Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 18-6-13
E110701  Info block
Evenementen organiseren  Info block
Andere benamingen
Adviseur bij de organisatie van privé-evenementen (m/v)  Info block
Huwelijksplanner (m/v)  Info block
Organisator van feestjes (m/v)  Info block
Organisator van huwelijken en seminaries (m/v)  Info block
Eventmanager (m/v)  Info block
Organisator van recepties (m/v)  Info block
Projectverantwoordelijke bij evenementen (m/v)  Info block
Regisseur van evenementen (m/v)  Info block
Verantwoordelijke voor evenementen (m/v)  Info block
Wedding planner (m/v)  Info block
Definitie
Realiseert het ontwerp, de voorbereidingen en de materiële en logistieke organisatie van evenementen (huwelijk, receptie, seminarie, opening, ...). Werkt voor particulieren of professionals.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De behoeften van de klant identificeren en naargelang de verwachtingen adviseren  Info block
- Vertaalt de wensen van de klant in een opdrachtomschrijving
- Bedenkt een origineel of creatief concept
- Houdt rekening met de wensen van de klant, de duur van de opdrachten, tijdslimieten, budget, …
- Bepaalt samen met de klant de kwaliteitsstandaard
- Bepaalt voor- en nadelen van verschillende alternatieven  Info block
Kennis van commerciële technieken  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
Dienstverleners, leveranciers, tussenpersonen, locaties zoeken en selecteren voor de catering, de animatie, verhuring, ...  Info block
- Bouwt externe relaties op en onderhoudt deze
- Informeert naar prijzen en diensten en eventuele promoties
- Vergelijkt offertes
- Maakt afspraken over prijzen, hoeveelheden, transport, leveringstermijn, …
- Evalueert de kwaliteit van producten en geleverde diensten  Info block
Een kostenraming opmaken en samen met de klant een contract opstellen voor de dienstverlening  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, …)
- Bepaalt per projectstap de uitvoeringsvoorwaarden (termijn, budget, personeel, uitbesteding, investeringen, …)
- Schat of berekent de kosten
- Maakt een contractvoorstel op
- Overloopt het contract met de klant  Info block
Kennis van commerciële technieken  Info block
De realisatie van een evenement plannen, de animatie en het verloop uitwerken  Info block
- Omschrijft de stappen in het project
- Bewaakt de projectparameters (tijdsduur, budget, mankracht, kwaliteit, ...)
- Legt procedures en werkvolgorde vast
- Stelt een dagplanning op
- Controleert of organiseert de beveiliging van de locatie  Info block
Kennis van projectmanagement  Info block
De logistiek van het evenement organiseren en de betrokken leveranciers en dienstverleners coördineren  Info block
- Brieft de betrokkenen aan de hand van een draaiboek
- Assisteert tijdens het event
- Plant vervoer voor personen en materialen
- Organiseert ruimtes, hun inrichting en de installatie van materiaal
- Organiseert dagelijkse voorzieningen voor bezoekers en leveranciers (ontvangst, parking, toiletten, catering, ...)  Info block
Kennis van projectmanagement  Info block
Het werk van leveranciers of dienstverleners controleren  Info block
- Controleert of de uitvoering van het project voldoet aan de kwaliteitsnormen en planning
- Bewaakt deadlines en budget
- Volgt de uitvoering op en stuurt bij
- Zoekt oplossingen voor problemen  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Evenementen organiseren voor:
Professionals  Info block
Privé en particulieren  Info block
Een bestek opmaken, intekenen op een aanbesteding  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, …)
- Maakt een overzicht van de totale kosten en de kosten per uitgavepost
- Stelt alternatieven voor en hun effect op de kostprijs
- Respecteert deadlines voor het indienen van een dossier  Info block
Kennis van commerciële technieken  Info block
Kennis van aanbestedingsprocedures  Info block
De administratieve stappen voor het evenement uitvoeren (formaliteiten, toestemmingen, ...)  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, …)
- Maakt een personeelsplan op voor het event
- Huurt uitzendkrachten, promotiemedewerkers, vrijwilligers in
- Registreert gegevens voor de personeelsadministratie
- Zorgt voor afhandeling van de personeelsadministratie
- Volgt ontwikkelingen op het vlak van wetgeving en administratie
- Vraagt de nodige vergunningen aan
- Houdt documentatie bij  Info block
Een cateringformule bedenken en voorstellen  Info block
- Bedenkt concepten volgens de wensen en het budget van de klant
- Overlegt met het cateringbedrijf over concepten en formules
- Overloopt het concept met de klant
- Maakt afspraken met het cateringbedrijf en bewaakt de naleving ervan  Info block
Een netwerk van partners, leveranciers en dienstverleners opbouwen en onderhouden  Info block
- Wisselt kennis uit met collega’s
- Legt en onderhoudt contacten met mogelijke partners
- Bezoekt beurzen, salons  Info block
Communicatieacties over het evenement opstellen  Info block
- Werkt samen met een extern communicatiebureau
- Selecteert de meest efficiënte communicatieacties
- Onderhoudt contacten met gespecialiseerde media, radio en televisie
- Neemt deel aan evenementen, beurzen, salons
- Organiseert een persconferentie
- Voert acties of reclamecampagnes
- Stelt presentatieteksten op  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
Een klanten- of prospectenbestand uitwerken  Info block
- Maakt een selectie van klanten uit het klantenbestand, via internet, kranten, …
- Zoekt informatie op over mogelijke klanten  Info block
Kennis van commerciële technieken  Info block
Basiskennis van marketing  Info block
Kennis van principes van klantvriendelijkheid  Info block
Kennis van verkooptechnieken  Info block
Een klantenbudget opstellen en beheren  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, ...)
- Schat of berekent de kosten
- Houdt gegevens bij over de uitgaven en inkomsten  Info block
Kennis van budgetbeheer  Info block
Jobmobiliteit: Verwante beroepen
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Communicatiebureau  Info block
Dienstverlenend bedrijf  Info block
Evenementenbureau  Info block
Reclamebureau  Info block
Dienstverlening voor particulieren  Info block
Evenementen  Info block
Socioculturele sector  Info block
Toerisme  Info block
Als zelfstandige  Info block
Onregelmatige werkuren  Info block
Verplaatsingen tijdens het werk  Info block
In weekends en op feestdagen  Info block
Werkomgeving
Je werkt bij evenementen-, communicatie- of publiciteitsbureaus of dienstverlenende bedrijven. Je werkt samen met klanten, locatiebeheerders, leveranciers, traiteurs, restauranthouders, … Je werk varieert naargelang het soort klanten (particulieren, professionals). Je werkt soms tijdens het weekend, op feestdagen of 's nachts.  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Organisatie van evenementen. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:1222, 3332