Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 23-3-15
E110101  Info block
Multimediasite beheren  Info block
Andere benamingen
Commercieel medewerker webwinkel (m/v)  Info block
Community manager (m/v)  Info block
E-verkoper (m/v)  Info block
Verantwoordelijke e-community (m/v)  Info block
Verantwoordelijke van een internetforum (m/v)  Info block
Verantwoordelijke voor de relaties met de internetgebruikers (m/v)  Info block
Verkoper webwinkel (m/v)  Info block
Websitebeheerder (m/v)  Info block
Webmaster (m/v)  Info block
Webmoderator (m/v)  Info block
E-merchandising manager (m/v)  Info block
Social network master (m/v)  Info block
Definitie
Begeleidt de activiteiten op een multimediasite (forum, chat, games, verkoop, tewerkstelling, administratie, ...). Volgt de relaties en uitwisselingen met klanten of internetgebruikers op.
Bijkomende activiteit kan zijn: een team coördineren.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Berichten en vragen van internetgebruikers behandelen (klachten, verkoop, aankoop, uitwisselingen)  Info block
- Beheert het algemene mailadres van de site
- Beantwoordt berichten binnen een redelijke termijn
- Stuurt berichten intern door naar de betrokken diensten
- Doet voorstellen aan de gebruiker voor het afhandelen van klachten
- Volgt de afhandeling van berichten door andere diensten op  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
Online-enquêtes en -peilingen bij gebruikers van de site uitvoeren  Info block
- Gebruikt multimedia-opmaakprogramma's
- Controleert vragenlijsten op relevantie en betrouwbaarheid
- Stimuleert gebruikers tot deelname aan de enquêtes
- Controleert het aantal deelnemers en hun betrouwbaarheid
- Past analyses toe op de resultaten
- Verspreidt de resultaten naar de betrokkenen  Info block
Kennis van statistische analyse  Info block
Discussies met de internetgebruikers begeleiden
Debatten leiden  Info block
- Lijnt het doelpubliek van de website duidelijk af
- Volgt trends op internetfora en sociale media
- Zoekt onderwerpen die het doelpubliek aanspreken
- Past taalgebruik en boodschap aan de doelgroep aan
- Speelt in op wat gebruikers aanbrengen  Info block
Kennis van deontologische principes met betrekking tot debatten en interacties  Info block
Kennis van regels voor het verspreiden en communiceren van informatie  Info block
Kennis van webmastertechnieken  Info block
Kennis van sociologie  Info block
De kwaliteit van de interacties en het verloop van de fora of debatten tussen internetgebruikers controleren  Info block
- Verleent gebruikers toegang via registratie of aanmelding
- Verwijdert gebruikers die onwettige of beledigende meningen posten  Info block
Kennis van deontologische principes met betrekking tot debatten en interacties  Info block
Kennis van regels voor het verspreiden en communiceren van informatie  Info block
Kennis van webmastertechnieken  Info block
Informatie en interacties tussen internetgebruikers verzamelen en ze per thema, typologie, ... ordenen  Info block
- Controleert informatie op relevantie en betrouwbaarheid
- Rangschikt informatie in een logische volgorde
- Controleert de toegankelijkheid van informatie (zoektermen, …)  Info block
Kennis van regels voor het verspreiden en communiceren van informatie  Info block
Helpen analyseren van storingen en technische moeilijkheden bij het gebruik van de site of diensten door de internetgebruikers  Info block
- Zoekt samen met de gebruiker naar mogelijke oorzaken
- Sluit mogelijke oorzaken één na één uit
- Beoordeelt of een vastgesteld probleem een oorzaak of symptoom is
- Registreert storingen, incidenten, onregelmatigheden en bijhorende oplossingen volgens de voorschriften
- Schakelt (technische) collega’s in wanneer een probleem niet opgelost raakt
- Doet voorstellen om de site technisch te verbeteren  Info block
Kennis van HTML-taal  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Meewerken aan de statistische opvolging van de ontvangen berichten en de bezoekersaantallen van de site  Info block
- Stelt een overzicht van de behandelde berichten op voor interne evaluatie
- Integreert een toepassing die de bezoekersaantallen registreert  Info block
De kennisdatabank van typevragen en -antwoorden opvolgen en actualiseren (Frequently Asked Questions)  Info block
- Raadpleegt informatiebronnen (handleidingen, literatuur, databanken, internet, …)
- Past taalgebruik aan het doelpubliek aan
- Informeert intern naar mogelijke antwoorden
- Deelt onderwerpen op in groepen of thema’s  Info block
Beheren en opvolgen van online-aankopen en -bestellingen  Info block
- Stelt een contract met een betalingsprovider op
- Controleert de doorstroming van online-bestellingen naar andere interne diensten (verkoop, magazijn, boekhouding, …)  Info block
Kennis van betalingsplatformen  Info block
Kennis van beheerssoftware voor E-commerce platformen  Info block
Kennis van e-procurement (elektronisch beheer van aankopen)  Info block
Kennis van regelgeving e-commerce  Info block
De internetgebruikers via de telefoon adviseren over onlineproducten of -diensten (gebruik, navigatie, ...)  Info block
- Past taalgebruik aan doelpubliek aan
- Schat de wensen en behoeften van de gebruiker in  Info block
Onlinewedstrijden ontwerpen en organiseren  Info block
Kennis van reglementering voor spellen en loterijen  Info block
Netwerkgames van e-communities leiden  Info block
Partnerschappen voor de site onderhandelen (links, games, publiciteit, ...)  Info block
- Bouwt een netwerk van contacten uit en onderhoudt dit
- Onderhandelt over prijs en termijnen
- Legt schriftelijk een overeenkomst vast
- Zoekt nieuwe mogelijkheden voor sponsoring, …  Info block
De site actualiseren met behulp van een administratie-interface  Info block
- Gebruikt CMS (content management system)
- Past websiteonderdelen aan op eigen initiatief of op vraag van anderen  Info block
Kennis van webmastertechnieken  Info block
Kennis van HTML-taal  Info block
Basiskennis van programmeertalen (Java Script, Php, Perl, ...)  Info block
De realisatie van webpagina's controleren  Info block
- Controleert de gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid van de website
- Controleert of de webpagina vlot opent
- Controleert de leesbaarheid van teksten
- Test alle navigaties, menu’s en linken met aangepaste software
- Doet verbetervoorstellen aan het ontwikkelteam  Info block
Regels voor informatieverspreiding, communicatie en site-inhoud opstellen en toepassen  Info block
- Bepaalt waaraan informatie moet voldoen en legt dit vast in procedures en regels
- Verleent gebruikersrechten aan gebruikers(groepen) volgens afspraken  Info block
Basiskennis van intellectueel eigendomsrecht  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Bedrijf  Info block
Dienstverlenend bedrijf  Info block
Lokaal of regionaal bestuur  Info block
Vereniging  Info block
Administratie, overheidsdienst  Info block
Veelvuldig beeldschermwerk  Info block
Werkomgeving
Je werkt bij (dienstverlenende) bedrijven of organisaties of openbare instellingen. Je werkt samen met verschillende diensten (informatica, marketing, …) en je hebt contact met internetgebruikers of klanten. Je werk kan variëren volgens de activiteit (verkoop, tewerkstelling, vrijetijd, financiële acties), het soort organisatie (onderneming, onlinemakelaar) en de site (e-handel, e-diensten, portaalsite, evenement). Je werkt soms in het weekend en op feestdagen. Je begrijpt een vreemde taal (technisch Engels).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Multimediasite beheren.
Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen voor het beroep Webmaster en het beroep Multimediaontwikkelaar vind je op de website van onderwijskiezer.  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:1222, 2513