Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 18-6-13
D110501  Info block
Vis verkopen  Info block
Andere benamingen
Medewerker in een viswinkel (m/v)  Info block
Medewerker bereiding en verkoop van verse zeevis en schaaldieren (m/v)  Info block
Medewerker vis ontschubben (m/v)  Info block
Visfileerder (m/v)  Info block
Vishandelaar (m/v)  Info block
Visboer traiteur (m/v)  Info block
Zeevisgrossier (m/v)  Info block
Visbereider (m/v)  Info block
Visboer (m/v)  Info block
Visverkoper (m/v)  Info block
Definitie
Bereidt vis, schaal- en schelpdieren volgens de voorschriften van de voedselveiligheid en de handelsreglementering.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: vis en schaaldieren verkopen aan particulieren of professionals (supermarkten, voedingsindustrie, ...), vis verwerken (pekelen, conserven, traiteurschotels, ...) en een voedingskleinhandel beheren (viswinkel, ..).  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De goederen ontvangen en controleren
De goederen opslaan in een koelkamer of voorraadkamer  Info block
- Voert ontvangstcontrole uit op hoeveelheid en kwaliteit
- Controleert de temperatuur, het gewicht en de versheid van de goederen en producten met meetapparatuur en visueel
- Controleert of de goederen en producten voldoen aan de voorschriften voor voedselveiligheid en hygiëne
- Registreert afwijkingen
- Controleert de voorwaarden voor het opslaan van goederen (temperatuur, luchtvochtigheid, first in first out principe, …)
- Controleert en registreert de temperatuur in de opslagruimte  Info block
Kennis van het bewaren van voedingswaren  Info block
Kennis van het systematisch handhaven van de juiste bewaartemperatuur  Info block
Kennis van visgebieden  Info block
Kennis van technieken om een kweekvijver te onderhouden  Info block
Vis sorteren en bereiden (schoonmaken, kop afdoen, ontschubben, in plakken snijden, fileren, ...)  Info block
- Controleert de versheid en de kwaliteit van producten voor gebruik
- Gebruikt snijwerktuigen (snijmessen, fileermessen, scharen, …)
- Neemt veiligheidsmaatregelen bij het gebruik van messen (draagt een fileerhandschoen)
- Volgt de bereidingswijze zoals beschreven in het recept
- Bereidt verse visproducten (vissla, visschotels, ...)
- Gebruikt toestellen voor het bereiden van gerechten (ovens, stoommachines, snelkookpannen, microgolfoven, …)
- Controleert bereidingen en gerechten op smaak, kwaliteit en presentatie
- Koelt de bereide producten af
- Past voorschriften voor voedselveiligheid en hygiëne toe  Info block
Kennis van teeltsoorten van zeeproducten  Info block
Kennis van visvariëteiten  Info block
Schelpdieren (oesters, mossels, ...) en schaaldieren (wulken, langoustines, ...) koken en/of openen  Info block
- Maakt de schelp- en schaaldieren schoon  Info block
Kennis van schaaldiervariëteiten  Info block
Kennis van schelpdiervariëteiten  Info block
Kennis van teeltsoorten van zeeproducten  Info block
De toonbank schikken (spiegelglas, decoratie, ...)
Vis, schaaldieren en schelpdieren uitstallen
Prijzen afficheren  Info block
- Legt de producten op vers ijs
- Zorgt voor een evenwichtige vulling van de schalen
- Schikt en presenteert schotels in de toonbank volgens het ‘first in first out’ principe en het toonbankvulschema
- Brengt etiketten aan met de wettelijke informatie (prijs, gewicht, samenstelling, …)
- Verwijdert producten die niet meer aan de (houdbaarheids)norm voldoen
- Past bij het presenteren in de toonbank de voorschriften voor voedselveiligheid en hygiëne toe  Info block
Kennis van regelgeving over verplichte aanduidingen voor voedingsmiddelen  Info block
Klanten informeren over de producten (visgebied, bereidingsadvies, ...)  Info block
- Stemt de dienstverlening af op het type klant  Info block
Kennis van typologie van klanten of consumenten  Info block
Kennis van visgebieden  Info block
Producten volgens kenmerken, bestellingen en wijze van transport verpakken  Info block
- Weegt porties af
- Verpakt producten met de hand of met een verpakkingsmachine
- Houdt de bewaartemperatuur op peil  Info block
Kennis van de invloed van verpakking op hygiëne en bewaring  Info block
Het werkblad, het gereedschap en de ruimtes schoonmaken en hygiënisch houden  Info block
- Gebruikt schoonmaakmateriaal
- Controleert de staat van het materiaal
- Ruimt de werkplek en het materiaal systematisch op
- Reinigt het materiaal volgens de hygiënische richtlijnen
- Draagt werkkledij volgens de hygiënische richtlijnen
- Wast en ontsmet de handen volgens de hygiënische richtlijnen
- Sorteert afval volgens de richtlijnen  Info block
Kennis van regels voor voedselhygiëne en -veiligheid  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Productverwerking uitvoeren voor:
Conserven  Info block
Kant-en-klaargerechten op basis van vis  Info block
Visrokerij (gerookte, gezouten of gedroogde producten)  Info block
Kennis van bereidingswijze van voedingsmiddelen  Info block
Vis en schelp- en schaaldieren verkopen  Info block
- Stelt vragen om de wensen van de klant te achterhalen
- Wijst de klant op speciale acties en producten om de verkoop te stimuleren
- Rekent de kostprijs af met de klant  Info block
Kennis van inningsprocedures  Info block
Kennis van verkooptechnieken  Info block
Bestelling voor vis en schelp- en schaaldieren noteren
Verzendingen organiseren (supermarkten, viswinkels, ...)  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, …)
- Stelt een leveringsschema op  Info block
Kennis van voorraadbeheer  Info block
Een organisatie boekhoudkundig en administratief beheren  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, …)
- Gebruikt boekhoudkundige programma’s
- Houdt gegevens bij over inkomsten, uitgaven, …
- Berekent de kostprijs en de verkoopprijs van het product
- Berekent omzetcijfers
- Voert acties uit om de efficiëntie te verbeteren en de kosten te beheersen  Info block
Basiskennis van boekhouden en administratief beheer  Info block
Medewerkers opleiden in vaktechnieken  Info block
- Volgt vaardigheden van de medewerkers op
- Volgt ontwikkelingen in het vakgebied op
- Doet voorstellen voor opleiding
- Geeft uitleg over de uitvoering van de opdrachten
- Geeft zelf het goede voorbeeld
- Bespreekt de uitvoering van de opdrachten met de medewerkers
- Stuurt bij indien nodig  Info block
Vis, schelp- en schaaldieren bij een kwekerij, een aankoopcentrale, op een veiling, ... kiezen
De aankoopvoorwaarden bepalen (prijs, hoeveelheden, ...)  Info block
- Controleert de goederen visueel
- Spoort verkleuring, veroudering en contaminanten op
- Beoordeelt de kwaliteit en het rendement
- Classificeert vis en schaaldieren
- Maakt afspraken over prijzen, hoeveelheden, transport, leveringstermijn, …  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Groothandel in zeevis  Info block
Hypermarkt  Info block
Markt, beurs  Info block
Supermarkt  Info block
Viskwekerij  Info block
Viswinkel  Info block
Voedingsbedrijf  Info block
Voeding  Info block
Als zelfstandige  Info block
Rechtstaand werk  Info block
Blootstelling aan wisselende temperaturen  Info block
Blootstelling aan geuren  Info block
Hanteren van lasten  Info block
In weekends en op feestdagen  Info block
Werkomgeving
Je werkt in traditionele viswinkels, industriële ondernemingen (conservenfabrieken, fabrieken voor het pekelen, ...), in de afdeling verse zeevis en schaaldieren van grote en middelgrote supermarkten of op markten. Je komt in contact met klanten. Je werkt samen met de leveranciers, het afdelingshoofd en de poetsdiensten. Je werkt soms tijdens het weekend, op feestdagen en 's nachts ('s ochtends vroeg). Je werkt in vochtige omgevingen en je moet soms lasten hanteren. Je werk vereist het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen (schort, veiligheidsschoenen, …).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Vis verkopen.
Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen voor het beroep Bereider van visproducten en het beroep Visfileerder vind je op de website van onderwijskiezer.

Verder moet je voldoen aan de voorwaarden uit het KB van 3 februari 2012 (medisch attest voor personen die rechtstreeks in contact komen met levensmiddelen).  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:

Beroepskwalificatie niveau 2 - Visfileerder-bewerker (m/v)

Beroepskwalificatie niveau 4 - Bereider van visproducten (m/v)

ISCO-08-code:7511, 8160