen voor bij problemen
- Houdt administratieve gegevens en statistieken bij (in- en verkopen, verhuren, …)
- Verzorgt de correspondentie met klanten, prospecten, notarissen, … (fax, email, brief, …)
- Ziet toe op het naleven van de wettelijke en contractuele verplichtingen door de klant  Info block
Kennis van commerciële technieken  Info block
Kennis van vastgoedrecht  Info block
Kennis van procedures voor vastgoedtransacties  Info block
Kennis van verkooptechnieken  Info block
Kennis van technieken voor informatiebeheer  Info block
Kennis van antiwitwaswetgeving  Info block
Kennis van energieprestatiewetgeving (EPB-decreet)  Info block
De klant assisteren en adviseren tot de transactie afgerond is (financieringsplan, verwerving van administratieve documenten, ...)  Info block
- Verstrekt informatie over de verdere stappen
- Werkt samen met de betrokken instanties tot bij de ondertekening van de notariële akte (notaris, hypotheekverstrekker, …)
- Laat de huurovereenkomst registreren bij het registratiekantoor  Info block
Kennis van fiscaliteit  Info block
Kennis van principes van klantvriendelijkheid  Info block
Kennis van procedures voor vastgoedtransacties  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Een vastgoedtransactie uitvoeren van:
Gebouwen in mede-eigendom  Info block
Vakantie- en vrijetijdswoningen  Info block
Professionele ruimten (bureaus, opslagruimten, ...)  Info block
Bouwterreinen  Info block
Landbouw-, wijnbouw-, bosbouwterreinen  Info block
Particuliere woningen  Info block
Een vastgoedtransactie uitvoeren van:
Handelsfondsen (overname, ...)  Info block
Een vastgoedtransactie uitvoeren van handelsfondsen en vennootschappen  Info block
- Verzamelt informatie (plaatsbezoek, staat, investeringen, historiek, …) en stelt een dossier samen (handelshuurcontract, balansen en resultaatrekeningen, …)
- Analyseert resultaatrekeningen, balansen en handelshuurcontracten
- Onderhandelt eventueel met de eigenaar over verlenging of over het verkrijgen van een nieuwe huurovereenkomst
- Bepaalt de waarde, adviseert en komt in onderling overleg tot afstemming van de verkoopprijs
- Zoekt gericht naar potentiële kandidaat-kopers
- Licht kandidaat-kopers financieel door
- Laat een geheimhoudingsclausule ondertekenen vooraleer bepaalde gegevens vrij te geven
- Begeleidt bezoeken, overhandigt documenten en licht deze toe
- Ontvangt en analyseert biedingen
- Beantwoordt vragen en bespreekt het dossier met advocaten, accountants, fiscalisten, bedrijfsrevisoren, …
- Adviseert en begeleidt de opmaak van een intentieverklaring
- Coördineert en volgt een due diligence of audit op
- Maakt contracten op en ondertekent ze conform de reglementering
- Onderzoekt het dossier op hypothecaire inschrijvingen, fiscale en andere schulden
- Maakt nieuwe handelshuurovereenkomsten op en betekent de ontwerpakte van overdracht van de handelshuur
- Volgt de betaling inclusief voorschotten op
- Overhandigt de sleutel voor het definitieve afsluiten van het dossier  Info block
Kennis van de handelshuurwet  Info block
Kennis van vennootschapsrecht  Info block
Kennis van sociale wetgeving  Info block
Kennis van fiscaliteit  Info block
Vastgoedtransacties uitvoeren:
Verhuren  Info block
- Maakt een plaatsbeschrijving op
- Ontvangt en stelt de huurwaarborg vast
- Vergelijkt de huidige staat van het vastgoed met de voorgaande aan de hand van de plaatsbeschrijving
- Neemt eventuele huurschade op
- Geeft de waarborg vrij, na aftrek van eventuele kosten  Info block
Vastgoedtransacties uitvoeren:
Verkopen  Info block
Een expertise uitvoeren op onroerende goederen en de handelswaarde of huurwaarde bepalen  Info block
Financiële dossiers voor de aankoop van onroerende goederen samenstellen  Info block
- Beoordeelt een financieringsplan
- Zoekt indien nodig externe investeerders
- Bundelt de officiële formulieren voor de aanvraag
- Voegt vereiste dossierstukken toe  Info block
De vastgoedmarkt volgen en analyseren  Info block
- Raadpleegt marktinformatiebronnen en databasebestanden
- Bezoekt studiedagen, vakbeurzen, …  Info block
Diensten voor vastgoedbeheer voorstellen en in een contract vastleggen (beheer van mede-eigendom, ...)  Info block
- Overtuigt klanten van de voordelen van het uit handen geven van het beheer van hun eigendommen  Info block
Kennis van de wet inzake mede-eigendom  Info block
Zoekt voor rekening van een klant vastgoed om aan te kopen of te huren (hoofdverblijf, tweede verblijf, verhuur, kantoor, …)  Info block
Administratieve documenten van de activiteiten opvolgen en invullen  Info block
- Verzamelt gegevens en maakt dossiers op
- Vraagt gegevens op bij instanties (hypotheekkantoor, gemeente, ...)
- Overlegt met betrokkenen (landmeter, notaris, ...)
- Voert aanpassingen door aan en vervolledigt het dossier gedurende de opdracht
- Legt een klantenbestand aan en houdt het bij
- Maakt een fiche per te verkopen of te verhuren eigendom
- Behandelt de correspondentie met klanten, notarissen, prospecten, ... (e-mail, faxen, brieven)  Info block
De administratie en boekhoudkundige gegevens van een organisatie of dienst opvolgen  Info block
- Houdt statistieken bij van inkoop en verkoop
- Gaat een beroepsaansprakelijkheidsverzekering aan  Info block
Basiskennis van boekhouden en administratief beheer  Info block
De activiteiten van een team coördineren
Een organisatie leiden  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken
- Volgt de administratie op (boekhouding, …)
- Voert een personeelsbeleid
- Voert een financieel beleid
- Voert een commercieel beleid
- Komt wettelijke en fiscale verplichtingen na
- Beheert de infrastructuur  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
De eigen deskundigheid ontwikkelen  Info block
- Volgt ontwikkelingen in het vakgebied op  Info block
Jobmobiliteit: Met tussenstap
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Vastgoedkantoor  Info block
Verzekeringsmakelaarskantoor  Info block
Huisvestingsmaatschappij  Info block
Vastgoed- en bouwpromotor  Info block
Vastgoed  Info block
Als zelfstandige  Info block
Werkomgeving
Je werkt op zelfstandige basis of als loontrekkende in vastgoedkantoren, in bureaus voor vastgoedbeheer, bij vastgoed- en bouwpromotoren, ... Je werkt in contact met klanten en verschillende betrokkenen (eigenaars, architecten, bankiers, ...). Soms maak je verplaatsingen en mogelijk werk je tijdens het weekend.  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Vastgoedbemiddeling. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .

Verder is het beroep vastgoedmakelaar wettelijk geregeld bij:
- De wet van 11 februari 2013 houdende organisatie van het beroep van vastgoedmakelaar
- Het Koninklijk besluit van 30 augustus 2013 betreffende de toegang tot het beroep van vastgoedmakelaar  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:3334