Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 9-7-13
D140701  Info block
Technisch-commerciële handel  Info block
Andere benamingen
Client manager (m/v)  Info block
Commercieel industrieel ingenieur (m/v)  Info block
Commercieel ingenieur (m/v)  Info block
Groothandelaar in hout (m/v)  Info block
ICT Sales and marketing representative (m/v)  Info block
Makelaar in wijnen (m/v)  Info block
Sales and application consultant (m/v)  Info block
Technisch-commercieel afgevaardigde (m/v)  Info block
Technisch commercieel industrieel ingenieur (m/v)  Info block
Technisch commercieel industrieel verantwoordelijke (m/v)  Info block
Technisch-commercieel ingenieur (m/v)  Info block
Technisch-commercieel ingenieur informatica (m/v)  Info block
Technisch-commercieel kaderlid (m/v)  Info block
Technisch-commercieel kostenramer (m/v)  Info block
Technisch-commercieel medewerker (m/v)  Info block
Technisch-commercieel tussenpersoon (m/v)  Info block
Technisch-commercieel verantwoordelijke (m/v)  Info block
Definitie
Bezoekt potentiële professionele klanten. Stelt technische oplossingen voor naargelang de behoeften, eisen van de klant. Onderhandelt over de commerciële verkoopvoorwaarden.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: een commercieel team coördineren en een netwerk van verkopers leiden.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Het commerciële actieplan bepalen
De klantenbezoeken plannen (bepalen van de doelgroep, gesprekspartners , voorbereiding van technische dossiers, ...)  Info block
- Wint informatie in over de markt (concurrentie, mogelijke klanten, producten, …) via verschillende kanalen (internetsites, databanken, kranten, …)
- Stelt een activiteitenlijst op met bijhorende timing, taakverdeling, …
- Stelt een klantenbestand op basis van de resultaten van het marktonderzoek en het commerciële actieplan op  Info block
Kennis van handelsrecht  Info block
Kennis van typologie van klanten of consumenten  Info block
Kennis van technieken van commerciële klantenwerving  Info block
De technische haalbaarheid van de vraag van een klant onderzoeken (becijfering, lijst met maatregelen, ...)
De prijsopgave uitwerken  Info block
- Gebruikt CAD-software
- Gebruikt referentietabellen (normen, toleranties, standaardstukken, …)
- Identificeert mogelijke problemen en zoekt oplossingen
- Houdt rekening met de wensen van de klant, de duur van de opdrachten, tijdslimieten, budget, …
- Maakt een schatting van de kostprijs op basis van een ontwerp, bijhorende materiaallijsten, inzet van gereedschap, middelen, …
- Verrekent eventuele opties of kortingen in het prijsvoorstel  Info block
Kennis van commerciële technieken  Info block
Met de klant onderhandelen over de voorwaarden van de verkoopovereenkomst  Info block
- Onderhandelt over de mogelijkheden, de leveringsvoorwaarden, de prijs, de kwaliteit, de service, speciale acties, …
- Bezorgt de klant een prijsopgave
- Zoekt een aanbod dat voldoet aan de verschillende belangen
- Biedt bijkomende diensten aan (financiering, onderhoudscontract, verzekeringen, …)  Info block
De uitvoeringsvoorwaarden voor het verkoopcontract controleren  Info block
- Controleert of gemaakte afspraken (prijs, levering, …) opgenomen zijn in het contract
- Respecteert de richtprijzen en -voorwaarden vooropgesteld door het bedrijf  Info block
Kennis van de organisatie van de logistieke keten  Info block
De uitvoering opvolgen
Oplossingen aan de klant voorstellen  Info block
- Controleert of de uitvoering van het project voldoet aan de kwaliteitsnormen en planning
- Overlegt over gemaakte afspraken met de klant
- Inventariseert binnenkomende klachten en rapporteert erover
- Zoekt een aanvaardbare oplossing rekening houdend met de belangen van verschillende partijen  Info block
Verkoopresultaten opvolgen en analyseren
Aanpassingen voorstellen  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, ...)
- Brengt het koopgedrag van de klant in kaart
- Maakt een stand van zaken op over de omzet, de winst, het assortiment
- Gaat na of de doelstellingen worden behaald  Info block
Basiskennis van boekhouden en administratief beheer  Info block
De veranderingsnoden communiceren aan de afdelingen van de onderneming  Info block
- Houdt het bedrijf op de hoogte van concurrentiële productinfo
- Meldt specifieke noden van klanten
- Blijft op de hoogte van nieuwe evoluties in de markt  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Klanten:
Bedrijven  Info block
Groepen, grote ondernemingen  Info block
Groothandel  Info block
Overheden, administratie  Info block
Key accounts  Info block
Kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's)  Info block
Kleinhandelaars  Info block
Ondernemingsraden  Info block
Een bijdrage leveren aan de commerciële en marketingstrategie van de onderneming  Info block
- Volgt regionale ontwikkelingen in de markt op
- Meldt nieuwe mogelijkheden en kansen voor verkoop
- Werkt verkoopdoelstellingen uit
- Werkt commerciële acties uit
- Werkt een kostenraming uit  Info block
Een lastenboek voor een aanbesteding uitwerken
Het antwoord op aanbestedingen analyseren  Info block
- Maakt een overzicht van uit te voeren activiteiten of vereiste uitrustingen
- Neemt voorwaarden op omtrent leveringstermijn, kwaliteitsvereisten, procedures, termijn van indiening, ...
- Onderzoekt offertes op hun overeenkomst met de vereisten van de aanbesteding
- Vergelijkt het aanbod
 Info block
Kennis van aanbestedingsprocedures  Info block
Bij de lancering van nieuwe producten de werknemers en klanten informeren en opleidingsacties organiseren  Info block
- Bepaalt doelstellingen en inhoud van de opleiding
- Plant opleidingen in (reserveren lokaal, materiaal, ...)  Info block
Kennis van pedagogische technieken  Info block
Acties uitvoeren ter ondersteuning van het personeelsbeheer (aanwerving, opleiding, ...)  Info block
- Ondersteunt de werving en selectie van nieuwe medewerkers
- Zorgt voor de begeleiding van nieuwkomers, stagiairs, …
- Ondersteunt de opmaak van functieprofielen  Info block
Kennis van personeelsbeheer  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Commerciële acties uitvoeren tijdens evenementen  Info block
- Stemt verkoopacties af op de vraag en de doelgroep (speciale acties, kortingen, …)
- Stelt de producten volgens bepaalde thema’s en/of verkoopdoelstellingen tentoon
- Voorziet de tentoongestelde producten van fiches met informatie en prijs
- Plaatst reclame en brochures op een zichtbare plaats voor de klant
- Noteert contactgegevens van mogelijke klanten  Info block
Kennis van commerciële technieken  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Commerciële vennootschap  Info block
Dienstverlenend bedrijf  Info block
Industrieel bedrijf  Info block
Autosector  Info block
Bouw  Info block
Bouwmaterialen  Info block
Brandstoffen  Info block
Chemie  Info block
Communicatie  Info block
Confectie, leer, textiel  Info block
Cosmetica-industrie  Info block
Elektriciteit  Info block
Elektronica  Info block
Energie, kernenergie, gas- en vloeistoffen  Info block
Glas  Info block
Grafische industrie  Info block
Handel  Info block
Hout  Info block
Informatica en telecommunicatie  Info block
Kunststofverwerking, rubber, composiet  Info block
Landbouw  Info block
Luchtvaarttechnieken (luchtvaart, ruimtevaart)  Info block
Machinebouw  Info block
Mechanica en metaalbewerking  Info block
Metaal- en staalindustrie  Info block
Optica, optronica  Info block
Papier- en kartonindustrie  Info block
Petrochemie  Info block
Spoorwegen  Info block
Sport en vrije tijd  Info block
Toerisme  Info block
Transport en logistiek  Info block
Veiligheid, hygiëne, milieu  Info block
Voeding  Info block
Wapenindustrie  Info block
Watersport  Info block
Verplaatsingen tijdens het werk  Info block
Werkomgeving
Je werkt in commerciële, industriële of dienstverlenende bedrijven. Je werkt samen met verschillende afdelingen (productie, marketing, onderzoeken, ...). Je komt in contact met klanten. Je werk varieert naargelang de sector (fabricatie en distributie van industriële producten, uitrusting, ...) en de omvang van de onderneming (kmo's, industriële groep, ...). Je hebt kennis van technische woordenschat in een vreemde taal, meestal Engels.  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Technisch-commerciële handel. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:2433, 2434