Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 18-6-13
E110301  Info block
Communicatie  Info block
Andere benamingen
Assistent communicatie (m/v)  Info block
Assistent persrelaties (m/v)  Info block
Assistent public relations (m/v)  Info block
Communicatieadviseur (m/v)  Info block
Communicatieconsultant (m/v)  Info block
Communicatiemanager (m/v)  Info block
Communicatieverantwoordelijke in een bedrijf (m/v)  Info block
Coördinator voor internationale betrekkingen (m/v)  Info block
Communicatieverantwoordelijke (m/v)  Info block
Hoofd van informatie- en communicatiedienst (m/v)  Info block
Journalist van een onderneming (m/v)  Info block
Lobbyist (m/v)  Info block
Persverantwoordelijke (m/v)  Info block
Medewerker buitenlandse betrekkingen (m/v)  Info block
Medewerker communicatie (m/v)  Info block
Medewerker externe communicatie (m/v)  Info block
Medewerker persrelaties (m/v)  Info block
Medewerker persrelaties digitale communicatie (m/v)  Info block
Medewerker interne communicatie (m/v)  Info block
Online reputation specialist (m/v)  Info block
Parlementair medewerker (m/v)  Info block
Persattaché (m/v)  Info block
Redacteur van debatten (m/v)  Info block
Social media manager (m/v)  Info block
Stenograaf van debatten (m/v)  Info block
Technisch communicatieadviseur (m/v)  Info block
Verantwoordelijke binnenlandse betrekkingen (m/v)  Info block
Verantwoordelijke buitenlandse betrekkingen (m/v)  Info block
Verantwoordelijke communicatie (m/v)  Info block
Verantwoordelijke externe communicatie (m/v)  Info block
Verantwoordelijke informatie en communicatie (m/v)  Info block
Verantwoordelijke interne communicatie (m/v)  Info block
Verantwoordelijke persrelaties (m/v)  Info block
Verantwoordelijke persrelaties digitale communicatie (m/v)  Info block
Verantwoordelijke public relations (m/v)  Info block
Verantwoordelijke sociale communicatie (m/v)  Info block
Verantwoordelijke van de persdienst (m/v)  Info block
Verantwoordelijke wetenschappelijke communicatie (m/v)  Info block
Webmaster belast met communicatie (m/v)  Info block
Medewerker internetcommunicatie (m/v)  Info block
Medewerker onlinecommunicatie (m/v)  Info block
Webredacteur (m/v)  Info block
Definitie
Organiseert communicatieacties. Verspreidt informatie en ontwikkelt communicatietools volgens de strategie van de onderneming.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: het communicatiebeleid mee definiëren en het communicatieplan uitwerken, een dienst of een team leiden.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De communicatie voorbereiden (inhoud verzamelen, evalueren, selecteren, opstellen, ...)  Info block
- Werkt zowel interne als externe communicatieprojecten uit
- Raadpleegt informatiebronnen (literatuur, databanken, websites, …)
- Controleert informatie die betrekking heeft op de organisatie
- Overlegt met interne medewerkers of externe partners
- Onderzoekt de nood aan (verschillende) communicatieacties
- Selecteert de meest efficiënte communicatieacties  Info block
Kennis van informatierecht  Info block
Kennis van strategische informatienetwerken  Info block
Schriftelijke, visuele of audiovisuele communicatieproducten uitwerken  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, ...)
- Gebruikt software voor desktoppublishing (DTP)
- Stemt inhoud en vorm af op de kenmerken van de organisatie
- Stelt een huisstijlhandboek of huisstijlsjablonen op
- Respecteert het communicatiebudget
- Presenteert informatie op een manier die belangstelling wekt
- Past taalgebruik en boodschap aan doelpubliek aan
- Structureert teksten, formuleert kernachtig
- Integreert reeds bestaand materiaal
- Actualiseert materiaal  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
Kennis van informatierecht  Info block
Kennis van specifieke kenmerken van de media  Info block
Publicrelationsacties, informatieverspreiding en promotieacties opzetten  Info block
- Onderhoudt contacten met gespecialiseerde media, radio en televisie
- Neemt deel aan evenementen, beurzen, salons
- Organiseert een persconferentie
- Beantwoordt vragen van geïnteresseerden over de organisatie en activiteiten
- Stelt presentatieteksten op
- Integreert sociale media in de communicatieacties  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
Kennis van informatierecht  Info block
Kennis van projectmanagement  Info block
De logistieke uitvoering van communicatieacties, -producten en -dragers plannen (verspreiding, expositie, distributie, …)  Info block
- Omschrijft de stappen in het project
- Bepaalt per projectstap de uitvoeringsvoorwaarden (termijn, budget, personeel, uitbesteding, investeringen, …)
- Stelt een planning en taakverdeling op  Info block
Kennis van projectmanagement  Info block
Kennis van specifieke kenmerken van de media  Info block
De kwaliteit van de verspreide informatie controleren  Info block
- Controleert zowel op inhoudelijke als grammaticale fouten
- Controleert de lay-out en het gebruik van de huisstijl
- Brengt correcties aan
- Past taalgebruik en boodschap aan het doelpubliek aan
- Zet technische informatie om in een commerciële boodschap
- Beheert dynamische content  Info block
Kennis van redactionele normen  Info block
Interne diensten adviseren en technisch ondersteunen bij hun communicatieacties  Info block
- Geeft uitleg over de uitvoering van de communicatieopdracht
- Bespreekt de uitvoering van de communicatieactie met de medewerkers
- Verleent hulp en advies bij problemen  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
Een partnernetwerk uitbouwen
Informatie over de sector, reglementeringen, technische informatie en mediaverslaggeving opvolgen  Info block
- Raadpleegt informatiebronnen (handleidingen, literatuur, databanken, websites, …)
- Volgt ontwikkelingen in het vakgebied op
- Wisselt kennis uit met collega’s
- Legt en onderhoudt contacten met deskundigen binnen en buiten de organisatie  Info block
Kennis van strategische informatienetwerken  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Schriftelijke communicatiedragers opstellen:
Catalogi, brochures, affiches  Info block
Intern publicatieblad, interne nota's  Info block
Jaarlijkse balans, jaarverslag  Info block
Persberichten  Info block
Tijdschriften, persdossiers, persoverzicht  Info block
Toespraken  Info block
Nieuwsbrief, e-nieuwsbrief (mailings)  Info block
Gebruikt fotografische apparatuur  Info block
Kennis van reportagetechnieken  Info block
Communicatiedragers ontwikkelen:
Audiovisueel materiaal (telefonische kranten, telematicakranten, films, ...)  Info block
Beeldmateriaal (tekeningen, logo's, grafisch charter, ...)  Info block
Multimedia (cd-rom, webpagina, ...)  Info block
Sociale mediaprofielen  Info block
De inhoud van een website beheren  Info block
- Gebruikt software voor desktoppublishing (DTP)
- Selecteert teksten en thema’s
- Integreert beeldmateriaal, geluidsopnames en/of objecten
- Controleert de kwaliteit van de informatie
- Verzamelt informatie over het gebruik van de website
- Volgt de reacties van gebruikers op
- Houdt de website actueel  Info block
Sociale media-toepassingen inzetten in professionele processen  Info block
Kennis van sociale media  Info block
Meewerken aan presentaties, lezingen, geleide bezoeken voor klanten, partners, …  Info block
- Overlegt intern over het concept en de inhoud van de presentatie
- Past boodschap en taalgebruik aan het doelpubliek aan
- Speelt in op wat deelnemers zeggen of vragen
- Gebruikt een gepaste communicatiemix (beeldmateriaal, interactieve momenten, …)  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
Een aanbod ontwikkelen van publicaties op uiteenlopende communicatiedragers  Info block
- Controleert het gebruik van de huisstijl op alle communicatiemiddelen
- Kiest het communicatiemiddel in functie van het doelpubliek en de boodschap
- Stelt scenario's op waarbij interactie met de klant mogelijk is  Info block
Leveranciers of dienstverleners selecteren
Onderhandelen over contractvoorwaarden
De geleverde diensten of producten controleren  Info block
- Bouwt een netwerk van contacten uit
- Vraagt offertes op
- Vergelijkt offertes (prijs, kwaliteit, voorwaarden, termijnen, …)
- Maakt prijs- en leveringsafspraken
- Schat of berekent de kosten
- Controleert of de uitvoering van het project voldoet aan de kwaliteitsnormen en planning  Info block
Kennis van commerciële technieken  Info block
Kennis van aanbestedingsprocedures  Info block
Kennis van regels voor het opstellen van een bestek of lastenboek  Info block
Economische en strategische belangen van de dienst of een organisatie bij politieke en administratieve organisaties promoten  Info block
- Onderzoekt welke organisaties van belang kunnen zijn voor de eigen organisatie
- Geeft presentaties over de werking en activiteiten
- Bouwt een netwerk van contacten op en onderhoudt dit  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
Het communicatiebeleid van de organisatie bepalen
Het budget en de uitgaven van de communicatieacties vastleggen  Info block
- Legt een communicatiestrategie vast
- Stelt een communicatieactieplan op
- Schat of berekent de kosten van de communicatieacties
- Bepaalt waaraan het budget wordt besteed
- Houdt gegevens bij over uitgaven en inkomsten  Info block
Kennis van budgetbeheer  Info block
Gegevens van de activiteiten actualiseren (stuurbordgegevens, statistieken, …) en rapporten van communicatieacties opmaken  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, …)
- Verzamelt en verwerkt informatie  Info block
Een dienst of een organisatie leiden  Info block
- Bepaalt de doelstellingen van de dienst
- Stimuleert een goede werksfeer en teamvorming
- Zorgt voor de begeleiding van nieuwkomers, stagiairs, …
- Voorziet middelen en tijd voor werkoverleg
- Houdt gegevens bij (uitgaven, inkomsten, personeel, …)
- Evalueert de werking en doet voorstellen ter verbetering
- Volgt de administratie op (boekhouding, …)
- Voert een personeelsbeleid
- Voert een financieel beleid
- Voert een commercieel beleid
- Komt wettelijke en fiscale verplichtingen na
- Beheert de infrastructuur  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Kennis van managementtechnieken  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Adviesbureau  Info block
Bedrijf  Info block
Communicatiebureau  Info block
Parlementaire instelling  Info block
Lokaal of regionaal bestuur  Info block
Vereniging  Info block
Privésector  Info block
Administratie, overheidsdienst  Info block
Social profit  Info block
Defensie  Info block
Communicatie  Info block
Pers  Info block
Als zelfstandige  Info block
Werkomgeving
Je werkt bij communicatiebedrijven of –bureaus, dienstverlenende bedrijven, onderzoeksinstellingen, culturele organisaties, verenigingen, … of als zelfstandige. Je werkt samen met journalisten, ontwerpers, drukkers, … . Je werk varieert naargelang de sector (media, industrie, diensten, ...), de omvang van de organisatie en de budgetten.  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Communicatie.
Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen voor het beroep Communicatie-assistent , het beroep Verantwoordelijke interne communicatie en het beroep Verantwoordelijke externe communicatie vind je op de website van onderwijskiezer.  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:1222, 2432