Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 18-6-13
E110501  Info block
Coördinatie van publicaties  Info block
Andere benamingen
Artistiek directeur in een uitgeverij (m/v)  Info block
Assistent uitgeverij (m/v)  Info block
Dienstverantwoordelijke uitgave (m/v)  Info block
Directeur uitgeverij (m/v)  Info block
Junior uitgever (m/v)  Info block
Lezer-lector (m/v)  Info block
Literair adviseur (m/v)  Info block
Literair directeur (m/v)  Info block
Redacteur (m/v)  Info block
Secretaris uitgeverij (m/v)  Info block
Uitgever (m/v)  Info block
Uitgever van multimedia (m/v)  Info block
Verantwoordelijke elektronische en multimedia-uitgaven (m/v)  Info block
Directeur online-uitgaven (m/v)  Info block
Verantwoordelijke publicaties (m/v)  Info block
Verantwoordelijke voor een uitgavereeks (m/v)  Info block
Verantwoordelijke uitgaveproducten (m/v)  Info block
Verantwoordelijke uitgaven (m/v)  Info block
Verantwoordelijke uitgeverij (m/v)  Info block
Definitie
Superviseert, coördineert en bereidt de realisatie en uitgave van producten en publicaties voor volgens de visie en het commerciële beleid van de uitgeverij (boeken, naslagwerken, tijdschriften, multimediadrager, ...).
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: promotieacties coördineren en distributieacties opzetten, een collectie opvolgen, een team coördineren.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Teksten en illustraties verzamelen en voorbereiden  Info block
- Raadpleegt informatiebronnen (literatuur, databanken, websites, …)
- Volgt de actualiteit in relevante werkvelden
- Verzamelt en interpreteert signalen voor nieuwe of verbeterde uitgaven
- Selecteert werken en teksten die aansluiten bij de editoriale lijn
- Beoordeelt of een nieuwe of herwerkte publicatie financiële haalbaarheid heeft
- Stelt voor geselecteerde werken een uitgeefplan op  Info block
Kennis van intellectueel eigendomsrecht  Info block
Kennis van uitgeverstechnieken  Info block
kennis van de markt  Info block
De opmaak, lay-out en integratie van teksten en de bewerking van beeldmateriaal ontwerpen  Info block
- Bepaalt de verschijningsvorm naargelang de inhoud en de doelgroep
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, ...)
- Gebruikt software voor desktoppublishing (DTP)
- Overlegt met de auteur  Info block
Kennis van intellectueel eigendomsrecht  Info block
Kennis van regels voor lay-out en vormgeving  Info block
Kennis van technieken voor grafische weergaven  Info block
Kennis van typografische regels  Info block
Kennis van uitgeverstechnieken  Info block
Teksten, drukproeven en structuur van boeken of tijdschriften controleren  Info block
- Controleert of teksten voldoen aan huisregels en –stijl
- Controleert op leesbaarheid en paginaopmaak
- Past boodschap en taalgebruik aan het doelpubliek aan
- Houdt zich aan deadlines
- Overlegt met auteur, (eind)redacteur, …  Info block
Kennis van druktechnieken  Info block
Kennis van technieken voor grafische weergaven  Info block
Kennis van uitgeverstechnieken  Info block
Correcties aanbrengen
Productiedossiers bijwerken en teksten valideren
Het akkoord voor afdrukken geven  Info block
- Legt procedures en werkmethodes vast
- Controleert op spelling en huisstijl
- Overlegt met de auteur
- Stelt samenvattingen op
- Houdt zich aan deadlines
- Maakt bestanden klaar voor drukker of binder  Info block
Kennis van druktechnieken  Info block
Kennis van intellectueel eigendomsrecht  Info block
Kennis van technieken voor grafische weergaven  Info block
Kennis van uitgeverstechnieken  Info block
Uitgaven opvolgen samen met de tussenpersonen, auteurs, illustratoren, drukkers, correctoren  Info block
- Overlegt met alle betrokkenen bij problemen
- Bewaakt de kosten  Info block
Kennis van het grafisch productieproces  Info block
Kennis van uitgeverstechnieken  Info block
Kennis van intellectueel eigendomsrecht  Info block
De realisatie en productie van publicaties coördineren
De uitgave controleren  Info block
- Bepaalt de uitvoeringsvoorwaarden (termijn, budget, personeel, uitbesteding, investeringen, …)
- Stelt een werkplanning op en controleert de voortgang van het uitgeefproces
- Controleert de kwaliteit van de publicatie
- Neemt beslissingen bij problemen  Info block
Kennis van het grafisch productieproces  Info block
Kennis van uitgeverstechnieken  Info block
Kennis van projectmanagement  Info block
Kennis van intellectueel eigendomsrecht  Info block
Culturele informatie, vakinformatie en reglementen opvolgen en bijwerken  Info block
- Raadpleegt informatiebronnen (handleidingen, literatuur, databanken, websites, …)
- Bezoekt beurzen, salons, …
- Volgt ontwikkelingen in het vakgebied op
- Wisselt kennis uit met collega’s
- Legt en onderhoudt contacten met deskundigen binnen en buiten de organisatie  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Soort medium:
Audiovisueel  Info block
Boek, pers, magazine  Info block
Elektronische en multimedia-uitgave (online, cd-rom, ...)  Info block
Thema's:
Dagelijks leven, vrijetijd  Info block
Educatief  Info block
Jongeren  Info block
Juridisch, bedrijfsorganisatie, maatschappelijk  Info block
Kunst  Info block
Literatuur, geschiedenis  Info block
Stripverhaal  Info block
Technisch, technologisch  Info block
Wetenschappelijk  Info block
Auteurs zoeken
Werken, teksten en manuscripten uitkiezen
Uitgavecontracten opstellen  Info block
- Volgt ontwikkelingen in relevante werkdomeinen op
- Onderhandelt met auteurs
- Stelt uitgeefplannen op  Info block
De presentatie van de publicatie ontwerpen (kaft, brochure, affiche, webpagina, ...)  Info block
- Gebruikt software voor desktoppublishing (DTP)
- Stelt samenvattingen op
- Stelt presentatieteksten op
- Controleert de kwaliteit van de informatie
- Overlegt met de auteur  Info block
Basiskennis van grafische vormgeving  Info block
Kennis van redactionele normen  Info block
Technische oplossingen en productiemodaliteiten bepalen, dienstverleners en drukkers kiezen  Info block
- Vraagt offertes op
- Vergelijkt offertes (prijs, kwaliteit, voorwaarden, termijnen, …)  Info block
Het promotiebeleid en de verspreidingsacties van publicaties bepalen en uitvoeren  Info block
- Stelt, eventueel samen met de marketingdienst, een verkoopplan voor de publicatie op
- Stemt het promotiebeleid af op het budget en het genre
- Selecteert de meest efficiënte communicatieacties
- Onderhoudt contacten met gespecialiseerde media, radio en televisie
- Neemt deel aan evenementen, beurzen, salons
- Organiseert een persconferentie
- Voert acties of reclamecampagnes
- Stelt presentatieteksten op  Info block
Kennis van commerciële technieken  Info block
Kennis van de boekenmarkt  Info block
Een of meerdere collecties begeleiden (romans, wetenschappelijke werken, ...)  Info block
Het uitgeversbeleid (collecties, uitgaveprojecten, uitgeversprogramma, ...) en de toepassing ervan bepalen  Info block
- Volgt ontwikkelingen in het vakgebied op
- Volgt het aanbod van de concurrentie op
- Zoekt nieuwe mogelijkheden en kansen
- Formuleert doelstellingen voor het verder uitbouwen van de collecties
- Werkt doelstellingen uit in concrete acties  Info block
Een dienst of een organisatie leiden  Info block
- Bepaalt de doelstellingen van de dienst
- Stimuleert een goede werksfeer en teamvorming
- Zorgt voor de begeleiding van nieuwkomers, stagiairs, …
- Voorziet middelen en tijd voor werkoverleg
- Houdt gegevens bij (uitgaven, inkomsten, personeel, …)
- Evalueert de werking en doet voorstellen ter verbetering
- Volgt de administratie op (boekhouding, …)
- Voert een personeelsbeleid
- Voert een financieel beleid
- Voert een commercieel beleid
- Komt wettelijke en fiscale verplichtingen na
- Beheert de infrastructuur  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Kennis van boekhoudkundig en administratief beheer  Info block
Kennis van managementtechnieken  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Uitgeverij  Info block
Onderzoeksinstelling  Info block
Persagentschap  Info block
Administratie, overheidsdienst  Info block
Communicatie  Info block
Pers  Info block
Uitgeverijen  Info block
Grafische industrie  Info block
Werkomgeving
Je werkt bij uitgeverijen, persagentschappen of overheidsdiensten. Je werkt samen met auteurs, lectoren, rewriters, vertalers, buitenlandse uitgevers, drukkers, … . Het werk varieert naargelang de sector (uitgeverij, pers, ...) en de omvang van de organisatie.  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Coördinatie van publicaties. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:2641