Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 14-11-13
E120301  Info block
Productie in een fotografisch labo  Info block
Andere benamingen
Afdrukker foto’s (m/v)  Info block
Assistent in een fotografisch laboratorium (m/v)  Info block
Fotolaborant (m/v)  Info block
Bijwerker van fotoafdrukken (m/v)  Info block
Drukker-monteur van foto's (m/v)  Info block
Drukker-vergroter van zwart-witfoto's (m/v)  Info block
Fotodrukker-ontwikkelaar (m/v)  Info block
Fotodrukker-vergroter (m/v)  Info block
Foto-ontwikkelaar (m/v)  Info block
IJker-filterinsteller (m/v)  Info block
Ontwikkelaar-verkoper van foto's (m/v)  Info block
Operator in een klein fotolabo (m/v)  Info block
Operator in een fotolabo (m/v)  Info block
Operator geautomatiseerde foto-ontwikkelmachines (m/v)  Info block
Retoucheur van digitale foto's (m/v)  Info block
Retoucheur van fotoafdrukken (m/v)  Info block
Sensitometrisch controleur bij ontwikkelen van foto's (m/v)  Info block
Stafmedewerker in een fotografisch laboratorium (m/v)  Info block
Technicus in een fotolabo (m/v)  Info block
Verantwoordelijke van een fotografisch laboratorium (m/v)  Info block
Verantwoordelijke van een fotolaboratorium (m/v)  Info block
Verantwoordelijke van een klein labo voor fotoafdrukken (m/v)  Info block
Verantwoordelijke voor het drukken en filtreren van foto's (m/v)  Info block
Verantwoordelijke voor het ijken-filtreren bij het ontwikkelen van foto's (m/v)  Info block
Definitie
Realiseert het ontwikkelen, afdrukken en afwerken van analoge of digitale films en foto's, per stuk of in serie, op geautomatiseerde (ontwikkelmachine, afdrukkast, ...) of traditionele (vergrotingsapparaat, ...) machines. Werkt volgens de veiligheidsregels en productievereisten.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: foto’s maken, verkopen en advies geven, een team coördineren of een fotografisch labo leiden.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Samen met de klant de uitvoeringsvoorwaarden van een bestelling bepalen  Info block
- Vertaalt de wensen van de klant in een opdrachtomschrijving
- Stelt technische en artistieke mogelijkheden voor
- Geeft voor- en nadelen bij de verschillende mogelijkheden
- Bepaalt samen met de klant de kwaliteitsstandaard
- Deelt kwantiteit, leveringstermijn en kosten mee aan de klant  Info block
Kennis van formaten van fotodragers  Info block
Gegevens van de bestelling registreren en de dragers sorteren naargelang het soort behandeling (filmrol, wegwerptoestel, geheugenkaart, ...)  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerker, rekenblad, ...)  Info block
Kennis van formaten van fotodragers  Info block
Geautomatiseerde machines voor het ontwikkelen van films of afdrukken van foto's regelen en de productie controleren  Info block
- Stelt de machine af
- Stelt parameters in
- Houdt zich aan de productieorder en technische fiche
- Volgt informatie van beeldschermen op
- Merkt afwijkingen, storingen of de nood aan preventief onderhoud op
- Controleert proefdrukken
- Houdt gegevens bij over het productieverloop (tijdstip, afwijkingen, …)  Info block
Basiskennis van optica  Info block
Kennis van werking van geautomatiseerde ontwikkelingsmachines  Info block
Foto’s digitaal bewerken  Info block
- Bepaalt het digitale formaat
- Gebruikt beeldverwerkingssoftware voor verplaatsen of aanpassen van figuren, kleuren, resoluties, tekst, …
- Past speciale technieken en effecten toe naargelang het doel en de sfeer van foto’s  Info block
Kennis van behandelingstechnieken van digitale beelden  Info block
Films en foto's analoog ontwikkelen  Info block
- Gebruikt een montagetoestel voor diapositieven
- Mengt chemicaliën in ontwikkelbaden
- Ontwikkelt, stopt en fixeert de film
- Spoelt en droogt de film
- Volgt de veiligheidsrichtlijnen op
- Draagt persoonlijke beschermingsmiddelen  Info block
Kennis van kenmerken van emulsielagen  Info block
Kennis van veiligheidsregels voor het werken met schadelijke producten  Info block
Basiskennis van chemie  Info block
Fotografische afdrukken afwerken en verpakken (knippen, in een omslag stoppen, ...)  Info block
- Gebruikt een snijmachine
- Hanteert fotografische afdrukken volgens de richtlijnen  Info block
De opvolggegevens van interventies registreren en de informatie doorgeven aan de betrokken dienst  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, e-mail, …)
- Vult formulieren in
- Houdt gegevens bij over het verloop van de productie
- Houdt gegevens bij over het verbruik van materiaal
- Wisselt informatie uit met collega's en verantwoordelijke  Info block
Basisonderhoud van machines en uitrustingen uitvoeren  Info block
- Houdt zich aan het onderhoudsplan en -richtlijnen
- Stemt de techniek en het materieel af op de opdracht (reinigen, smeren, onderdelen vervangen, …)
- Meldt problemen aan de technicus of verantwoordelijke  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Foto's nemen  Info block
- Gebruikt een belichtingsmeter
- Bouwt foto- en lichtapparatuur op
- Bepaalt de positie van verlichting, decorstukken, model of object
- Houdt rekening met licht en weersomstandigheden bij buitenopnames
- Kiest cameratype, lens, film, …  Info block
Kennis van eigenschappen van opnamemateriaal  Info block
Kennis van filmopnamefoto's  Info block
Kennis van opnametechnieken  Info block
Onlinebestellingen van foto’s uitvoeren  Info block
- Stelt een productieorder op voor de bestelling
- Controleert de afdrukken (kwaliteit, hoeveelheid, …)
- Zorgt voor een correcte verzending of aflevering van de bestelling  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Pasfoto's maken  Info block
- Stelt de foto- en lichtapparatuur in
- Geeft de persoon instructies
- Realiseert de opnames volgens de gewenste kwaliteit  Info block
Kennis van eigenschappen van opnamemateriaal  Info block
De voorraad opvolgen, tekorten vaststellen
Bestellingen plaatsen  Info block
- Gebruikt software voor voorraadbeheer
- Berekent de hoeveelheid producten voor de bestelling
- Vult een bestelformulier in of meldt tekorten van producten aan de verantwoordelijke  Info block
Goederen (papier, verbruiksgoederen, ...) controleren (referenties, hoeveelheden, ...) en opbergen  Info block
- Vergelijkt een levering met de bestelbon
- Controleert een levering op zichtbare beschadigingen
- Stockeert de goederen volgens interne richtlijnen of voorschriften van de fabrikant  Info block
De competentiebehoeften binnen een team of een atelier bepalen (opleiding, mobiliteit, ...)  Info block
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen  Info block
Personeel opleiden in procedures, technieken, werkmethodes, gebruik van materieel en toepassing van de voorschriften  Info block
- Geeft uitleg over de uitvoering van de opdrachten
- Geeft zelf het goede voorbeeld
- Bespreekt de uitvoering van de opdrachten met de medewerkers
- Gebruikt aangepaste opleidingstechnieken en didactische hulpmiddelen  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Klanten adviseren en informeren over producten
Producten verkopen  Info block
- Demonstreert of toont producten
- Geeft informatiemateriaal mee
- Verwerkt betalingen (cash, bankkaart, kredietkaart)  Info block
Kennis van verkooptechnieken  Info block
Jobmobiliteit: Verwante beroepen
Jobmobiliteit: Met tussenstap
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Bedrijf  Info block
Fotolaboratorium  Info block
Winkel, detailhandel  Info block
Administratie, overheidsdienst  Info block
Defensie  Info block
Foto, film en optische instrumenten  Info block
Grafische industrie  Info block
Als zelfstandige  Info block
Binnen in aangepaste lichtomstandigheden  Info block
Werkomgeving
Je werkt in professionele fotografische laboratoria of kleine labo's. Je werk varieert naargelang de organisatie (klein labo, winkel, supermarkt, professioneel labo, ...) en de automatiseringsgraad van de installaties. Je werkt soms in shifts en tijdens het weekend. Je werkt soms in een donkere kamer en het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen (handschoenen, stofjas, ...) kan worden vereist.  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Productie in een fotografisch labo. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen voor het beroep Operator fotolabo en het beroep Contoleur-ijker van foto's vind je op de website van onderwijskiezer.  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:3431, 8132