Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 24-3-15
D140501  Info block
Medische en farmaceutische producten verkopen  Info block
Andere benamingen
Adviseur farmaceutische informatie (m/v)  Info block
Adviseur medische informatie (m/v)  Info block
Adviseur therapeutische informatie (m/v)  Info block
Artsenbezoeker (m/v)  Info block
Artsenbezoeker in ziekenhuizen (m/v)  Info block
Dierengeneeskundig vertegenwoordiger (m/v)  Info block
Farmaceutisch afgevaardigde (m/v)  Info block
Farmaceutisch vertegenwoordiger (m/v)  Info block
Medewerker medische informatie (m/v)  Info block
Medisch-farmaceutisch vertegenwoordiger (m/v)  Info block
Medisch vertegenwoordiger (m/v)  Info block
Medisch vertegenwoordiger ziekenhuizen (m/v)  Info block
Tandheelkundig vertegenwoordiger (m/v)  Info block
Verkoper van natuurlijke producten (m/v)  Info block
Verkoper van paramedische artikelen (m/v)  Info block
Verkoper van schoonheidsartikelen (m/v)  Info block
Medisch afgevaardigde (m/v)  Info block
Veterinair vertegenwoordiger (m/v)  Info block
Definitie
Promoot medische of farmaceutische producten bij zorgverleners volgens de reglementering (bij dokters, apothekers, dierenartsen, ...).
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: producten verkopen en een team coördineren.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Klantenbezoeken, prospecties, telemarketing, ... uitwerken en opzetten  Info block
- Wint informatie in over de markt (concurrentie, mogelijke klanten, producten, …) via verschillende kanalen (internetsites, databanken, kranten, …)
- Stelt een klantenbestand op basis van de resultaten van marktonderzoek en het prospectieplan op
- Stemt argumenten en verkooptechnieken af op de klant  Info block
Kennis van technieken van commerciële klantenwerving  Info block
De kenmerken van producten voorstellen (eigenschappen, contra-indicaties, ...)
Informatie uitwisselen  Info block
- Speelt bij het presenteren in op de noden en behoeften van de klant
- Selecteert producten in overleg met de klant op basis van specificaties en reglementeringen
- Legt uit of demonstreert hoe de medische apparaten werken
- Benadrukt de kwaliteit van het aanbod  Info block
Basiskennis van biologie  Info block
Kennis van classificatie van geneesmiddelen  Info block
Kennis van geneesmiddelenbewaking  Info block
Kennis van de reglementering van de geneesmiddelenmarkt  Info block
Informatie inwinnen over het product (klinische tests, goedkeuring om het op de markt te brengen, …)
Informatie overmaken (presentatiedossier, ...)  Info block
- Zoekt informatie op in brochures, catalogi, op internetsites, ...
- Stelt een informatiedossier samen  Info block
Opvolggegevens van de activiteiten registreren
Informatie met het team uitwisselen  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, …)
- Verwerkt de dossiers administratief
- Geeft alle gegevens voor facturatie aan de boekhouding door
- Rapporteert over de stand van zaken van een dossier  Info block
Commerciële acties uitvoeren tijdens evenementen  Info block
- Stemt verkoopacties af op de vraag en de doelgroep (speciale acties, kortingen, …)
- Stelt de producten volgens bepaalde thema’s en/of verkoopdoelstellingen tentoon
- Voorziet de tentoongestelde producten van fiches met informatie en prijs
- Plaatst reclame en brochures op een zichtbare plaats voor de klant
- Noteert contactgegevens van mogelijke klanten  Info block
Kennis van commerciële technieken  Info block
Professionele informatie en reglementering opvolgen en actualiseren  Info block
- Raadpleegt informatiebronnen (handleidingen, literatuur, databanken, internetsites, …)
- Bezoekt beurzen, salons, …
- Wisselt kennis uit met collega’s
- Legt en onderhoudt contacten met deskundigen binnen en buiten de organisatie  Info block
Kennis van de reglementering van de geneesmiddelenmarkt  Info block
Communicatieacties organiseren  Info block
- Bepaalt de inhoud en vorm van de communicatieactie
- Geeft uiteenzettingen voor groepen
- Past de communicatiestijl aan de doelgroep aan
- Neemt deel aan colloquia
- Maakt gebruik van drukwerk, regionale media, website, …
- Gebruikt audiovisuele hulpmiddelen en ander didactisch materiaal  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Acties uitvoeren bij:
Apothekers  Info block
Dierenartsen  Info block
Dokters  Info block
Paramedische medewerkers (verplegers, podoloog, diëtist, ...)  Info block
Tandartsen  Info block
Productdemonstraties (materiaal, medische apparatuur, ...) uitvoeren bij professionals (chirurgische ingrepen, verzorging, ...)  Info block
- Bereidt de verkoopargumentatie en de documentatie voor
- Installeert een stand met het demonstratiemateriaal en -producten
- Stelt de kwaliteit, prestaties, technische aspecten van het product aan potentiële klanten voor  Info block
Kennis van pedagogische technieken  Info block
Met de klant onderhandelen over de voorwaarden van de verkoopovereenkomst  Info block
- Onderhandelt over de mogelijkheden, de leveringsvoorwaarden, de prijs, de kwaliteit, de service, speciale acties, …
- Bezorgt de klant een prijsopgave
- Zoekt een aanbod dat voldoet aan de verschillende belangen
- Biedt bijkomende diensten aan (financiering, onderhoudscontract, verzekeringen, …)  Info block
Een bestelling opvolgen
Bij problemen oplossingen aan de klant voorstellen  Info block
- Brengt de klant op de hoogte van de levering van het product of de dienst of van wijzigingen in de leveringstermijn
- Inventariseert klachten en rapporteert erover
- Toetst af of een klacht gegrond is
- Doet voorstellen aan de klant voor het afhandelen van klachten volgens bedrijfsspecifieke richtlijnen  Info block
Kennis van de organisatie van de logistieke keten  Info block
Kennis van procedures voor de dienst na verkoop  Info block
De apotheker, apothekersassistent, ... adviseren over de plaats of de presentatie van producten in de apotheek  Info block
- Reikt thema’s aan voor het presenteren van producten
- Levert presentatiemateriaal aan  Info block
Kennis van technieken voor merchandising  Info block
Communicatietools ontwerpen (grafisch, multimedia, papier, ...)  Info block
- Gebruikt software voor desktoppublishing (DTP)
- Stemt inhoud en vorm af op de kenmerken van de organisatie
- Respecteert het communicatiebudget
- Presenteert informatie op een manier die belangstelling wekt
- Integreert reeds bestaand materiaal
- Actualiseert materiaal  Info block
De gegevens over een bedrijfstak opvolgen of analyseren of de jaarlijkse balans opmaken (rendabiliteit van bezoeken, omzet, ...)  Info block
- Onderzoekt en analyseert verkoopcijfers en winstmarges
- Maakt een stand van zaken op over de omzet, de winst, het assortiment
- Gaat na of de doelstellingen worden behaald
- Zoekt nieuwe mogelijkheden en kansen voor verkoop  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Dienstverlenend bedrijf  Info block
Fabrikant van medisch materiaal of meubilair  Info block
Farmaceutisch laboratorium  Info block
Farmaceutische industrie  Info block
Handel  Info block
Verplaatsingen tijdens het werk  Info block
Als zelfstandige  Info block
Werkomgeving
Je werkt voor farmaceutische bedrijven of laboratoria of voor ondernemingen voor medisch materiaal. Je werkt samen met verschillende diensten (marketing, verkoopadministratie, logistiek, ...). Je komt in contact met klanten. Je spreekt en begrijpt een vreemde taal (technisch Engels).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Medische en farmaceutische producten verkopen. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:2433, 3339