Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 24-3-15
D140401  Info block
Voertuigen verkopen  Info block
Andere benamingen
Adviseur autoverkoop (m/v)  Info block
Handelaar in bussen (m/v)  Info block
Handelaar in plezierboten (m/v)  Info block
Handelaar in vrachtwagens (m/v)  Info block
Handelaar in vrijetijdsvoertuigen (m/v)  Info block
Assistent autoverkoop (m/v)  Info block
Autoverkoper (m/v)  Info block
Commercieel adviseur in auto's (m/v)  Info block
Commercieel adviseur in industriële voertuigen (m/v)  Info block
Commercieel adviseur in motorfietsen (m/v)  Info block
Commercieel adviseur in voertuigen of boten (m/v)  Info block
Commercieel afgevaardigde in auto's (m/v)  Info block
Concessiehouder auto’s in groothandel (m/v)  Info block
Expert in de autoverkoop (m/v)  Info block
Expert in de verkoop van motorfietsen (m/v)  Info block
Verkoper voertuigen (m/v)  Info block
Handelaar in nieuwe voertuigen (m/v)  Info block
Handelaar in tweedehands voertuigen (m/v)  Info block
Teamverantwoordelijke nieuwe voertuigen (m/v)  Info block
Teamverantwoordelijke tweedehands voertuigen (m/v)  Info block
Verkoper in de sector van nieuwe voertuigen (m/v)  Info block
Verkoper in de sector van tweedehands voertuigen (m/v)  Info block
Verkoper showroom (m/v)  Info block
Verkoper van auto's (m/v)  Info block
Verkoper van caravans en kampeerauto's (m/v)  Info block
Verkoper van oldtimers (m/v)  Info block
Verkoper van oude voertuigen (m/v)  Info block
Verkoper van industriële voertuigen (m/v)  Info block
Verkoper van motorfietsen (m/v)  Info block
Verkoper van nieuwe voertuigen (m/v)  Info block
Verkoper van tweedehands voertuigen (m/v)  Info block
Vertegenwoordiger in auto's (m/v)  Info block
Definitie
Stelt voertuigen, motorfietsen, kampeerauto’s, boten, ... voor aan klanten. Adviseert klanten bij hun keuze. Stelt bijkomende diensten voor (financiering, uitbreiding van garantie, onderhoudscontract, ...). Sluit de verkoop af.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: klanten werven (particulieren, grote ondernemingen, ...), voertuigen of boten aankopen en een verkoopteam coördineren.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De vraag en de behoeften van de klant identificeren (gebruik van het voertuig, budget, ...)  Info block
- Onthaalt de klanten in de toonzaal
- Stelt gerichte vragen over de wensen van de klant
- Peilt naar de vervoergewoontes van de klant
- Schat de wensen en behoeften van de klant in
- Peilt naar het beschikbare budget van de klant  Info block
Kennis van typologie van klanten of consumenten  Info block
De kenmerken van één of meerdere modellen voorstellen
De klant adviseren bij de keuze van de uitrusting en die samen uitproberen  Info block
- Oriënteert de klant naar voertuigen volgens het klantenprofiel en het eigen aanbod
- Informeert de klanten over de kenmerken van verschillende voertuigen
- Stelt bijkomende opties en accessoires voor en legt de link naar de behoeften van de klant
- Zoekt bijkomende informatie op in brochures, catalogi, ...
- Vertaalt de technische eigenschappen van voertuigen naar begrippen die de klant kent
- Benadrukt de kwaliteit van het aanbod
- Buigt een bezwaar van een klant om tot een koopargument
- Stelt een proefrit voor  Info block
Kennis van commerciële communicatietechnieken  Info block
Het commerciële aanbod en de financiering aan de klant voorstellen
Samen met de klant de verkoopvoorwaarden bepalen  Info block
- Onderhandelt over de mogelijkheden, de leveringsvoorwaarden, de prijs, de kwaliteit, de service, speciale acties, … die leiden tot verkoop
- Bezorgt de klant een prijsopgave
- Zoekt een aanbod dat voldoet aan de verschillende belangen
- Biedt bijkomende diensten aan (financiering, leasing, onderhoudscontract, verzekeringen, …)
- Stelt een kredietdossier samen  Info block
Kennis van financieringsplannen  Info block
Basiskennis van onderhoudscontracten, verzekeringscontracten,...  Info block
Kennis van fiscale aspecten (CO2 reglementering, inschrijvingstaks, BTW taxatie)  Info block
Een bestelling opvolgen
Bij problemen oplossingen aan de klant voorstellen  Info block
- Brengt de klant op de hoogte van de levering van het product of de dienst of van wijzigingen in de leveringstermijn
- Inventariseert klachten en rapporteert erover
- Toetst af of een klacht gegrond is
- Doet voorstellen aan de klant voor het afhandelen van klachten volgens bedrijfsspecifieke richtlijnen
- Stelt alternatieven voor die beantwoorden aan de wensen van de klant  Info block
Kennis van de organisatie van de logistieke keten  Info block
Kennis van handelsrecht  Info block
Kennis van procedures voor de dienst na verkoop  Info block
Opvolggegevens van de activiteiten registreren
Informatie met het team uitwisselen  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, …)
- Verwerkt de dossiers administratief
- Geeft alle gegevens voor facturatie aan de boekhouding door
- Rapporteert over de stand van zaken van een dossier  Info block
Commerciële acties uitvoeren tijdens evenementen  Info block
- Stemt verkoopacties af op de vraag en de doelgroep (speciale acties, kortingen, ...)
- Stelt de voertuigen volgens bepaalde thema’s en/of verkoopdoelstellingen tentoon
- Voorziet de tentoongestelde voertuigen van fiches met informatie en prijs
- Plaatst reclame en brochures op een zichtbare plaats voor de klant
- Noteert contactgegevens van mogelijke klanten  Info block
Kennis van commerciële technieken  Info block
Kennis van marketingtechnieken  Info block
Kennis van technieken van commercieel beleid  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Verkoop van:
Bedrijfsvoertuigen  Info block
Industriële voertuigen (vrachtwagens, autocars, ...)  Info block
Nieuwe motorfietsen  Info block
Nieuwe wagens  Info block
Oldtimers  Info block
Plezierboten  Info block
Tweedehands motorfietsen  Info block
Tweedehands wagens  Info block
Vrijetijdsvoertuigen (caravans, kampeerauto's, ...)  Info block
Landbouwwerktuigen  Info block
Kennis van commerciële distributiekanalen  Info block
Klanten:
Professionals  Info block
Key accounts  Info block
Particulieren  Info block
Klantenbezoeken, prospecties, telemarketing, ... uitwerken en opzetten  Info block
- Wint informatie in over de markt (concurrentie, mogelijke klanten, producten, …) via verschillende kanalen (internetsites, databanken, kranten, …)
- Stelt een klantenbestand op basis van de resultaten van marktonderzoek en het prospectieplan op
- Stemt argumenten en verkooptechnieken af op de klant  Info block
Kennis van technieken van commerciële klantenwerving  Info block
Instaan voor de opvolging na de verkoop (transport, levering van voertuigen, administratieve stappen, inschrijving, ...)  Info block
- Controleert of de uitvoering van het voertuig volgens de bestelbon is
- Overloopt het administratief dossier met de klant
- Stelt de diensten na verkoop voor
- Peilt naar de tevredenheid van de klant over het nieuwe voertuig  Info block
Kennis van procedures voor de dienst na verkoop  Info block
De klant bij het overhandigen van het voertuig assisteren bij de werking, het manoeuvreren, …  Info block
Een voertuig of boot bij een overname, een aankoop schatten
Een commercieel aanbod aan de klant voorstellen  Info block
- Keurt de kwaliteit van het over te nemen voertuig (schade, defecten, kilometerstand, …)
- Schat de kosten van een eventuele uit te voeren reparatie in (benodigde wisselstukken, producten, duurtijd, …)
- Informeert bij handelaars en in catalogi naar de doorverkoopprijs
- Berekent de overnameprijs  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Concessiehouder  Info block
Autosector  Info block
Handel  Info block
Verplaatsingen tijdens het werk  Info block
In het weekend  Info block
Werkomgeving
Je werkt bij concessiehouders, in merkfilialen, ... . Je werkt samen met verschillende diensten (constructeur, administratie, boekhouder, ...). Je komt in contact met klanten. Je werk kan verplaatsingen naar de klant inhouden. Je werk kan variëren naargelang het soort voertuigen (auto's, motorfietsen, boten, plezierboten, ...), het soort klanten (particulieren, zelfstandigen, grote ondernemingen, ...). Je werkt soms op zaterdag. Je spreekt en begrijpt een vreemde taal (technisch Engels).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Voertuigen verkopen. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:3322, 5222, 5223