Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 24-3-15
D150801  Info block
Leiding geven aan kassapersoneel  Info block
Andere benamingen
Adjunct-hoofd van de kassa's (m/v)  Info block
Hoofd kassa's (m/v)  Info block
Hoofd van de afdeling kassa's (m/v)  Info block
Hoofd van het departement kassa's (m/v)  Info block
Manager kassa's (m/v)  Info block
Verantwoordelijke kassa's (m/v)  Info block
Toezichthouder kassa's (m/v)  Info block
Definitie
Staat in voor het beheer (financiële stroom, kassabedrag tellen, ...) en de organisatie (planning van kassamedewerkers, vlotte doorstroming van de wachtrijen, ...) van de kassa's van een winkel. Volgt hierbij de commerciële strategie van de onderneming en het kwaliteitscharter van de winkel.
Een bijkomende activiteit kan zijn: betalingen van producten of artikels ontvangen.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De planning van kassiersters uitwerken volgens de verwachte activiteit
De planning aanpassen naargelang onvoorziene omstandigheden  Info block
- Stemt uurroosters af op de planning volgens de beschikbaarheid en de vaardigheden van het personeel, de duur en de volgorde van de opdrachten, …
- Stelt prioriteiten in de taakuitvoering  Info block
Geldtransacties tussen de brandkast en de kassa's uitvoeren  Info block
- Transporteert de kassa-inhoud naar de daarvoor bestemde plek volgens veiligheidsrichtlijnen  Info block
Kennis van veiligheidsvoorschriften  Info block
Kassabedragen tellen  Info block
- Gebruikt een kasregister
- Controleert de totale dagontvangst en vergelijkt deze met de kassarol
- Verwerkt en controleert de dagelijkse verrichtingen boekhoudkundig
- Onderzoekt oorzaken van kasverschillen  Info block
Kennis van statistische analyse  Info block
Kennis van kassabeheer  Info block
Dienst na verkoop op zich nemen (inwisselen van artikels, terugbetaling, ...)  Info block
- Gaat om met moeilijke klanten
- Luistert naar het probleem van de klant
- Controleert het verkoopbewijs
- Houdt gegevens bij over de uitgevoerde diensten (omruiling, terugbetaling, …)
- Contacteert leveranciers  Info block
Klantengeschillen vaststellen (gestolen cheques, prijsverschillen, ...)
Gepaste acties ondernemen  Info block
- Stelt de klant op de hoogte van de klachtenprocedure
- Verzamelt documenten omtrent de klacht
- Stelt een oplossing voor aan de klant
- Vraagt het akkoord van de klant met de oplossing
- Registreert de klacht en de wijze waarop deze is behandeld  Info block
Kennis van technieken voor conflictvoorkoming en -beheersing  Info block
De werking van de kassa-afdeling verifiëren
Controleren of de winkelprocedures en de regels voor het incasseren toegepast worden  Info block
- Controleert of medewerkers aan alle voorwaarden hebben voldaan
- Geeft advies bij problemen aan de kassa
- Grijpt in bij verkeerd werk of gedrag van medewerkers  Info block
Kennis van betalingswijzen  Info block
Kennis van inningsprocedures  Info block
Medewerkers opleiden in vaktechnieken  Info block
- Demonstreert de werking van uitrusting en materiaal of licht methodieken en technieken toe
- Verwijst naar het doel van de handeling  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Betalingen ontvangen  Info block
- Gebruikt een geautomatiseerde kassa
- Verrekent kortingen
- Int cash geld en geeft gepast terug
- Int met een bankkaart
- Controleert de geldigheid van de betaalmiddelen
- Levert een betaalbewijs af  Info block
Kennis van inningsprocedures  Info block
Kennis van betalingswijzen  Info block
Een klant informeren over de door de winkel voorgestelde diensten (getrouwheidskaart, levering, ..)  Info block
- Stelt vragen om de wensen van de klant te achterhalen
- Stemt advies af op de klant
- Wijst de klant op speciale acties en aanbiedingen om de verkoop te stimuleren
- Geeft informatiemateriaal mee  Info block
De opmaak van klantendossiers controleren (termijnbetaling, krediet, ...)
De betalingen, maandelijkse afbetalingen opvolgen  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, ...)
- Houdt gegevens bij over inkomsten, uitgaven, ...
- Controleert de rekeningen  Info block
De voorraad opvolgen, tekorten vaststellen
Bestellingen plaatsen  Info block
- Gebruikt software voor voorraadbeheer
- Houdt gegevens bij over het verbruik van producten
- Berekent de te bestellen hoeveelheden
- Houdt bij de bestelling rekening met kosten en levertermijnen  Info block
Kennis van voorraadbeheer  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Grote doe-het-zelfzaak  Info block
Grote en middelgrote supermarkt  Info block
Grote speciaalzaak  Info block
Grootwarenhuis  Info block
Winkel, detailhandel  Info block
Handel  Info block
In ploegen  Info block
In weekends en op feestdagen  Info block
Werkomgeving
Je werkt in grote en middelgrote supermarkten (voeding, speciaalzaak, doe-het-zelf) of warenhuizen . Je komt in contact met klanten en werkt samen met de kassiersters, de afdelingshoofden, de winkeldirecteurs. Je werk varieert naargelang de omvang van de onderneming en de informatiseringsgraad van de kassa's en beheertools. Je werkt soms met flexibele werkuren, tijdens het weekend of op feestdagen. Je spreekt en begrijpt een vreemde taal (Frans).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Leiding geven aan kassapersoneel. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:3312, 5230