Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 9-7-13
D150601  Info block
Merchandising  Info block
Andere benamingen
E-commerce merchandiser (m/v)  Info block
Etalagist (m/v)  Info block
Merchandiser (m/v)  Info block
Optimaliseerder van schapruimte (m/v)  Info block
Presentatievormgever (m/v)  Info block
Promotor van schapruimte (m/v)  Info block
Specialist verkoopbevordering (m/v)  Info block
Technicus merchandising (m/v)  Info block
Verantwoordelijke merchandising (m/v)  Info block
Verantwoordelijke voor de dienst merchandising (m/v)  Info block
Verantwoordelijke voor de dienst verkoopbevordering (m/v)  Info block
Visueel merchandiser (m/v)   Info block
Definitie
Optimaliseert de organisatie van de uitstalpunten (plaats, opwaardering, aantallen, ...) om het commercieel rendement van een verkoopruimte (hypermarkt, ...) te doen toenemen. Volgt hierbij de commerciële doelstellingen van een merk of een label.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: hulpmiddelen voor de verkoop uitwerken en een team coördineren.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De consumptiegewoonten, omloopsnelheid van producten, gerealiseerde verkoop analyseren
Een commercieel actieplan opstellen (producten die worden uitgestald, plaats, duur, ...)  Info block
- Wint informatie in over de markt (consumptie, mogelijke klanten, producten, …) via verschillende kanalen (internetsites, databanken, kranten, …)
- Voert marktanalyse uit
- Omschrijft de stappen in het actieplan
- Bepaalt per stap de uitvoeringsvoorwaarden (termijn, budget, personeel, uitbesteding, investeringen, …)  Info block
Kennis van geomarketing  Info block
Kennis van publiciteitstechnieken (keuze van media, dragers, ...)  Info block
Kennis van richtlijnen voor het samenstellen van een productassortiment  Info block
Kennis van typologie van klanten of consumenten  Info block
De presentatie en de verpakking van producten ontwikkelen en opvolgen (decors, publiciteit op het verkooppunt, ...)  Info block
- Bepaalt een palet van kleuren, stijlen, materialen, … om de aandacht op producten te vestigen
- Bedenkt een concept voor de presentatie van producten dat past bij de sfeer die de winkel wil uitstralen
- Houdt rekening met seizoensgebonden thema's
- Ontwerpt uitstalpunten om producten aan te prijzen  Info block
Kennis van commerciële technieken  Info block
Kennis van verpakkingswijze van voedingsmiddelen  Info block
Kennis van visual merchandising  Info block
De plaats van producten bepalen
Hierover onderhandelen met het afdelings- of departementshoofd  Info block
- Stelt een winkelplan op met het oog op de hoeveelheid producten die moeten worden uitgestald
- Voorziet productpresentaties op strategische plekken
- Benut de beschikbare uitstalruimte optimaal  Info block
Kennis van bevoorradingsmethodes  Info block
Het schappenplan ontwikkelen (beheer van het assortiment, ...) en overmaken aan het verkooppersoneel
De toepassing ervan controleren  Info block
- Gebruikt grafische software voor het beheer van schapruimte
- Bepaalt de plaats van de producten op basis van de omloopsnelheid, de voorraad, de noden van de klanten, …
- Deelt schappen in per productcategorie (merk, assortiment, ...)
- Overlegt met het verkooppersoneel  Info block
Verkopers hulp bieden bij merchandisingtechnieken  Info block
- Geeft opdracht om goederen te herschikken, op te ruimen, …  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
De balans van de merchandising opmaken
Samen met de marketingverantwoordelijke verbeteringen bepalen  Info block
- Analyseert gegevens en resultaten
- Stelt rapporten en verslagen op
- Zoekt verbeterpunten  Info block
Kennis van statistische analyse  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Domein:
Culturele producten  Info block
Drogisterijartikels, hygiëne, parfumerie  Info block
Inrichting en uitrusting van een woning  Info block
Persoonlijke uitrusting  Info block
Producten voor massacomsumptie  Info block
Seizoensproducten  Info block
Textiel  Info block
Verse producten  Info block
Informatica en telecommunicatie  Info block
Voeding  Info block
Sportinfrastructuur  Info block
Internetverkoop  Info block
Doe-het-zelf materiaal  Info block
Tuin en dier  Info block
Boeken en papierwaren  Info block
Foto-, beeld- en geluidsapparatuur  Info block
Huishoudtoestellen (elektrische huishoudtoestellen, lampen, ...)  Info block
Vrijetijdsvoorzieningen, spellen, speelgoed  Info block
Het globale merchandisingsbeleid van de onderneming mee helpen bepalen (aanbevelingen, prestatie-indicatoren, ...)  Info block
- Volgt ontwikkelingen op het vlak van merchandising op
- Legt criteria vast om te controleren of de doelstellingen behaald worden
- Doet voorstellen voor het aanpassen van de presentatie van producten aan trends, onvoorziene omstandigheden, …  Info block
Hulpmiddelen voor de verkoop uitwerken of aanpassen voor de verdelers (etalagegids, presentatiegids voor de collectie, ...)  Info block
- Stelt presentatieteksten op
- Integreert beeldmateriaal
- Past de boodschap aan het doelpubliek aan  Info block
De animatie binnen een winkel uitwerken of beheren  Info block
- Maakt decoraties of past ze aan volgens de omstandigheden, seizoensgebonden thema's, ...  Info block
Acties uitvoeren ter ondersteuning van het personeelsbeheer (aanwerving, opleiding, ...)  Info block
- Ondersteunt de werving en selectie van nieuwe medewerkers
- Zorgt voor de begeleiding van nieuwkomers, stagiairs, …
- Ondersteunt de opmaak van functieprofielen  Info block
Basiskennis van personeelsbeheer  Info block
Het online-productaanbod uitwerken  Info block
- Bepaalt welke producten op welke manier op de website komen
- Vergelijkt de online-diensten van de concurrentie
- Werkt mee aan multi-channel oplossingen  Info block
Kennis van online-aankoopgedrag  Info block
Kennis van tools om het gedrag van gebruikers te volgen (behavioural targeting tools)  Info block
Kennis van (dynamische) navigatiescenario's  Info block
Kennis van regelgeving e-commerce  Info block
Het budget van een organisatie bepalen en opvolgen  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, ...)
- Beargumenteert de gemaakte keuzes
- Beheert het toegekende budget
- Werkt kostenefficiënt
- Informeert het management over de behaalde financiële prestaties
- Doet voorstellen om de inkomsten te vergroten  Info block
Kennis van budgetbeheer  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Jobmobiliteit: Verwante beroepen
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Aankoopcentrale  Info block
Dienstverlenend bedrijf  Info block
Industrieel bedrijf  Info block
Handel  Info block
Hanteren van lasten  Info block
In het weekend  Info block
In ploegen  Info block
Werkomgeving
Je werkt in aankoopcentrales, productieondernemingen, supermarktketens of in dienstverlenende bedrijven. Je werkt samen met verschillende personen (verkopers, klanten, afdelingshoofd, ...). Soms werk je op zaterdag.  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Merchandising. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:1221