Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 23-3-15
D130101  Info block
Kleinhandelmanagement  Info block
Andere benamingen
Adjunct-verantwoordelijke van een detailhandel (m/v)  Info block
Directeur van een detailhandel (m/v)  Info block
Filiaalhouder (m/v)  Info block
Filiaalmanager (m/v)  Info block
Filiaalverantwoordelijke (m/v)  Info block
Gerant-mandataris van een filiaal van een voedingswinkel (m/v)  Info block
Gerant van een benzinestation (m/v)  Info block
Gerant van een detailhandel (m/v)  Info block
Gerant van een levensmiddelenwinkel (m/v)  Info block
Gerant van een superette (m/v)  Info block
Gerant van een tabakswinkel (m/v)  Info block
Gerant van een voedingswinkel (m/v)  Info block
Store Manager (m/v)  Info block
Uitbater van een detailhandel (m/v)  Info block
Verantwoordelijke van een benzinestation (m/v)  Info block
Verantwoordelijke van een kledingboetiek (m/v)  Info block
Verantwoordelijke van een buurtwinkel (m/v)  Info block
Verantwoordelijke van een carwash (m/v)  Info block
Verantwoordelijke van een dierenwinkel (m/v)  Info block
Verantwoordelijke van een detailhandel (m/v)  Info block
Verantwoordelijke van een plantenwinkel (m/v)  Info block
Verantwoordelijke van een superette (m/v)  Info block
Verantwoordelijke van een verkooppunt in detailhandel (m/v)  Info block
Verantwoordelijke van een winkel voor huisinrichting (m/v)  Info block
Verantwoordelijke van een winkel voor kledingaccessoires (m/v)  Info block
Verantwoordelijke van een winkel voor sportuitrusting (m/v)  Info block
Verantwoordelijke van een winkel voor vrijetijdsartikels (m/v)  Info block
Winkelverantwoordelijke (m/v)  Info block
Winkelmanager detailhandel (m/v)  Info block
Winkelmanager klein- en detailhandel (m/v)  Info block
Definitie
Realiseert het commerciële en administratieve beheer van een klein of middelgroot verkooppunt en ontwikkelt de commerciële rentabiliteit. Leidt de zaak.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De organisatie van een verkoopeenheid ontwerpen en toepassen (uurroosters, materiaal, ...)  Info block
- Stemt de indeling of structuur van de verkoopeenheid af op de producteigenschappen
- Stemt de indeling van de verkoopeenheid af op de wensen en noden van de klantendoelgroep
- Controleert de toegankelijkheid van de verkoopeenheid
- Neemt maatregelen om diefstal van producten te voorkomen
- Houdt zich aan de openingstijden
- Stemt de planning af op de inschatting van bezoekersstromen, leveringen, personeel, …  Info block
Kennis van diefstalpreventie  Info block
Kennis van technieken voor merchandising  Info block
Kennis van reglementering brandveiligheid  Info block
Kennis van winkelorganisatie  Info block
De verkoopruimte inrichten en de producten in de vitrines, etalages, ... uitstallen  Info block
- Bepaalt het imago van de winkel
- Stelt artikels volgens bepaalde thema’s en verkoopsdoelstellingen ten toon
- Maakt of regelt decoraties (combinaties van de producten, licht- en kleurgebruik, attributen, …)
- Benut de mogelijkheden van de ruimte
- Selecteert artikels uit het assortiment volgens de voorraad, trends, het verkooppotentieel en doelgroep
- Houdt rekening met de seizoenen, feestdagen en lokale gelegenheden (lokale feesten, braderij, ...)
- Verandert de opstelling van de producten en artikels op regelmatige tijdstippen
- Plaatst reclame op een zichtbare plaats voor de klant  Info block
Kennis van producten  Info block
Kennis van commerciële technieken  Info block
Kennis van hygiëne- en veiligheidsvoorschriften voor voedingsmiddelen (HACCP)  Info block
De voorraad opvolgen, tekorten vaststellen
Bestellingen plaatsen  Info block
- Houdt gegevens bij over de voorraad en het verbruik van producten
- Berekent de hoeveelheid producten voor de bestelling
- Vult een bestelbon in
- Contacteert leveranciers of het hoofdkantoor
- Selecteert en test nieuwe producten uit
- Evalueert vorige bestellingen en past ze aan
- Plaatst een bestelling voor een klant  Info block
Kennis van voorraadbeheer  Info block
De producten ontvangen
De levering met de bestelbon controleren
Producten opslaan of in afdelingen plaatsen  Info block
- Registreert de levering
- Evalueert de kwaliteit van de levering
- Contacteert de leverancier bij problemen
- Zendt leveringen die niet voldoen terug
- Houdt zich aan de opslagvoorschriften
- Slaat de producten op volgens het ‘first in first out’ principe
- Brengt de prijs aan volgens richtwaarden of instructies (catalogi, solden, …)
- Stelt de artikels volgens soort en eigenschappen ten toon in de afdelingen
- Registreert vervallen producten (verlies), producten verkocht in solden, ...
- Signaleert en onderzoekt stockverschillen  Info block
Kennis van handelsrecht  Info block
Kennis van inventarisatietechnieken  Info block
Kennis van prijsbepaling en BTW  Info block
De verkoopeenheid opruimen, schoonmaken en in orde brengen  Info block
- Legt of hangt artikels terug
- Schikt artikels terug presentabel
- Vult tekorten van producten aan
- Verwijdert producten die niet meer aan de kwaliteit voldoen
- Sorteert afval volgens de richtlijnen
- Voert schoonmaakwerkzaamheden uit indien nodig
- Veroorzaakt geen hinder voor klanten  Info block
Kennis van hygiëne-, veiligheid- en milieureglementering  Info block
Kassahandelingen uitvoeren (kassabedrag afrekenen, geld storten bij de bank, ...)  Info block
- Bedient het kassa- en/of registratiesysteem
- Brengt artikels of geleverde diensten in rekening
- Verwerkt actie- en cadeaubonnen, spaarkaarten, …
- Maakt een BTW-bon of factuur volgens de wettelijke normen
- Start en sluit het kassa- en/of registratiesysteem
- Controleert de geldigheid van geld en andere betaalmiddelen
- Onderzoekt oorzaken van kasverschillen
- Wint het bedrag van ontvangen betaalmiddelen zoals maaltijdcheques, kortingsbonnen, … terug in
- Merkt verdachte klanten op  Info block
Basiskennis van informatica  Info block
Kennis van betaalmiddelen (werking, geldigheid,...)  Info block
Kennis van inningsprocedures  Info block
De gegevens over de activiteiten van de dienst of de organisatie opvolgen en analyseren
Een vooruitgangstraject voorstellen  Info block
- Maakt een stand van zaken op over de omzet, de winst, het assortiment
- Gaat na of de doelstellingen worden behaald
- Volgt ontwikkelingen in de markt op
- Neemt beslissingen over het bedrijfsconcept (markt, dienstverlening, personeel, …)
- Zoekt oplossingen voor knelpunten
- Vertaalt het strategisch plan van het hoofdkantoor naar de eigen zaak, indien van toepassing
- Rapporteert aan het hoofdkantoor, indien van toepassing  Info block
Kennis van e-procurement (elektronisch beheer van aankopen)  Info block
De administratieve en boekhoudkundige opvolging van de verkoopeenheid realiseren of de gegevens aan de betreffende dienst overmaken  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, ...)
- Gebruikt boekhoudkundige programma's
- Houdt gegevens bij (uitgaven, inkomsten, ...)
- Verzamelt aan - en verkoopfacturen
- Berekent omzetcijfers
- Besteedt de boekhouding uit en volgt deze op
- Stelt een begroting op en beheert het budget
- Bepaalt de verkoopprijzen van diensten en producten
- Maakt een inventaris op
- Beheert de verzekeringen
- Komt fiscale verplichtingen na  Info block
Kennis van boekhoudkundig en administratief beheer  Info block
Klanten adviseren en informeren over producten
Producten verkopen  Info block
- Merkt op wanneer de klant wil worden geholpen
- Stelt vragen over de wens van de klant
- Vertaalt de wens van de klant naar de mogelijkheden van het assortiment
- Geeft informatie over de kenmerken van de artikels
- Demonstreert of toont artikels
- Geeft informatiemateriaal mee
- Overtuigt de klant tot een aankoopbeslissing
- Stimuleert meerverkoop (aanvullende producten, ...)  Info block
Kennis van regels voor het onthaal  Info block
Kennis van verkooptechnieken  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Domein:
Accessoires (juwelen, cosmetica, ...)  Info block
Dierenwinkel, plantenwinkel  Info block
Distributie van brandstof  Info block
Inrichting en uitrusting van een woning  Info block
Schoenen en accessoires  Info block
Sportuitrusting en vrijetijdsartikels (boeken, platen, ...)  Info block
Tabak, kranten en tijdschriften  Info block
Textiel  Info block
Voeding  Info block
Bijkomende diensten aan de klant voorstellen bij de aankoop van producten (getrouwheidskaart, levering aan huis, ...)  Info block
- Benadrukt de kwaliteit van het eigen aanbod
- Legt de link naar de behoeften van de klant
- Overtuigt de klant van de meerwaarde van de bijkomende diensten  Info block
Kennis van typologie van klanten of consumenten  Info block
Een commerciële strategie bepalen  Info block
- Werkt verkoopsdoelstellingen uit en streeft ze na
- Volgt ontwikkelingen in de markt op
- Volgt het aanbod van de concurrentie op
- Zoekt nieuwe mogelijkheden en kansen voor verkoop
- Past het assortiment aan wijzigingen aan (trends, onvoorziene omstandigheden, …)
- Verzamelt en beheert gegevens voor een klantenbestand
- Peilt naar de klantentevredenheid  Info block
Kennis van commerciële strategie  Info block
Kennis van prijsbepaling en BTW  Info block
Leveranciers of dienstverleners selecteren
Onderhandelen over contractvoorwaarden
De geleverde diensten of producten controleren  Info block
- Bouwt externe relaties op en onderhoudt deze
- Informeert naar prijzen en diensten en eventuele promoties
- Vergelijkt offertes
- Maakt afspraken over prijzen, hoeveelheden, transport, leveringstermijn, …
- Evalueert de kwaliteit van producten en geleverde diensten  Info block
Promotie-acties voor klanten organiseren  Info block
- Stemt de actie af op de doelgroep
- Legt de actieperiode vast
- Weegt de kostprijs van de actie af tegen de opbrengst
- Speelt in op het tijdstip van het jaar, evenementen in de omgeving, ...  Info block
Kennis van marketing  Info block
Technische steun verlenen aan het team (informatie over producten, beheer van conflicten, behandelingen van klachten van klanten, ...)  Info block
- Geeft instructies en aanwijzingen
- Deelt kennis en ervaring met teamleden
- Zoekt mogelijkheden om werkprocessen te verbeteren  Info block
Kennis van conflicthantering  Info block
Basiskennis van consumentenrechten  Info block
Kennis van pedagogische technieken  Info block
Het budget van een organisatie bepalen en opvolgen  Info block
- Maakt een stand van zaken op over de omzet, de winst, het assortiment
- Bestudeert boekhoudkundige gegevens
- Bepaalt de financiële ruimte voor uitgaven of besparingen
- Bepaalt waaraan het budget wordt besteed
- Neemt maatregelen bij overschrijding van het budget
- Bepaalt de mogelijkheid tot het geven van korting aan klanten (klantenkaart, speciale acties, …)  Info block
Kennis van budgetbeheer  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Basiskennis van sociale wetgeving  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Benzinestation  Info block
Winkel, detailhandel  Info block
Filiaal (franchise, dochterondernemening, op zelfstandige basis)  Info block
Handel  Info block
Als zelfstandige  Info block
In weekends en op feestdagen  Info block
Werkomgeving
Je werkt in detailhandels. Je komt in contact met klanten en werkt samen met leveranciers, boekhouders, ... Je werk varieert volgens de handel, de producten en het aantal medewerkers. Je werkt als filiaalhouder (franchise) of als zelfstandige. Je werkt soms tijdens het weekend, op feestdagen of ’s nachts. Je werkt soms in een meertalige omgeving (toeristische centra, nationale hoofdzetel, buitenlandse leveranciers, ...). Je begrijpt en spreekt meerdere vreemde talen (Frans en Engels).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Kleinhandelmanagement.
Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen voor het beroep Winkeldirecteur en het beroep Winkelmanager klein- en detailhandel vind je op de website van onderwijskiezer.  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:

Beroepskwalificatie niveau 5 - Winkelmanager klein en middelgroot verkooppunt (m/v)

ISCO-08-code:1420, 5221