Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 14-11-13
E120101  Info block
Fotografie  Info block
Andere benamingen
Allroundfotograaf (m/v)  Info block
Archeologisch fotograaf (m/v)  Info block
Architectuurfotograaf (m/v)  Info block
Assistent-fotograaf (m/v)  Info block
Beroepsfotograaf (m/v)  Info block
Criminologisch fotograaf (m/v)  Info block
Cultureel fotograaf (m/v)  Info block
Dierenfotograaf (m/v)  Info block
Documentair fotograaf (m/v)  Info block
Persfotograaf (m/v)  Info block
Fotograaf (m/v)  Info block
Fotograaf drukker-vergroter (m/v)  Info block
Fotograaf-filmer (m/v)  Info block
Fotograaf-illustrator (m/v)  Info block
Fotograaf in de grafische industrie (m/v)  Info block
Fotograaf-producent (m/v)  Info block
Fotograaf-retoucheur (m/v)  Info block
Fotograaf technicus-drukker (m/v)  Info block
Fotograaf van opnamesets (m/v)  Info block
Hoofd techicus-fotograaf (m/v)  Info block
Hoofd van fotografiestudio (m/v)  Info block
Huwelijksfotograaf (m/v)  Info block
Illustratiefotograaf (m/v)  Info block
Industrieel fotograaf (m/v)  Info block
Kunstfotograaf (m/v)  Info block
Luchtfotograaf (m/v)  Info block
Medisch fotograaf (m/v)  Info block
Modefotograaf (m/v)  Info block
Museum fotograaf (m/v)  Info block
Portretfotograaf (m/v)  Info block
Publieksfotograaf (m/v)  Info block
Publicitair fotograaf (m/v)  Info block
Reisfotograaf (m/v)  Info block
Research fotograaf (m/v)  Info block
Reportagefotograaf (m/v)  Info block
Schoolfotograaf (m/v)  Info block
Sociaal fotograaf (m/v)  Info block
Sportfotograaf (m/v)  Info block
Technisch fotograaf (m/v)  Info block
Technicus-fotograaf (m/v)  Info block
Wetenschappelijk fotograaf (m/v)  Info block
Definitie
Bereidt opnames voor en neemt foto's (reportages, publiciteit, mode, ...). Volgt de behandeling van de fotoafdrukken op (ontwikkeling, afdrukken, ...). Werkt volgens de regels van het intellectuele eigendomsrecht en de vereisten van de bestellingen (thema, termijn, budget, ...).
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: verkopen en advies geven, een team coördineren.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Samen met de klant de uitvoeringsvoorwaarden van een bestelling bepalen  Info block
- Vertaalt de wensen van de klant in een opdrachtomschrijving
- Stelt technische en artistieke mogelijkheden voor
- Geeft voor- en nadelen bij de verschillende mogelijkheden
- Bepaalt samen met de klant de kwaliteitsstandaard
- Deelt kwantiteit, leveringstermijn en kosten mee aan de klant  Info block
Kennis van commerciële technieken  Info block
Mogelijkheden voor fotoshoots opsporen, onderwerpen uitwerken en materialen kiezen  Info block
- Werkt technisch verantwoorde en creatieve concepten uit
- Past vernieuwing en originaliteit toe in het concept
- Toetst het concept af bij de opdrachtgever
- Voert locatieonderzoek uit
- Maakt een technisch draaiboek op  Info block
Technische voorbereidingen treffen en foto’s nemen  Info block
- Gebruikt een belichtingsmeter
- Bouwt foto- en lichtapparatuur op
- Bepaalt de positie van verlichting, decorstukken, model of object
- Houdt rekening met licht en weersomstandigheden bij buitenopnames
- Kiest cameratype, lens, film, … en stelt de apparatuur in
- Instrueert modellen
- Zorgt voor reserveonderdelen tijdens de shoot  Info block
Kennis van eigenschappen van opnamemateriaal  Info block
Kennis van macrofotografie  Info block
Kennis van microfotografie  Info block
Instellingen van een geautomatiseerde afdrukmachine nakijken, regelen en de producten controleren (kwaliteit, kwantiteit, ...)  Info block
- Stelt parameters in
- Volgt informatie van beeldschermen op
- Vergelijkt de waarden met richtwaarden  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Foto’s digitaal bewerken  Info block
- Bepaalt het digitale formaat
- Gebruikt beeldverwerkingssoftware voor verplaatsen of aanpassen van figuren, kleuren, resoluties, tekst, …
- Past speciale technieken en effecten toe naargelang het doel en de sfeer van foto’s  Info block
Kennis van kleurmeting  Info block
Kennis van optica  Info block
Films en foto's analoog ontwikkelen  Info block
- Mengt chemicaliën in ontwikkelbaden
- Ontwikkelt, stopt en fixeert de film
- Spoelt en droogt de film  Info block
Basiskennis van chemie  Info block
Kennis van kenmerken van emulsielagen  Info block
Kennis van optica  Info block
Foto's uitkiezen, aan de klant voorstellen en verwerken in een montage (album, cd, ...)  Info block
- Selecteert foto’s op basis van inhoudelijke en technische kwaliteit
- Presenteert de foto’s aan de klant
- Selecteert, eventueel samen met de klant, foto’s voor een album, collage, uitvergroting, …  Info block
Basiskennis van intellectueel eigendomsrecht  Info block
Basisonderhoud van materieel en accessoires uitvoeren (werkingstoestand, reiniging, vervangen van elementen, ...)  Info block
- Houdt zich aan onderhoudsrichtlijnen (fabrikanteninstructies, …)
- Bewaart apparatuur stofvrij  Info block
Kennis van eigenschappen van opnamemateriaal  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Opnames maken over een specifiek thema:
Actualiteit  Info block
Architectuur  Info block
Ceremonie, evenement  Info block
Dieren  Info block
Film  Info block
Illustratie  Info block
Industrie  Info block
Luchtvaart  Info block
Mode  Info block
Portret  Info block
Sport  Info block
Wetenschap  Info block
Medische sector  Info block
Foto's nemen of behandelen volgens een procedé:
Analoog  Info block
Digitaal  Info block
Groot formaat  Info block
Klein formaat  Info block
Middelmatig formaat  Info block
Kleur  Info block
Zwart en wit  Info block
Storingen en defecten aan fotomateriaal en accessoires vaststellen  Info block
- Controleert de staat van de apparatuur
- Sluit mogelijke oorzaken van problemen één na één uit
- Voert reparaties uit of besteedt dit uit  Info block
Kennis van eigenschappen van opnamemateriaal  Info block
Decoratieve elementen of namaakproducten vervaardigen en decors samenstellen voor verschillende publiciteitsacties of thema's  Info block
- Vertaalt het concept naar benodigde materialen, middelen en hun opstelling in de ruimte
- Richt de ruimte in volgens het concept
- Stileert decor en onderwerp
- Creëert de door de klant gewenste sfeer
- Realiseert speciale effecten en repeteert ze vooraf  Info block
Een portfolio van fotografisch materiaal maken en bijwerken  Info block
-Selecteert foto’s op basis van inhoudelijke en technische kwaliteit
-Presenteert foto’s op een aantrekkelijke manier  Info block
Prospecties uitvoeren (mailings sturen, portfolio's voorstellen, ...)  Info block
- Neemt deel aan evenementen, beurzen, …
- Voert acties, reclamecampagnes,…
- Probeert een afspraak te maken met mogelijke klanten
- Volgt bestaande klanten op (klantentevredenheid, …)  Info block
Basiskennis van marketing  Info block
Offertes opstellen rekening houdend met de bestelling  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerker, rekenblad, …)
- Hanteert realistische prijzen voor arbeidsloon, materiaal, …
- Maakt een overzicht van alle kosten per uitgavepost  Info block
Kennis van kostprijsberekeningstechnieken  Info block
De voorraad opvolgen, tekorten vaststellen
Bestellingen plaatsen  Info block
- Berekent de hoeveelheid producten voor de bestelling
- Contacteert leveranciers
- Volgt bestellingen op  Info block
Betalingen ontvangen  Info block
- Bedient het kassa- en/of registratiesysteem
- Berekent de verkoopprijs, kortingen en bijkomende kosten
- Maakt een BTW-bon of factuur volgens de wettelijke normen  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Jobmobiliteit: Verwante beroepen
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Fotolaboratorium  Info block
Fotostudio  Info block
Winkel, detailhandel  Info block
Administratie, overheidsdienst  Info block
Communicatie  Info block
Film  Info block
Industrie  Info block
Defensie  Info block
Gezondheidszorg  Info block
Mode  Info block
Pers  Info block
Reclame  Info block
Sport en vrije tijd  Info block
Uitgeverijen  Info block
Wetenschappelijk onderzoek  Info block
Grafische industrie  Info block
Als zelfstandige  Info block
Binnen in aangepaste lichtomstandigheden  Info block
Werken met chemische producten  Info block
Verplaatsingen tijdens het werk  Info block
In het weekend  Info block
Werkomgeving
Je werkt in fotostudio’s, fotolabo’s en –winkels of als zelfstandige. Je werkt samen met klanten, dienstverleners, persattachés, modellen, … . Je doet soms verplaatsingen. Het werk varieert naargelang de sector (publiciteit, mode, …) en de opnamelocatie (openlucht, studio, …).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Fotografie. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .

Verder is er voor het beroep van persfotograaf in bepaalde gevallen een perskaart nodig.  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:3431, 8132