Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 23-3-15
E110601  Info block
Journalistiek en media-informatie  Info block
Andere benamingen
Adjunct-hoofdredacteur (m/v)  Info block
Algemeen redactiesecretaris (m/v)  Info block
Bedrijfsjournalist (m/v)  Info block
Buitenlands correspondent (m/v)  Info block
Chef van een katern (m/v)  Info block
Copywriter (m/v)  Info block
Criticus (m/v)  Info block
Editoriaalschrijver (m/v)  Info block
Fotograafreporter (m/v)  Info block
Fotojournalist (m/v)  Info block
Freelancer (m/v)  Info block
Gespecialiseerd journalist (m/v)  Info block
Hoofdredacteur (m/v)  Info block
Journalist (m/v)  Info block
Journalist internetmedia (m/v)  Info block
Journalist-beeldreporter (m/v)  Info block
Journalist-publicatiemedewerker (m/v)  Info block
Journalist-radiopresentator (m/v)  Info block
Journalist-redacteur (m/v)  Info block
Journalist-tv-presentator (m/v)  Info block
Journalist stadsnieuws (m/v)  Info block
Journalist bij de geschreven pers (m/v)  Info block
Kunst-, film-, toneel-, literatuur-, muziekrecensent (m/v)  Info block
Lokale perscorrespondent (m/v)  Info block
Onlinejournalist (m/v)  Info block
Persbureaujournalist (m/v)  Info block
Persredacteur (m/v)  Info block
Plaatselijke verslaggever (m/v)  Info block
Publiciteitsredacteur (m/v)  Info block
Radiojournalist (m/v)  Info block
Redactieverantwoordelijke (m/v)  Info block
Redacteur-revisor-vertaler (m/v)  Info block
Redacteur-vertaler (m/v)  Info block
Redactie-assistent (m/v)  Info block
Redactiemedewerker (m/v)  Info block
Redactiesecretaris (m/v)  Info block
Redactiesecretaris desktoppublishing (DTP) (m/v)  Info block
Regionaal journalist (m/v)  Info block
Reporter (m/v)  Info block
Reporter-tekenaar (m/v)  Info block
Researchmedewerker radio, televisie (m/v)  Info block
Speciale correspondent (m/v)  Info block
Speciale verslaggever (m/v)  Info block
Stenograaf-redacteur (m/v)  Info block
Sportjournalist (m/v)  Info block
Televisiejournalist (m/v)  Info block
Uitgeversverantwoordelijke (m/v)  Info block
Verantwoordelijke persuitgave (m/v)  Info block
Verantwoordelijke van een persdienst (m/v)  Info block
Verantwoordelijke informatie (m/v)  Info block
Webjournalist (m/v)  Info block
Webmaster-editoriaalschrijver (m/v)  Info block
Wetenschappelijk journalist (m/v)  Info block
Verantwoordelijke internetuitgaven (m/v)  Info block
Verantwoordelijke online-uitgaven (m/v)  Info block
Definitie
Verzamelt, verifieert en behandelt informatie en volgt de actualiteit rond een gegeven onderwerp om ze via de media te verspreiden. Werkt volgens de richtlijnen van de organisatie, de deontologische regels en de reglementering.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: het informatiebeleid van de organisatie bepalen en een team leiden.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Een onderwerp, thema of gebeurtenis kiezen of een opdracht van de redactie opnemen  Info block
- Volgt de actualiteit en maatschappelijk evoluties op
- Beoordeelt maatschappelijke ontwikkelingen en gebeurtenissen naar belangrijkheid en interesse van het doelpubliek
- Speelt in op de informatiebehoefte van het doelpubliek
- Benut de mogelijkheden van het gebruikte medium en houdt rekening met de beperkingen ervan
- Neemt deel aan redactievergaderingen om mogelijke onderwerpen te bediscussiëren  Info block
De informatiebronnen en -plaatsen opzoeken en identificeren  Info block
- Gebruikt internet, telefoon, e-mail, …
- Bouwt en onderhoudt een professioneel netwerk
- Beoordeelt tips en aanwijzingen
- Regelt afspraken of interviews met personen die informatie kunnen verschaffen
- Gaat ter plaatse om de situatie beter te kunnen inschatten  Info block
Informatie verzamelen door middel van enquêtes, reportages, interviews en de informatie verwerken na controle, confrontatie en analyse  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, ...)
- Raadpleegt informatiebronnen (literatuur, databanken, internetsites, social media, …)
- Woont nieuwsevenementen bij (persconferenties, politieke debatten, betogingen, …)
- Controleert informatie op relevantie en betrouwbaarheid
- Analyseert achtergrondinformatie in verband met het onderwerp  Info block
Kennis van informatierecht  Info block
Kennis van persrecht  Info block
Kennis van interviewtechnieken  Info block
Informatie (artikels, nieuwsberichten, ...) opstellen, vormgeven en doorgeven voor correctie, druk en verspreiding  Info block
- Rapporteert over een evenement, gebeurtenis of thema door het opmaken van bijdragen, reportages, opiniestukken, ...
- Houdt zich aan gekregen richtlijnen en vormvereisten (lengte of tijdsduur, stijl, inhoud, …)
- Houdt zich aan deadlines
- Past taalgebruik en boodschap aan het doelpubliek aan
- Houdt zich aan de deontologische code
- Benut de mogelijkheden van het gebruikte medium en houdt rekening met de beperkingen ervan
- Controleert de teksten op grammaticale en inhoudelijke fouten  Info block
Kennis van linguïstiek  Info block
Kennis van redactionele normen  Info block
Een partnernetwerk uitbouwen
Informatie over de sector, reglementeringen, technische informatie en mediaverslaggeving opvolgen  Info block
- Legt en onderhoudt formele en informele contacten met deskundigen binnen en buiten de organisatie
- Raadpleegt informatiebronnen (tijdschriften, internetsites, wetgeving, ...)
- Wisselt kennis uit met collega's
- Volgt opleidingen  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Informatie binnen een domein behandelen:
Cultureel (kunst, literatuur, muziek, film, theater, ...)  Info block
Dagelijks leven  Info block
Economie, financiën, sociaal  Info block
Leefmilieu  Info block
Maatschappij  Info block
Media  Info block
Mode, schoonheid  Info block
Politiek  Info block
Sport  Info block
Techniek, technologie  Info block
Wereld  Info block
Wetenschappen  Info block
Sociale media-toepassingen inzetten in professionele processen  Info block
Kennis van sociale media  Info block
Informatie, berichten of teksten vertalen  Info block
- Analyseert de boodschap naar context en richting waarin zij evolueert
- Zet taalspecifieke uitdrukkingen en constructies van de brontaal om naar de doeltaal  Info block
Kennis van vertaaltechnieken  Info block
Beeldmateriaal of documenten kiezen als illustratie bij een artikel  Info block
- Gebruikt een iconografische zoekmachine
- Integreert beeldmateriaal, geluidsopnames en/of objecten
- Houdt rekening met esthetische (kleuren, kleurcomposities, …) en technische (grootte, browsers, downloadtijd, …) criteria
- Ondertitelt beelden of maakt een samenvattende beschrijving
- Houdt zich aan de deontologische code  Info block
Kennis van intellectueel eigendomsrecht  Info block
Foto- of filmreportages van een evenement uitvoeren  Info block
- Stelt het fototoestel of de filmapparatuur af
- Houdt rekening met licht, geluid en weersomstandigheden bij buitenopnames
- Selecteert foto’s of beeldmateriaal op basis van inhoudelijke en technische kwaliteit
- Bewerkt digitale foto’s of filmmateriaal
- Verwerkt het beeldmateriaal in een reportage  Info block
Informatie over de microfoon of voor een camera presenteren en becommentariëren  Info block
- Past boodschap en taalgebruik aan het doelpubliek aan
- Gebruikt audiomateriaal (koptelefoon, microfoon, …)
- Houdt rekening met omgevingsfactoren (achtergrond, geluid, ...)  Info block
Kennis van mondelinge communicatie  Info block
Thematische debatten of institutionele evenementen leiden  Info block
- Informeert zich over thema en publiek
- Past boodschap en taalgebruik aan het doelpubliek aan
- Stelt vragen
- Vat samen wat er werd gezegd
- Speelt in op wat mensen zeggen en doen  Info block
Kennis van mondelinge communicatie  Info block
Kopij herlezen, reviseren of corrigeren  Info block
- Controleert op inhoudelijke fouten
- Controleert of teksten voldoen aan huisregels en -stijl
- Controleert op leesbaarheid en paginaopmaak
- Controleert op spelling
- Past taalgebruik en boodschap aan het doelpubliek aan  Info block
Lay-out opmaken
Intro's, (tussen)titels en legenda opstellen  Info block
- Gebruikt software voor desktoppublishing
- Integreert beeldmateriaal, geluidsopnames of objecten
- Houdt rekening met esthetische (kleuren, kleurcomposities, …) en technische (grootte, browsers, downloadtijd, …) criteria
- Creëert (tussen)titels of intro’s die tot lezen, luisteren of kijken aanzetten  Info block
Kennis van typografische regels  Info block
Opvolgen van de lay-out en controleren of dit past binnen de visie van het redactiecomité  Info block
- Controleert de kwaliteit van het document  Info block
De productie van een krant opvolgen en controleren tot haar verspreiding (handtekening akkoord voor afdrukken, termijnen, realisatie, ...)  Info block
- Controleert of de uitvoering voldoet aan de kwaliteitsnormen
- Controleert of de planning en het tijdsschema gerespecteerd worden
- Neemt beslissingen bij problemen  Info block
Kennis van het grafisch productieproces  Info block
Een redactie leiden  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van managementtechnieken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Fotoarchief  Info block
Bedrijf  Info block
Beroepsvereniging  Info block
Persagentschap  Info block
Persbureau  Info block
Productiehuis, TV- of filmstudio  Info block
Lokaal of regionaal bestuur  Info block
Radiozender, radiostation  Info block
Televisiezender  Info block
Kranten en tijdschriften  Info block
Administratie, overheidsdienst  Info block
Internet en multimedia  Info block
Pers  Info block
Uitgeverijen  Info block
Media  Info block
Als zelfstandige  Info block
Onregelmatige werkuren  Info block
Verplaatsingen tijdens het werk  Info block
Werkomgeving
Je werkt voor persagentschappen, media-uitgeverijen, radio-of televisiezenders, productiehuizen, communicatiediensten van ondernemingen of als zelfstandige. Je doet verplaatsingen en soms worden dienstreizen (reportages) of een permanent verblijf in het buitenland (correspondent) gevraagd. Je werk varieert naargelang het soort media (geschreven pers, televisie, radio, internet, ...), de werkvorm (redactie, videoreportage, fotografie, ...), de periodiciteit van verspreiding (dagelijks, wekelijks, maandelijks, ...) en het onderwerp (politiek, wetenschappelijk, ...). Je werkt soms tijdens het weekend, op feestdagen of ’s nachts en komt soms terecht in risicozones (natuurrampen, conflictzones, ...). Je begrijpt en spreekt meerdere vreemde talen (Frans, Engels, ...).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Journalistiek en media-informatie. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen voor het beroep Journalist en het beroep Copywriter vind je op de website van onderwijskiezer.

Verder is de titel ‘beroepsjournalist’ erkend door de wet van 30 december 1963. Door aansluiting bij de beroepsvereniging kan men (na twee jaar ervaring) de titel verwerven en een kaart van professioneel journalist bekomen.  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:1222, 2642