Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 18-12-14
D150201  Info block
Verkoopmanagement afdeling voedingsmiddelen  Info block
Andere benamingen
Adjunct-afdelingshoofd voedingsproducten (m/v)  Info block
Adjunct-afdelingsverantwoordelijke voedingsmiddelen (m/v)  Info block
Afdelingshoofd brood- en banketbakkerij (m/v)  Info block
Afdelingshoofd bakkerij (m/v)  Info block
Afdelingshoofd banketbakkerij (m/v)  Info block
Afdelingshoofd diepvriesproducten (m/v)  Info block
Afdelingshoofd drank (m/v)  Info block
Afdelingshoofd droge voeding (m/v)  Info block
Afdelingshoofd fruit en groenten (m/v)  Info block
Afdelingshoofd kruiden (m/v)  Info block
Afdelingshoofd slagerij en vleeswaren (m/v)  Info block
Afdelingshoofd slagerij (m/v)  Info block
Afdelingshoofd traiteurproducten (m/v)  Info block
Afdelingshoofd verse producten (m/v)  Info block
Afdelingshoofd visproducten (m/v)  Info block
Afdelingshoofd vleeswaren (m/v)  Info block
Afdelingshoofd voedingsmiddelen (m/v)  Info block
Afdelingshoofd zuivel en kaas (m/v)  Info block
Afdelingsmanager voedingsmiddelen (m/v)  Info block
Manager droge voeding (m/v)  Info block
Manager verse producten (m/v)  Info block
Manager voedingsmiddelenafdeling (m/v)  Info block
Rayonverantwoordelijke afdeling voedingsmiddelen (m/v)  Info block
Verantwoordelijke droge voeding (m/v)  Info block
Verantwoordelijke verse producten (m/v)  Info block
Verantwoordelijke voedingsmiddelen (m/v)  Info block
Definitie
Superviseert de verkoop en zet commerciële acties op. Coördineert de activiteiten van een team van verkopers en zelfbedieningsmedewerkers van één of meerdere afdelingen van verse voedingsproducten (fruit en groenten, vlees, vis, zuivelproducten, ...) of droge voeding (kruiden, conserven, drank, ...). Volgt hierbij de richtlijnen van de voedselveiligheid en de commerciële strategie van het merk.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: de klanten inlichten over de producten in een afdeling en verse producten klaarmaken (verdelen in stukken, gerechten opmaken, ...).  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De voorraad opvolgen, tekorten vaststellen
Bestellingen plaatsen  Info block
- Gebruikt software voor voorraadbeheer
- Controleert de staat en de omvang van de voorraad
- Stemt de te bestellen hoeveelheden af op het verbruik, de planning, de opslagcapaciteit, …
- Contacteert de leverancier(s) of aankoopafdeling
- Volgt bestellingen op en controleert de levering  Info block
Kennis van voorraadbeheer  Info block
Kennis van regels voor voedselhygiëne en -veiligheid  Info block
De levering van goederen verifiëren
De producten controleren
Het opslaan organiseren en superviseren  Info block
- Controleert de documenten die bij de goederen horen
- Beoordeelt de staat en de versheid van de goederen zintuiglijk
- Controleert de temperatuur en het gewicht en/of hoeveelheid van de goederen aan de hand van meetapparatuur
- Vermeldt en registreert afwijkingen of onregelmatigheden
- Controleert de condities in de opslagruimte  Info block
Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken  Info block
Kennis van het systematisch handhaven van de juiste bewaartemperatuur  Info block
Kennis van regels voor voedselhygiëne en -veiligheid  Info block
De opstelling van artikels aanpassen volgens de omzet, de commerciële acties
Het vullen van de rekken controleren  Info block
- Duidt aan waar promotiestands of folderaanbiedingen moeten staan
- Stelt een evenredige en efficiënte vulling van de rekken op
- Plaatst artikels volgens het ‘first in first out’ principe
- Controleert of de prijsaanduidingen correct zijn
- Controleert op orde en netheid in de winkel  Info block
Kennis van technieken voor merchandising  Info block
Kennis van principes van presenteren in de winkel (facing, spiegelen, ...)  Info block
Verkoopresultaten opvolgen en analyseren
Aanpassingen voorstellen  Info block
- Leest overzichtstabellen en interpreteert omzet- en verkoopcijfers
- Bestudeert het koopgedrag van de klant
- Bestudeert de invloed van de plaats van producten in de rekken op het koopgedrag
- Doet aanbevelingen over de plaats in de rekken en het productengamma op basis van de analyse van de verkoopcijfers  Info block
Basiskennis van statistiek  Info block
Kennis van het berekenen van het rendement  Info block
Commerciële acties opzetten naargelang de marge, omzet en verwachtingen  Info block
- Werkt promotie- en verkoopideeën uit op basis van verkoopsresultaten
- Speelt in op lokale activiteiten en de lokale markt
- Zet acties op om de commerciële doelstellingen te behalen
- Maakt een aantrekkelijke actiepresentatie
- Houdt rekening met de commerciële jaarplanning  Info block
Kennis van commerciële technieken  Info block
Basiskennis van marketing  Info block
Kennis van technieken voor merchandising  Info block
Kennis van e-commerce platformen  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
De staat en bewaring van bederfbare producten controleren
Producten die niet meer verkocht kunnen worden uit de rekken halen  Info block
- Beoordeelt de versheid zintuiglijk
- Controleert de temperatuur en de versheid van de goederen aan de hand van meetapparatuur
- Controleert vervaldata
- Registreert producten die verkocht worden met reductie of die verwijderd worden als afval
- Ruimt niet verkoopbare artikelen op en maakt de rekken schoon  Info block
Kennis van regels voor de rotatie van voedingsproducten  Info block
Kennis van regels voor voedselhygiëne en -veiligheid  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De klanten verwelkomen en informeren over de prijzen en de houdbaarheid van producten (gebakjes, taarten, ...)  Info block
- Stelt vragen om de wensen van de klant te achterhalen
- Stelt een degustatie voor
- Stemt advies af op de klant
- Adviseert klanten over de samenstelling, bereidingswijze, bewaringswijze en toepassing van de producten
- Wijst klanten op speciale acties en extra diensten
- Helpt klanten met het gebruik van technologische middelen in de winkel
- Handelt volgens de regels van klantvriendelijkheid bij conflicten met of klachten van klanten
- Merkt verdachte klanten op  Info block
Kennis van verkooptechnieken  Info block
Kennis van principes van klantvriendelijkheid  Info block
Kennis van diefstalpreventie  Info block
Verse producten snijden (vleeswaren, kaas, ...) en producten in rekken plaatsen, gerechten presenteren, ...  Info block
- Gebruikt een snijmachine
- Bepaalt porties
- Past afwerkings- en garneringstechnieken toe om de producten verkoopsklaar te maken
- Vermeldt wettelijk verplichte informatie op etiketten  Info block
Kennis van technieken om verse producten te snijden  Info block
Het materiaal schoonmaken (snijmachine, messen, borden, vitrines, ...)  Info block
- Gebruikt schoonmaakmaterieel
- Ruimt het materieel systematisch op en reinigt, desinfecteert volgens richtlijnen van de voedselveiligheid
- Draagt werkkledij volgens de hygiënische richtlijnen
- Wast en ontsmet de handen volgens de hygiënische richtlijnen
- Slaat afval op volgens de richtlijnen
- Respecteert de hygiëne-, veiligheids- en milieuregels  Info block
Kennis van regels voor voedselhygiëne en -veiligheid  Info block
Prijzen en leveringstermijnen van producten onderhandelen met de leveranciers  Info block
- Overlegt met de leidinggevende over de doelstelling van onderhandelingsgesprekken (marges, onderhandelingsruimte, …)
- Brengt de eisen van de leverancier in kaart
- Komt tot een overeenkomst met de leverancier
- Adviseert de leidinggevende op welk aanbod in te gaan op basis van de onderhandelingen  Info block
Kennis van commerciële technieken  Info block
Kennis van e-procurement (elektronisch beheer van aankopen)  Info block
Inventaris van producten in de winkel organiseren (planning, aanwerving van tijdelijk personeel, ...)  Info block
- Telt de voorraad, manueel of scant met een PDA handheld  Info block
Prijslijsten vergelijken met de concurrentie  Info block
Personeel aanwerven en ze de richtlijnen van de organisatie aanleren  Info block
- Ondersteunt de werving en selectie van nieuwe medewerkers
- Zorgt voor de begeleiding van nieuwkomers, stagiairs, …
- Ondersteunt de opmaak van functieprofielen  Info block
Kennis van personeelsbeheer  Info block
Basiskennis van sociale wetgeving  Info block
De competentieontwikkeling van het personeel opvolgen en organiseren (continue opleiding, jaarlijks actualiseren, ...)  Info block
- Inventariseert de competenties van de medewerkers
- Legt samen met de medewerkers leerdoelen vast
- Bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings- functionerings- en evaluatiegesprekken
- Overlegt met de leidinggevende  Info block
Basiskennis van personeelsbeheer  Info block
Medewerkers opleiden in vaktechnieken  Info block
- Bouwt verder op reeds aanwezige kennis en vaardigheden
- Geeft uitleg over de uitvoering en het doel van de opdrachten
- Demonstreert de werking van uitrusting en materiaal en/of licht methodieken en technieken toe
- Deelt complexe opdrachten op in stappen
- Past taalgebruik aan de medewerkers aan
- Ondersteunt de medewerker bij het inoefenen van vaardigheden
- Beantwoordt vragen van de medewerker  Info block
Kennis van technieken voor het ontwikkelen van leermateriaal  Info block
Kennis van coachingtechnieken  Info block
Kennis van pedagogische technieken  Info block
Budgetten opstellen en beheren  Info block
- Maakt een schatting van de verwachte inkomsten en uitgaven
- Bepaalt in overleg waaraan het budget wordt besteed
- Rapporteert over het budgetbeheer
- Neemt maatregelen bij overschrijding van het budget  Info block
Basiskennis van boekhouden en administratief beheer  Info block
Beheren en opvolgen van online-aankopen en -bestellingen  Info block
-Gebruikt technologische middelen (pc, tablet, smartphone, …)
-Verwijst de klant naar het meest interessante verkoopkanaal
-Stelt goederen gekocht via de e-shop ter beschikking van de klant  Info block
Kennis van regelgeving e-commerce  Info block
Kennis van multi channel management  Info block
Kennis van e-commerce platformen  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Bakkerij  Info block
Banketbakkerij  Info block
Buurtwinkel  Info block
Fijne vleeswaren en charcuterie  Info block
Hypermarkt  Info block
Slagerij  Info block
Superette  Info block
Supermarkt  Info block
Traiteur  Info block
Viswinkel  Info block
Grootwarenhuis  Info block
Zuivelhandel, kaaswinkel  Info block
Voeding  Info block
Handel  Info block
Verplichte werkkledij of uniform  Info block
Hanteren van lasten  Info block
Rechtstaand werk  Info block
Werkomgeving
Je werkt in grote en middelgrote supermarkten, buurtwinkels, superettes, grootwarenhuizen. Je komt in contact met verschillende afdelingen en tussenpersonen (zelfbediening, verkopers, leveranciers, winkeldirectie, aankoopcentrale, ...) en met klanten. Je werk varieert naargelang de omvang van de onderneming en de organisatie (geautomatiseerde bestellingen en voorraadregistratie, ...). Je moet soms werken tijdens het weekend, op feestdagen en je bent onderworpen aan seizoenspieken (eindejaarsfeesten, promotiecampagnes, ...). Je begrijpt en spreekt een vreemde taal (Frans).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Verkoopmanagement afdeling voedingsmiddelen. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen voor het beroep Rayonverantwoordelijke afdeling voeding en het beroep Departementsverantwoordelijke winkel vind je op de website van onderwijskiezer.  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:

Beroepskwalificatie niveau 5 - Departementsverantwoordelijke groot verkooppunt (m/v)

ISCO-08-code:1221, 5222