Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 18-12-14
D150401  Info block
Winkeldirectie  Info block
Andere benamingen
Adjunct-directeur van een hypermarkt (m/v)  Info block
Adjunct-verantwoordelijke van een groothandel (m/v)  Info block
Directeur van een distributienetwerk (m/v)  Info block
Directeur van een distributiezone (m/v)  Info block
Directeur van een grootwarenhuis (m/v)  Info block
Directeur van een hypermarkt (m/v)  Info block
Directeur van een warenhuis (m/v)  Info block
Directeur van een supermarktketen (m/v)  Info block
Directeur van een groothandel (m/v)  Info block
Directeur van een grote doe-het-zelfzaak (m/v)  Info block
Directeur van een grote speciaalzaak (m/v)  Info block
Directeur van supermarkt (m/v)  Info block
Filiaalhouder (m/v)  Info block
Regionaal directeur van een hypermarkt (m/v)  Info block
Regionaal directeur van een supermarkt (m/v)  Info block
Regionale directeur van een hyper- of supermarkt (m/v)  Info block
Supervisor van een hypermarkt of supermarkt (m/v)  Info block
Verantwoordelijke van een distributienetwerk (m/v)  Info block
Verantwoordelijke verkoop van de distributie (m/v)  Info block
Regiomanager (m/v)  Info block
Gerant (m/v)  Info block
Store Manager (m/v)  Info block
Winkeldirecteur (m/v)  Info block
Definitie
Beheert een winkel op het vlak van de technische, menselijke en financiële dimensies. Heeft als doel de rendabiliteit en het commerciële beleid van de onderneming of de keten te ontwikkelen.
Een bijkomende activiteit kan zijn: het commerciële beheer van meerdere winkels superviseren.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De strategie van de winkel bepalen of de door de keten bepaalde strategie toepassen  Info block
- Bepaalt de commerciële doelstellingen
- Zoekt nieuwe mogelijkheden en kansen voor verkoop (nieuwe producten of diensten, nieuwe marktsegmenten, ...)
- Legt realistische en meetbare verkoopsdoelstellingen vast
- Beheert de logistieke organisatie
- Voert acties in voor het reduceren van kosten en het maximaliseren van de winst
- Stelt indien nodig de verkoopsdoelstellingen bij of past het productassortiment en/of de dienstverlening aan  Info block
Kennis van commerciële technieken  Info block
Kennis van technieken voor merchandising  Info block
Kennis van typologie van klanten of consumenten  Info block
Basiskennis van marketing  Info block
De verkoopdoelstellingen van het leidinggevende personeel bepalen
De activiteit analyseren en verbeteringen bepalen  Info block
- Coördineert de dageljkse activiteiten
- Kwantificeert verwachtingen en resultaten en maakt een overzicht van uit te voeren activiteiten
- Bepaalt hoeveel omzet er per verkoper gehaald moet worden
- Stelt verbeterpunten op voor korte en lange termijn en voert ze in  Info block
Kennis van managementtechnieken  Info block
Het beheer van de winkel superviseren
Controleren of de hygiëne- en veiligheidsprocedures toegepast worden  Info block
- Coördineert de dagelijkse activiteiten, het overleg en de samenwerking tussen de verschillende afdelingen
- Bepaalt het beleid inzake hygiëne, veiligheid en milieu
- Neemt verantwoordelijkheid op voor de veiligheid van klanten, personeel en goederen
- Ziet er op toe dat medewerkers de wetgeving naleven  Info block
Kennis van hygiëne-, veiligheid- en milieureglementering  Info block
De interne communicatie van de onderneming coördineren (vergaderingen, nota's, richtlijnen, ...)  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, ...)
- Plant en leidt werkbesprekingen en geeft instructies en informatie
- Stimuleert medewerkers om deel te nemen aan overleg
- Luistert naar de inbreng van anderen
- Werkt multidisciplinair samen
- Draagt bij aan ervaringsuitwisseling  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
Kennis van vergadertechnieken  Info block
De jaarlijkse balans, de begroting, ... aan verschillende betrokkenen communiceren  Info block
- Beheert de budgetten
- Evalueert de resultatenrekening (overzicht van inkomsten en uitgaven over een periode)
- Werkt correctieve acties uit bij het niet realiseren van de budgetten
- Stelt informatie- en/of evaluatieverslagen op
- Rapporteert mondeling en schriftelijk  Info block
Kennis van boekhoudkundig en administratief beheer  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
Kennis van vergadertechnieken  Info block
Toezicht houden op het personeelsbeleid van de organisatie (lonen, opleidingen, aanwervingen, …)  Info block
- Stelt een personeelsplan op
- Begeleidt teamleiders of leden van het management bij het sturen van hun team of afdeling
- Duidt een begeleider aan voor nieuwe medewerkers of stagiairs
- Voert functioneringsgesprekken
- Volgt interne doorstroming van het personeel op
- Stimuleert de deelname aan vormingsmomenten bij de medewerkers
- Volgt de verloning van het personeel op
- Overlegt met de syndicale vakorganisaties  Info block
Kennis van personeelsbeheer  Info block
Kennis van sociale wetgeving  Info block
Prijzen en leveringstermijnen van producten onderhandelen met de leveranciers  Info block
- Legt de doelstelling van onderhandelingsgesprekken vast (marges, onderhandelingsruimte, …)
- Brengt het aanbod en de voorwaarden van de leverancier in kaart
- Onderhandelt met leveranciers
- Verkoopt de producten met een zo groot mogelijke marge
- Onderzoekt compromismogelijkheden en motiveert de leverancier om akkoord te gaan met het voorstel  Info block
Kennis van onderhandelingstechnieken  Info block
Kennis van e-procurement (elektronisch beheer van aankopen)  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De socio-economische gegevens analyseren
De verkoopstrategie aanpassen (prijs, bijkomende garanties, ...)  Info block
- Analyseert de effecten van commerciële acties aan de hand van de verkoopcijfers
- Brengt verschuivingen in de behoefte van de klant in kaart
- Volgt ontwikkelingen in de markt op
- Stemt het assortiment af op de lokale markt en op wijzigingen in de markt
- Speelt met acties in op belangrijke (plaatselijke) evenementen en trends  Info block
Specifieke dossiers behandelen of ze aan de betreffende dienst overmaken (geschillen, ...)  Info block
- Hanteert een vaste klachtenprocedure
- Stelt een dossier samen (documenten verzamelen, controleren en opstellen)
- Stelt de klant op de hoogte van de klachtenprocedure
- Gaat na wat de oorzaak is van het probleem
- Doet de klant een voorstel voor oplossing volgens de gangbare procedures  Info block
Informatie over de economische en sociale resultaten communiceren en uitwisselen tijdens overlegraden binnen de onderneming  Info block
Communicatie- of partnerschapsacties met sportclubs, verenigingen, ... bepalen en uitvoeren  Info block
- Legt contacten met instanties met het oog op samenwerking (gemeentebestuur, verenigingen, ...)
- Selecteert de meest efficiënte acties
- Bepaalt de uitvoeringsvoorwaarden (termijn, budget, investeringen, …)
- Stemt de actie af op de kenmerken en behoeften van de doelgroep
- Zoekt mogelijkheden voor sponsoring, …  Info block
De rendabiliteit en de kwaliteit van de prestaties van een regionaal netwerk van verkooppunten controleren en corrigerende acties voorstellen  Info block
- Analyseert de cijfers en resultaten
- Onderzoekt de kwaliteit van het productenaanbod en de dienstverlening
- Overlegt met medewerkers en verantwoordelijken over de vaststellingen
- Maakt een verslag met sterke punten, verbeterpunten en verbeteracties op korte en lange termijn
- Organiseert meetings met filiaalhouders  Info block
Kennis van audittechnieken  Info block
Kennis van pedagogische technieken  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Buurtwinkel  Info block
Grote doe-het-zelfzaak  Info block
Grote speciaalzaak  Info block
Hypermarkt  Info block
Supermarkt  Info block
Grootwarenhuis  Info block
Handel  Info block
Werkomgeving
Je werkt in groothandelszaken (grootwarenhuis, grote speciaalzaak, supermarkt, hypermarkt, ...) of op de hoofdzetel van een keten. Je werkt samen met verschillende personen (departementshoofd, boekhouder, regionaal verantwoordelijke, ...).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Winkeldirectie.
Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen voor het beroep Regiomanager en het beroep Winkeldirecteur vind je op de website van onderwijskiezer.  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:1420