Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 18-12-14
D110701  Info block
Groothandel verse producten  Info block
Andere benamingen
Helper-verkoper in groothandel van verse producten (m/v)  Info block
Hulpverkoper in het groot van verse producten (m/v)  Info block
Toonbankverkoper van verse producten (m/v)  Info block
Verkoper-groothandelaar van verse producten (m/v)  Info block
Verkoper verse producten in de groothandel (m/v)  Info block
Groothandelaar in verse producten (m/v)  Info block
Verkoper in groothandel van verse producten (m/v)  Info block
Verkoper van voedingsmiddelen in de groothandel (m/v)  Info block
Verkoper veiling (m/v)  Info block
Definitie
Verkoopt verse producten in de groothandel (fruit, groenten, bloemen, ...) aan professionals (restauranthouders, detailhandelaars, gemeenschappen, ...). Volgt hierbij de handelsreglementering, de voorschriften voor hygiëne en voedselveiligheid en de commerciële strategie van de onderneming.
Een bijkomende activiteit kan zijn: bestellingen van klanten klaarmaken.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De klant verwelkomen
De wensen vaststellen en adviseren over de producten en diensten  Info block
- Stelt vragen om de wensen van de klant te achterhalen
- Stelt een degustatie voor
- Stemt advies af op de klant
- Adviseert klanten over de samenstelling, bereidingswijze, bewaringswijze en toepassing van de producten
- Wijst klanten op speciale acties en extra diensten
- Helpt klanten met het gebruik van technologische middelen in de winkel
- Handelt volgens de regels van klantvriendelijkheid bij conflicten met of klachten van klanten
- Merkt verdachte klanten op  Info block
Kennis van verkooptechnieken  Info block
Kennis van procedures voor het terugnemen van artikelen  Info block
Kennis van diefstalpreventie  Info block
Kennis van principes van klantvriendelijkheid  Info block
Prijzen of tarieven met de klant onderhandelen
De betalingswijze bepalen volgens de verkochte hoeveelheden  Info block
- Bespreekt prijzen en hoeveelheden
- Biedt promoties aan
- Berekent een prijsaanbieding volgens de verkooprichtlijnen van de zaak
- Stelt een offerte op volgens de wens van de klant  Info block
Kennis van commerciële technieken  Info block
Kennis van verkooptechnieken  Info block
De voorraad opvolgen
De bestellingen van producten in bulk opstellen  Info block
- Gebruikt software voor voorraadbeheer
- Controleert de staat en de omvang van de voorraad
- Stemt de te bestellen hoeveelheden af op het verbruik, de planning, de opslagcapaciteit, …
- Contacteert de leverancier(s) of aankoopafdeling
- Volgt bestellingen op en controleert de levering  Info block
Kennis van het bewaren van voedingswaren  Info block
Kennis van het systematisch handhaven van de juiste bewaartemperatuur  Info block
Kennis van regels voor voedselhygiëne en -veiligheid  Info block
De leveringskosten en -termijnen aan de klant voorstellen
Het transport van goederen organiseren  Info block
- Bepaalt transportkosten volgens de af te leggen afstand
- Zoekt informatie op over leveringstermijnen van producten
- Boekt het transport voor de klant in
- Stelt een planning op voor de levering volgens de plaats en volgorde van de opdrachten
- Minimaliseert de transportkosten door effectieve belading  Info block
Een klanten- of prospectenbestand uitwerken  Info block
- Gebruikt software voor databankbeheer
- Stelt een prospectieplan op
- Maakt een selectie van klanten uit het klantenbestand, via internet, kranten, …
- Zoekt informatie op over mogelijke klanten
- Contacteert mogelijke klanten rechtstreeks of via mailing
- Neemt deel aan evenementen
- Voert acties, reclamecampagnes, …
- Probeert een afspraak te maken met mogelijke klanten
- Volgt bestaande klanten op (klantentevredenheid, behoefte aan bijkomende dienstverlening, …)  Info block
Basiskennis van marketing  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Groothandel van verse producten:
Brood- en banketbakkerijproducten  Info block
Fruit en groenten  Info block
Levensmiddelen  Info block
Melkproducten, eieren  Info block
Snijbloemen, potplanten  Info block
Suikerwaren, chocolade  Info block
Vis  Info block
Vleesproducten (vlees, gevogelte, ...)  Info block
Kennis van de fytosanitaire reglementering  Info block
Kennis van traceerbaarheid van producten  Info block
Betalingen ontvangen  Info block
- Berekent het verschuldigde bedrag en verrekent kortingen
- Controleert de geldigheid en echtheid van betaalmiddelen
- Levert een betalingsbewijs af of maakt een factuur  Info block
Kennis van inningsprocedures  Info block
Kennis van betalingsplatformen  Info block
Kennis van diefstalpreventie  Info block
Goederen en producten ontvangen
De levering controleren  Info block
- Controleert of de leverancier de afspraken is nagekomen (ontvangstcontrole op hoeveelheid, (technische) kwaliteit, …)
- Controleert of de goederen voldoen aan de hygiënische voorschriften
- Registreert afwijkingen of onregelmatigheden
- Houdt rekening met condities waaraan moet worden voldaan om goederen op te slaan (‘first in first out’ en het 'first expired first out' principe)  Info block
Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken  Info block
Bestellingen klaarmaken en controleren (hoeveelheden, verpakkingen, ...)  Info block
- Gebruikt software voor voorraadbeheer
- Verzamelt de producten volgens de bestelbon
- Past het artikel of product aan de wensen van de klant aan
- Verpakt producten volgens de vraag van de klant
- Verpakt het product volgens de eisen van het transportmiddel
- Controleert de productkwaliteit  Info block
Specifieke dossiers behandelen of ze aan de betreffende dienst overmaken (geschillen, ...)  Info block
- Hanteert een vaste klachtenprocedure
- Stelt een dossier samen (documenten verzamelen, controleren en opstellen)
- Stelt de klant op de hoogte van de klachtenprocedure
- Gaat na wat de oorzaak is van het probleem
- Doet de klant een voorstel voor oplossing volgens de gangbare procedures  Info block
Leveranciers of dienstverleners selecteren
Onderhandelen over contractvoorwaarden
De geleverde diensten of producten controleren  Info block
- Informeert naar prijzen en diensten en eventuele promoties
- Vergelijkt offertes
- Maakt afspraken over prijzen, hoeveelheden, transport, leveringstermijn, …
- Bepaalt een strategie voor de in- en verkoopprijs van producten
- Evalueert de kwaliteit van producten en geleverde diensten
- Peilt naar de klantentevredenheid  Info block
Kennis van e-procurement (elektronisch beheer van aankopen)  Info block
Bestellingen leveren bij klanten  Info block
- Rijdt met een (bestel)wagen
- Stelt een routeplan op
- Levert de producten af volgens de bestelling en het routeplan  Info block
Medewerkers opleiden in vaktechnieken  Info block
- Bouwt verder op reeds aanwezige kennis en vaardigheden
- Geeft uitleg over de uitvoering en het doel van de opdrachten
- Demonstreert de werking van uitrusting en materiaal en/of licht methodieken en technieken toe
- Deelt complexe opdrachten op in stappen
- Past taalgebruik aan de medewerkers aan
- Ondersteunt de medewerker bij het inoefenen van vaardigheden
- Beantwoordt vragen van de medewerker  Info block
Beheren en opvolgen van online-aankopen en -bestellingen  Info block
-Gebruikt technologische middelen (pc, tablet, smartphone, …)
-Verwijst de klant naar het meest interessante verkoopkanaal
-Stelt goederen gekocht via de e-shop ter beschikking van de klant  Info block
Kennis van regelgeving e-commerce  Info block
Kennis van multi channel management  Info block
Kennis van e-commerce platformen  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Groothandelszaak  Info block
Handel  Info block
Blootstelling aan wisselende temperaturen  Info block
Hanteren van lasten  Info block
In ploegen  Info block
In weekends en op feestdagen  Info block
Rechtstaand werk  Info block
Werkomgeving
Je werkt in opslagplaatsen, winkels (groot, middelgroot) en grossiersmarkten. Je komt in contact met professionele klanten (restauranthouders, detailhandelaars, gemeenschappen, ...) en je werkt samen met de leveranciers (vissers, veehouders, groentekwekers, ...). Je werkt volgens flexibele werkuren, tijdens het weekend of 's nachts en je moet soms verplaatsingen maken (rondes, leveringen, ...). Je werkt soms in een koude omgeving en je moet soms lasten hanteren. Je begrijpt en spreekt een vreemde taal (Frans).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Groothandel verse producten.
Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:5211, 5212, 5222, 5223