Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 14-11-13
E110401  Info block
Multimedia-inhoud ontwerpen  Info block
Andere benamingen
Architect multimedia (m/v)  Info block
Artistiek directeur multimedia (m/v)  Info block
Artistiek directeur van multimediacommunicatie (m/v)  Info block
Artistiek directeur videospelen (m/v)  Info block
Artistiek ontwerper van multimediacommunicatie (m/v)  Info block
Designer online-games (m/v)  Info block
Directeur creatie van multimediacommunicatie (m/v)  Info block
Directeur creatie videospelen (m/v)  Info block
Designer games en videospelen (m/v)  Info block
Game-ontwikkelaar (m/v)  Info block
Hoofd artistieke creatie multimedia (m/v)  Info block
Hoofd gamedesigner (m/v)  Info block
Leveldesigner online-games (m/v)  Info block
Leveldesigner videospelen (m/v)  Info block
Multimediaontwerper (m/v)  Info block
Multimediaspecialist (m/v)  Info block
Ontwerper online-games (m/v)  Info block
Ontwerper-ontwikkelaar van communicatie (m/v)  Info block
Ontwerper-redacteur van communicatie (m/v)  Info block
Ontwerper van publiciteit (m/v)  Info block
Ontwerper van videospelletjes (m/v)  Info block
Ontwerpverantwoordelijke voor multimediacommunicatie (m/v)  Info block
Publicitair ontwerper-redacteur (m/v)  Info block
Rich internet application developer (m/v)  Info block
Rich media developer (m/v)  Info block
Teamleider multimediacreatie (m/v)  Info block
Webmaster-websiteontwerper (m/v)  Info block
Webdesigner (m/v)  Info block
Webredacteur (m/v)  Info block
Definitie
Onderzoekt en bepaalt creatieve concepten voor multimediaprojecten (communicatie, videospelen, ...). Superviseert de realisatie van een project in overeenstemming met de commerciële strategie (opmaak, rough, story-board).
Bijkomende activiteit kan zijn: een team coördineren.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Behoeften van de klant analyseren
Het concept en het script vertalen in een eerste visuele voorstelling (getekend, geschilderd, ...)  Info block
- Stelt gericht vragen over de verwachtingen van de klant
- Leeft zich in het werkveld van de klant in
- Vertrekt vanuit bestaande projecten en systemen van de klant  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
Kennis van tekentechnieken  Info block
Een creatief concept uitwerken in functie van de gekozen drager (printmedia, web, televisie, affiche, videospel, ...)  Info block
- Gebruikt grafische software
- Gebruikt software voor desktoppublishing (DTP)
- Werkt een basisontwerp uit waarin concept, stijl, vorm, … worden vastgelegd
- Overlegt met het creatieve team over de uitwerking van het basisontwerp
- Houdt rekening met esthetische (kleuren, kleurcomposities, …) en technische (browsers, downloadtijd, …) criteria  Info block
Kennis van intellectueel eigendomsrecht  Info block
Kennis van programmeertalen  Info block
Kennis van technieken voor grafische weergaven  Info block
Kennis van druktechnieken  Info block
Het creatieve concept ter informatie of goedkeuring voorleggen aan de opdrachtgever en het team (ontwerper-redacteur, directeur, verkopers, ...)  Info block
- Maakt één of meerdere ontwerpen klaar voor presentatie aan de klant en het team
- Adviseert de klant bij de keuze van een ontwerp
- Verwerkt feedback in een aangepast ontwerp  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
Kennis van presentatietechnieken  Info block
Samen met de opdrachtgever de modaliteiten voor de realisatie van het project bepalen (opmaak, rough, story-board, ...)  Info block
- Beoordeelt de technische implicaties van een project op basis van de specificaties van de klant
- Stelt een plan van aanpak op
- Brengt de mogelijkheden van platforms, frameworks en technologieën in kaart
- Integreert deeltoepassingen
- Maakt een Graphical User Interface-prototype
- Respecteert het budget  Info block
Kennis van het grafisch productieproces  Info block
Kennis van technieken voor grafische weergaven  Info block
Kennis van computer accessibility  Info block
De realisatie van projecten superviseren en coördineren  Info block
- Bepaalt per projectstap de uitvoeringsvoorwaarden (termijn, budget, personeel, uitbesteding, investeringen, …)
- Legt deadlines vast en volgt ze op
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Controleert of de uitvoering van het project voldoet aan de kwaliteitsnormen en planning  Info block
Kennis van projectmanagement  Info block
Culturele informatie, vakinformatie en reglementen opvolgen en bijwerken  Info block
- Raadpleegt informatiebronnen (literatuur, databanken, internet, …)
- Wisselt kennis uit met collega’s
- Legt en onderhoudt contacten met deskundigen binnen en buiten de organisatie  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Projecten ontwerpen voor:
Affiches  Info block
Film  Info block
Internet, intranet  Info block
Printmedia  Info block
Radio  Info block
Televisie  Info block
Interactieve websites  Info block
Webapplicaties  Info block
Projecten ontwikkelen:
Beurzen  Info block
Direct marketing  Info block
Games  Info block
Sponsoring  Info block
Reclame aan het verkooppunt (POP)  Info block
Verkooppromotie  Info block
Projecten ontwikkelen met behulp van:
3D-animatie  Info block
Beelden  Info block
Geluid  Info block
Teksten  Info block
Vector animation  Info block
Video  Info block
Het ontwerp en de realisatie van websites, animatie, games, ... controleren  Info block
- Test de applicaties uit (streaming, uploaden, …)
- Controleert het beheer van grote datahoeveelheden
- Controleert het toegangsbeheer
- Controleert of het ontwerp voldoet aan de eisen van de klant
- Bespreekt met betrokkenen hoe het ontwerp kan verbeterd worden
- Past gebruiksvriendelijkheid, leesbaarheid en toegankelijkheid aan  Info block
Kennis van compressietechnieken  Info block
Kennis van multimediastandaarden  Info block
Kennis van streaming- en uploadtechnieken  Info block
Een visual (beelden, foto's, illustraties, ...) ontwerpen in functie van de communicatiedrager  Info block
- Weegt beeldkwaliteit af tegen technische vereisten
- Gebruikt basiskleuren om een kleurencompositie op te bouwen
- Voegt grafische elementen toe (achtergrond, logo, ...)  Info block
Kennis van grafische ontwerpprogramma's  Info block
Een boodschap ontwerpen en opstellen in functie van het gebruikte medium (printmedia, radio, televisie, web, ...) en de gedefinieerde campagnelijn  Info block
- Past boodschap en taalgebruik aan het doelpubliek aan
- Houdt rekening met de technische kenmerken van het gebruikte medium
- Verplaatst zich in het standpunt van de gebruiker  Info block
Kennis van redactionele normen  Info block
Kennis van linguïstiek  Info block
Kennis van semiotiek  Info block
De grafische kenmerken van een multimediadrager omschrijven in een document  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, …)
- Rangschikt informatie in een logische volgorde
- Past taalgebruik aan het doelpubliek aan  Info block
Kennis van regels voor het uitwerken van een grafisch charter  Info block
Kennis van redactionele normen  Info block
Controleren of de uitvoering conform is aan de realisatievoorschriften voor de productie en commercialisatie  Info block
Leveranciers of dienstverleners selecteren
Onderhandelen over contractvoorwaarden
De geleverde diensten of producten controleren  Info block
- Bouwt een netwerk van contacten uit
- Vergelijkt offertes (prijs, kwaliteit, voorwaarden, termijnen,…)
- Maakt prijs- en leveringsafspraken
- Controleert of de uitvoering voldoet aan de kwaliteitsnormen en planning  Info block
Kennis van commerciële technieken  Info block
Kennis van aanbestedingsprocedures  Info block
Kennis van regels voor het opstellen van een bestek of lastenboek  Info block
Een dienst of een organisatie leiden  Info block
- Bepaalt de doelstellingen van de dienst
- Stimuleert een goede werksfeer en teamvorming
- Zorgt voor de begeleiding van nieuwkomers, stagiairs, …
- Voorziet middelen en tijd voor werkoverleg
- Houdt gegevens bij (uitgaven, inkomsten, personeel, …)
- Evalueert de werking en doet voorstellen ter verbetering
- Volgt de administratie op (boekhouding, …)
- Voert een personeelsbeleid
- Voert een financieel beleid
- Voert een commercieel beleid
- Komt wettelijke en fiscale verplichtingen na
- Beheert de infrastructuur  Info block
Kennis van boekhoudkundig en administratief beheer  Info block
Kennis van managementtechnieken  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Animatiefilmstudio  Info block
Bureau voor promotie en direct marketing  Info block
Communicatiebureau  Info block
Persbureau  Info block
Reclamebureau  Info block
Studio voor grafisch ontwerp  Info block
Gamedesignstudio  Info block
Bedrijf  Info block
Multimedia-uitgever  Info block
Administratie, overheidsdienst  Info block
Internet en multimedia  Info block
Als zelfstandige  Info block
Veelvuldig beeldschermwerk  Info block
Werkomgeving
Je werkt bij publiciteits- en communicatiebureaus en agentschappen voor verkooppromotie of als zelfstandige. Je werkt samen met verschillende afdelingen (directie, informaticadienst, communicatiedienst, ...) en betrokkenen (klanten, productieverantwoordelijken, drukkers, fotografen, filmproducers, ...). Je werk varieert naargelang het soort drager (print, web, ...) en het soort medium.  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Multimedia-inhoud ontwerpen. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:2513, 2641