Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 24-3-15
D140601  Info block
Verkoopmanagement  Info block
Andere benamingen
Commercieel directeur (m/v)  Info block
Commercieel expansieverantwoordelijke van een merk (m/v)  Info block
Commercieel inspecteur (m/v)  Info block
Directeur internationale verkoop (m/v)  Info block
Directeur verkoop (m/v)  Info block
Hoofd verkoop (m/v)  Info block
Hoofd verkoopafdeling (m/v)  Info block
Junior manager verkopersteam (m/v)  Info block
Key account manager (m/v)  Info block
Leidinggevend inspecteur in verzekeringen (m/v)  Info block
Manager indirecte verkoop (m/v)  Info block
Manager verkopersteam (m/v)  Info block
Nationaal directeur verkoop (m/v)  Info block
Regionaal directeur verkoop (m/v)  Info block
Regionaal directeur verkoop export (m/v)  Info block
Regionaal verantwoordelijke verkoop (m/v)  Info block
Regionaal vertegenwoordiger (m/v)  Info block
Hoofdverantwoordelijke afdeling verkoop (m/v)  Info block
Verantwoordelijke commerciële zaken (m/v)  Info block
Verantwoordelijke van het verkooppersoneel (m/v)  Info block
Verantwoordelijke verkoop (m/v)  Info block
Verantwoordelijke verkoop exportzone (m/v)  Info block
Verantwoordelijke verkopersteam (m/v)  Info block
Verkoopinspecteur (m/v)  Info block
Verkoopsleider (m/v)  Info block
Definitie
Organiseert en volgt de activiteit van het verkooppersoneel van de onderneming op. Onderhandelt over en volgt de contracten van grote accounts op. Coördineert één of meerdere commerciële teams.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De strategische verkoopdoelstellingen van de afdeling bepalen  Info block
- Vertaalt de strategische keuzes van het commercieel management naar concrete realistische doelstellingen
- Werkt commerciële acties uit om de afgesproken doelstellingen te realiseren
- Zoekt nieuwe mogelijkheden en kansen voor verkoop  Info block
Basiskennis van marketing  Info block
Basiskennis van statistiek  Info block
Kennis van commerciële distributiekanalen  Info block
Kennis van handelsrecht  Info block
Kennis van technieken voor merchandising  Info block
De activiteit van het verkoopteam organiseren, opvolgen en technisch ondersteunen  Info block
- Bepaalt criteria voor evaluatie en opvolging van de verkoopactiviteiten
- Gaat na of de doelstellingen worden behaald
- Zoekt oplossingen voor knelpunten
- Ziet toe op de uitvoering van de opdrachten
- Bespreekt de uitvoering van de opdrachten met de medewerkers  Info block
Kennis van verkooptechnieken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Een klanten- of prospectenbestand uitwerken  Info block
- Gebruikt software voor het beheer van een klantenbestand
- Volgt gegevens in het klantenbestand op
- Wint informatie in over de markt (concurrentie, mogelijke klanten, producten, …) via verschillende kanalen (internetsites, databanken, kranten, …)
- Stelt een prospectieplan op basis van de resultaten van marktonderzoek op
- Leidt acties, reclamecampagnes, … voor het werven van nieuwe klanten
- Zoekt uit wie in een organisatie verantwoordelijk is voor de aankoop  Info block
Kennis van commerciële technieken  Info block
Het budget van commerciële acties opvolgen  Info block
- Bestudeert boekhoudkundige gegevens
- Bepaalt de financiële ruimte voor uitgaven of besparingen
- Bepaalt waaraan het budget wordt besteed  Info block
Kennis van boekhoudkundig en administratief beheer  Info block
Marktinformatie uitwisselen met het verkoopteam en verschillende diensten  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, ...)
- Verwerkt marktinformatie in rapporten en verslagen
- Rapporteert over de stand van zaken
- Neemt deel aan teamvergaderingen
- Doet voorstellen ter verbetering van de werking  Info block
Acties uitvoeren ter ondersteuning van het personeelsbeheer (aanwerving, opleiding, ...)  Info block
- Ondersteunt de werving en selectie van nieuwe medewerkers
- Zorgt voor de begeleiding van nieuwkomers, stagiairs, …
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken
- Ondersteunt de opmaak van functieprofielen  Info block
Basiskennis van personeelsbeheer  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Een marktgebied opvolgen:
Europees  Info block
Mondiaal  Info block
Nationaal  Info block
Regionaal  Info block
Commerciële contracten met aankoopcentrales onderhandelen (referenties, tariefcharter, promotionele acties, ...)  Info block
- Verdedigt de offerte en het aanbod om een overeenkomst tot stand te brengen
- Overlegt over de marges waarbinnen de prijzen kunnen schommelen
- Informeert over bijkomende diensten en eventuele promoties
- Biedt waarborgen (leveringstermijn, kwaliteit, kwantiteit, transport, …)  Info block
Antwoorden op aanbestedingen
Commerciële voorstellen uitwerken
De prestatievoorwaarden met de klant in een contract vastleggen  Info block
- Maakt een overzicht van de uit te voeren activiteiten
- Overlegt met de betrokken partijen
- Stelt specificaties op
- Vermeldt prijzen en timing bij de onderdelen van het voorstel
- Legt algemene voorwaarden vast
- Komt tot duidelijke afspraken
- Legt schriftelijk een overeenkomst vast
- Zoekt alternatieven als een overeenkomst niet haalbaar lijkt
- Wisselt informatie uit met interne en externe diensten  Info block
Kennis van aanbestedingsprocedures  Info block
Internationale verkoopnetwerken of distributiekanalen superviseren (filialen, commerciële agentschappen, ...)  Info block
- Bestudeert rapporten over de resultaten van de verschillende verkoopnetwerken of distributiekanalen  Info block
Kennis van reglementering over internationale handel (Incoterms, ...)  Info block
Locaties voor winkels zoeken
Vastgoedcontracten onderhandelen (bouwvergunning, ...)  Info block
- Analyseert resultaten van marktonderzoek over locaties voor nieuwe vestigingen
- Contacteert vastgoedmakelaars
- Onderhandelt over (huur)prijzen van winkelpanden
- Beslist over de keuze van locaties van nieuwe verkooppunten
- Stelt vergunningsaanvragen op en dient ze in  Info block
Kennis van vastgoedrecht  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Commerciële vennootschap  Info block
Dienstverlenend bedrijf  Info block
Industrieel bedrijf  Info block
Overheidsbedrijf, overheidsinstelling  Info block
Autosector  Info block
Bouw  Info block
Bouwmaterialen  Info block
Brandstoffen  Info block
Chemie  Info block
Communicatie  Info block
Confectie, leer, textiel  Info block
Cosmetica-industrie  Info block
Elektriciteit  Info block
Elektronica  Info block
Energie, kernenergie, gas- en vloeistoffen  Info block
Glas  Info block
Grafische industrie  Info block
Handel  Info block
Hout  Info block
Informatica en telecommunicatie  Info block
Kunststofverwerking, rubber, composiet  Info block
Landbouw  Info block
Luchtvaarttechnieken (luchtvaart, ruimtevaart)  Info block
Machinebouw  Info block
Mechanica en metaalbewerking  Info block
Metaal- en staalindustrie  Info block
Optica, optronica  Info block
Papier- en kartonindustrie  Info block
Petrochemie  Info block
Spoorwegen  Info block
Sport en vrije tijd  Info block
Toerisme  Info block
Transport en logistiek  Info block
Veiligheid, hygiëne, milieu  Info block
Voeding  Info block
Wapenindustrie  Info block
Watersport  Info block
Buitenlandse reizen  Info block
Werkomgeving
Je werkt in industriële en commerciële ondernemingen of in dienstverlenende bedrijven. Je werkt samen met verschillende diensten (marketingafdeling, algemene directie, ...) en met verkopers. Je spreekt en begrijpt een vreemde taal (technisch Engels).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Verkoopmanagement. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:1221