Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 14-11-13
E120201  Info block
Productie in een filmlabo  Info block
Andere benamingen
Cinematografisch laborant (m/v)  Info block
Cutter van de eerste positieven (m/v)  Info block
Cutter van negatieven bij cinematografische uitgave (m/v)  Info block
Cutter van negatieven in een filmlabo (m/v)  Info block
Cutter van positieven in een filmlabo (m/v)  Info block
Droger in een filmlabo (m/v)  Info block
Droger van films (m/v)  Info block
Drukker van eerste positieven (m/v)  Info block
Filmdroger (m/v)  Info block
Filmmonteur (m/v)  Info block
Filmontwikkelaar (m/v)  Info block
Filmoperator in een labo (m/v)  Info block
Filmrestaurateur (m/v)  Info block
IJker in een filmlabo (m/v)  Info block
Kwaliteitscontroleur in een filmlabo (m/v)  Info block
Operator filmlabo (m/v)  Info block
Negatiefmonteur (m/v)  Info block
Ontwikkelaar van negatieven van films (m/v)  Info block
Ontwikkelaar van positieven van films (m/v)  Info block
Operator filmaftaster (m/v)  Info block
Operator in labo voor cinematografische oplage (m/v)  Info block
Sensitometrisch controleur bij de behandeling van films (m/v)  Info block
Seriedrukker in een filmlabo (m/v)  Info block
Stafmedewerker in een filmlabo (m/v)  Info block
Technicus in filmlabo (m/v)  Info block
Technicus in labo voor cinematografische oplage (m/v)  Info block
Verantwoordelijke van een filmlabo (m/v)  Info block
Verantwoordelijke van een labo voor cinematografische oplage (m/v)  Info block
Verantwoordelijke voor het plakken van films (m/v)  Info block
Verantwoordelijke voor het knippen van films (m/v)  Info block
Verantwoordelijke voor het preselecteren van takes (m/v)  Info block
Definitie
Ontwikkelt, volledig of gedeeltelijk, films (besturen van geautomatiseerde machines voor ontwikkelen, afdrukken, monteren, ijken, drogen, projecteren). Werkt volgens de veiligheidsregels en de productievereisten.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: basisonderhoud van machines en uitrusting uitvoeren, de activiteiten van een team coördineren of een filmlabo leiden.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Door de opnameploeg gerealiseerde films ontvangen en controleren  Info block
- Controleert de levering op volledigheid en beschadigingen
- Hanteert films volgens de richtlijnen  Info block
Chemische controles van ontwikkelingsbaden voor negatieven en sensitometrische controles van de emulsielaag uitvoeren  Info block
- Gebruikt meetinstrumenten
- Interpreteert de controlegegevens (curves, temperaturen, waarden, ...)
- Vergelijkt waarden met richtwaarden
- Draagt persoonlijke beschermingsmiddelen  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Kennis van kenmerken van emulsielagen  Info block
Kennis van veiligheidsregels voor het werken met schadelijke producten  Info block
Basiskennis van chemie  Info block
Machines en uitrusting bevoorraden met behandelingsproducten en films plaatsen  Info block
- Stemt de hoeveelheid behandelingsproducten af op de opdracht (doseren, mengen, berekenen, …)
- Volgt de formules bij het doseren en mengen van chemische oplossingen
- Vult baden of tanks van ontwikkelmachines met chemische oplossingen (ontwikkelaar, kleurstof, fixeerder, stopbad, …)
- Houdt de voorraad op peil
- Draagt persoonlijke beschermingsmiddelen  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Kennis van veiligheidsregels voor het werken met schadelijke producten  Info block
Machines regelen en de ontwikkeling en het drukken opstarten en controleren  Info block
- Houdt zich aan de productieorder en de technische fiche
- Stelt de machine af
- Stelt parameters in
- Doet controlerondes
- Volgt informatie van beeldschermen op
- Merkt afwijkingen, storingen of de nood aan preventief onderhoud op
- Controleert de negatieven
- Drukt een eerste positief af  Info block
Basiskennis van elektriciteit  Info block
Basiskennis van optica  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Film op video overzetten met een filmaftaster en de rushes digitaliseren voor een virtuele montage  Info block
- Gebruikt een filmaftaster
- Gebruikt apparatuur voor digitale montage  Info block
Basiskennis van optica  Info block
Kennis van virtuele montagetechnieken  Info block
Kennis van digitaliseringsprocedures  Info block
Opnames die door de producer werden gekozen op het negatief aanduiden
De niet-geselecteerde opnames inventariseren en klasseren  Info block
- Gebruikt een traditionele filmmontagetafel en -station
- Gebruikt apparatuur voor digitale montage
- Plaatst precies onder de afbeelding een code (keycode)
- Stelt een editlist of cutlist op met de tijdscodes, passende keycodes, bijkomende effecten, …
- Documenteert dragers en bestanden op een efficiënte manier  Info block
Kennis van montagetechnieken van fotochemische beelden  Info block
Geselecteerde opnames samenvoegen
Filmrollen vormen met de afmetingen van de machines en projectoren  Info block
Gebruikt een traditionele filmmontagetafel en -station  Info block
Kennis van montagetechnieken van fotochemische beelden  Info block
IJking van negatieven uitvoeren
Gegevens registreren en naar de ontwikkelingsmachine van positieven overbrengen  Info block
Gebruikt een cinematografische ijkingsconsole  Info block
Kennis van montagetechnieken van fotochemische beelden  Info block
Rushes controleren en synchroniseren met de geluidsband en de projectie controleren  Info block
- Gebruikt een traditionele filmmontagetafel en -station
- Volgt de editlist op bij het monteren  Info block
Kennis van montagetechnieken van fotochemische beelden  Info block
De nulkopie realiseren en serieafdrukken maken  Info block
- Kiest voor het rechtstreeks afdrukken of werken via een interpositief afhankelijk van het aantal kopieën  Info block
Kennis van procedures voor serieafdrukken van films  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Een film restaureren (reconstructie, reservekopie, digitalisering, ...)  Info block
- Bepaalt de staat van de film
- Beslist over de restauratieprocedures (herstellen, kopiëren, …)
- Overlegt met gespecialiseerde bedrijven
- Neemt veiligheidskopies
- Adviseert de klant over de ideale bewaaromstandigheden voor de film  Info block
Kennis van analoge restauratietechnieken  Info block
Kennis van digitale restauratietechnieken  Info block
De voorraad opvolgen, tekorten vaststellen
Bestellingen plaatsen  Info block
- Gebruikt software voor voorraadbeheer
- Berekent de hoeveelheid producten voor de bestelling
- Vult een bestelformulier in of meldt tekorten van producten aan de verantwoordelijke  Info block
Goederen (papier, verbruiksgoederen, ...) controleren (referenties, hoeveelheden, ...) en opbergen  Info block
- Vergelijkt een levering met de bestelbon
- Controleert een levering op zichtbare beschadigingen
- Stockeert de goederen volgens interne richtlijnen of voorschriften van de fabrikant  Info block
Een diagnose opstellen van een defect of storing aan apparatuur en ze voorleggen aan de onderhoudsdiensten, een hersteller, ...  Info block
- Sluit mogelijke oorzaken van problemen één na één uit
- Houdt gegevens bij over de aard van de storing, het tijdstip en de oplossing  Info block
Basiskennis van elektriciteit  Info block
Basiskennis van elektronica  Info block
Basiskennis van mechanica  Info block
De competentiebehoeften binnen een team of een atelier bepalen (opleiding, mobiliteit, ...)  Info block
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen  Info block
Personeel opleiden in procedures, technieken, werkmethodes, gebruik van materieel en toepassing van de voorschriften  Info block
- Geeft uitleg over de uitvoering van de opdrachten
- Geeft zelf het goede voorbeeld
- Bespreekt de uitvoering van de opdrachten met de medewerkers
- Gebruikt aangepaste opleidingstechnieken en didactische hulpmiddelen  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Jobmobiliteit: Verwante beroepen
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Filmlabo  Info block
Postproductiebedrijf voor films  Info block
Film  Info block
Grafische industrie  Info block
Administratie, overheidsdienst  Info block
Defensie  Info block
Als zelfstandige  Info block
Aan installaties  Info block
Werken met chemische stoffen  Info block
Binnen in aangepaste lichtomstandigheden  Info block
Werkomgeving
Je werkt voor filmlabo’s of cinematografische postproductiemaatschappijen in overleg met het filmteam (regisseur, opnameploeg, ...). Je werk varieert naargelang de grootte en de informatiseringsgraad van de organisatie. Je werkt soms in shifts en tijdens het weekend. Soms werk je in een donkere kamer. Soms ben je verplicht om persoonlijke beschermingsmiddelen (stofbril, handschoenen, masker, ...) te dragen.  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Productie in een filmlabo.
Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen voor het beroep Operator filmlabo en het beroep Verantwoordelijke filmlabo vind je op de website van onderwijskiezer.  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:3521, 8132