Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 18-12-14
D140201  Info block
Handel business-to-business  Info block
Andere benamingen
Commercieel adviseur bij bedrijven (m/v)  Info block
Commercieel adviseur in consumptiegoederen aan bedrijven (m/v)  Info block
Commercieel adviseur in diensten aan bedrijven (m/v)  Info block
Commercieel adviseur in intermediaire goederen en grondstoffen aan bedrijven (m/v)  Info block
Commercieel adviseur in kapitaalgoederen aan bedrijven (m/v)  Info block
Commercieel afgevaardigde in diensten aan bedrijven (m/v)  Info block
Commercieel afgevaardigde in intermediaire goederen en grondstoffen aan bedrijven (m/v)  Info block
Commercieel afgevaardigde in kapitaalgoederen aan bedrijven (m/v)  Info block
Commercieel afgevaardigde in consumptiegoederen aan bedrijven (m/v)  Info block
Verkoper bij bedrijven (m/v)  Info block
Verkoper diensten aan bedrijven (m/v)  Info block
Verkoper export (m/v)  Info block
Verkoper in groothandel van droge voeding (m/v)  Info block
Verkoper publiciteit aan bedrijven (m/v)  Info block
Verkoper van consumptiegoederen aan bedrijven (m/v)  Info block
Verkoper van intermediaire goederen en grondstoffen aan bedrijven (m/v)  Info block
Verkoper van kapitaalgoederen aan bedrijven (m/v)  Info block
Commercieel verkoper van publicitaire ruimte (m/v)  Info block
Commercieel verkoper van publicitaire ruimte op het internet (m/v)  Info block
Commercieel vertegenwoordiger export (m/v)  Info block
Commercieel vertegenwoordiger grote en middelgrote verkooppunten (m/v)  Info block
Commercieel vertegenwoordiger in consumptiegoederen aan bedrijven (m/v)  Info block
Commercieel vertegenwoordiger in diensten aan bedrijven (m/v)  Info block
Commercieel vertegenwoordiger in industriële toebehoren aan bedrijven (m/v)  Info block
Commercieel vertegenwoordiger in industriële materialen aan bedrijven (m/v)  Info block
Commercieel vertegenwoordiger intermediaire goederen en grondstoffen aan bedrijven (m/v)  Info block
Commercieel vertegenwoordiger in kantoormateriaal aan bedrijven (m/v)  Info block
Commercieel vertegenwoordiger in professionele kapitaalgoederen (m/v)  Info block
Commercieel vertegenwoordiger in transport-logistiek (m/v)  Info block
Commercieel vertegenwoordiger bij bedrijven (m/v)  Info block
Commercieel vertegenwoordiger toerisme (m/v)  Info block
Vertegenwoordiger in consumptiegoederen aan bedrijven (m/v)  Info block
Vertegenwoordiger in intermediaire goederen en grondstoffen aan bedrijven (m/v)  Info block
Vertegenwoordiger in kapitaalgoederen aan bedrijven (m/v)  Info block
Vertegenwoordiger in landbouwmaterialen (m/v)  Info block
Vertegenwoordiger van diensten bij bedrijven (m/v)  Info block
Makelaar in wijnen (m/v)  Info block
Vertegenwoordiger verbruiksgoederen (m/v)  Info block
Vertegenwoordiger gebruiksgoederen (m/v)  Info block
Handelsreiziger (m/v)  Info block
Handelsafgevaardigde (m/v)  Info block
Vertegenwoordiger B2B (m/v)  Info block
Technisch-commercieel afgevaardigde (m/v)  Info block
Accountmanager (m/v)  Info block
Definitie
Bezoekt potentiële klanten in verwerkende of doorverkopende bedrijven om producten of diensten voor te stellen en te verkopen. Werkt volgens de commerciële doelstellingen van de onderneming. Volgt de klanten commercieel op (getrouwheidsacties, tevredenheidsenquêtes, ...).
Een bijkomende activiteit kan zijn: de activiteiten van een verkoopteam coördineren.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Het plan voor klantenwerving ontwerpen en de klantbezoeken plannen  Info block
- Verzamelt, beheert en volgt gegevens op in een klantenbestand
- Wint informatie in over de markt (concurrentie, mogelijke klanten, producten, …)
- Maakt gebruik van verschillende mediakanalen en schakelt er flexibel tussen (face-to-face contacten of contacten via andere kanalen)
- Stelt een prospectieplan op basis van de resultaten van marktonderzoek op of past het aan
- Zoekt uit wie in een organisatie verantwoordelijk is voor de aankoop
- Werft nieuwe klanten via acties, reclamecampagnes, …  Info block
Kennis van handelsrecht  Info block
Kennis van technieken van commerciële klantenwerving  Info block
Producten presenteren of demonstreren bij de klant en advies geven  Info block
- Gebruikt technologische middelen (pc, tablet, smartphone, …)
- Luistert naar de wensen van de klant en stelt de koopmotieven vast (behoeftenanalyse)
- Informeert de klant over de kenmerken van te verkopen producten of diensten
- Zoekt bijkomende informatie op (in brochures, catalogi, handleidingen, internet sites, …)
- Gebruikt rationele argumenten (cijfers, return on investment, duurzaamheid, …)
- Vertaalt technische eigenschappen naar begrippen die de klant kent
- Benadrukt de kwaliteit van het aanbod
- Stemt argumenten en verkooptechnieken af op de klant  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
Kennis van technieken voor merchandising  Info block
Het commerciële voorstel uitwerken
Samen met de klant de voorwaarden van de verkoopovereenkomst of de prijsraming overeenkomen  Info block
- Onderhandelt over mogelijkheden, leveringsvoorwaarden, prijs, kwaliteit, service, speciale acties, … die leiden tot verkoop
- Bezorgt de klant een prijsopgave, gebaseerd op de kostenramingen van de technische dienst
- Vindt een aanvaardbare oplossing, rekening houdend met de belangen van verschillende partijen
- Biedt bijkomende diensten aan (financiering, onderhoudscontract, verzekeringen, …)  Info block
Kennis van commerciële technieken  Info block
De klantenwerving administratief opvolgen en het team informeren  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, ...)
- Gebruikt software voor databankbeheer
- Controleert de gegevens in een klantenbestand
- Registreert de commerciële en gespreksresultaten van de klantenwerving
- Neemt deel aan overleg  Info block
De bestelling (beschikbaarheid van producten, leveringstermijn, behandeling van klachten, ...) en de klanten (getrouwheidsacties, tevredenheidsenquêtes, aanmaningen, ...) opvolgen  Info block
- Brengt de klant op de hoogte van de levering van het product of de dienst of van wijzigingen in de leveringstermijn
- Inventariseert klachten en rapporteert erover
- Toetst af of een klacht gegrond is
- Doet een voorstel voor het afhandelen van klachten volgens de bedrijfsspecifieke richtlijnen  Info block
Kennis van procedures voor de dienst na verkoop  Info block
Kennis van de organisatie van de logistieke keten  Info block
Kennis van principes van klantenbinding  Info block
Commerciële acties uitvoeren tijdens evenementen  Info block
- Kiest de meest geschikte verkoopacties naargelang de situatie
- Stelt de producten volgens bepaalde thema’s en/of verkoopdoelstellingen tentoon
- Voorziet de tentoongestelde producten van fiches met informatie en prijs
- Plaatst reclame en brochures op een zichtbare plaats voor de klant
- Wisselt informatie en contacten uit (netwerken)
- Noteert contactgegevens van mogelijke klanten  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Domein:
Detailhandel  Info block
Groothandel  Info block
Intermediaire handel  Info block
Distributie  Info block
Kennis van commerciële distributiekanalen  Info block
Klanten:
Bedrijven  Info block
Groepen, grote ondernemingen  Info block
Overheden, administratie  Info block
Key accounts  Info block
Kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's)  Info block
Kleinhandelaars  Info block
Kennis van aanbestedingsprocedures  Info block
Een bijdrage leveren aan de commerciële en marketingstrategie van de onderneming  Info block
- Werkt volgens de doelstellingen van de marketingstrategie (imago, bereikbaarheid, service, prijs, omzet, naambekendheid, ...)
- Draagt bij aan de analyse van bedrijfsexterne factoren (doelgroep, leveranciers, concurrentie, marktpositie, wetgeving, …)
- Meldt nieuwe mogelijkheden en kansen voor verkoop (assortimentsverbreding, bijkomende dienstverlening, …)  Info block
De gegevens over de activiteiten van de dienst of de organisatie opvolgen en analyseren
Een vooruitgangstraject voorstellen  Info block
- Gebruikt ERP-software
- Maakt een stand van zaken op over de omzet, de winst, het assortiment
- Gaat na of de doelstellingen worden behaald  Info block
Merchandisingacties op poten zetten bij een klant tijdens promotionele acties (producten benadrukken, afficheren, ...)  Info block
- Stelt een palet van kleuren, stijlen, materialen, … voor die de aandacht op de producten trekken
- Suggereert een concept voor de presentatie van producten
- Geeft tips voor het ontwerpen van de presentatie van de producten  Info block
Kennis van technieken voor merchandising  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Commerciële vennootschap  Info block
Dienstverlenend bedrijf  Info block
Industrieel bedrijf  Info block
Uitzendbureau  Info block
Autosector  Info block
Bouw  Info block
Brandstoffen  Info block
Chemie  Info block
Elektriciteit  Info block
Elektronica  Info block
Energie, kernenergie, gas- en vloeistoffen  Info block
Glas  Info block
Bouwmaterialen  Info block
Grafische industrie  Info block
Handel  Info block
Communicatie  Info block
Confectie, leer, textiel  Info block
Landbouw  Info block
Luchtvaarttechnieken (luchtvaart, ruimtevaart)  Info block
Machinebouw  Info block
Mechanica en metaalbewerking  Info block
Metaal- en staalindustrie  Info block
Optica, optronica  Info block
Papier- en kartonindustrie  Info block
Spoorwegen  Info block
Sport en vrije tijd  Info block
Toerisme  Info block
Transport en logistiek  Info block
Veiligheid, hygiëne, milieu  Info block
Voeding  Info block
Wapenindustrie  Info block
Watersport  Info block
Informatica en telecommunicatie  Info block
Recyclage  Info block
Hout  Info block
Verplaatsingen tijdens het werk  Info block
Werkomgeving
Je werkt in commerciële, industriële ondernemingen of dienstverlenende bedrijven. Je werkt samen met verschillende afdelingen (marketing, verkoopadministratie, logistiek, ...) en je komt in contact met de klanten. Je begrijpt en spreekt meerdere vreemde talen (Frans, Engels, …).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Handel business-to-business.
Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen voor het beroep Internationaal vertegenwoordiger en het beroep Vertegenwoordiger vind je op de website van onderwijskiezer.  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:1420, 3322