Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 18-12-14
D110601  Info block
Voedingsmiddelen verkopen  Info block
Andere benamingen
Fruit- en groentehandelaar (m/v)  Info block
Fruit- en groenteverkoper (m/v)  Info block
Kruidenier (m/v)  Info block
Marktkramer (m/v)  Info block
Verkoper in de kaasafdeling (m/v)  Info block
Verkoper in de traiteurafdeling (m/v)  Info block
Verkoper in een brood- en banketbakkerij (m/v)  Info block
Verkoper in een charcuterie (m/v)  Info block
Verkoper in een chocoladewinkel (m/v)  Info block
Verkoper van primeurs (eerstelingen) (m/v)  Info block
Verkoper in een rotisserie (m/v)  Info block
Verkoper in een slagerij (m/v)  Info block
Verkoper in een slagerij-vleeswarenwinkel (m/v)  Info block
Verkoper in een snoepwinkel (m/v)  Info block
Verkoper in een viswinkel (m/v)  Info block
Verkoper in een zuivelhandel (m/v)  Info block
Verkoper van biologische producten (m/v)  Info block
Verkoper van delicatessen (m/v)  Info block
Verkoper van dieetproducten (m/v)  Info block
Verkoper voedingsmiddelen (m/v)  Info block
Verkoper van specerijen (m/v)  Info block
Verkoper van verse producten (m/v)  Info block
Verkoper van wijnen en sterkedrank (m/v)  Info block
Verkoper van gekoelde dranken, ijs en versnaperingen (m/v)  Info block
Verkoper van algemene voeding (m/v)  Info block
Verkoper van groenten (m/v)  Info block
Verkoper van diepvriesproducten, bereide gerechten, water en bier (m/v)  Info block
Definitie
Verkoopt voedingsmiddelen (verse en droge voeding) volgens de handelsreglementering, de voorschriften voor hygiëne en voedselveiligheid en de commerciële strategie van het merk, de onderneming.
Een bijkomende activiteit kan zijn: verse producten bereiden (koken, snijden, schotels klaarmaken, ...).  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De voorraad ordenen en de producten uitstallen  Info block
- Gebruikt machines voor goederenbehandeling (transpallet, steekwagentje, ...)
- Gebruikt optische leestoestellen voor barcodes (scanner, flasher, ...)
- Hanteert het 'first in first out' en het 'first expired first out' principe
- Schikt en presenteert de goederen in een gekoelde toonbank volgens hygiënische richtlijnen
- Zorgt voor een evenwichtige vulling van de toonbank
- Vult de toonbank aan in de loop van de dag
- Brengt prijzen aan
- Controleert de etiketten en prijslabels  Info block
Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken  Info block
De klant verwelkomen
De wensen vaststellen en adviseren over de producten en diensten  Info block
- Stelt vragen om de wensen van de klant te achterhalen
- Stelt een degustatie voor
- Stemt advies af op de klant
- Adviseert klanten over de samenstelling, bereidingswijze, bewaringswijze en toepassing van de producten
- Wijst klanten op speciale acties en extra diensten
- Helpt klanten met het gebruik van technologische middelen in de winkel
- Handelt volgens de regels van klantvriendelijkheid bij conflicten met of klachten van klanten
- Merkt verdachte klanten op  Info block
Kennis van procedures voor het terugnemen van artikelen  Info block
Kennis van diefstalpreventie  Info block
Kennis van principes van klantvriendelijkheid  Info block
Kennis van verkooptechnieken  Info block
Kennis van regels voor voedselhygiëne en -veiligheid  Info block
De staat en bewaring van bederfbare producten controleren
Producten die niet meer verkocht kunnen worden uit de rekken halen  Info block
- Beoordeelt de versheid zintuiglijk
- Controleert de temperatuur en de versheid van de goederen aan de hand van meetapparatuur
- Controleert vervaldata
- Verwijdert producten die niet meer aan de (houdbaarheids-) norm voldoen
- Verwijdert beschadigde producten
- Registreert producten die verkocht worden met reductie of die verwijderd worden als afval
- Ruimt niet verkoopbare artikelen op en maakt de rekken schoon  Info block
Kennis van het systematisch handhaven van de juiste bewaartemperatuur  Info block
Kennis van voorwaarden voor opslag van voeding  Info block
Opvolggegevens voor de traceerbaarheid van goederen registreren (leveringsdata, temperatuuropmetingen, lotnummers, ...)  Info block
- Controleert de beschikbare product-, proces- en transportgegevens
- Registreert de gegevens bij ontvangst en vermeldt afwijkingen
- Registreert de temperatuur in de opslagruimte, producten die vervallen of bedorven zijn, ...  Info block
De voorraad opvolgen, tekorten vaststellen
Bestellingen plaatsen  Info block
- Gebruikt software voor voorraadbeheer
- Controleert de staat en de omvang van de voorraad
- Stemt de te bestellen hoeveelheden af op het verbruik, de planning, de opslagcapaciteit, …  Info block
Kennis van voorraadbeheer  Info block
De winkel, het werkblad en het materiaal onderhouden  Info block
- Werkt volgens schoonmaakrichtlijnen
- Gebruikt schoonmaakmaterieel
- Ruimt de werkplek en het materieel systematisch op
- Reinigt het materieel vooraleer het op te bergen
- Controleert de staat van het materieel en herstelt het indien nodig of indien mogelijk
- Draagt werkkledij volgens de hygiënische richtlijnen
- Wast en ontsmet de handen volgens de hygiënische richtlijnen
- Slaat afval op volgens de richtlijnen
- Respecteert de hygiëne-, veiligheids- en milieuregels  Info block
Kennis van hygiëne-, veiligheid- en milieureglementering  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Voedingsmiddelen verkopen:
Bakkerij  Info block
Banketbakkerij  Info block
Biologische producten  Info block
Chocolade, suikerwaren  Info block
Dieetproducten  Info block
Exotische producten  Info block
Fijne vleeswaren en charcuterie  Info block
Fruit en groenten  Info block
Kaashandel, zuivelhandel  Info block
Slagerij  Info block
Traiteur- en rotisserieproducten  Info block
Viswinkel  Info block
Wijn en sterkedrank  Info block
Gesuikerde specerijen  Info block
Gezouten specerijen  Info block
Bier en frisdranken  Info block
Diepvriesproducten  Info block
Kennis van broodsoorten  Info block
Kennis van de typologie van vlees  Info block
Kennis van fruit- en groentevariëteiten  Info block
Kennis van kenmerken van kazen  Info block
Kennis van kenmerken van wijnen  Info block
Kennis van soorten melk (geiten, schapen, koeien)  Info block
Kennis van soorten vleeswaren (charcuterie)  Info block
Kennis van visvariëteiten  Info block
Kennis van wijnstokvariëteiten (wijnstokkunde)  Info block
Verse producten snijden (vleeswaren, kaas, ...) en producten in rekken plaatsen, gerechten presenteren, ...  Info block
- Gebruikt een snijmachine
- Past afwerkings- en garneringstechnieken toe  Info block
Verse producten (volledig, in sneden, ...) verpakken voor de zelfbedieningsafdeling of voor bestellingen (kleine gebakjes, buffet, ...)  Info block
- Weegt porties af
- Verpakt producten met de hand of met een verpakkingsmachine
- Verpakt efficiënt en kostenbewust
- Brengt etiketten aan met de wettelijke informatie (prijs, gewicht, samenstelling, ...)
- Controleert de verpakking en het etiket  Info block
Kennis van verpakkings- en conditioneringstechnieken  Info block
Voedingsmiddelen bereiden  Info block
- Bereidt gerechten volgens recept
- Gebruikt toestellen voor het bereiden van gerechten (mengmachine, diepkoeler, rijskas, ...)  Info block
Kennis van bereidingswijze van voedingsmiddelen  Info block
Vis, schelpdieren en schaaldieren bereiden en op ijs leggen (uithollen, fileren, ontschubben, ...)  Info block
- Controleert de versheid en de kwaliteit van producten voor gebruik
- Gebruikt snijwerktuigen (snijmessen, fileermessen, scharen, …)
- Neemt veiligheidsmaatregelen bij het gebruik van messen (draagt een fileerhandschoen)
- Volgt de bereidingswijze zoals beschreven in het recept
- Bereidt verse visproducten (vissla, visschotels, ...)  Info block
Kennis van visvariëteiten  Info block
Sandwiches en salades bereiden (samenstellen, verpakken, ...)  Info block
Betalingen ontvangen  Info block
- Berekent het verschuldigde bedrag en verrekent kortingen
- Controleert de geldigheid en echtheid van betaalmiddelen
- Levert een betalingsbewijs af of maakt een factuur  Info block
Kennis van inningsprocedures  Info block
Kennis van betalingswijzen  Info block
Kennis van diefstalpreventie  Info block
Bestellingen leveren bij klanten  Info block
- Rijdt met een (bestel)wagen
- Stelt een routeplan op
- Levert de producten af volgens de bestelling en het routeplan  Info block
Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken  Info block
Producten inventariseren  Info block
- Telt de voorraad, manueel of scant met een PDA handheld  Info block
Kennis van inventarisatietechnieken  Info block
Een organisatie boekhoudkundig en administratief beheren  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, …)
- Gebruikt boekhoudkundige programma’s
- Houdt gegevens bij over inkomsten, uitgaven, …
- Berekent de kostprijs en de verkoopprijs van het product
- Berekent omzetcijfers
- Voert acties uit om de efficiëntie te verbeteren en de kosten te beheersen
- Komt wettelijke en fiscale verplichtingen na  Info block
Basiskennis van boekhouden en administratief beheer  Info block
Basiskennis van arbeidsrecht  Info block
Kennis van marktpraktijken en consumentenbescherming  Info block
Goederen en producten ontvangen
De levering controleren  Info block
- Controleert of de leverancier de afspraken is nagekomen (ontvangstcontrole op hoeveelheid, (technische) kwaliteit, …)
- Controleert of de goederen voldoen aan de hygiënische voorschriften
- Registreert afwijkingen of onregelmatigheden
- Houdt rekening met condities waaraan moet worden voldaan om goederen op te slaan (‘first in first out’ en het 'first expired first out' principe)  Info block
De kassa bij het begin van de werkdag controleren
De kassa-inhoud bij sluiting tellen  Info block
- Gebruikt een kasregister
- Controleert de totale dagontvangst en vergelijkt deze met de kassarol
- Verwerkt en controleert de dagelijkse verrichtingen boekhoudkundig
- Onderzoekt oorzaken van kasverschillen  Info block
Een marktkraam opzetten en de koopwaar in- en uitpakken  Info block
- Gebruikt gereedschap voor het plaatsen en monteren van het kraam
- Verpakt goederen zodat ze beschermd zijn voor transport  Info block
Beheren en opvolgen van online-aankopen en -bestellingen  Info block
-Gebruikt technologische middelen (pc, tablet, smartphone, …)
-Verwijst de klant naar het meest interessante verkoopkanaal
-Stelt goederen gekocht via de e-shop ter beschikking van de klant  Info block
Kennis van multi channel management  Info block
Kennis van e-commerce platformen  Info block
Kennis van regelgeving e-commerce  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Buurtwinkel  Info block
Hypermarkt  Info block
Markt, beurs  Info block
Superette  Info block
Supermarkt  Info block
Winkel, detailhandel  Info block
Ambachtelijk bedrijf  Info block
Retail  Info block
Discountzaak  Info block
Handel  Info block
Blootstelling aan wisselende temperaturen  Info block
Hanteren van lasten  Info block
Rechtstaand werk  Info block
In ploegen  Info block
In weekends en op feestdagen  Info block
Werkomgeving
Je werkt in detailhandels voor levensmiddelen of gespecialiseerde voeding (wijnhandel, delicatessenwinkel, snoepwinkel, kaaswinkel, slagerij, banketbakkerij, ...), grote en middelgrote supermarkten, op markten, ... Je komt in contact met klanten, werkt samen met verschillende tussenpersonen (afdelingshoofd, winkeldirecteur, leveranciers, ...). Je werk varieert naargelang de omvang van de organisatie en de verkochte producten (brood, vis, wijn, ...). Je werkt soms volgens flexibele werkuren, tijdens het weekend, op feestdagen. Je werk kan in openlucht plaatsvinden en het hanteren van lasten inhouden. Je draagt werkkledij en persoonlijke beschermingsmiddelen (schort, handschoenen, laarzen, petjes, ...). Je begrijpt en spreekt een vreemde taal (Frans).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Voedingsmiddelen verkopen.
Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen voor het beroep Verkoper van voedingsmiddelen detailhandel en het beroep Marktkramer vind je op de website van onderwijskiezer.  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:

Beroepskwalificatie niveau 3 - Winkelverkoper voeding (m/v)

ISCO-08-code:5211, 5222, 5223, 5230